ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Коновалець Євген Михайлович (1891-1938) на чолі Січових стрільців

14 червня 2021 року минає 130 років від дня народження Євгена Коновальця – видатного українського політичного і державного діяча, полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців, члена Стрілецької Ради, коменданта УВО, голови Проводу українських націоналістів (1927), першого голови ОУН (з 1929), одного із ідеологів українського націоналізму.

Народився в с. Зашків (нині Жовківський район, Львівська область, Україна, тоді Львівський повіт, Королівство Галичини та Володимирії, Австро-Угорщина) у вчительській родині. Був онуком о. Михайла Коновальця (1824–1887, Зашків), який у 1858–1887 роках був парохом рідного села Євгена.

Життя і діяльність Євгена Коновальця символізує цілу епоху боротьби України за власну незалежну соборну державу. Поразка національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. та чотиристороння окупація України спонукали Євгена Коновальця до пошуку нових методів боротьби за незалежність України проти окупаційних режимів.

Бібліографічний список

Бойко Ю. Євген Коновалець і Осередньо-Східні Землі / Ю. Бойко. – Тернопіль : Ред.-вид. відділ упр. по пресі, 1991. – 62 с.

Дві постаті – одна ідея. – Накладом ОУН. – Париж, 1948. – 48 с.

Дерев’яний І. Сила волі. Євген Коновалець : науково-популярне видання / І. Дерев’яний ; Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», Центр досліджень визвольного руху. – Львів : Часопис, 2013. – 122 с. : іл., фот.

Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів. Т. 2 / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Орг. Укр. Націоналістів. Арх., Фундація ім. О. Ольжича, Б-ка ім. О. Ольжича ; упоряд. Ю. А. Черченко ; наук. ред. Н. І. Миронець. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2010. – 463 с.

Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів. Т. 1 / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Орг. Укр. Націоналістів. Арх., Фундація ім. О. Ольжича, Б-ка ім. О. Ольжича, Центр. держ. арх. громад. об-нь України ; упоряд.: Ю. А. Черченко, О. С. Кучерук. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – 480 с. : табл., факс., фот.

Документи і матеріали з історії організації українських націоналістів. Т. 2 / НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ, Фундація ім. О. Ольжича ; Упоряд. Ю. Черченко. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2007. – 535 с.

Євген Коновалець, 1891 - 1938 : До 120-річчя від дня народження. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2011. – 24 с.

Життя і смерть полковника Коновальця. Документи. Матеріали. Спогади. Щоденники. Листи. Фотографії. – Львів, Червона Калина, 1993. – 327 с.

Історія українського війська (1917-1995) / [В. Гриневич, Л. Гриневич, Б. Якимович та ін. ; упоряд., передм. Я. Дашкевич]. – Львів : Світ, 1996. – 840 с.

Кентій А. Збройний чин Українських Націоналістів 1920-1956 : історико-архівні нариси. Т. 1.: Від української Військової Організації до Організації Українських Націоналістів 1920-1942 / А. Кентій. – Київ : Державний комітет архівів України, 2005. – 332 с.

Ковальчук М. На чолі Січових стрільців : військово-політична діяльність Євгена Коновальця в 1917–1921 рр. / М. Ковальчук ; Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2010. – 287 с.

Колянчук О. Генералітет український визвольних змагань : біограми генералів та адміралів українських військових формацій першої половини XX століття / О. Колянчук, М. Литвин, К. Науменко. – Львів, 1995. – 285 с. : іл.

Коновалець Є. Причинки до історії Української революції / Є. Коновалець ; упоряд. І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. – 95 с. : іл. – (Серія спогадів «Звитяжці» ; № 5).

Коновалець Є. Я б'ю в дзвін, щоб зрушити справу ОУН з мертвої точки... Невідомі документи організації українських націоналістів. Рік 1930 / Є. Коновалець, В. Мартинець. – Київ : Темпора, 2003. – 272 с.

Кутько Я. Пекельна машина в Роттердамі : історія вбивства полк. Євгена Коновальця на основі матеріялів та сучасних свідчень / Я. Кутько. – Нью-Йорк – Детройт – Скрентон : Народна Воля, 1953. – 48 с.: іл.

Литвин М. Військова еліта Галичини / М. Р. Литвин, К. Е. Науменко ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’кевича. – Львів : [б. в.], 2004. – 376 с. : іл.

Мартинець В. Українське підпілля / В. Мартинець ; упоряд. І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. - 159 с. : іл. - (Серія спогадів «Звитяжці» ; № 12)

Мартинець В. Українське підпілля від У.В.О. до О.У.Н. : Спогади й матеріали до предісторії та історії українського організованого націоналізму / В. Мартинець. – [Вінніпег?] : [Накладом автора?], 1949. – 349 + LXXVI с.: іл.

Мірчук П. Євген Коновалець : у 20-річчя смерті / П. Мірчук. – Торонто : Ліга Визволення України, 1958. – 108 с. : іл.

Мірчук П. Нарис історії ОУН. 1920-1939 роки / П. Мірчук ; Центр досліджень визвольного руху. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2007. – 1006 с. : іл.

Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. Т. 1 : А-К / ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – 877 с. : фото.

Олесь О. Євген Коновалець : нарис про життя, чин і смерть великого українського патріота / О. Олесь, О. Кандиба. – На чужині : Український патріот, 1948. – 29, [2] с. : іл., фот.

Сватко Я. Євген Коновалець - творець ОУН / Я. Сватко. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2011. – 64 с.

Сергійчук В. Український здвиг. Т. 1 / В. Сергійчук. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2004. – 840 с.

Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів / Інститут українознавства ім. І. Крип’кевича НАН України ; ред. Я. Д. Ісаєвич. – Львів, 2004. – 296 с.

Український визвольний рух. Збірник 3 / Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип’кевича ; ред. В. В’ятрович. – Львів : Коло, 2004. – 303 с. : фото.

Український визвольний рух. Науковий збірник №8 / Центр досліджень визвольного руху, НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича ; ред. В. В’ятрович. – Львів, 2006. – 312 с. : фото.

УПА : спогади, документи / НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Інститут історії України, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Канадський інститут українських студій (Едмонтон) ; гол. упоряд. Ю. Мицик. – Київ : Фоліант, 2016. – 540 с.

Хома І. Січові стрільці. Створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917-1919 рр. / І. Хома. – Київ : Наш час, 2011. – 104 с. : іл.

Періодичні та продовжувані видання

Дерев’яний І. У центрі революції : Євген Коновалець та його Січові Стрільці / І. Дерев’яний // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – 2017. – Вип. 2. – С. 9-17

Дробот І. Євген Коновалець; бути творцем або жертвами історії / І. Дробот, В. Кучер // Пам’ять століть: історичний науковий та літературний журнал. – 2001. – № 4. – С. 74-87

Євген Коновалець [до 125–річчя з дня народження] // Державність: всеукраїнський громадсько-політичний журнал. – 2016. – №1/2 (80-81). – С. 3-6

Луньо Є. Образ Євгена Коновальця в українських народних піснях / Є. Луньо // Визвольний шлях. – 2004. – Кн. 4. – C. 45-62

Мельник А. Віра: Євген Коновалець / А. Мельник // Український історик: журнал українського історичного товариства. – 2008. – № 3/4(179-180). – С. 252-261

Ольжич-Кандиба О. Євген Коновалець: нарис про життя, чин і смерть великого українського патріота / О. Кандиба-Ольжич // Український історик: журнал українського історичного товариства. – 2008. – № 3/4 (179-180). – С. 262-270

Плав’юк М. Полковник Євген Коновалець - державний будівничий і політичний діяч / М. Плав’юк // Український історик: журнал українського історичного товариства. – 2008. – № 3/4 (179-180). – С. 245-251

Сорока Ю. Зашків – 2017 : «Коновалець — це успішне служіння Україні через проект !» / Ю. Сорока // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – 2017. – Вип. 2. – С. 4-8

Сорока Ю. Коновалець і кіно. То чи буде героїзація УПА і ОУН ? / Ю. Сорока // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – 2017. – Вип. 2. – С. 76-80

Хома І. Євген Коновалець і Листопадовий чин у Львові / І. Хома // Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2019. – Вип. 32. – С. 266-273

Хома І. Євген Коновалець у Луцькому таборі для інтернованих (грудень 1919 - березень 1920 рр.) / І. Хома // Історико-культурні студії: науковий журнал. – 2018. – № 1(5). – С. 43-46

Укладачі: Ширшова Л. Г., Опенько Я. Ю.

(відділ соціокультурних комунікацій)