ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Універсали та Пакти Козацької держави: Конституція Пилипа Орлика 1710 року

З нагоди 30-річчя незалежності України та 25-річчя Конституції України пропонуємо переглянути виставку «Універсали та Пакти Козацької держави: Конституція Пилипа Орлика 1710 року – пам’ятка української політико-правової думки» циклу культурно-інформаційних заходів «Історія конституційно-правових традицій українців».

На Бендерській раді 1710 р. між П. Орликом та козацькою старшиною було укладено угоду, що не тільки регулювала відносини між ними, а й конституювала внутрішній устрій гетьманської держави. Вона дістала назву «Пакти і Конституції законів та вольностей Війська Запорозького» і, по суті, була першою конституцією Української держави.

«Пакти і Конституції...» складалися з вступу та 16-пунктів-статей. Вступна частина обґрунтовувала ідею самостійної і незалежної України, розкривала історію її відносин з суміжними країнами (особливо з Московською державою), а також коротко висвітлювала події визвольної боротьби українського народу, починаючи від Богдана Хмельницького і завершуючи періодом гетьманування Івана Мазепи. Головні положення цього важливого документа були такими: збереження православ’я як державної релігії та узаконення самостійної церкви в Україні, проголошення станової виборної монархії парламентського типу, забезпечення незалежності і самостійності України через протекторат шведського короля та мирну угоду з Кримом. Визначну роль у правлінні країною мала відігравати виборна Рада, яка водночас була і законодавчим, і контрольним органом. Встановлювалися колегіальна форма правління та виборність усієї державної адміністрації, зберігалися автономні права Запорозької Січі тощо. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. (так прийнято називати її в історіографії, бо саме він був основним автором цього документа) діяла протягом кількох наступних років на території Київщини та Брацлавщини. Але внаслідок постійних військових дій, що велися на Правобережній Україні, реалізація її положень була обмеженою.

Укладання та прийняття такого важливого документа на початку XVIII ст. засвідчили високий рівень політичної культури українців, адже окремі його положення на багато десятиліть випередили правову думку деяких європейських народів.

Бібліографічний список

Електронні джерела

1.      Конституція Пилипа Орлика 1710 [Електронний ресурс] // Ліга українців в Канаді. – Електрон. дані. – [Канада], [?]. – Режим доступа : http://www.lucorg.com/block.php/block_id/26/lang/ua. – Мова укр. – Заголовок з екрана. – Дата ост. перегляду : 01.05.2021.

2.      До 300-ї річниці Конституції Пилипа Орлика [Електронний ресурс] // ЦДІАК України. – Електрон. дані. – [Київ], [2010]. – Режим доступа : https://cdiak.archives.gov.ua/v_do_300_Konstytutsii_Orlyka.php. – Мова укр. – Заголовок з екрана. – Дата ост. перегляду : 01.05.2021.

Книжкові видання

1.      Акимов Є. О. Нариси української культури / Є. О. Акимов. – Кн. 6. – Одеса, 2009. – 200 с. Шифр : М 1875-6, 9(с2) / А 392.

2.      Велика ілюстрована енциклопедія України / В. К. Борисенко, Л. І. Брюховецька, Г. І. Веселовська та ін. – Київ : Махаон-Україна, 2009. – 504 с. Шифр: В 1755 / 9(с2)(03) / В 272.

3.      Гетьман. Осмислення: нариси до історії мазепіани / О. Ковалевська, В. Панченко, В. Станіславський; упоряд. О. Ковалевська. – Т. 2. – Київ : Темпора, 2009. – 368 с. Шифр: М 2079-2 / 9(с2) / Г 449.

4.      Главацький М. В. Пилип Орлик / М. В. Главацький. – Київ : КМ-БУКС, 2016. – 144 с. : іл. – (Творці державного престижу). Шифр: А 39702 / 9(с2) / Г 52.

5.      Головатий М. Орлик Пилип Степанович (1672 – 1742) / М. Головатий // Видатні постаті України : біогр. довід. / авт. кол.: О. В. Бабкіна, Г. К. Базальчук, Г. Ю. Барчан та ін.; редкол.: Г. В. Щокін (голова) та ін. – Київ, 2004.   С. 586-587: портр. Шифр: Б 4306 / 9(с2)(03) / В 42.

6.      Головченко В. І. Орлик Пилип Степанович / В. І. Головченко // Українська дипломатична енциклопедія: в 5 т. / за ред. Д. В. Табачника. – Харків, 2013. – Т. 4: «О-С(н)». – С. 60-61. Шифр: М 2733-4 / 9(с2)(03) / У 453.

7.      Горобець В. Еліта козацької України / В. Горобець. – Київ : Ін-т історії України, 2001. – 533 с. Шифр: А 6898 / 9(с2) / Г 70.

8.      Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII–XVIII ст.: кордони, населення, право / О. Гуржій. – Київ : Основи, 1996. – 223 с. Шифр: 9(с2) / Г 951.

9.      Ґеник С. 150 великих українців / Степан Ґеник. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. – Зі змісту: Орлик Пилип (11.10.1672-24.05.1742). – С. 179-180.

10.    Заруба В. М. Козацька старшина гетьманської України / В. М. Заруба. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2011. – 932 с. : іл. Шифр: В 2280 / 9(с2) / З 356.

11.    Історія України : наук.-доп. бібліогр. покажч. за 2013 рік / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. Н. Г. Вощевська, К. Г. Таранюк-Русанівський, Д. Г. Стегній  [та ін.] ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна .   Київ, 2015.   704 с. Шифр: Пр 3034 / 2013.

12.    Історія України : наук.-доп. бібліогр. покажч. за 2014 рік / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. Н. Г. Вощевська, Д. Г. Стегній, Т. А. Приліпко [та ін.] ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна .   Київ, 2016.   656 с. Шифр: Пр 3034 / 2014.

13.    Історія України : наук.-доп. бібліогр. покажч. за 2015 рік / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко [та ін.] ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна .   Київ, 2017.   656 с. Шифр: Пр 3034 / 2015.

14.    Історія України : наук.-доп. бібліогр. покажч. за 2016 рік / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко [та ін.] ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна .   Київ, 2017.   644 с. Шифр: Пр 3034 / 2016.

15.    Історія України : наук.-доп. бібліогр. покажч. за 2017 рік / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко [та ін.] ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна .   Київ, 2018.   644 с. Шифр: Пр 3034 / 2017.

16.    Клімов А. Славетні гетьмани України / А. Клімов. – Харків : Vivat, 2017. – 80 с. Шифр: В 4342 / 9(с2) / К 492.

17.    Козацтво Слобідської України // Історія українського козацтва : у 2 т. – Т. 1. – Київ, 2011. – С. 632–688. Шифр : М 2249-1 / 9(с2) / І 907.

18.    Коляда І. Пилип Орлик / І. Коляда, С. Коляда, О. Кирієнко. – Харків : Фоліо, 2019. – 121 с. – (Знамениті українці). Шифр: А 41867 / 9(с2) / К 629.

19.    Конституція П. Орлика 1710 // Довідник з історії України. – Київ, 2002.   С. 344-345. Шифр: Б2362 / 9(с2) (03) / Д 582.

20.    Корогод Г. І. Перша конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції / Г. І. Корогод. – Суми : Університетська книга, 2008. – 124 с. Шифр: А 17934 / 34 / К 681.

21.    Кресін О. В. Конституція Пилипа Орлика / О. В. Кресін // Юридична енциклопедія. – Т. 3. – Київ, 2001.   С. 297-298. Шифр: М 395-3 / 34(03) / Ю 701.

22.    Крупницький Б. Д. Гетьман Пилип Орлик (1672-1742) його життя і доля / Б. Д. Крупницький. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1956. – 78 с. Шифр: 9(с2) / К 845.

23.    Липа К. Козацька порохівниця. Амуніція вояків відкриває свої секрети / К. Липа, Л. Білоус. – Київ : Laurus, 2014. – 63 с. – (Історія на влісні очі: Війна). Шифр: В 4325 / 355 / Л 61.

24.    Лях С. Р. Конституція Пилипа Орлика / С. Р. Лях // Українське козацтво: мала енциклопедія. – Київ, 2006.   С. 298-299. Шифр: В 1158 / 9(с2)(03) / У 453.

25.    Мацьків Т. Орлик Пилип / Т. Мацьків // Енциклопедія Українознавства. Словникова ч. / Наук. т-во ім. Шевченка; голов. ред. В. Кубійович. – Т. 5. – [Нью-Йорк], 1966. – С. 1875-1876. Шифр: 9(с2) / Е 644.

26.    Пилип Орлик // Історія України в особах : Козаччина / авт. кол.: В. М. Горобець (упоряд. і авт. передм.), О. І. Гуржій, В. М. Матях та ін. – Київ, 2000. – С. 194-202. Шифр: А 7184 / 9(с2) / І 907.

27.    Рендюк Т. Г. Пилип Орлик : Молдовські та румунські шляхи / Т. Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2013. – 240 с. Шифр: Б 7971 / 9(с2) / Р 39.

28.    Різниченко В. Пилип Орлик – гетьман України ; Борщак І. Великий мазепинець Григор Орлик: іст. оповіді / В. Різниченко ; І. Борщак; передм. та прим. В. О. Шевчука. – Київ : Укр. письменник, 1996. – 302 с. Шифр: А 1821 / 9(с2) / Р 498.

29.    Смолій В. А. Володарі гетьманської булави: історичні портрети / В. А. Смолій. – Київ : Варта, 1995. – 560 с. Шифр: А 614 / 9(с2) / В 68.

30.    Сорока Ю. 100 важливих подій історії України : справжня історія / Юрій Сорока. – Харків : Фоліо, 2019. – 205 с. : іл. - Зі змісту: Конституція Пилипа Орлика (1710 р.). – С. 82-83.

31.    Таїрова-Яковлева Т. Гетьмани України: історії про славу, трагедії та мужність / Тетяна Таїрова-Яковлева. – Київ, 2015. – Зі змісту: Пилип Орлик. - С. 338–362. Шифр: А 39216 / 9(с2) / Т 145.

32.    Трофимчук О. Пилип Орлик: гетьман в еміграції, бароковий поет, автор першої Конституції / О. Трофимчук. – Львів : Сполом, 2008. – 48 с. Шифр: А 29143 / 9(с2) / Т 762.

33.    Угода та Конституція Пилипа Орлика // Мазепа : зб. – Київ, 1993. – С. 226-236. Шифр: 9(с2) / М 135.

34.    Фігурний Ю. С. Український гетьман Пилип Орлик / Ю. С. Фігурний. – Київ : НДІУ, 2008. – 124 с. Шифр: А 20316 / 9(с2)  /Ф 497.

35.    Чухліб Т. В. Орлик Пилип Степанович / Т. В. Чухліб // Енциклопедія історії України: у 10 т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ, 2010. – Т. 7. – С. 636. Шифр: М 1310-7 / 9(с2) (02) / Е 644.

36.    Чухліб Т. Пилип Орлик / Тарас Чухліб. – Київ, 2008. – 64 с. – (Сер. : «Великі українці»). Шифр: А 18393 / 9(с2) / Ч 49.

37.    Шаров І. Орлик Пилип / І. Шаров // 100 видатних імен України. – Київ, 1999. – С. 293-297. Шифр: А 6187 / 9(с2) / Ш 264.

38.    Шендрик Л. К. Пилип Орлик / Л. К. Шендрик, О. В. Янович. – Полтава : Форміка, 2005. – 140 с. Шифр: А 14075 / 9(с2) / Ш 472.

39.    The Diariusz podrozny of Pylyp Orlyk (1720-1726) / Ukranian Research Institute of Harvard University. – Vol. 5. USA : Harvard University Press, 1989. – 794 с. Шифр: Англ / 9(с2) / Н 32

40.    The Diariusz podrozny of Pylyp Orlyk (1727-1731) / Ukranian Research Institute of Harvard University. – Vol. 6. USA : Harvard University Press, 1988. – 866 с. Шифр: Англ. Пол. ФР / 9(с2) / Н 32

Статті з періодичних та продовжуваних видань

41.    Кононенко В. Вплив традиції “pacta conveta” на написання й укладання “Договорів та постанов” 1710 р. у сучасній українській історіографії (1991-2013) / В. Кононенко // Україна в Центрально-Східній Європі: Студії з історії ХІ–ХVIII століть. – Київ, 2016. Вип. 16. С. 308-322.

42.    Кононенко В. Конструювання пам’яті про “права та вольності” у текстах української еміграції 1709-1714 рр. / В. Кононенко // Україна в Центрально-Східній Європі: Студії з історії ХІ–ХVIII століть. – Київ, 2018. Вип. 18. С. 239-273.

43.    Матях В. М. Гетьман в еміграції Пилип Орлик : історико-історіографічний портрет політика / В. М. Матях // Укр. іст. журн.: наук. журн. 2011. № 4. С. 116-131.

44.    Миревський І. Архієпископ Тельмісський ІОВ (ГЕЧА) «Іван Мазепа і Пилип Орлик першими повернулись під омофор Вселенського Патріархату. В Конституції Пилипа Орлика це заповідалось і наступникам...» / І. Миревський // Пам’ятки України: історія та культура. 2018. № 7/9. С. 4-18.

45.    Невідомі листи Пилипа Орлика з регіонального державного архіву м.Лунд (Швеція) : (Публікація та примітки Хокана Хенрікссона, переклад з латинської Ольги Циганок, коментар і примітки до нього Олександра Дубини) // Сіверянський літопис. 2012. № 1/2. С. 47-56.

46.    Невідомі листи Пилипа Орлика з регіонального Державного Архіву м. Лунд (Швеція). Ч. ІІ / публікація та прим. Хокана Хенрікссона; пер. з лат. Ольги Циганок, пер. з фр. Євгена Мельника; комент. Олександра Дубини // Сіверянський літопис. 2012. № 5/6. С. 71-80.

47.    Пиріг П. Пилипа Орлика не покидала думка про вільну Україну / П. Пиріг // Сіверянський літопис. 2015. № 4. С. 33-43.

48.    Радько П. Г. Історичні взаємовідносини українського козацтва з Кримським ханством в контексті конституції Пилипа Орлика / П. Г. Радько // Ґілея. - Київ, 2010. – Вип. 30. – С. 45-54. – Бібліогр. : с. 52-54 (26 назв).

49.    Рендюк Т. Бендерська Конституція 1710 року – апогей політичної та правової думки Пилипа Орлика в еміграції : (до Дня Конституції України 28 червня) / Т. Рендюк // Зовнішні справи: наук. журн. 2017. № 6. С. 26-31.

50.    Соболь В. “Діаріуш” Пилипа Орлика як щоденник українсько-польського пограниччя / В. Соболь // Слово і Час. 2009. № 6. С. 20-26.

51.    Страхов М. М. Конституція Пилипа Орлика 1710 року / М. М. Страхов // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Харків, 2006. Вип. 11. С. 10-17.

52.    Струкевич О. Бендерська Конституція – перша писана Конституція Європи (на допомогу викладачам і студентам) / О. Струкевич // Проблеми дидактики історії. – Кам’янець-Подільський, 2016. Вип. 7. С. 143-169.

53.    Томенко М. П’ять уроків Мазепи – Орлика для сучасної конституційної дискусії / М. Томенко // Віче: журн. Верховної Ради України. 2015. № 23/24. С. 32-34.

Укладач Чугіна О.А.

Наук. ред. Єфіменко Г.В.