ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Емський указ (1876). Заґратована мова

18 (30) травня 1876 року російський імператор Олександр ІІ у німецькому містечку Емс підписав таємне розпорядження про повну заборону українського письменства. Указ доповнював основні положення Валуєвського циркуляру 1863-го. Він мав на меті витіснення української мови з культурної сфери.

Указ забороняв друкувати книги українською мовою, викладати нею у початкових школах, влаштовувати концерти з українськими піснями чи театральними виставами, ввозити на територію Російської імперії книги українською мовою без особливо дозволу.

Місцевій адміністрації наказувалося посилити нагляд, щоб у початкових школах не велося викладання українською мовою, та щоб з бібліотек були вилучені книги українською мовою, що не відповідають зазначеним вимогам.

На підставі Емського указу було закрито Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства у Києві, припинено видання «Кіевского телеграфа», ліквідовано Громади, звільнено ряд професорів-українців з Київського університету.

Автор документа – Михайло Юзефович, помічник куратора Київського учбового округу. Він підготував меморандум на ім’я імператора, де звинуватив діячів українського руху в тому, що вони прагнуть «вільної України у формі республіки з гетьманом на чолі».

Емський указ так і не був скасований. Припинив свою чинність після маніфесту царя Миколи ІІ у жовтні 1905-го, яким, зокрема, запроваджувалася свобода слова.

За матеріалами УІНП

Бібліографічний список:

Савченко Ф. Я. Заборона Українства 1876 р. : до історії громадських рухів на Україні 1860-1870-х р.р. / Ф. Я. Савченко ; Українська академія наук. – Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1930. – 414, [2] с.

***

Lex Jusephovicia 1876 : з приводу 100-ліття заборони українства / монтаж Романа Сольчаника // Сучасність. – 1976. – Ч. 5. – C. 36-68.

Бойко Ю. До століття Емського указу / Ю. Бойко // Український історик. – 1976. – Вип. 1–4 (49–52). – С. 5-13.

Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України. – 1988. – №6.

Гісем О. В. Історія України : довідник, тестові завдання / О. В. Гісем. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2018. – 623, [1] с.

Енциклопедія українознавства. Словникова частина / Наукове товариство ім. Шевченка; голов. ред. В. М. Кубійович ; заст. голов. ред. М. М. Глобенко. - Київ: Глобус, 1994. – Т. 2 : Г–З. – 405-799 с.

Історія України : хрестоматія / НАН України. Ін-т історії України ; упоряд. В. М. Литвин. – Київ : Наукова думка, 2013. – 1056 с.

Лавріненко Ю. Рух Вільної Спілки / Ю. Лавріненко // Український історик. – 1976. – Вип. 1–4 (49–52). – С. 14-47.

Малий словник історії України / ред. В. А. Смолій. – Київ, 1997. – 463 с.

Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ века). – СПб.: Алетейя, 2000. – 260 с.

Об отмене стеснений малорусского печатного слова. – Киев : [Тип. 1-й Киев. артели печат. дела], 1914. – 594 c.

Советская этнография. – Ленинград : Наука, 1981. – Вып. 5. – 192 с.

Турченко Ф. Г. Історія України. Друга половина XVIII - початок XX століття / Ф. Г. Турченко, В. М. Мороко. – Київ : Генеза, 2005. – 352 с.

Україна : антологія пам'яток державотворення, Х - ХХ ст. Т. 6 : Змагання за українську ідею (від 60-х років до кінця XIX ст.) / упорядкув., передм. та прим. Оксани Сліпушко. – 2008. – 512 с.

Україна : науковий двохмісячник українознавства / під ред. акад. Михайла Грушевського. – Кн.4. – Київ, 1926. – 191с.

Україна : науковий та літературно-публіцистичний щомісячний журнал. – Київ : Друк. Н. Т. Корчак-Новіцького, 1907. – Рік перший, Том 2, май. – 135-248, 37-76 с.

Україна : науковий та літературно-публіцистичний щомісячний журнал. – Київ : Друк. Н. Т. Корчак-Новіцького, 1907. – Рік перший, Том 2, июнь. – 249-360, 77-94 с.

Україна : науковий та літературно-публіцистичний щомісячний журнал. – Київ : Друк. Н. Т. Корчак-Новіцького, 1907. – Рік перший, Том 2, апрель. – 1-134, 1-36 с.

Україна : хронологія розвитку. Імперська доба : 1800-1917 рр. / О. М. Донік; кер. проекту А. В. Толстоухов. – Київ : Кріон, 2011. – С. 346.

Україна Incognita / ред. Л. Івшина. – Київ : Українська прес-група, 2005. – 396 с.

Українська літературна енциклопедія : в 5 т. Т. 3 : Д–К / АН УРСР. Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка; відп. ред. І. О. Дзеверін ; заст. відп. ред.: М. Г. Жулинський, М. П. Зяблюк. – Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1990. – 493 с.

Українська мала енциклопедія : [у 8 т., 16 кн.] Кн. 3 : Літери Д-Є / Є. Онацький. – Буенос-Айрес : Накладом Адміністратури УАПЦ в Арґентіні, 1958. – С. 301-432 c.

Українська мова : енциклопедія / Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАНУ ; ред. В. М. Русанівський. – Київ : Укр. енциклопедія, 2004. – 824 с.

Хрестоматія з історії Української РСР : в 3 т. Т. 2 / упоряд.: Я. Дашкевич, М. Кравець, С. Ктитарєв ; ред. Ф. Є. Лось. – Київ : Рад. школа, 1961. – 642 с.

Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 2 / Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ ; ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1999. – 743 с.

Яневський Д. Б. Проект «Україна». Відомі історії нашої держави : продовження, 1774–1914 рр. / Д. Б. Яневський. – Харків : Фоліо, 2018. – 283, [2] с.

Укладачі: Ширшова Л. Г., Опенько Я. Ю.

(відділ соціокультурних комунікацій)