ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Музеї - хранителі історичної пам'яті

Відділом обслуговування користувачів підготовлено віртуальну книжкову виставку "Музеї - хранителі історичної пам'яті"

18 травня — Міжнародний день музеїв, який відзначається у країнах світу і привертає увагу до музеїв як до хранителів історичної пам’яті та історико-культурної спадщини. Музей інституційно зосереджує в собі весь цикл збереження пам'ятки історії: збір, зберігання, вивчення, атрибуцію, реставрацію, дослідження, уявлення, створення наукового і культурного продукту. Тільки так річ стає експонатом, скарбом, культурною цінністю.

Напевно немає на землі людського поселення, будь воно величезним містом або захованим селищем, такого, яке не мало б своєї історії, то довгої, що йде в незапам'ятні часи, то зовсім короткої і начебто зовсім нічим не знаменної. Людина, що живе сьогодні в стані мінливого навколишнього світу, неминуче намагається знайти спосіб відчути себе частиною непорушного, зрозуміти і усвідомити своє коріння, доторкнутися до вічних цінностей культурної спадщини. Під культурною спадщиною традиційно розуміємо ту частину матеріальної та духовної культури, яка створена минулими поколіннями, що витримала випробування часом і передається наступним поколінням як щось цінне і шановане. Три стовпи, на плечах яких тримається багаторічна пам'ять - архіви, музеї і бібліотеки, збагачені діяльністю наших пращурів.

Міжнародний день музеїв з'явився в календарі в 1977 році, коли на черговому засіданні ICOM (International Council of Museums - Міжнародна рада музеїв) було прийнято пропозицію про заснування цього свята. І з 1978 року цей день відзначається щорічно більш ніж у 150 країнах.

З 1992 року у кожного Міжнародного дня музеїв є своя тема і Міжнародна рада музеїв надає огляд пов'язаних з даною темою заходів, роблячи їх доступними для всіх. Темою Міжнародного дня музеїв у 2021 році буде: «Майбутнє музеїв: відновлення і переосмислення».

Міжнародна рада музеїв ICOM вважає, що «зараз настав час переосмислити наші стосунки з громадами, яким ми служимо, експериментувати з новими моделями творення культури та рішуче підтвердити суттєву цінність музеїв для побудови справедливого та стійкого майбутнього. Ми повинні відстоювати творчий потенціал культури як рушія відновлення та інновацій в епоху пост-COVID».

Список літератури:

Антонюк-Гаврищук Є. І. Музеї Буковини [Текст] / Є. І. Антонюк-Гаврищук. - Чернівці : "Букрек", 2007. - 174 с. : іл.

Бібліотечні фонди Харкова в роки другої світової війни: Доля культурних скарбів України під час другої світової війни [Текст] : Архівн. бібліотеки, музеї Вип. 2 / Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, Національний комітет з питань повернення в Україну культурних цінностей ; упоряд. І. Я. Лосієвський. - Київ, 1997. - 107 с.

Бонь В. Л. Будинок-музей Івана Франка у Львові [Текст] : Ілюстрований путівник по Львівському літературно-меморіальному музею Івана Франка / В. Л. Бонь. - Львів : Каменяр, 2008. - 119 с. : іл.

Будинок-музей А. П. Чехова в Сумах [Текст] / Управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний краєзнавчий музей ; відп. за вип. В. С. Терентьєв. - Суми : Університетська книга, 2006. - 16 с. : фото.

Великосорочинський літературно-меморіальний музей М. В. Гоголя [Текст] / Ред. В. Міщенко. - В. Сорочинці, 2008. - 32 с. : іл.

Горак Р. Д. Дім на Софіївці [Текст] : Путівник по музею / Р. Д. Горак. - Х. : Майдан, 2010. - 382 с. : фото.

Діяльність музеїв просто неба у збереженні культурної спадщини та відродженні духовності народу [Текст] : Матеріали Міжнародної наукової конференції / Музей народної архітектури та побуту України, асоціація українських етнологів ; ред. М. Д. Ходаківський. - Київ, 1997. - 97 с.

До 100-річчя національного музею історії України [Текст] : Матеріали науково-практичної конференції присв. міжнародному дню музеїв (1997 р.) / Міністерство культури і мистецтв України, Національний музей історії України ; Ред. Н. Г. Ковтанюк. - Київ, 1998. - 188 с. : іл.

Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України, 1798–1923 [Текст] Вип. 1 / Національна парламентська бібліотека України ; уклад.: Р. С. Жданова, І. О. Негрейчук ; ред. В. В. Патока. - Київ : Глобус, 1999. - 296 с. - (Національна бібліографія України).

Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України 1798–1923 [Текст] Т. 3 / М-во культури і мистецтв України, Національна парламентська бібліотека України ; уклад.: Р. С. Жданова, І. О. Негрейчук. - Київ, 2003. - 262 с. - (Національна бібліотека Україна).

За колючим дротом [Текст] : музей Тараса Шевченка в Каневі в роки німецько-фашистської окупації (1943-1944 рр.) / М-во культури і туризму України, Шевченківський національний заповідник ; упоряд.: Р. В. Танана, О. В. Білокінь. - Черкаси : Вертикаль, 2008. - 104 с. : іл.

Історичне минуле Перечинщини [Текст] : Досвід роботи музеїв при навчальних закладах Перечинського району / Закарпатська обласна державна адміністрація, Управління освіти і науки ; упоряд. Р. Децик. - Ужгород : Гражда, 2010. - 103 с.

Ковальчук Є. Волинський краєзнавчий музей - скарбниця історико-культурної спадщини Волинського краю [Текст] / Є. Ковальчук. - Луцьк : Медіа, 2009. - 28 с. : фото. - До 80-річчя з часу заснування.

Кожолянко Г. К. Етнографічні музеї Буковини [Текст] / Г. К. Кожолянко, О. Г. Кожолянко ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці : Друк Арт, 2014. - 280 с.

У книзі розглядаються питання історії створення музеїв та етнографічної діяльності музейних установ Буковини, формування музейних етнографічних експозицій, проведення фольклорно-етнографічних свят та фестивалів. Подано характеристику нових технологій в етнологічному музейництві. Досліджено фольклорно-етнографічні свята і обряди Буковини.

Колекція графіки Фастівського державного крєзнавчого музею: Каталог [Текст] / Фастівський державний краєзнавчий музей ; Авт.-упоряд. А. Ферчук. - Фастів, 2006. - 74 с.

Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення 2012 року як року культури та відродження музеїв в Україні [Текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Т. 1 / Міністерство культури України, Український центр культурних досліджень, Національна історична бібліотека України ; ред. О. А. Гриценко. - Київ : НАКККіМ, 2011. - 252 с. : табл.

Музей Богдана Лепкого [Текст] / І. В. Ухман, Г. М. Кізімович, Н. Л. Стрілець. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. - 16 с. - (Духовна скарбниця краю).

Музей народної архітектури та побуту України [Текст] : путівник / НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Музей народної архітектури та побуту України ; наук. ред. Г. Скрипник. - К., 2007. - 56 с. : фот.

Музеї в поліетнічному та полікультурному просторі [Текст] : Програма спецкурсу / М-во культури і мистецтв України, Харківська державна академія культури ; Уклад. Л. П. Велика. - Х. : ХДАК, 2004. - 15 с.

Музеї і туризм [Текст] : Програма спецкурсу / М-во культури і мистецтв України, Харківська державна академія культури ; Уклад. Л. П. Велика. - Х. : ХДАК, 2003. - 11 с.

Музеї та історико-культурні заповідники України [Текст] : Програма курсу / М-во культури і мистецтв України, Харківська державна академія культури ; Уклад. Л. П. Велика. - Х. : ХДАК, 2004. - 15 с.

Музично - меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові: Ілюстрований путівник. [Текст] / упоряд. О. Скоп. - Львів : Каменяр, 2002. - 63 с. : іл.

Мушинка М. Музей визвольної боротьби України в Празі та доля його фондів [Текст] : Історико-архівні нариси / М. Мушинка. - Київ, 2005. - 127 с.

Проблеми і перспективи розвитку музеїв ВНЗ України: науково-методичний аспект [Текст] : матеріали / Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Державний політехнічний музей, Музей історії КПІ ; відп. за вип.: С. О. Воронов, Н. В. Писаревська. - Київ, 2008. - 98 с.

Путівник дає інформацію про створений у 1969 році Державний музей народної архітектури та побуту України. Експозицію Музею розміщено в унікальному етнографічному ландшафті. В характерному оточенні представлені 300 унікальних пам’яток народного будівництва ХVI-XX ст. з тисячами пам’яток декоративно-вжиткового мистецтва, знаряддями праці, предметами побуту, багатими колекціями ікон, рушників, одягу, кераміки, музичних інструментів.

Проблеми і перспективи розвитку музеїв вищих навчальних закладів України [Текст] : Матеріали 2-го Круглого столу. Київ, 23-24 листопада 2007 р. / Національний технічний університет України "КПІ", Державний політехнічний музей ; Відп. за вип. С. М. Ховрич. - Київ, 2007. - 91 с.

Раритети Вінницького обласного краєзнавчого музею [Текст] : Альбом / ред. К. І. Висоцька. - Вінниця : Вінницький обл. краєзнавчий музей, 2007. - 128 с.

Роль та місце музеїв у підвищенні туристичної привабливості регіонів [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернівці, 15 грудня 2011 року) / Чернівецька обласна Рада, Чернівецька обласна державна адміністрація, Управління культури, Чернівецький краєзнавчий музей ; ред. О. П. Затуловська. - Чернівці : Букрек, 2011. - 405 с.

Савчук Ю. К. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького у колекціях музеїв Європи (пошук, знахідки, атрибуція) [Текст] / Ю. К. Савчук ; Міністерство культури і туризму України, Національний музей історії України, Національна академія наук України. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2006. - 93 с.

Солодова В. В. Формування та розвиток документальних колекцій у складі фондів одеських музеїв (1825-2003) [Текст] / В. В. Солодова ; Міністерство культури і туризму України, Управління культури і туризму Одеської облдержадміністрації, Одеський історико-краєзнавчий музей. - Одесса : Астропринт, 2010. - 303 с.

Старожитності Василя Тарновського у Чернігівському історичному музеї [Текст] : Немеркнучий світ давнини / С. О. Половникова. - Чернігів, 2000. - 11 с. : цв.іл.

Сучасні аспекти природничої музеології [Текст] : матеріали / НАН України, Національний науково-природничий музей, Український національний комітет міжнародної ради музеїв. - Київ, 2012. - 140 с.

Український музей [Текст] Збірник 1 / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. - Київ : Фенікс, 2007. - [478] с. : фот.

Український технічний музей: історія, досвід, перспективи [Текст] : Матеріали 5-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 травня 2006 р.) / Асоціація працівників музеїв технічного профілю, Державний політехнічний музей при НТУУ "КПІ", Київська міська організація УТОПІК ; Відп. за вип. Л. О. Гріффен. - Київ : ЕКМО, 2006. - 136 с.

Українці у світі [Текст] : Довідник: Українські церкви, релігійні громади і монастирі за кордоном та їх підпорядкування, музеї української діаспори / авт.-упоряд. В. М. Воронін. - Київ : Український центр духовної культури, 2005. - 144 с.

Ясєв Г. Є. Опорні музеї при навчальних закладах: Узагальнення, досвід [Текст] / Г. Є. Ясєв. - Київ : Клуб "Пошук", 2007. - 101 с. : ил.

Більше документів по даній  темі Ви можете знайти в електронному каталозі та тематичних БД нашої Бібліотеки.