ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Творець і неперевершений майстер новели: до 150-річчя від дня народження Василя Стефаника (1871-1936)

Відділ соціокультурних комунікацій НІБУ пропонує переглянути віртуальну книжкову виставку-презентацію «Творець і неперевершений майстер новели: до 150-річчя від дня народження Василя Стефаника (1871-1936)».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліографічний список:

«Поет мужицької розпуки» (М. Черемшина) // Україна: хронологія розвитку. Імперська доба. 1800-1917 рр. – Київ : КРІОН, 2011. – С. 288 – 289.

Бандура О. Василь Стефаник / О. Бандура. – Львів : Кн.-журн. вид., 1956. – 131 с.

Букса І. Творчість та словник малозрозумілих слів Василя Стефаника : монографія / І. Букса. – Київ : Смолоскип, 1996. – 134 с.

Вавжонек М. Василь Стефаник як представник галицьких радикалів [Електронна копія] / М. Вавжонек // Український історичний журнал. – 2014. – №5. – С. 49-60 Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/108703/05-Wawrzonek.pdf?sequence=1

Василь Стефаник (14.05.1871–07.12.1936) // Українці – посли австрійського парламенту : комплект з 15 листівок / авт. проекту, авт. тексту Ю. Плекан. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 20 с.

Василь Стефаник : альбом / авт.-упоряд. М. В. Гуць. - Київ : Радянська школа, 1983. – 31 с.

Василь Стефаник : бібліографічний покажчик / Академія наук Української РСР, Львівська бібліотека ; склад. О. П. Кущ. – Київ : Академія наук УРСР, 1961. – 168 с.

Василь Стефаник : покажчик літератури за 1961–1981 рр. / Акад. наук Укр. РСР, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника ; уклад. Л. І. Ільницька. – Львів : Львівська наукова бібліотека Академії наук УРСР, 1985. – 131 с.

Василь Стефаник і Прикарпаття : до 140-річчя від дня народження [Електронна копія] / Управління культури Івано-Франківської ОДА ; ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. О. Черепович, І. Бурда, вступ. ст. С. Процюка, відп. за вип. Л. Бабій. – Івано-Франківськ, 2011. – 68 с. Режим доступу : https://lib.if.ua/publish2011/1305792913.html

Василь Стефаник у критиці та спогадах. Статті, висловлювання, мемуари / упоряд. Ф. П. Погребенник. – Київ: Дніпро, 1970. – 482 с.

Гнідан О. Василь Стефаник. Життя і творчість / О. Гнідан. – Київ : Рад. шк., 1991. – 222 с.

Горак Р. Кров на чорній ріллі : есе-біографія Василя Стефаника / Р. Горак. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2010. – 608 с.

Касіян В. Василь Стефаник у графіці В. Касіяна : комплект з 10 листівок / В. Касіян. – Київ : Мистецтво, 1970.

Кобзей Т. Великий різьбар українських селянських душ (В. С. Стефаник) / Т. Кобзей. – Торонто : Снятинщина, 1966. – 254 с.

Костащук В. Володар дум селянських [про В. Стефаника] / В. Костащук – Ужгород : Карпати, 1968. – 200 с.

Купчинський О. Листи Василя Стефаника до Андрія Шептицького (з текстами листів) [Електронна копія] / О. Купчинський // Записки Наукового товариства імені Шевченка, філологічна секція. – 1990. – Т. ССХХІ – С. 308-325. Режим доступу : http://ntsh.org/content/tom-221-ccxxi-praci-filologichnoyi-sekciyi

Микитась В. Правда про Василя Стефаника : проти буржуазно-націоналістичних фальсифікацій творчості письменника / В. Микитась ; АН УРСР. Ін-т літ. – Київ : Наукова думка, 1975. – 93 с.

Процюк С. Степан Працюк про Василя Стефаника, Карла-Ґустава Юнґа, Володимира Винниченка, Архипа Тесленка, Ніку Турбіну / С. Процюк. – Київ : УкрНДІСВД, 2018. – 112 с.

Соляр І. Стефаник Василь Семенович (14.05.1871–07.12.1936) [Електронна копія] / І. Соляр // Енциклопедія історії України : у 10 т. / НАН України, Інститут історії України ; ред. В. А. Смолій. – Київ : Наукова Думка, 2012. – Т. 9. – С. 852 – 853. Режим доступу : http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1290-5/978-966-00-1290-5.pdf

Співець знедоленого селянства : відзначення сторіччя з дня народження Василя Стефаника / упоряд. Ф. П. Погребенник. – Київ : Дніпро, 1974. – 198 с

Стефаник В. Повне зібрання творів : в 3-х т. Т. 1 : Новели / В. Стефаник ; Акад. наук. Укр. РСР, Ін-т укр. літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Акад. наук. Укр. РСР, 1949. – 375 с.

Стефаник В. Повне зібрання творів : в 3-х т. Т. 2 : Автобіографічні твори, поезії в прозі, публіцистика, незакінчені твори і переклади / В. Стефаник ; Акад. наук. Укр. РСР, Ін-т укр. літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Акад. наук Укр. РСР, 1953. – 223 с.

Стефаник В. Повне зібрання творів : в 3-х т. Т. 3 : Листи / В. Стефаник ; Акад. наук. Укр. РСР, Ін-т укр. літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Акад. наук. Укр. РСР, 1954. – 329 с.

Стефаник К. В. Літературно-меморіальний музей В. С. Стефаника / К. В. Стефаник, Б. П. Галюк. – Ужгород : Карпати, 1981. – 48 с.

Черемшина М. Новели. Посвяти Василеві Стефанику. Ранні твори. Переклади. Літературно-критичні виступи. Спогади. Автобіографія. Листи / М. Черемшина ; упоряд., вступ. ст., авт. прим. О. В. Мишанич, ред. В. М. Русанівський ; АН УРСР. –Київ : Наукова думка, 1987. – 448 с.

Шевченко. Франко. Стефаник : матеріали Міжнародної наукової конференції / Міністерство освіти і науки України ; ред. В. І. Кононенко. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 498 с.

Ювілейна художня виставка, присвячена 100-річчю з дня народження Василя Стефаника : [каталог ювілейної виставки] / Львівське обл. упр. Культури. – Львів : Львівське обл. упр. по пресі, 1972. – 16 с.

Укладач: Плюта С. В.

(відділ соціокультурних комунікацій)