ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Арандаренко М. І. «Атлас карт і видів до Записок про Полтавську губернію»

Пропонуємо переглянути оцифрований додаток-альбом «Атлас карт і видів» до дослідження Миколи Арандаренка «Записки про Полтавську губернію» з фонду НІБУ, електронної бібліотеки «Історична спадщина України».

 

 

 

 

*Натисніть на назву, щоб переглянути документ у форматі PDF

Арандаренко Н. И. Атлас карт и видов к «Запискам о Полтавской губернии», составленным Н. Арандаренком, в 1846 году / Н. И. Арандаренко. – Полтава : литогр. Губ. правл., 1851. – Отд. вып. – 13 ненум. лист. карт, 41 с. ил.

Атлас містить 13 ненумерованих карт та 41 ілюстрацію з видами архітектури та побуту.

Великоформатна карта Полтавської губернії

Арандаренко Микола Іванович (1795-1867)

Місце народження на сьогодні невідоме, вірогідно, Полтавщина, можливо, що це був один з населених пунктів на території історичної Переяславщини. Подробиць біографії дослідника збереглося дуже небагато. Відомо, що Микола Арандаренко походив із знаного козацького роду, пращуром його був Тимофій Арандаренко, обраний гетьманом реєстрових козаків 1630 року у Переяславі.

Микола Іванович Арандаренко ще у молоді роки, здійснив ряд краєзнавчих, етнографічних досліджень на території Полтавщини. У 1816 р. побував у Переяславі. Результати цих досліджень стали відомі широкому загалу лише через тридцять років, коли вийшла друком робота під назвою: «Записки о Полтавской губернии Николая Арандаренка, составленные в 1816 году» (в трьох частинах 1846-1852). У цій змістовній, масштабній праці були опубліковані відомості про природу та історію Полтавщини з найдавніших часів, спостереження за археологічними пам’ятками, широкий етнографічний та фольклорний матеріал. Були опубліковані матеріали з історії міст і сіл та адміністративно-господарський опис всіх 15 повітів тодішньої Полтавської губернії, включно із Переяславським. Ця праця має велику цінність, адже досьогодні представлені в ній статистичні дані та детальні етнографічні і фольклорні записи зберігають значення першоджерела для сучасних дослідників.

Пам’ятки Переяслава та Переяславського повіту включені до третьої частини «Записок» М. І. Арандаренка. Дослідник занотовував місцеві топоніми, легенди, пов’язані з ними, напевно, до нього дійшли й оповіді переяславців про випадкові археологічні знахідки на території міста та його околиць. В тексті розповідається про кургани «Три брати», «Свидову могилу» під Переяславом, наведено народні перекази про них. «Передается и по ныне сказка о могучем Переяславце Свиде. Еще не забыта его могила под городом с левой стороны Трубежа. Есть рассказы про огромные кости остовов богатырских, отрываемые иногда в курганах и могилах около Переяслава. В 7 верстах от города у большой киевской дороги есть три кургана, именуемые Три брата. Здесь, по преданию, погребены три богатыря», – писав Микола Арандаренко.

Микола Іванович зробив кар’єру на державній службі. Зокрема, у 1840-1850 рр. займав посаду управителя Полтавської палати державних маєтностей. Згодом він був призначений цивільним архангельським губернатором (1856-1963). Помер Микола Іванович у 1867 р.              

Використані джерела:

Бузян Г. М. Арандаренко Микола Іванович (1795-1867) – відомий український історик, статистик, етнограф, краєзнавець [Електронний ресурс] / Г. М. Бузян // НІЕЗ «Переяслав» [вебсайт]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2RKjZHJ

Encyclopedia of Ukraine : 5 Vols. Vol. 1: A-F / еd. by V. Kubijovyc. – Toronto: University of Toronto press, 1985.