ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Софія Галєчко [Галечко] (1891-1918) : українка в лавах Січових стрільців

До 130-річчя від дня народження першої української жінки-офіцера (хорунжої УСС) Галєчко Софії, відділ соціокультурних комунікацій підготував віртуальну книжкову виставку з фонду НІБУ.

«Історія Софії Галечко – це історія українки, яка мала сміливість на початку ХХ століття відмовитись від звичних гендерних ролей та здобути нову рису – національну. Цьому сприяли українсько-польське середовище родини, гімназійна й університетська освіта та новий, «чоловічий» досвід хорунжої під час Великої війни 1914-1918 рр. Із закінченням бойових дій, присутність жінок у армії відкидалась, а військова кар’єра залишалась цілком чоловічим простором. Складний та трагічний досвід теми «жінка і війна» порушує С. Галечко в листах до полковника УСС Романа Сушка, що вперше подаються в історичній розвідці Ольги Бежук «Софія Галечко : «оригінальний хорунжий» чи «шляхетна людина»?»

 

Софія Галєчко народилася 3 травня 1891 р. у місті Новий Сонч (тепер Польща). Батько працював поштовим урядовцем, мати давала приватні уроки. У Новому Сончі Софія Галєчко закінчує народну школу. Навчалась у Самбірській народній гімназії.

Закінчила філософський факультет університету міста Грац (Австрія). Брала участь в українському молодіжному русі, член «Пласту». У часі навчання – голова гуртка «Рідна школа» та заступниця голови товариства «Січ». Очолювала міську громадську організацію «Взаїмна поміч», доброчинними послугами якої користувалася українська громада у Граці.

На початку Першої світової війни добровільно вступила до легіону УСС. Із 1914-го – санітарка, розвідниця, стрілець, четар. Командир чети у 4-ій сотні УСС Зенона Носковського. Відзначилась під час боїв на Тернопільщині, зокрема, 14 вересня 1915-го вмілими діями на чолі чети врятувала від поразки курінь. Нагороджена 10 листопада 1914-го «Медаллю за хоробрість». Того ж року підвищена у званні до підхорунжої, згодом – хорунжа УСС. Відзначилася у боях у Карпатах (зима 1914-1915) та бою за гору Маківку, нагороджена другою срібною «Медаллю за хоробрість».

Брала активну участь у визвольних змаганнях 1917-1918 рр., коли служила у запасній частині – Коші Легіону УСС.

31 серпня 1918 року трагічно загинула. За словами її подруги Ольги Підвисоцької, того дня Софія купалась у річці Бистриці Надвірнянська у с. Пасічна, потрапила у вир і втопилася у с. Пасічна. Софія Галєчко похована в урочищі Розтока.

Софія Галєчко – санітарка, розвідниця, стрілець, хорунжа [Електронний ресурс]

// Народна Воля [вебсайт]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2SwieOE

Бібліографічний список:

Адвокати і правники – діячі Легіону Українських січових стрільців : біографічний альбом / Національна асоціація адвокатів України, Центр досліджень адвокатури і права. – Київ : КВІЦ, 2015. – 160 с.

Бежук О. Виклики Великої війни в епістолярії хорунжої Софії Галечко / О. М. Бежук // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2017. – Вип. 30. – С. 44-52

Бежук О. Софія Галечко : «оригінальний хорунжий» чи «шляхетна людина»? / О. Бежук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер., Гендерні дослідження: збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 3. – С. 14-24.

Безручко М. Січові Стрільці в боротьбі за державність / М. Безручко ; упоряд. І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – 135 с.

Бережинський В. Г. Українські січові стрільці / В. Г. Бережинський ; Академія збройних сил України. – Київ, 1997. – 20 с.

Велика війна 1914-1918 рр. і Україна / НАН України. Ін-т історії України ; упоряд. О. П. Реєнт. – Київ : КЛІО, 2013. – 784 с.

За волю України : історичний збірник УСС в 50-ліття збройного виступу Українських Січових Стрільців проти Москви 1914-1964 / гол.ред. С. Ріпецький. – Нью-Йорк : [б.в.], 1967. – 608 c.

Зленко П. Українські Січові Стрільці : матеріали для бібліографічного покажчика [Електронний документ] / П. Зленко. – Варшава : Накладом Укр. воєн.-історич. т-ва, 1935. – 33 с. 

Історія січових стрільців : воєнно-історичний нарис / [ред. Н. П. Ганник, В. А. Дмитренко ; худ. Т. М. Канарська]. – Київ : Україна, 1992. – 345, [2] с., [16] арк. іл.

Каглян О. Українські січові стрільці у листівках та світлинах : до сторіччя утворення легіону УСС / О. Каглян, М. Загреба, Р. Смеречанський. – Київ : Логос, 2014. – 48 с.

Коваль Р. Сто історій Визвольної війни : воєнно-історичні нариси / Р. Коваль. – Київ : Холодний Яр, 2015. – 364 с.

Кос А. Героїня України Олена Степанів / А. Кос. – Львів : Галицька Вид. Спілка, 2005. – 32 с.

Лазарович М. В.Українські січові стрільці у боротьбі за волю України / М. В. Лазарович. – Ічня : Формат, 2018. – 763, [2] с.

Литвин М. Р. Військова еліта Галичини / М. Р. Литвин, К. Е. Науменко ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’кевича. – Львів, 2004. – 376 с.

Литвин М. Р. Історія галицького стрілецтва / М. Р. Литвин, К. Є. Науменко. – Львів : Каменяр, 1990. – 198, [2] с. : [8] арк. іл.

Луговий О. Визначне жіноцтво України : Історичні життєписи / О. Луговий. – Київ : Ярославів Вал, 2007. – 267 с.

Українські жінки у горнилі модернізації / Українська асоц. дослідн. жіночої історії, НАН України. Інститут народознавства ; ред. О. Кісь. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 304 с.

Українські січові стрільці : галицькі воїни Архистратига Михаїла / С. Липовецький. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2010. – 96 с.

Українські січові стрільці : збірник фотографій до історії Українських Січових Стрільців : У 6 зб. / упоряд. Я. Онищук [та ін.]. - Л. : Галицька Видавнича Спілка, 2003 .

          Зб. 1 : Створення Легіону Українських Січових Стрільців. – 43 с.: фото.

          Зб. 2 : Бойовий шлях УСС : від Карпат до Золотої Липи (1914-1915). – 43 с.: фото.

          Зб. 3 : Бойовий шлях УСС : Від Золотої Липи до Стрипи (1915-1916). – 16 с.: фото.

          Зб. 4 : Бойовий шлях УСС : Соснів - Потутори ( 1916- 1917). – 34 с.: фото.

          Зб. 5 : Жінки в УСС. – 34 с.: фото.

          Зб. 6 : Стрілецька творчість. – 16 с.: фото.

Хома І. Я. Січові стрільці. Створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917 - 1919 рр. / І. Я. Хома. – Київ : Наш час, 2011. - 14 с.

Укладачі: Опенько Я. Ю., Ширшова Л. Г.

(відділ соціокультурних комунікацій)