ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Верхратський Іван Григорович (1846-1919)

До 175-річчя від дня народження мовознавця, фольклориста, письменника Верхратського Івана Григоровича відділ соціокультурних комунікацій підготував віртуальну книжкову виставку з фонду НІБУ.

Іван Григорович Верхратський (псевдоніми — Любарт Горовський, Любарт Співомир Лосун, Подоляк, Щипавка) народився 24 квітня 1846 року в селі Більче, тепер Більче-Золоте Борщівського району.

Діяльність у напрямку формування української природничо-наукової термінології І. Верхратський розпочав ще 17-річним, надрукувавши у львівському тижневику свої матеріали до зоологічного словника. Незабаром видав ряд книг, брошур, де було зібрано кілька тисяч народних назв рослин, звірів, птахів, риб, плазунів, молюсків, комах та ін. У 1864 р. вийшла друком перша частина однієї з найвідоміших його праць – «Початки до уложення номенклатури й термінології природописної народної».

Йому належать також праці з лексикології («Знадоби до словаря южноруського», 1877) й правопису. Наукову цінність зберігають його дослідження з діалектології – про буковинський, лемківський та інші говори: «Говір заміщанців»(1894), «Знадоби до пізнання угорско-руских говорів» (1899 – 1900), «Про говір долівський» (1900), «Про говір галицьких лемків» (1902), «Говір батюків» (1912) та ін.

Іван Верхатський – автор статей про літературну українську мову («Замітки про взаємини руського язика і народної літератури», 1880, та ін. ). У 1880 р. видавав літературно-науковий журнал «Денница».

Особливо важливий ще один аспект діяльності вченого – формування термінології на живому народному грунті української наукової мови. 1909 р. вчений видав також тлумачний словник з мінералогічної термінології.

Іван Верхратський – автор багатьох власних і перекладач іншомовних підручників про природу. Він заклав основи української наукової термінології з природознавства. Чималими були заслуги І. Верхратського як ентомолога. Основні його праці цього напрямку — «Подільські метелики», «Великі метелики зі Станіслава і околиці», «Додаток до фауни метеликів», «Мотилі, шкідники господарства».

Він пробував сили також на літературному полі. Вийшли друком «Стрижок. Збірник поезій сатиричних, епіграмів…» (1864), «Калина. Збірник стихотворов» (1875), «Байки, приказки і повістки» (1875), «Тріолети» (1878). Він рецензував твори Ю. Федьковича, «Німецько-руський словар» О. Партицького, перекладав твори польських письменників, зокрема Ю. Словацького.

Значних зусиль доклав І. Верхратський для організації української науки. Він був одним із перших членів Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. А 1889 р. вченого обрано дійсним членом НТШ і першим головою математично-приридничо-лікарської секції та редактором її «Збірника».

Помер Іван Верхратський 29 листопада 1919 р. у Львові. Похований на Личаківському цвинтарі. Його ім’ям названа вулиця, на якій він жив.

Бібліографічний список:

Верхратський І. Г. Говір батюків / І. Г. Верхратський. – Львів : Накладом наук. Т-ва ім. Т. Шевченка, 1912. – 308 с. - (Збірник філологічної секції наукового товариства ім. Т. Шевченка ; Т. 15).

Верхратський І. Г. Знадоби до словаря южноруського / І. Г. Верхратський. – Львів : Печ. Т-во ім. Т. Шевченка, 1877. – 88 с.

Верхратський І. Г. Калина : збірник стихотворів / І. Г. Верхратський. – Львів : Тип. І-та Ставропигійського, 1874. – 100 с.

Верхратський І. Г. Нові знадоби номенклатури і терминології природописної, народної збирані між людом / І. Г. Верхратський. – Львів, [1908]. – 84 с.

Верхратський І. Г. Початки до уложення номенклатури і терминології природописної, народної Ч. 1-7 / І. Г. Верхратський. – Львів. – 1864. – . – 1908.

Верхратський І. Г. Про говор Галицьких лемків / І. Г. Верхратський. – Львів : Печ. наук. Т-ва , 1902. – 490 с. - (Збірник філологічної секції наукового товариства ім. Т. Шевченка ; Т. 5).

***

«Галицький науковець» Іван Григорович Верхратський 170-років від дня народження [Електронний ресурс] // Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка[веб-сайт]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/3eINKjQ

Верхратський Іван (1846–1919) – природознавець, педагог і філолог // Енциклопедія українознавства : словникова частина / гол. ред. В. Кубійович. – Львів, 1993. – Т. 1 : Аб-Го. – С. 234.

Головацький І. Д. Верхратський Іван Григорович / І. Д. Головацький // Енциклопедія історії України / редкол. В. А. Смолій (голова), В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський, В. О. Горбик. – К., 2005. – Т.1 : А-В. – С. 494. – Бібліогр. в кінці ст.

Гумецька Л. Л. Верхрацький Іван Григорович / Л. Л. Гумецька // Українська літературна енциклопедія. – К., 1988. – С. 297.

Железняк М. Г. Верхратський Іван Григорович (26.04.1846 –29.11.1919) – природознавець, філолог / М. Г. Железняк // Енциклопедія Сучасної України / гол. ред. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів [та ін.]. – К., 2005. – Т. 4 : В-Вог. – С. 297.

Укладачі: Ширшова Л. Г., Март А. П.

(відділ соціокультурних комунікацій)