ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

«Записки про Голандію (1821)» Бестужев М.О. (1791–1855)

До 200-річчя виходу друком видання «Записки про Голандію (1821)» та 230-річчя від дня народження автора книги – Бестужева Миколи Олександровича (1791–1855), пропонуємо переглянути оцифроване видання з фонду НІБУ, електронної бібліотеки «Історична спадщина України».

Бестужев Микола Олександрович (1791–1855) – капітан-лейтенант флотського екіпажу, прозаїк, критик, історіограф, художник.

Микола Олександрович народився 24 квітня 1791 року в сім'ї військового та письменника-просвітителя Олександра Бестужева і простої уродженки Нарви. Його молодшим братом був Олександр Бестужев, відомий публіці під псевдонімом Марлінського.

Закінчивши Морський кадетський корпус, Микола Олександрович у 1807 отримав звання гардемарина, у 1809 – мічмана. У 1810 зарахований до штату морського корпусу підпоручником. У 1813 переведений до флоту мічманом. Під час морської експедиції у 1815 р. досліджував Голландію; саме ця країна дала йому перше поняття про користь законів та громадянських прав. З 1820 – помічник наглядача Балтійських маяків у Кронштадті. У 1822 прикомандирований до Адміралтейського департаменту задля написання історії російського флоту, отримав звання капітан-лейтенанта; був членом Цензурного комітету. У 1824 на фрегаті «Проворный» в якості історіографа здійснив плавання до Франції та Гібралтару. Бестужев публікувався у журналах «Полярная звезда» та «Сын Отечества». Член Північного товариства  з 1824; автор проекту «Маніфесту до російського народу». Влітку 1825 – директор Адміралтейського музею. Учасник повстання на Сенатській площі; 16 грудня 1825 заарештований, засуджений до довічної каторги. Покарання відбував у Петровському заводі; з 1839 – на поселенні в містечку Селенгінськ, де створив акварельну галерею портретів декабристів та краєвидів Сибіру.

Під час експедиції до Голландії (1815) написав першу книгу подорожніх нарисів, що принесла йому літературну популярність. Сучасники високо цінували Бестужева як історика і письменника. Даний екземпляр «Записок про Голландію» був подарований автором Миколі Івановичу Гнєдичу – українському письменнику та вченому.

Авторський автограф М. О. Бестужева на книзі:

Бестужев, Николай Александрович. Записки о Голландии 1815 года / Николай Бестужев. – Cанкт-Петербург : Тип. императ. Воспитат. дома, 1821. – 122 с. – [Текст автогр.]: «Николаю Ивановичу Гнедичу в знак истинного уважения от сочинителя».

Видання з автографами українських діячів науки і культури: каталог колекції Національної історичної бібліотеки України. Вип. 1 [Електронний документ] / Нац іст. б-ка України, Н.-д. від. стародруків, цінних та рідкісних видань ; уклад. Н.О. Горська ; ред. О.І. Марченко, С.І. Смілянець, К.Г. Таранюк-Русанівський. – Київ: Вид. дім «Вініченко», 2018. – С. 47-50.

***

Бестужев Н. А. Воспоминания братье Бестужевых / Н. А. Бестужев, М. Бестужев, А. Бестужев. - Пг. : Огни, 1917. - 375 с.

Бестужев Н. А. Дневник путешествия от Читы : Отдельный отт. из сб. "Атеней" : Кн. 3 / Н. А. Бестужев. - Л., 1926.

Бестужев Н. А. Записки о Голландии 1815 г. Николаем Бестужевым [Електронний документ] / Н. А. Бестужев. - Санкт-Петербург : Тип. имп. воспитательного дома, 1821. - 122 с.

Бестужев Н. А. Избранная проза / Н. А. Бестужев. - Москва : Советская Россия, 1983. - 336 с.

Бестужев Н. А. Кондратий Федорович Рылеев : воспоминания Н. А. Бестужева / Н. А. Бестужев. - Москва : Альциона, 1919. - 63 с.

Бестужев Н. А. Опыт истории Российского флота / Н. А. Бестужев ; ред. С. Б. Окунь. - Л. : Судпромгиз, 1961. - 172 с.

Бестужев Н. А. Статьи и письма / Н. А. Бестужев ; ред. И. М. Троцкий. - М. ; Л. : Изд-во политкаторжан, 1933. - 328 с.

Павлова Г. Е. Декабрист Н. А. Бестужев. [Мировозрение и общественно-политическая деятельность] : автореферат дис. ... канд. ист. наук / Г. Е. Павлова ; Ленинградский гос. ун-т им. А. А. Жданова. - Ленинград, 1952. - 17 с.

Павлова Г. Е. Декабрист Николай Бестужев – историк русского флота / Г. Е. Павлова. - Москва : Воениздат, 1953. - 84 с.

Чуковская Л. К. Декабрист Николай Бестужев – исследователь Бурятии / Л. К. Чуковская. - Москва : Географгиз, 1950. - 48 с. : ил.

Укладач: Опенько Я. Ю.

(відділ соціокультурних комунікацій)