ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Шабліовський Євген Степанович (1906-1983)

До 115-річчя від дня народження українського вченого-шевченкознавця, літературознавця, член-кореспондента ВУАН Шабліовського Євгена Степановича, відділ соціокультурних комунікацій підготував віртуальну книжкову виставку з фонду НІБУ

 

27 квітня 1906 року народився український вчений-літературознавець, шевченкознавець, доктор філологічних наук, кандидат медичних наук, член-кореспондент Всеукраїнської академії наук (з 1934), лауреат Ленінської премії (1964 р.), Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1979 р.), уродженець м. Каменя-Каширського на Волині – Шабліовський Євген Степанович (1906-1983).

Євген Шабліовський – автор понад 700 праць з питань шевченкознавства, з історії, теорії літератури і загального літературознавства. Головним науковим доробком вченого було дослідження життя і творчості Т. Г. Шевченка, історії української літератури та її інтернаціональних зв'язків.

У 1930 році закінчив Київський інститут народної освіти імені М. П. Драгоманова, потім продовжив навчання в Київському медичному інституті, який закінчив у 1932 році. На початку тридцятих років очолював науково-дослідний Інститут Т. Г. Шевченка у м. Харкові (1933-1935).

У 1935 р. заарештований органами НКВС у справі Об’єднаного троцькістсько-націоналістичного блоку в Україні, ув’язнений і пройшов п’ятирічний шлях у Соловецькому концентраційному таборі, згодом вісім років у Мончегорському та інших таборах. У 1954 році був звільнений від заслання і активно продовжував займатися науково-дослідницькою діяльністю. Відтоді і до 1983 року – завідувач відділу Інституту літератури.

В рік повернення із заслання він захищає кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук, підготувавши матеріали на тему: «Т. Г. Шевченко і російські революційні демократи». 1958 року виходить друге, виправлене і доповнене видання книги вченого «Шевченко і російська революційна демократія».

Багато зусиль вчений докладав і як член редколегії 50-томного академічного видання творів Івана Франка. Він чимало зробив для вивчення історії української літератури, питань її методології. Як член редакційної колегії він забезпечував підготовку і видання 8-томної «Історії української літератури» і був відповідальним редактором та автором другого тому. Також він був у складі редколегії Шевченківської енциклопедії і підготував до неї низку наукових статей, був відповідальним редактором четвертого тому Повного зібрання творів Т. Г. Шевченка в шести томах. Його перу належать дослідження творчості Павла Тичини, Юрія Яновського, Івана Микитенка, Миколи Терещенка та багатьох інших письменників. Є. С. Шабліовський особливо наголошував на тезі незалежності України, вишукуючи підтвердження своєї думки у творах Т. Г. Шевченка і сучасників поета.

1972 року Є. Шабліовському присвоюють почесне звання заслуженого діяча науки УРСР за видатні заслуги в розвитку науки та підготовки наукових кадрів. 1979 року літературознавець удостоєний Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка.

Важкий час табірної каторги все частіше давав знати про себе. Холодного січневого дня 1983 року завершився земний шлях Є. С. Шабліовського.

Бібліографічний список:

Шабліовський Є. С. Г. С. Сковорода : к 250-летию со дня рождения укр. мыслителя и поэта / Е. С. Шаблиовский. – Москва : Знание, 1972. – 40 с.

Шабліовський Є. С. Гуманізм Шевченка і наша сучасність : до 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка / Є. С. Шабліовський ; АН УРСР. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1964. – 378 с.

Шабліовський Є. С. Естетика художнього слова : (поетичний світ Тараса Шевченка) / Є. С. Шабліовський. - Київ : Мистецтво, 1976. – 190 с. : 6 арк. іл.

Шабліовський Є. С. Життя. Література. Письменник : вибрані дослідження / Є. С. Шабліовський. – Київ : Дніпро, 1974. – 432 с.

Шабліовський Є. С. Інтернаціональне та національне в художній творчості : про українську літературу / Є. С. Шабліовський. – Київ, 1963. – 48 с.

Шабліовський Є. С. Микола Гаврилович Чернишевський : (до 150-річчя з дня народження) / Є. С. Шабліовський. - Київ : Знання УРСР, 1968. - 62 с.

Шабліовський Є. С. На передових рубежах сучасності : літературно-критичні статті / Є. С. Шабліовський. - Київ : Радянський письменник, 1975. - 247 с.

Шабліовський Є. С. На передових рубежах сучасності : літературно-критичні статті / Є. С. Шабліовський. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 247 с.

Шабліовський Є. С. Народ і слово Шевченка / Є. С. Шабліовський ; АН УРСР. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 535 с.

Шабліовський Є. С. Некоторые черты реализма Т. Г. Шевченко / Е. С. Шаблиовский // Советская Украина. – 1957. - № 3. – С. 150-158.

Шабліовський Є. С. Патріотичні ідеї в творчості Т. Г. Шевченка / Є. С. Шабліовський. – Київ, 1961. – 92 с.

Шабліовський Є. С. Свобода творчості й громадянська відповідальність письменника / Є. С. Шабліовський ; АН УРСР. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1973. – 293 с.

Шабліовський Є. С. Соціалістичний реалізм і світова культура / Є. С. Шабліовський. – Київ, 1973. – 62 с.

Шабліовський Є. С. Шевченко і російська революційна демократія / Є. С. Шабліовський ; Українська академія наук, Інститут Тараса Шевченка. – Київ, 1935. – 147 с.

Шабліовський Є. С. Шляхами єднання (Українська література в її історичному розвитку) / Є. С. Шабліовський. – Київ : Дніпро, 1965. – 368 с.

***

Історія української літератури : у 8 т. Т. 2 : Становлення нової літератури (друга половина XVIII - тридцяті роки XIX ст.) / Л. Є. Махновець [та ін.] ; відп. ред. Є. С. Шабліовський. – Київ: Наукова думка, 1967. – 483 с.

Кирилюк Є. П. Т. Г. Шевченко : біографія / Є. П. Кирилюк , Є. С. Шабліовський, В. Є. Шубравський ; відп. ред. Є. П. Кирилюк ; АН УРСР. Ін-т укр. літ. ім. Т.Г. Шевченка. - К. : Наук. думка, 1964. - 635 с.

Костомаров М. І. Твори : в 2 т. / М. І. Костомаров ; упоряд., підгот. Є. С. Шабліовський, упоряд., підгот. В. С. Бородін. – Київ: Дніпро, 1967

Котляревський І. П. Повне зібрання творів / І. П. Котляревський ; підгот., авт. коммент. Б. А. Деркач, відп. ред. Є. С. Шабліовський. – Київ : Наукова думка, 1969. – 510 с.

Микитенко І. К. Твори : в 4 т. Т. 1 / І. К. Микитенко ; упор., підг. текс., авт. приміт. О. І. Микитенко ; редкол. С. А. Крижанівський ; вст. ст. Є. С. Шабліовський. – Київ : Дніпро, 1982. – 471 с.

Пчілка О. Твори / О. Пчілка ; упоряд. А. Ф. Чернишов ; авт. вступ. ст.: Є. С. Шабліовський, О. Ф. Ставицький. – Київ : Дніпро, 1971. – 463 с.

Стогнут А. С. Герой. Время. Писатель : литературно-критические статьи / А. С. Стогнут ; авт. предисл. Е. Шаблиовский. – Киев : Издательство Киевского университета, 1973. – 166 с.

Чернышевская Н. М. Н. Г. Чернышевский и Т. Г. Шевченко : воспоминания, заметки, материалы / Н. М. Чернышевская ; авт. послесл. Е. С. Шаблиовский. – Киев : Дніпро, 1978. – 135 с.

Чернышевская Н. М. Н. Г. Чернышевский и Т. Г. Шевченко : воспоминания, заметки, материалы / Н. М. Чернышевская ; авт. послесл. Е. С. Шаблиовский. – Киев : Дніпро, 1974. – 112 с.

Шевченко Т. Г. Дневник. Автобиография. Автографы / Т. Г. Шевченко ; сост., авт. послеслов. С. Шаблиовский. – Киев : Наукова думка, 1972. – [206], XXV с.

Шевченко Т. Г. Мала книжка : [мініатюрне видання] / Т. Г. Шевченко ; передм. Є. С. Шабліовський. – Київ : Наукова думка, 1989. – 431 c.

Шевченко Т. Г. Мала книжка. Автографи поезій 1847–1850 рр. / Т. Г. Шевченко ; авт. передм. Є. С. Шабліовський. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1963. – XXVIІI, 431, [8] с.

Шевченко Т. Г. Три літа. Автографи поезій 1843–1845 років / Т. Г. Шевченко ; [уклад.], авт. післямови Є. С. Шабліовський. – Київ : Наукова думка, 1966. – 107, XIV, 1 с.

***

Євген Степанович Шабліовський / АН УРСР ; вступ. ст. І. І. Пільгук ; склад.: Л. В. Бєляєва, Н. М. Деркач. – Київ : Наукова думка, 1976. – 67 с.

Євген Шабліовський // ...З порога смерті... : письменники України - жертви сталінських репресій. – Київ: Радянський письменник, 1991. – Вип.1. – С. 461–463.

Жадько В. О. Байковий некрополь: історичний фотоілюстрований довідник / В. О. Жадько. – Київ : Жадько В. О., 2004. – С. 195.

Жадько В. О. Некрополь на Байковій горі / В. О. Жадько. – Київ : Фенікс, 2008. – С. 233, 278.

Жадько В. О. У пам’яті Києва : столичний некрополь письменників / В. О. Жадько. – Київ : Фенікс, 2007. – С. 415.

Жадько В. О. Український некрополь : історичний науковий довідник / В. О. Жадько. – Київ : Жадько В. О., 2005. – С. 332.

Шабліовський Євген Степанович // Шевченківська енциклопедія : у 6 т. Т.6 : Т–Я / Гол. ред. М. Г. Жулинський. – Київ : Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2015. – С. 819-820.

Шабліовський Євген Степанович // Шевченківський словник : у 2 т. Т. 2 / АН УРСР. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; ред. кол., відп. ред. Є. П. Кирилюк. – Київ : Вища школа, 1978. – С. 350.

Джерела:

27 апреля 1906 года…родился Евгений Степанович Шаблиовский [Електронний ресурс] // Киевский календарь [веб-сайт]. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/3xoZdgW (дата звернення: 24.04.2021)

Денисюк В. Євген Шабліовський : табірні муки й тріумф визнання [Електронний ресурс] / В. Денисюк // Волинь-нова [веб-сайт]. – [2006]. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/3nBelU8 (дата звернення: 24.04.2021)

Шабліовський Євген Степанович [Електронний ресурс] // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка [веб-сайт]. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2Pvo1CZ (дата звернення: 24.04.2021)

Укладач: Ширшова Л. Г.

(відділ соціокультурних комунікацій)