ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

«Київ та його святиня» Муравйов А. М. (1806–1874)

До 150-річчя виходу друком видання Андрія Миколайовича Муравйова «Київ та його святиня (1871)», пропонуємо переглянути оцифроване видання з фонду НІБУ, електронної бібліотеки «Історична спадщина України».

Постать Андрія Муравйова є доволі непересічною: поет, духовний письменник, історик Церкви, громадський та церковний діяч, відомий, насамперед, своїм сподвижництвом на ниві православ’я.

Його чисельні твори з історії церкви, богослов’я, опису святих місць і монастирів були широко відомі в дорадянський період. Серед різноманітної літературної спадщини А. М. Муравйова особливий інтерес викликає його цикл «мандрівок по святих місцях». Це своєрідне історичне джерело для дослідження об’єктів національної культурної спадщини України. Праці письменника багаторазово перевидавались ще за його життя.

Внеском у вивчення київських пам’яток стала книга Муравйова «Киев и его святыня», яка протягом багатьох років доповнювалася автором, неодноразово перевидавалася. Разом із загальновідомими фактами він наводив багато особистих спостережень, фіксуючи стан пам’яток та їхнє побутування в 2-й пол. XIX ст., міські традиції, свята тощо.

 

Муравьев А. Н. Киев и его святиня. – 4-еизд., испр. идоп. – Киев: Тип. Киево-Печерской лавры. – 1871. – 322 с.

Київ займав особливе місце в житті і творчості Андрія Муравйова. За спогадами самого письменника, мальовничий ландшафт, церковна архітектура, православні святині храмів і монастирів вже давно приваблювали письменника. Ще в юному віці він опинився в Києво-Печерській лаврі і з тих пір мріяв поселитися в Києві.

У 1858 р. він починає здійснювати своє бажання і купує земельну ділянку поруч з Андріївською церквою для будівництва власної домівки. Переїзд до Києва на постійне місце проживання відбулося в кінці 1860 року. У свій київський дім Муравйов перевіз колекцію та архів, тут він приймав Ф. Тютчева, С. Шереметєва, М. Лєскова, П. Лебединцева, Н. Фаворова, М. Оглоблина та ін.

Андрій Муравйов багато зробив для охорони пам’яток та історичного середовища Києва, зокрема, завдяки його клопотанням: була відремонтована каплиця над Хрещатицьким джерелом (поруч із колоною магдебурзькому праву), споруджена церква святих Бориса і Гліба у Вишгороді; наполіг на відмові уряду і місцевого керівництва від реалізації вже готового проекту Е. І. Тотлебена по перебудові Києва у фортецю, сприяв відновленню храму св. Ірини, збереженню Софіївського собору, Десятинної церкви, Межигірського монастиря. Найбільше він опікувався долею Андріївської церкви. Завдяки його наполегливості і особистому втручанню були проведені протиаварійні роботи на схилах майданчику з Андріївською церквою, а також ремонтні роботи самого храму. У 1858 р. А. Муравйов поставив перед іконостасом Андріївської церкви срібний ковчег, у якому була привезена ним з Італії частинка мощів св. Апостола Андрія… За його ініціативою в підземній частині храму була влаштована каплиця на честь Сергія Радонежського. В 1861 році Андрій Муравйов ініціював відновлення традиції хресної ходи до пам’ятника св. князю Володимиру на день хрещення Русі. Цьому дійству присвячений окремий нарис письменника «Крестный ход на Крещатик в день Святого Владимира».

Він захопився розкопками на Княжій горі, навіть мав чудові відкриття; зібрав велику колекцію старожитностей, серед яких ікони, хрести, краєвиди Києва. Для цієї колекції в будинку Муравйов відвів спеціальну кімнату. У 1878 році колекція була передана його племінником Церковно-археологічному музею при Київській духовній академії.

На початку серпня 1874 Андрій Миколайович серйозно занедужав і 18 числа того ж місяця помер. Він став єдиною людиною, похованою в Андріївській церкві.

Використані джерела:

Дєдов В. М. Літературна спадщина А. М. Муравйова як історичне джерело [Електронний ресурс] / В. М. Дєдов // Святогірський державний історико-архітектурний заповідник [веб-сайт]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://sgiaz.uamuseum.com/publikatsii/nashi-publikatsii/ (дата звернення: 20.04.2021)

Матеріали до біографії Андрія Муравйова та його листи до протоієрея Петра Лебединцева // Киевская старина [Електронна копія] : ежемесяч. ист. журн. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1882 – . Т. 75. Октябрь. – 1901. – Режим доступу : http://iht.univ.kiev.ua/library/kievskaya_starina/kievskaya_starina_1901_10.pdf (дата звернення: 20.04.2021)

Муравйов Андрій Миколайович (1806–1874) [Електронний ресурс] // Музейний простiр [веб-сайт]. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://prostir.museum/ua/post/27632 (дата звернення: 20.04.2021)

Побережник О. О. Образ та ідея Києва в публічній діяльності та приватному житті А. М. Муравйова : дис. канд. іст. наук : 07.00.01 [Електронний ресурс] / Побережник О. О. – Київ, 2014. – 206 с. – Режим доступу до ресурсу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Poberezhnyk_Oleksandra/Obraz_ta_ideia_Kyieva_v_publichnii_diialnosti_ta_pryvatnomu_zhytti_AM_Muraviova.pdf (дата звернення: 20.04.2021)

Черкаська Г. Хто покоїться в Андріївській церкві [Електронний ресурс] / Г. Черкаська // UA History [веб-сайт]. – Режим доступу до ресурсу: https://uahistory.com/topics/famous_people/2380 (дата звернення: 20.04.2021)

Укладач: Опенько Я. Ю.

(відділ соціокультурних комунікацій)