ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Алчевська Христина Данилівна (1841–1920)

До 180-річчя від дня народження української діячки народної освіти, педагога, письменниці, публіциста, бібліографа Алчевської Христини Данилівни, відділ соціокультурних комунікацій підготував віртуальну книжкову виставку з фонду НІБУ.

Христина Данилівна Алчевська, у дівоцтві Журавльова, народилася 4 (16) квітня 1841 р. в м. Борзна Чернігівської губернії в сім’ї учителя повітового училища. Її молодість пройшла в Курську. З 1857 р. дівчина бере активну участь у діяльності революційних гуртків молоді. В часи революційної ситуації 60-х рр. ХІХ ст. під псевдонімом «Українка» листувалася з російським революціонером – демократом О. І. Герценим, один з її листів надруковано в його часопису «Колокол».

У 1862 р. Х.Д. Алчевська нелегально відкрила безоплатну жіночу недільну школу в м. Харкові, в якій навчалося 50 учениць. Її переслідували, залякували, час від часу змушували припиняти заняття. Поліцейських гонінь Христина Данилівна зазнала й пізніше, коли в 1879 році відкрила школу в с. Олексіївці Слов’яносербського повіту на Катеринославщині.

1869 р. у Харкові було створено Товариство поширення грамотності серед народу. Х. Д. Алчевська ввійшла до його складу і відразу порушила питання про офіційне відкриття школи. І, нарешті, 22 березня 1870 року Харківська жіноча недільна школа була відкрита офіційно.

В Харківській жіночій недільній школі в різний час здобули освіту майже 17 тис. жінок. У цьому навчальному закладі апробувався та популяризувався звуковий метод навчання грамоти, розроблений К. Ушинським, метод бесіди, пояснювального та позакласного читання, центром якого була шкільна бібліотека, видавалися розроблені у школі «Програми з усіх предметів навчання в недільній школі для дорослих і малолітніх учнів». Для поповнення бібліотеки існувала особлива «Комісія з розгляду нових книг».

Поряд з просвітницькою, Христина Данилівна займається літературною і науково-педагогічною, бібліографічною діяльністю. З ініціативи Алчевської та під її керівництвом було видано тритомний рекомендаційний покажчик книг «Що читати народові?» (1884–1906), де були відомості про 4183 книжки (самій Х. Алчевській належало понад 1150 статей). Третій том покажчика містив «Видання для народу українською мовою». До кожного тому входив окремий каталог книжкових видань, рекомендований для комплектування народно-шкільних бібліотек, а також мав вагомі алфавітні покажчики.

У друкованих працях і практичній діяльності Х. Д. Алчевська пропагувала як засіб освіти народу твори українських письменників – Т. Шевченка, М. Вовчка, П. Грабовського, І. Франка, В. Стефаника, М. Коцюбинського, Л. Українки. У своїй школі, незважаючи на заборону, відстоювала українську мову, зберігала українську пісню, пропагувала  «Кобзар» Т. Г. Шевченка. На замовлення Алчевської  відомий скульптор В. О. Беклемішев виготовив 1899 р. бюст  Т. Г. Шевченка, який було встановлено у садку Алчевських, поблизу Харківської недільної школи (нині сквера на вулиці Бекетова).

Христина Алчевська організувала підготовку колективного тритомного посібника «Книга дорослих», який впродовж 1899-1917 років витримав 40 видань. Над посібником працювали шість років такі відомі вчені, як Д. І. Багалій, В. Я. Данилевський та ін.

Х. Д. Алчевською написано і ряд інших цінних праць, серед них «Історія відкриття школи в селі Олексіївці Михайловської волості» (1881), «Сільські нариси», Півроку з життя недільної школи (1895) та ін.. Пройдений шлях вона підсумувала у книзі «Передумане і пережите» (1912), що відображає її педагогічні погляди і практичний досвід.

Христина Данилівна Алчевська брала участь у педагогічних виставках у Парижі (1890,1900), Москві й Нижньому Новгороді (1895, 1896). Удостоєна вищих міжнародних літературних і педагогічних нагород, золотих медалей Московського й Петербурзького Товариства поширення в народі грамотності.

Педагогічна діяльність Алчевської здобула всесвітнє визнання на Міжнародному конгресі приватної ініціативи у справі народної освіти (Франція, 1889). Її було обрано віце-президентом Міжнародної ліги освіти.

Христина Данилівна Алчевська виростила та виховала славнозвісних дітей, які залишили помітний слід в історії вітчизняної науки та культури: Дмитро став кандидатом природничих наук, добре грав на віолончелі й малював, Іван – знаменитий оперний співак, Микола – педагог і громадський діяч, Григорій – композитор, Христя – поетеса і педагог.

1920 р. Христина Данилівна Алчевська пішла з життя у Харкові. Її невтомна діяльність є високим прикладом служіння народові.

Бібліографічний список:

Алчевская Х. Д. Передуманное и пережитое : дневники, письма, воспоминания. – Москва: Тип. Сытина, 1912. - 467 с.

Алчевская Х. Д. Полгода из жизни воскресной школы : из записной тетради учительницы воскресной школы / Х. Д. Алчевская. – Санкт-Петербург : Тип. Скороходова, 1895. - 126 с.

Алчевская Христина Даниловна // Педагогическая энциклопедия : в 4 т. / гл. ред. И. А. Каиров, Ф. Н. Петров. – Москва, 1964. – Т. 1. – С. 72.

Алчевська Х. Д. Зустрічі : Достоєвський / Х. Д. Алчевська // Хроніка – 2000. – 1993. – № 6 (8). – С. 124-138.

Алчевська Христина Данилівна // Український радянський енциклопедичний словник / відп. ред. А. В. Кудрицький. – 2-е вид. – Київ, 1986. – Т. 1. – С. 56-57.

Алчевська Христина Данилівна : укр. педагог, освіт. діяч // Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ, 2003. – С. 346-347.

Алчевські – організатори народної освіти // Україна: хронологія розвитку. Імперська доба. 1800-1917 рр. – Київ : КРІОН, 2011. – С. 366 – 367.

Алчевські – родина діячів української культури // Мистецтво України : біографічний довідник / за ред. А. В. Кудрицького. – Київ, 1997. – С. 15-16.

Бондар Л. С. Алчевська Христина Данилівна (1841-1920) / Л. С. Бондар // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. Кн.1. X-XIX ст. – Київ: Либідь, 2005. – С. 531-538.

Геник С. Алчевська Христина / С. Геник // 150 видатних українок. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – С. 9–10.

Дроздовська О. Р. Алчевська Христина Данилівна (псевд. – Українка) / О. Р. Дроздовська // Енциклопедія Сучасної України / відп. секр. М. Г. Железняк. – Київ, 2001. – Т. 1. – С. 401-402.

Духовная культура народа : семье Алчевских посвящается : Библиогр. пособие – Алчевск: ДГМИ, 2002. – 30 с.

Карнацевич В. Л. Алчевская Христина Даниловна, Алчевский Алексей Кириллович / В. Л. Карнацевич // 100 знаменитых харьковчан. – Харьков : Фолио, 2005. – С. 8-12.

Кізченко В. І. Алчевська Христина Данилівна / В. І. Кізченко // Енциклопедія історії України : у 10 т. / голов. ред. В.А.Смолій. – Київ, 2003. – Т. 1. – С. 69.

Коляда Н. Христина Алчевська. На освітянській ниві / Н. Коляда // Українки в історії / за ред. В. Борисенко. – Київ : Либідь, 2004. – С. 98-100.

Кушнарьов Є. П. Родина просвітників і гуманістів : [родина Алчевських відіграла унікальну роль в історії укр. культури] / Є. П. Кушнарьов // 100 кроків Харківською землею. – Харків, 2004. – С. 211-215.

Лобас П. Алчевська Христина Данилівна / П. Лобас // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. / ред.: М. Г. Жулинський, М. П. Бондар. – Київ, 2012. – Т. 1. – С. 171.

Миропольский С. Школа и общество : частная Харьковская женская воскресная школа. – Санкт-Петербург, 1892. – 107 с.

Мухін М. І. Педагогічні погляди і освітня діяльність Х. Д. Алчевської / М. І. Мухін. - Київ : Вища школа, 1979. – 184 с.

Найвидатніша просвітителька Христина Данилівна Алчевська (1841–1920) [Електронний ресурс] : пам’ятка читачеві / Управління культури і туризму Харк. облдержадмін. Харк. обл. універс. наук. б-ка; уклад. Л. В. Лаухіна, Н. І. Грайворонська. – Харків, 2006. – 12 с. – Режим доступу : http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh-00000000015.pdf (дата звернення 10.04.2021)

Просвітителька народу : до 160-річчя Х. Д. Алчевської (1841–1920) // Календар знаменних і пам’ятних дат, 2001. ІІ кв. : рек. бібліогр. покажч. / Нац. парламент б-ка України, Книжкова палата України. – Київ, 2001. – С. 33-36.

Просвітницько-педагогічна діяльність Х. Д. Алчевської в Харкові // Харків – моя мала Батьківщина : навч. посібник / за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків, 2003. – С. 161-168.

Сумцов М. Ф. Слобожане. Історично-етнографічна розвідка / підгот. й мовна ред. Л. Ушкалова. – Харків : Акта, 2002. – 282 с.

     Зі змісту: Алчевська Х. Д. : С. 43, 186, 187.

Христина Данилівна Алчевська та її внесок у розвиток народної освіти на Слобожанщині // Рідний край : навч. посібник з народознавства / за ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків, 1994. – С. 432-439.

Что читать народу? : критический указатель книг для народного и детского чтения. Т. 2 / сост.: Х. Д. Алчевская, Е. А. Алчевская, А. А. Алчевская. – Санкт-Петербург : Тип. Балашева, 1889. – 976 с.

Укладач: Плюта С. В.

(відділ соціокультурних комунікацій)