ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

До 160-річчя від виходу друком журналу «Основа» (1861)

1861 року в Петербурзі вийшов перший номер українського щомісячного науково-літературного журналу «Основа».

Видавцями журналу були: Василь Білозерський (редактор), Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров, Олександр Кістяковський (секретар), М. Щербак та інші. У створенні журналу «Основа» також брала участь Ганна Барвінок (справжнє ім'я — Олександра Білозерська-Куліш) — сестра В. Білозерського та дружина П. Куліша.

В «Основі» друкувалися твори  художньої літератури, праці з історії, мовознавства, бібліографії, документи, спогади, літературна критика і публіцистика, рецензії, подорожні нотатки тощо.

 

«Основа» стала першою українською літературною трибуною. Розділ «Кобзар» у всіх випусках журналу вперше вмістив 70 раніше не друкованих творів Т. Шевченка (деякі скорочено, деякі з редакторським втручанням). Їх часом називають четвертим виданням «Кобзаря». В останньому випуску вперше було надруковано «малоросійську дію Назар Стодоля» (1862. № 10) з редакційними примітками й шістьма коментарями П. Куліша. Тексти друкувалися кулішівкою з наголосами у багатоскладових словах.

Публікація здійснювалася за різними джерелами: автографами (зокрема, «Більшою книжкою» й «Малою книжкою», збіркою «Поезія Т. Шевченка. Том первий») і списками (наприклад, вірш «Чи ми ще зійдемося знову?», наведений за списком П. Куліша під назвою «Чи ви ще зійдетеся знову?».

На сторінках «Основи» також вперше були надруковані окремі художні твори Л. Глібова, С. Руданського, О. Стороженка, а також вірші П. Куліша, В. Кулика, О. Кониського, П. Кузьменка, П. Морачевського, П. Чубинського, оповідання й повісті Марка Вовчка, Д. Мордовця, М. Олельковича, Ганни Барвінок, Д. Мороза, нариси М. Номиса, Я. Кухаренка, С. Носа, А. Свидницького. Історичні праці М. Костомарова, П. Житецького та ін. Проблеми особистої української ідентичності найбільш повно були викладені в статтях М. Костомарова «Правда москвичам о Руси» та «Правда полякам о Руси», де вчений підкреслював окремішність українців у порівнянні з росіянами і поляками.

Однією з провідних тем, які піднімалася на сторінках «Основи», була тема освіти в Україні. Дописувачі журналу неодноразово наголошували на необхідності відкриття якомога більшої кількості шкіл з українською мовою навчання, заснування учительських інститутів та товариств грамотності.

З ініціативи П. Куліша та М. Костомарова «Основа» розгорнула широку роботу щодо складання словника української мови.

Журнал «Основа» припинив своє існування у вересні 1862 р. через заборону урядом україномовних видань, також люди побоювалися передплачувати часопис чи жертвувати на нього в умовах антиукраїнської державної політики.

Всі номери часопису «Основа» з фонду Бібліотеки оцифровані, пропонуємо ознайомитись:

Основа [Електронний документ] : южно-русский литературно-ученый вестник. – Санкт-Петербург : Тип. П. А. Кулиша.

1861 рік
№ 1: Січень / Январь  № 2: Лютий / Февраль  № 3: Березень / Март
№ 4: Квітень / Апрель № 5: Травень / Май № 6: Червень / Июнь
№ 7: Липень / Июль № 8: Серпень / Август № 9: Вересень / Сентябрь
№ 10: Жовтень / Октябрь

№ 11-12: Листопад-грудень / Ноябрь-декабрь

 
*избранные электронные копии произведений Т. Г. Шевченка и некролог № 1, 1861 : Ч. 1Ч. 2
1862 рік
№ 1: Січень / Январь № 2: Лютий / Февраль № 3: Березень / Март
№ 4: Квітень / Апрель № 5: Травень / Май № 6: Червень / Июнь
№ 7: Липень / Июль № 8: Серпень / Август № 9: Жовтень / Сентябрь
№ 10: Листопад / Октябрь    

  © Джерела:

 

«Основа» – український журнал, який виходив в Петербурзі [Електронний ресурс] // Україна Неймовірна [веб-сайт]. – 24 січня 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/3e0WrFS (дата звернення: 14.04.2021)

Бондаренко В. До 160-річчя від виходу друком журналу «Основа» (1861, Петербург) [Електронний ресурс] / В. Бондаренко // Педагогічний музей України [веб-сайт]. – 30 грудня 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/3uVbcB2 (дата звернення: 14.04.2021)

Україномовний журнал почали видавати у Петербурзі [Електронний ресурс] // Gazeta.ua [веб-сайт]. – 24 січня 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/3ahdB0P (дата звернення: 14.04.2021)

Хропко П. Основа — український громадсько-політичний і літературно-науковий журнал-місячник [Електронний ресурс] / П. Хропко // Довідник з української літератури [веб-сайт]. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/3wW0jR8 (дата звернення: 14.04.2021)

Укладач: Опенько Я. Ю.

(відділ соціокультурних комунікацій)