ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Хавкіна Любов Борисівна (1871-1949): до 150-річчя від дня народження

Хавкіна Любов БорисівнаВсі хто відвідує бібліотеку - знайомиться  з «Таблицями» Хавкіної.

Шифр на бібліотечному документі - усьому голова, і ми відразу розуміємо,

що Хавкіна в бібліотекознавстві - теж «всьому голова»!   [ Н. А. Бачинська].

У 2021 році виповнюється 150 років від дня народження видатної бібліотекознавиці, бібліографині Любові Борисівні Хавкіній. Любов Борисівна була визначною особистістю та зробила неабиякий внесок у бібліотекознавство та бібліографію. Збагатила фондознавство теорією первинного та вторинного відбору, ядра фонду, обгрунтування принципу профілювання-кординування в оргнізації комплектування бібліотечних фондів, доведенням необхідності запровадження відкритого доступу в публічних бібліотеках [Палеха].
Була укладачем третього тому навчально-бібліографічного посібника «Що читати народу» — Лев Толстой написав позитивну рецензію.
В 1890—1912 роках працювала у Харківській публічній бібліотеці. Активно брала участь в роботі Харківської жіночої недільної школи Христі Алчевської.
1891 року на загальних зборах Харківського товариства грамотності обраний комітет для організації бібліотек-читалень, Хавкіна входить до його складу — брала участь у його діяльності аж до 1920-го. 1 грудня 1891 було відкрито Першу народну бібліотеку-читальню. Очолювала музичний відділ газети «Харківські губернські відомості», надруковано понад 100 її нотаток та статей. Брала участь у підготовці «Народної енциклопедії наукових і прикладних знань», підготувавши ряд статей до видання. Із членами спеціальної комісії обстежувала і аналізувала діяльність сільських бібліотек Харківської губернії.
У 1898—1901 роках перебувала в Німеччині — здобувала вищу освіту на філологічному факультеті Берлінського університету.
За її проектами було створено два спеціалізовані відділи — нотно-музичний та перший в Російській імперії науковий відділ бібліотекознавства.
Брала участь в III Всеросійському з'їзді діячів з питань професійної та технічної освіти, виступила з доповіддю «Про професійну підготовку бібліотекарів». У доповіді Хавкіна запропонувала перший у бібліотекознавстві Російської імперії проект організації бібліотечної освіти — шляхом створення на початку всеросійських курсів, згодом — постійного спеціального навчального закладу, проект отримав схвалення з'їзду. 1913 року при міському Народному університеті ім. А. Л. Шанявського в Москві відкрито перші в Російській імперії короткострокові бібліотечні курси, Хавкіна стає їх керівником.
1912 року була в складі редакційної комісії у створенні «Народної енциклопедії наукових і прикладних знань».
У 1914 році виїздила до США, закінчила літні курси удосконалення — Вища бібліотечна школа (штат Нью-Йорк). Здійснила поїздку — для ознайомлення з організацією бібліотечної справи у США та Канаді. Брала участь у з'їзді американських бібліотекарів в місті Ітака.
За її участі засновано Російське бібліотечне товариство, Хавкіну обрали головою правління Товариства, займала посаду до припинення діяльності Товариства у 1921 році.
Стала організаторкою перших на теренах колишньої Російської імперії бібліотечних курсів — 1918 в Харкові. З того ж року проживає у Москві.
1920 року призначена завідувачкою кабінету бібліотекознавства в Москві, з 1924 року — інститут бібліотекознавства, керувала до 1928.
В часі пошуків «іноземних агентів» Хавкіній пригадали численні закордонні поїздки, її діяльність піддана критиці — «за відсутність партійного підходу до справи, неправильну орієнтацію щодо зарубіжного досвіду, недостатнє знання й узагальнення досвіду роботи радянських бібліотек». Через погіршення здоров'я після 1928 року змушено вийшла на пенсію.
Хавкіна Любов БорисівнаУ 1930-х роках посилюється критика так званих «буржуазних бібліотекознавців» — звинувачували за «надпартійність», що громадська бібліотека не повинна перетворюватися на зброю будь-якої партії, що бібліотекар може бути партійним, а бібліотека — безпартійна, праці Хавкіної переставали друкувати.
Під час нацистсько-радянської війни працювала над «Словником бібліотечно-бібліографічних термінів» російською, англійською, німецькою і французькою мовами.
 
Спадщина Л.Б. Хавкіної — понад 500 публікацій: книги, статті, доповіді, у тому числі іноземними мовами, рецензії та огляди, статті з музики і літератури, переклади наукових праць, художніх творів, передмов тощо, талановиті обробки оповідань для дітей.
Здійснювала переклади наукової, художньої та дитячої літератури з англійської, іспанської, італійської, німецької, французької, шведської мов на російську.
Більш детально з біографією та творчим доробком ви можете ознайомившись із запропонованими нижче документами. Виставка експонується у відділі довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи (17 каб. (другий поверх), Національна історична бібліотека України, вул. Лаврська, 9, корп. 24).

книжкова виставка "Хавкіна Любов Борисівна: до 150-річчя"

Електронні джерела

 1. Хавкіна Любов Борисівна [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Електрон. дані. – [?], [2020]. – Режим доступа : https://uk.wikipedia.org/wiki/Хавкіна_Любов_Борисівна. – Мова укр. – Заголовок з екрану. – Дата ост. перегляду : 01.04.2021.
книжкова виставка Хавкіна Любов Борисівна книжкова виставка Хавкіна Любов Борисівна
книжкова виставка Хавкіна Любов Борисівна книжкова виставка Хавкіна Любов Борисівна
книжкова виставка Хавкіна Любов Борисівна книжкова виставка Хавкіна Любов Борисівна
книжкова виставка Хавкіна Любов Борисівна

Документи про Хавкіну Л. Б.

 1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство: Звед. кат. Нових надходжень до провід. Б-к Харкова за 2004 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім.. В. Г. Короленка; уклад. Л. В. Глазунова. – Харків, 2005. – 100 с. Шифр: А 13354 / 02 (01) / Б 594.
 2. Григорьев Ю. В. Л. Б. Хавкина / Ю. В. Григорьев. – Москва : Книга, 1973. – 124 с. – (Деятели книги). Шифр: 02 / Г 834.
 3. Документи з бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства у фонді Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка (1859-1917): каталог / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2004. – Вип. 1. – 126 с. Шифр: А 13696 / 02(01) / Д 638.
 4. Дубровіна Л. А. Бібілотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. – Київ, 2009. – С.530 с. Шифр: Б 5627 / 02 / Д 797.
 5. Іменний покажчик до видання «Бібліотека в історичному простору трьох епох. До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім.. В. Г. Короленка» / Харк. Держ. наук. б-ка ім.. В. Г. Короленка; уклад. В. О. Ярошик, С. М. Миценко. – Харків, 2013. – 38 с. Шифр: А 30138 / 002 / І 512.
 6. Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2011 р. / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна. – Київ, 2006. – 612 с. Шифр: А 15236 / 9(с2) (01) / І 907.
 7. Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2011 р. / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, Н. Г. Вощевська, К. Г. Таранюк-Русанівський; ред.: А. В. Скорохватова, З. М. Мусіна. – Київ : Вініченко, 2013. – 644 с. Шифр: Пр 3034 / 2011.
 8. Л. Б. Хавкина / Б. Ф. Володин // Всемирная история библиотек. – СПб, 2004. – С.235 – 236. Шифр: Б 3805 / 02 / В 68.
 9. Становлення Харківської наукової школи / Ю. І. Палеха, І. О. Іванова, Л. О. Черепуха // Бібліотечне фондознавство. – Київ, 2009. – С.10-11. Шифр: А 40355 / 02 / П 141.
 10. Українське бібліотекознавство в історичному вимірі: до 140-річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної : (за матеріалами Міжнар. наук. чтань з нагоди 105 річниці від. бібліотекознавства) / Харк. Держ. наук. б-ка ім.. В. Г. Короленка. – Харків : Фоліо, 2011. – 156 с. Шифр: А 24629 / 02 / У 45.
 11. Учет, расстановка и размещение библиотечного фонда / Справочник библиотекаря. – СПб, 2000. – С.78-85. Шифр: Б1687 / 02/ С 741.
 12. Хавкіна (в заміжжі – Гамбургег) Любов Борисівна / Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст.. – 1941 р.): матеріали до біобібліографічного словника. – Київ, 2017. – С. 473 – 474. Шифр: Б 10031 / 02(03) / І – 907.
 13. Хавкіна Любов Борисівна / Н. А. Бачинська, Г. В. Салата // Бібліотекознавство. – Київ, 2016. – С.191 – 192. Шифр: А 41900 / 02(03) / Б 322.
 14. Хавкіна Любов Борисівна // Українська радянська енциклопедія. – Київ, 1985. – Т. 12 – С. 81. Шифр: 03 / У 45.
 15. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка: бібліогр. покажч. видань б-ки та л-ри про її діяльність за 1996-2006 рр. / Харк. держ. наук. б-ка ім.. В. Г. Короленка; уклад. Т. О. Сосновська та ін. – Харків, 2006. – 164 с. Шифр: А 16048 / 02(01) / Х 21.
 16. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка 1886-1986.: бібліогр. покажч. Додатк. Вип.. 1 / Уклад. Т. В. Кульшицька, А. О. Черевко. – Харків, 2001. – 88 с. Шифр: А 14330 / 02(01) / Х 21.
 17. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка: (1886-2011): каталог видань Бібліотеки та публікацій про її діяльність : [у 4 ч.] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2011. – 485 с. – (До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка). Шифр: А 24658 / 02(01) / Х 21.
 18. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка: каталог видань Бібліотеки та публікацій про її діяльність : за 2011 – 2015 рр. / Харк. держ. наук. б-ка ім.. В. Г. Короленка та ін. – Харків, 2017. – 273 с. Шифр: А 37127 / 02(01) / Х 21.

Праці Хавкіної Л. Б.

 1. Хавкина Л. Б. Авторские таблицы : двузначные: 23-е изд. / Л. Б. Хавкина. – Москва : Книга, 1979. – 24 с. Шифр: 02 / Х 127.
 2. Хавкіна Л. Б. Авторські таблиці за методом Кеттера (двозначні) / Л. Б. Хавкіна. – Харків : Видання книжкової палати УРСР, 1941. – 48 с. Шифр: 025 / Х 12.
 3. Хавкина Л. Б. Бибилотеки, их организация и техника: руководство по библиотековедению / Л. Б. Хавкина. – СПб, 1911. – 404 с. Шифр: 02 / Х 127.
 4. Хавкина Л. Б. Замечательные библиотеки: I Нью-Йорская публична библиотека / Л. Б. Хавкина. – Москва, 1920. – 46 с. Шифр: 02 / Х 12.
 5. Хавкина Л. Б. Книга и Библиотека / Л. Б. Хавкина. – Москва : Книжний склад Наука, 1918. – 169 с. Шифр: 002 / Х 127.
 6. Хавкина Л. Б. Руководство для небольших и средних библиотек / Л. Б. Хавкина. – Москва; Ленинград : Государственное издательство, 1928. – 326 с. Шифр: 02 / Х 127.
 7. Хавкина Л. Б. Составление указателей к содержанию книг и периодических изданий / Л. Б. Хавкина. – Москва : Гос. социально-экономическое изд-во, 1931. – 144 с. Шифр: 01(07) / Х 12.
 8. Хавкина Л. Б. Трехзначные авторские таблицы: согласованные и соединенные с двухзначными : 3-е изд. / Л. Б. Хавкина. – Москва, 1940. – 185 с. Шифр: 025 с / Х – 12.
 9. Хавкина Л. Б. Трехзначные авторские таблицы: согласованные и соединенные с двухзначными : 4-е изд. / Л. Б. Хавкина. – Москва : Изд. Всесоюзной книжной палаты, 1954. – 166 с. Шифр: 025 / Х – 12.

Підготували:

Чугіна О. А.

Щиглинська М. М.