ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Дей Олексій Іванович (1921–1986)

До 100-річчя від дня народження українського фольклориста, літературознавця та журналіста Олексія Івановича Дея відділ соціокультурних комунікацій підготував віртуальну книжкову виставку з фонду НІБУ.

Олексій Іванович Дей (30.03.1921, с. Синявка Чернігівської обл. – 06.08.1986, м. Київ) – український літературознавець, фольклорист, книгознавець, бібліограф, доктор філологічних наук (1960), професор (1965). Лауреат премія ім. І. Франка АН УРСР (1983). Головний редактор журналу «НТЕ» (1965–1974), від 1964 – голова редколегії серії «Українська народна творчість» (у 50-ти томах, 1965–1986). Входив до редколегії багатьох інших видань.
Автор понад 300 наукових досліджень з фольклористики, літературознавства, історії журналістики, книгодрукування, пресознавства. Уклав «Словник українських псевдонімів та криптонімів (ХVІ–ХХ ст.)». Співупорядник збірника фольклору: «Ігри та пісні: Весняно-літня поезія трудового року», «Колядки та щедрівки: Зимова обрядова поезія трудового року», «Народні пісні в записах Івана Франка», «Жартівливі пісні: Родинно-побутові», «Танцювальні пісні», «Співанки-хроніки», «Народні пісні з голосу Дніпрової Чайки та в її записах,» «Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського», «Наймитські та заробітчанські пісні», «Чумацькі пісні», «Народні пісні в записах Марка Вовчка», «Дерев’яне чудо: Народні казки», «Думи: Історико-героїчний цикл», «Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича», «Легенди та перекази», «Народні пісні в записах І. Нечуя-Левицького», «Народні пісні в записах М. Гоголя», «Пісні кохання», «Балади: Кохання та дошлюбні взаємини», «Балади: Родинно-побутові стосунки» та ін.

© Джерела:

Дмитренко М. К. Дей Олексій Іванович // Енциклопедія Сучасної України : електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін. ; НАН України, НТШ. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21276 (дата звернення: 29.03.2021)

Скрипник П. І. Дей Олексій Іванович // Енциклопедія історії України : Т. 2 : Г-Д / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.] НАН України. Інститут історії України. – Київ : Наукова думка, 2004. – С. 308.

Бібліографічний список:

 1. Балади. Кохання та дошлюбні взаємини / Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР ; упоряд. О. І. Дей, А. Ю. Ясенчук, А. І. Хваницький. – Київ : Наукова думка, 1987. – 472 с.
 2. Балади. Родинно-побутові стосунки / упорядники : О. І. Дей, А. Ю. Ясенчук, А. І. Іваницький. – Київ : Наукова думка, 1988. – 528 с.
 3. Весілля : збірник : у 2 кн. / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильского ; упоряд., авт. прим. М. М. Шубравська, упоряд., вступ. ст. О. А. Правдюк, ред. кол.: О. І. Дей (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1970.
 4.      Кн. 1. 455 с. : нот., 4 арк. іл. 
 5.      Кн. 2. – 479 с. : нот., 3 арк. іл.
 6. Весільні пісні : збірник : у 2 кн. / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильского ; упоряд., авт. прим., вступ. ст. М. М. Шубравська, ред. кол.: О. І. Дей (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1982.
 7.      Кн. 1.  871 с. : нот. 
 8.      Кн. 2. – 679 с. : нот.
 9. Гоголь М. В. Народні пісні в записах Миколи Гоголя : збірник / М. В. Гоголь // упоряд., післямова і приміт. О. І. Дея. – Київ : Музична Україна, 1985. – 208 с.
 10. Дей О. І. Автографи Івана Франка у львівських архівах та бібліотеках / О. І. Дей, М. Мороз // Архіви України. – 1966. – №3(77). – С. 84–90.
 11. Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–XX ст.) / О. І. Дей. – Київ : Наукова думка, 1969. – 557 с.
 12. Дей О. І. Спілкування митців з народною поезією : Іван Франко та його оточення / О. І. Дей ; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1981. – 334 с.
 13. Дей О. І. Сторінки з історії української фольклористики / О. І. Дей. – Київ: Наукова думка, 1975. – 272 с.
 14. Дей О. І. Сучасні українські співанки-хроніки і пісенна епіка Карпатського регіону : доп. на VII Міжнар. з'їзді славістів (Варшава, серп. 1973 р.) / О. І. Дей, С. Й. Грица ; [зав. ред. В. Й. Гілелах] ; АН УРСР, Укр. ком. славістів, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Київ : Наук. думка, 1973. – 24 с.
 15. Дей О. І. Українська революційно-демократична журналістика. Проблема виникнення і становлення / О. І. Дей . – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 492 с.
 16. Дей О. І. Фольклорно-збирацька діяльність Осипа та Федора Бодянських / О. І. Дей // Народна творчість та етнографія. – 1977. – №2(144). – С. 33–44.
 17. Дей О. І. Іван Франко і народна творчість / О. І. Дей – Київ : Держ. вид-во художньої літератури, 1955. – 299 с.
 18. Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки : збірка / упоряд., приміт. Г. В. Довженок ; За участю К. М. Луганська ; редкол.: (голова) О. І. Дей. – Київ : Наукова думка, 1984. – 471 с.
 19. Жартівливі пісні. Родинно-побутові : збірник / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильского ; упоряд., ред. кол.: О. І. Дей (голова), М. Г. Марченко, А. І. Гуменюк. – Київ : Наукова думка, 1967. – 800 с.
 20. Ігри та пісні : весняно-літня поезія трудового року / О. І. Дей. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1963. – 671 с.
 21. Історія української дожовтневої журналістики / О. І. Дей [та ін.]. – Львів : Вища школа, 1983. – 511 с.
 22. Книга і друкарство на Україні / О. І. Дей, Я. Д. Ісаєвич, Г. І. Коляда ; ред. П. М. Попов ; авт. передм. І. К. Білодід ; АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського, Держ. публ. б-ка. – Київ : Наукова думка, [1965]. – 315 с.
 23. Коломийки : збірник / упоряд., авт. передм., авт. прим. О. І. Дей, ред. Т. Р. Одудько, ред. В. Колодій. – Львів : Книжно-журнальне вид-во, 1962. – 280 с.
 24. Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року : збірник / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського ; упоряд.: О. І. Дей, А. І. Гуменюк ; ред. М. Т. Рильський. – Київ : Наукова думка, 1965. – 804 с.
 25. Легенди та перекази / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського ; упоряд. і приміт. А. Л. Іоаніді ; редкол.: О. І. Дей (голова) [та ін.] ; вступ. ст. О. І. Дея. – Київ : Наукова думка, 1985. – 399 с.
 26. Мороз М. О. Іван Франко : бібліографія творів, 1874–1964 / М. О. Мороз ; відп. ред.: Є. П. Кирилюк, О. І. Дей ; Академія наук Української РСР, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, Львівська державна наукова бібліотека. – Київ : Наукова думка, 1966. – 447 с.
 27. Наймитські та заробітчанські пісні : збірник / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильского ; голов. ред. О. І. Дей ; авт. передм. С. Й. Грица ; ред. кол. М. Г. Марченко. – Київ : Наук. думка, 1975. – 575 с.
 28. Народні оповідання : збірник / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильского ; упоряд., авт. прим. С. В. Мишанич, ред. кол. О. І. Дей (голова). – Київ : Наук. думка, 1983. – 503 с.
 29. Народні усмішки : анекдоти, жарти, дотепи, бувальщини, небилиці / упоряд. П. Ф. Гальченко, вступ. ст., авт. прим. О. І. Дей. – Київ : Дніпро, 1986. – 310 с.
 30. Нечуй-Левицький І. С. Народні пісні в записах Івана Нечуй-Левицького / І. С. Нечуй-Левицький ; упоряд., вступ. ст., авт. прим. О. І. Дей, худож. В. Є. Перевальський. – Київ : Музична Україна, 1985. – 103 с.
 31. Олексій Іванович Дей // Народна творчість та етнографія. – 1986. – №5(201). – С. 94.
 32. Павлик М. І. Народні пісні в записах Михайла Павлика / М. І. Павлик ; упоряд., авт. прим. О. І. Дей [та ін.]. – Київ : Музична Україна, 1974. – 319 с.
 33. Пісні великого Кобзаря / упоряд., комент., авт. приміт. О. А. Правдюк ; заг. ред.: О. І. Дей, М. Гордійчук. – Київ : Наукова думка, 1964. – 396 с.
 34. Пісні кохання : збірник / упоряд., вступ. ст., авт. приміт. О. І. Дей ; відп. ред. Д. В. Павличко ; грав. В. Перевальський. – Київ : Дніпро, 1986. – 367 с.
 35. Пісні літературного походження / Академія наук Української РСР, Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського ; ред. О. І. Дей ; упоряд., авт. передм.: В. Г. Бойко, А. Ф. Омельченко. – Київ : Наукова думка, 1978. – 494 с.
 36. Рекрутські та солдатські пісні : збірник / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильского ; упоряд. А. Л. Іоаніді, упоряд., вступ. ст. О. Правдюк, ред. кол. О. І. Дей. – Київ : Наукова думка, 1974. – 623 с.
 37. Співанки-хроніки. Новини : збірник / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського ; голова, авт. предисл., лирик О. І. Дей, муз. С. Й. Гриц. – Київ : Наукова думка, 1972. – 558 с.
 38. Танцювальні пісні : збірник / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. ; ред., авт. передм., упор. І. О. Дей ; упор. М. Г. Марченко ; упор., авт. передм. А. І. Гуменюк. – Київ : Наукова думка, 1970. – 802 с.
 39. Українські народні пісні. Календарно-обрядова лірика / вступ. ст., упоряд., підгот. тексту О. І. Дей. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 569 с.
 40. Чумацькі пісні : збірник / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильского ; ред. кол., авт. передм., упоряд. О. І. Дей, авт. передм. А. І. Іваницький, упоряд. А. Ю. Ясенчук. – Київ : Наукова думка, 1976. – 542 с.
 41. Щедрівки. Колядки. Віншівки / вступ. ст. О. Дей. – Київ : Музична Україна, 1968. – 319 с.

Укладачі: Опенько Я. Ю., Ширшова Л. Г.

(відділ соціокультурних комунікацій)