ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Леся Українка (1871–1913) – поетеса мужності і боротьби

До 150-річчя від дня народження Лесі Українки пропонуємо переглянути дайджест віртуальної книжкової виставки відділу соціокультурних комунікацій з фонду Бібліотеки.

25 лютого 2021 року на державному рівні відзначається 150-річчя від дня народження Лесі Українки – видатної української поетеси, перекладачки, культурної діячки, яка входить до переліку найвідоміших жінок України. Завдяки щирій відданості рідній країні, її ім'я стало одним із символів української держави. 150-річний ювілей Лесі Українки внесено до Календаря пам’ятних дат ЮНЕСКО на 2020-2021 роки.

Музика Лариси Бойко, вірші Лесі Українки «Сім струн» https://youtu.be/WhAkvl48TsA

Бібліографічний список:

 1. Антологія української драматургії. Вип.2 / М. Л. Кропивницький [и др.] ; ред. С. Кирпа. - Київ : Мистецтво, 2005. - 427 с.
 2. Велика трійця : Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка / Т. Г. Шевченко, І. Я. Франко, Л. П. Українка ; упоряд. Р. Ш. Чілачава. - Київ : Етнос, 2005. - 332 с.
 3. Вірші = Gedichte / Т. Г. Шевченко, Ф. Шіллер, Л. Українка, Г. Гейне. - Дніпропетровськ : "Січ", 2008. - 241 с.
 4. Документи і матеріали Лесі Українки та родини Косачів у музеях, установах Волині : каталог-довідник / упоряд. Т. Я. Данилюк-Терещук, Н. Ю. Пушкар.– Луцьк : Вежа, 2008. – 136 с.
 5. Донцов Д. І. Поетка українського Рісорджімента (Леся Українка) / Дмитро Донцов. – Львів: Вид-во Донцових, 1922. – 35 c.
 6. Драй-Хмара М.О. Поема Лесі Українки «Віла-посестра» на тлі сербського та українського епосу / Михайло Драй-Хмара ; Всеукраїнська Академія наук - У Київі (Київ): [Всеукр. Акад. наук], 1929. - 53 с. - Відбитка з: Записки Історично-філологічного відділу, кн. 23
 7. Забужко О. Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / О. Забужко. - Київ : Факт, 2007. - 638 с.
 8. Леся Українка : сюжети з життя в ілюстраціях і документах : фотокнига/ [авт.-упоряд. Н.Чіп, І.Веремєєва].–К.: Спалах, 2001. –167 с.
 9. Леся Українка і сучасність : збірник наукових праць. Т. 4. Кн. 1 / Волинський національний університет імені Лесі Українки, Науково-дослідний інститут Лесі Українки, НАН України, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка ; упоряд. Н. Г. Сташенко. - Луцьк : Вежа, 2007. - 556 с.
 10. Леся Українка. Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях [Альбом] / авт.-сост. М. В. Гуць, Н. Л. Россошинська. - 2-е изд. доп. – Київ : Рад. школа, 1986. - 287 с.
 11. Літературно-меморіальний музей-садиба Лесі Українки в Колодяжному : путівник / ред. В. Федосюк. - Луцьк : Ініціал, 2006. - 79 с.
 12. Українка Леся. Вибране / Українка Леся. – Київ, 1958. – 595с.
 13. Українка Леся. Вибрані поезії / Леся Українка. — М. : Детгиз, 1945. — 111 с.
 14. Українка Леся. Вибрані твори / Українка Леся. – Київ, 1927. – 208 с.
 15. Українка Леся. Вибрані твори : Поезії. Поеми. Драматичні твори-К.: Дніпро, 1974. – 630с.
 16. Українка Леся. Горить моє серце: Вірші та поеми / Л. Українка. - Київ : Київська правда, 2004. - 462 с.
 17. Українка Леся. Грішниця / Українка Леся. – Київ: Дніпро, 1966. – 15с.
 18. Українка Леся. Досвітні огні / Українка Леся. – Київ, 1977. – 112с. (іл. Василь Чебаник)
 19. Українка Леся. Драматичні поеми / Українка Леся. – Київ, 1983. – 495с.
 20. Українка Леся. Кримські рядки / Українка Леся. – Сімферополь, 1971. – 150с. . (іл. Ю. Белькович)
 21. Українка Леся. Кримські спогади / Українка Леся. – Сімферополь, 1986. – 304с.
 22. Українка Леся. Леся Українка. Листи: 1876-1897 / Л. Українка; упоряд. В.А. Прокіп (Савчук). – К. : Комора, 2016. – 512 с. : іл. – (Persona)
 23. Українка Леся. Леся Українка. Листи: 1898- 1902 / Л. Українка; упоряд. В.А. Прокіп (Савчук). – К. : Комора, 2017. – 544 с. : іл. – (Persona).
 24. Українка Леся. Леся Українка. Листи: 1903- 1913 / Л. Українка; упоряд. В.А. Прокіп (Савчук). – К. : Комора, 2018. – 736 с. : іл. – (Persona).
 25. Українка Леся. На крилах пісень : твори Лесі Українки / Л. Українка. - Луцьк : Надстир’я, 2011. - 108 с. - Репринтне відтворення видання 1893 року
 26. Українка Леся. Неопубліковані твори / Українка Леся. – Львів, 1947. – 142с.
 27. Українка Леся. Нехай мої струни лунають... : вибрані поезії / Л. Українка. - Луцьк : [б. и.], 2009. - 222 с.
 28. Українка Леся. Оргія : Драматичні поеми / Л. Українка. – Київ : Основи, 2001. – 772с.
 29. Українка Леся. Поезії. Поеми / Л. Українка ; упоряд., авт. передм., авт. прим.: Р. Радишевський, О. Ф. Ставицький. - Київ : Дніпро, 1989. - 501 с. : іл. - (Бібліотека української класики “Дніпро”).
 30. Українка Леся. Поеми / Леся Українка ; З пеpедмовою ["Леся Укpаїнка"] П. Филиповича. – Київ : Всеукp. Деpж. Вид-во, 1920. – 77 с.
 31. Українка Леся. Сім струн / Українка Леся. – Київ, 1991. – 204 с.
 32. Українка Леся. Стародавня історія східних народів. Репринтне видання / Л. Українка. - Луцьк : Волинська обл. друкарня, 2008. - 250 с.
 33. Українка Леся. Твори / ред. С. К. Жолоб, М. Н. Москаленко. – К. : Дніпро, 2000. – 632 с.
 34. Українка Леся. Твори В 2-х т. : Поезія / Українка Леся. – Київ : Дніпро Т. 1. – 1970. – 326с. Т. 2. – 1970. – 335с.
 35. Українка Леся. Твори. – К. : Друкар, 1918. – Т. 1 – 255 с.
 36. Українка Леся. Твори: [в 12 т.]/ Леся Українка ; В. Якубський (заг.ред.) –К. : Книгоспілка, 1927-1930.
 37. Т. 1 : Лірика –1927. –LXXXIII, 131, XXVI с. :портр.
 38. Т. 2 : Лірика –1927. –XXXІII, 160, ХХXІІ, ІХ с. :портр.
 39. Т. 3 : Поеми –1927. –237, ХVІ с. : портр.
 40. Т. 4 : Переклади –1927. –XXIV, 183, XVIIIс. : портр.
 41. Т. 5 : Драми –[1928]. –177, XLVIс. : портр.
 42. Т. 6 : Драми –[1928]. –219, LXXXVIс. : портр.
 43. Т. 7 : Драми –1930. –CXVс.
 44. Т. 8 : Драми –[1929]. –244, CXVIIс. : портр., ноти.
 45. Т. 9 : Драми –1930. –182, CXXIXс.
 46. Т. 10 : Проза –1929. –XXXII, 299 с.
 47. Т. 11 : Драми –[1929]. –170, XCIVс.
 48. Т. 12 : Статті –1930. –263, XLI, XXXIIIс
 49. Українка Леся. Театр / Українка Леся. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 336 с.
 50. Українка Леся. Триптих / Л. Українка. Леся Українка / І. Я. Франко ; уклад., авт. передм. Л. І. Міщенко. - Львів : Вища школа, 1981. - 93 с.
 51. Українка Леся. Усі твори в одному томі / Л. Українка. - Київ ; Ірпінь : Перун, 2008. - 1375 с.
 52. Українки в історії : Вірним донькам України присвячується / ред. В. К. Борисенко. - К. : [б. и.], 2004. - 328 с.
 53. Українки в історії : нові сторінки / ред. С. Головко. - Київ : Либідь, 2010. - 260 с.
 54. Челядіна С. Шляхами Дочки Прометея / С. Челядіна. - Новоград-Волинський : НОВОград, 2020. - 167 с. Панченко В. Є. Кільця на древі / В. Є. Панченко. - Київ : КЛІО, 2015. - 559 с.

Укладачі: Опенько Я. Ю., Ширшова Л. Г., Март А. П.

(відділ соціокультурних комунікацій)