ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Григорович-Барський Василь Григорович (1713–1791) – український Одіссей XVIII століття

До 320-річчя від дня народження українського мандрівника, письменника, ученого-орієнталіста Григоровича-Барського Василя Григоровича, фахівці відділу соціокультурних комунікацій підготували віртуальну книжкову виставку «Григорович-Барський Василь Григорович (1713–1791) – український Одіссей XVIII століття»

Василь Григорович Григорович-Барський (1701–1747), відомий світові як чернець антіохійський, був мандрівником, філософом, перекладачем, істориком, художником, письменником. Свої багаторічні мандри втілив у подорожньому описі країн Європи та Близького Сходу, нині деякі друковані видання зберігаються в фонді  НІБУ.

Життєва історія Василя Григоровича-Барського (1701-1747) схожа на сюжет захоплюючого пригодницького роману. Син поважного київського купця, щоб вступити до Києво-Могилянської академії, таємно від батька з’явився до її префекта Феофана Прокоповича, який і зарахував хлопця в бурсу. “Не сильний у науці був,— розповідав про себе Василь,— однак пройшов малі школи, навіть до риторики”. 1723 року Василь попрямував до Львова, де вступив у ієзуїтську академію під вигаданим прізвищем — Панський (1724 р). Проте ієзуїти невдовзі здогадалися, що мають справу з православним, і вигнали його з академії. Так почалася подорож, яка тривала більше двадцяти років.

У 1724—1747 pоках подорожував по Угорщині, Болгарії, Австрії, Румунії, Греції, Італії, Кіпрі, Македонії, Палестині, Сирії, Аравії та Єгипту, описуючи життя, побут і культуру відвіданих земель і країн. Під час подорожей, у Дамаску Григорович-Барський прийняв чернечий сан від антіохійського патріарха Сильвестра (1734 р). Шість років прожив він на острові Патмос, де святий Іоанн написав своє «Откровення».

Протягом 24-річних мандрів, починаючи з виїзду з Києва до Львова і завершуючи поверненням з останнього перебування на Афоні, Григорович-Барський, вів подорожні записки, в яких занотовував свої враження, все, що з ним трапилося і що він бачив та переживав. Детальність та всебічність описів свідчать про авторську спостережливість, прагнення зрозуміти спосіб життя і культуру різних народів. Цінність записок полягає у тому, що окрім описів вони містять авторські малюнки, плани біля 150 місцевостей, архітектурних комплексів та окремих споруд.

В 1746 році мандрівник отримує листа від префекта києво-подільських шкіл Варлаама Лащевського із запрошенням зайняти кафедру грецької мови в Києво-Могилянській академії, і вирішує повернутися до Києва. Історію своїх подорожей Григорович-Барський виклав у записках, що разом з багатьма ілюстраціями зберігались спочатку у його матері, яка давала їх переписувати усім охочим. Зрештою, за сприяння князя Г. Потьомкіна у 1778 році було видано «Пешеходца Василия Григоровича-Барского Плаки Албова, уроженца киевского, монаха антиохийского, путешествие к святым местам в Европе, Азии и Африке находящимся, предпринятое в 1723 и оконченное в 1747 г., им самим писанное…» (СПб., 1788).

Сучасною українською мовою записки побачили світ у 2000 р. під назвою «Мандри по Святих Місцях Сходу з 1723 по 1747 рік = Странствования по Святым Местам Востока с 1723 по 1747 г.» ( К., 2000).

Джерела:

Києво-Могилянська академія в іменах, XVII-XVIII ст. : енциклопедичне видання [Електронний ресурс] // КМ Академія. – 2001. – Режим доступу до ресурсу: https://elib.ukma.edu.ua/OA/Books/Kyivo-Mohylyanska_Akademiya_v_imenah.pdf.

Кияшко А. Василь Григорович-Барський – ревний католик і правовірний мусульманин [Електронний ресурс] / Анатолій Кияшко // Музей однієї вулиці. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/3a8Vnxz.

Родина Григоровичів-Барських [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/node/3444.

Бібліографічний список:

Григорович-Барский, Василий. Пешеходца Василия Григоровича-Барскаго-Плаки-Албова, уроженца киевскаго, монаха антиохийскаго, Путешествие к святым местам, в Европе, Азии и Африке находящимся : предпринятое в 1723, и оконченное в 1747 году / В. Г. Григорович-Барский. – С. Петербург: Тип. Имп. академии наук, 1778. – 796 с.

Григорович-Барский, Василий. Странствования Василия Григоровича-Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг. Вып. 1 / Василий Григорович-Барский. – СПб: Изд. Православным Палестинским обществом по подленной рукописи под ред. Н. Барсукова, 1885. - 4 + XVI + 428 с.

Вып. 3 / Василий Григорович-Барский. – СПб: Изд. Православным Палестинским обществом по подленной рукописи под ред. Н. Барсукова, 1887. – 4 + 417+4 с.

Григорович-Барський, Василь. Мандри по Святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік / В. Григорович-Барський. - Київ, 2000. - 768 с.

Про нього:
Білоус, Петро Васильович. Творчість В. Григоровича-Барського / П. В. Білоус. – Київ: Наукова думка, 1985. – 246 с.
Енциклопедія історії України Т. 2 Г-Д / Ред. В. М. Литвин, Ред. В. А. Смолій. - Київ : Наукова думка, 2004. - 525 с.
Києво-Могилянська академія в іменах: XVII-XVIII ст.: енциклопедичне видання/ відп. ред. В.С. Брюховецький; наук. ред., упоряд. З.І. Хижняк; рец. Н.М. Яковенко. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2001. - 733 с.
Родаченко Іван Юхимович. Мандрівки Василя Барського : [про видатного українського просвітителя, гуманіста і вченого (1701–1747)] : документальна повість / І. Ю. Родаченко. - Київ : Молодь, 1967. - 182 с.
Українські письменники : біо-бібліографічний словник: У 5-ти томах Т.1 / Ред. О. І. Білецький. - Х. : "Прапор", 2005. - 976 с.
Федорченко Володимир Кирилович. Історія туризму в Україні : Навчальний посібник для вузів / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова. - Київ : Вища шк., 2002. - 195 с.

Укладачі: Опенько Я. Ю., Ширшова Л. Г.

(відділ соціокультурних комунікацій)