ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Пам'ять про Голокост – трагедії ХХ століття

У відділі обслуговування користувачів підготовлено віртуальну книжкову виставку «Пам’ять про Голокост – трагедії ХХ століття».

Україна вперше на державному рівні вшанувала пам'ять жертв Голокосту у 2012 році. Про голод в Україні стали розповідати після грудня 1987 року. З’явилися статті в ЗМІ, розпочались наукові дослідження, пошуки документів в архівах. І спочатку мова йшла тільки про Великий Голод 1932 – 1933 років. Пізніше згадали і вже як єдиний ряд і голод 1921 – 1923 років, і голод 1946 – 1947 років.

Генеральна Асамблея ООН 2003 року поширила заяву, у якій визнала Голодомор 1932 – 1933 років «національною трагедією українського народу». Факт геноциду українців сталінським режимом у 1932 – 1933 роках було офіційно визнано 11 урядами країн світу, серед яких Австралія, Угорщина, Ватикан, Литва, Сполучені Штати Америки.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту - пам'ятна дата, запроваджена рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року (Резолюція № 60/7). Відзначається щорічно — 27 січня.

Голод 1921-1923 років.

Виникнення цього лиха було зумовлене низкою соціально-економічних і політичних факторів. Влітку 1921 р. радянські республіки вразила велика посу­ха, що своїми розмірами за попередні 100 років поступалася ли­ше лихоліттям 1869, 1885 і 1891 років. Під впливом цих факторів врожайність сільськогосподар­ських культур катастрофічно впала. Перша світова війна підірвала продуктивні сили сільського господарства України. До війська мобілізували найбільш працездатну частину села – близько третини доросло­го чоловічого населення. Криза сільського господарства позначилася на погіршенні харчування населення. Щоб забезпечити продовольством армію, партійно-державний апарат, робітників заводів за умов скорочення продуктивності й товарності сільськогосподарського виробництва, радянська влада заборонила торгівлю і вилучала продукти харчування у се­лян шляхом реквізицій, розміри яких визначалися потребами держави. Оскільки державне завдання на за­готівлю хліба та іншої сільськогосподарської продукції «розверстувалося» по губерніях, повітах і волостях залежно від того, що і де можна було взяти, така хлібозаготовча політика отримала назву "продрозкладка". Однак та невелика кількість продукції, що вироблялася, спрямовувала­ся, насамперед, на воєнні потреби та забезпечення міст. До села вона практично не доходила.

14 січня 1922 р. український Раднарком прийняв давно очікувану постанову про визнання голодуючими деяких неврожайних губерній УСРР, а 16 січня 1922 р. Політбюро ЦК КП(б)У зняло блокаду з інформації про голод в Україні.

Станом на 1 вересня 1922 р. продовольчу допомогу за рахунок фонду допомоги голодуючим отримувало 425 тис. осіб. Ще 1,8% млн осіб допомогу забезпечували іноземні благодійні організації. Точну цифру померлих від голоду в Україні не встановлено.

Голод 1931-1933

Перший нищівний удар по селу був заданий в 1931 році – за чотири місяці основного збору збіжжя було заготовлено в два з половиною рази більше ніж за той же час 1930 року. Внаслідок такої політики голод розпочався вже в 1932 році. Навесні 1932 року в Україні вже не було достатньої кількості зерна для засіву, по селах вже почалося часткове голодування.

В липні 1932 року стало ясно, що врожай цього року не буде таким вже багатим, але все ж таки достатнім, щоб уникнути голоду. Але норми хлібозаготівлі були встановлені на половину вище ніж врожай, який можна було зібрати. Дві третини норми, встановленої з центру, були зібрані, але щоб виконати план влада розпочала тотальний грабунок селян. Для цього були розроблені спеціальні заходи. Спочатку радянська влада 7 серпня 1932 року прийняла закон про охорону соціалістичної власності, за яким була встановлена сувора кара, включно з розстрілом, для тих колгоспників і не колгоспників, які б посміли взяти для себе щось з колгоспного збіжжя, навіть збір колосків на полі, вже після закінчення збору зерна. Постановами уряду УРСР і ЦК КП(б)У від 20 листопада 1932 року було заборонено будь-яку видачу колгоспникам заробленого на трудодні хліба до того часу, поки колгосп не виконає план заготівлі зерна.

В 1932 році куркулів в Україні вже не було, і гинули від голоду вже середняки – малоземельні селяни-одноосібники і колгоспники.

Однією з форм приборкання селян під час «боротьби за хліб» була блокада цілих районів та окремих сіл, які записували на так звані «чорні дошки». «Чорні дошки» були узаконені постановою уряду від 6 грудня 1932 року. До таких сіл не завозили ніякі товари, були закриті всі крамниці, не випускали селян за межі села. По селах ходили так звані «ударні бригади по хлібозаготівлі», насправді ватаги грабіжників, і вигортали у селян останні харчі. Бригади ходили від хати до хати і забирали все їстівне – не тільки зерно, але й картоплю, квасолю, горох та буряк із домашнього городу. Забирали навіть і випечений хліб.

Коли розпочався 1933 рік, на селі настав суцільний голод. При цьому радянська влада мала значні запаси зерна в резервах та здійснювала його експорт за кордон під час Голодомору, забороняла та блокувала виїзд голодуючих поза межі України, відмовлялася приймати допомогу для голодуючих з-за кордону.

Селяни намагалися дістатися до міст, але їх не пропускали кордони міліції, а ті, що все ж таки потрапили до міст частіше всього помирали на вулицях.

Все це відбувалося на очах міського населення, яке мало чим могло допомогти селянам.

Були порушені традиційні системи родичання, дружби, взаємодопомоги, з’явився страшний наслідок голоду – дітовбивство і канібалізм.

Голод 1946-1947

Третій за добу СРСР масовий голод в Україні. В умовах післявоєнної розрухи, посухи й неврожаю через налагоджений механізм адміністративно-командної системи та посилення репресій вивозили з України хліб, створення зернового резерву з метою підготовки до нової світової війни, спалах якої вбачала як агресію держав Заходу. За Указом Президії ВР СРСР від 4 черв. 1947, за несанкціонований збір колосків на колгоспному полі тисячі колгоспників-хліборобів та підлітків відправлено до в'язниць. Почалися насильницькі додаткові хлібозаготівлі. Після вилучення за вказівками центру усього наявного в Україні зерна селяни на вироблені трудодні не отримували майже або зовсім нічого. Щоб врятуватись від репресій за несплату непосильних податків на землю, кожну домашню тварину, фруктове дерево, все, що вирощувалося у присадибному господарстві, колгоспники змушені були вирізувати худобу, вирубувати сади. Вилучене насильно зерно централізовано вивозилося в Болгарію, Польщу, Румунію, Угорщину, Чехословаччину, а також до Фінляндії, Франції та інших країн.

В книгах, представлених на даній виставці, описано жахи цих трагедій, які досі залишають гіркий слід у людській памяті.

Список літератури:

Албул С. М. Жертви тоталітаризму: спогади, документи, статті. / С. М. Албул, Р. Молчанова. - Хмельницький : Евріка, 2003. - 135 с.

Аулова Л. Голодомор 1932-1933 років в Україні за документами ГДА СБУ: анотований довідник/ Л. Аулова, В. Даниленко, В. Лавренюк; НАН України, Інститут історії України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Галузевий державний архів Служби безпеки України, Центр досліджень визвольного руху. - Львів: Центр досліджень визвольного руху, 2010. - 472 с.

Бабин Яр. Історія і пам’ять / наук. ред.: В. Гриневич, П. -Р. Магочій. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. - 349 с. : 32 вкл. л. фот.

Висвітлено історію Бабиного Яру – однієї з найбільш вражаючих людських трагедій, котру спричинив нацистський окупаційний режим. Досліджується політика пам’яті/забуття Бабиного Яру від сталінських часів до сьогодення.

Бабин Яр: масове убивство і пам’ять про нього: матеріали міжнародної наукової конференції, 24-25 жовтня 2011 р., м. Київ / Український центр вивчення історії Голокосту, Громадський комітет для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру ; наук. ред. В. Нахманович. - К. : Український центр вивчення історії Голокосту, 2012. - 254 с. : фот. + 1 л. карт.

Бабин Яр: пам’ять на тлі історії: путівник для вчителя : збірник навчально-методичних розробок шкільних занять на основі віртуальної виставки та документального фільму / Український центр вивчення історії Голокосту, Український ін-т нац. пам’яті, Громадський ком. для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру [та ін.] ; авт. кол.: Н. Герасим [та ін.], ред.,-упоряд. В. Бобров. - Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. - 155 с. : іл., табл., фот.

Бережани в пам’яті євреїв, поляків, українців: матеріали Міжнародної наукової конференції м. Бережани, 12 червня 2007 року / Бережанська міська рада, Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани, Центральний український фонд історії Голокосту ; ред. Н. Волинець. - Тернопіль : [б. и.], 2009. - 128 с. : фот. - (Наша спадщина).

Бердз Д. Голокост у Рівному: масове вбивство в Сосонках, листопад 1941 р. [Текст] / Дж. Бердз. - Рівне : Волинські обереги, 2017. - 157 с. : іл., табл., фот.

Бондарчук А. Україна. Голодомор 1946-1947 років: непокараний злочин, забуте добро/ авт., упоряд. А. Бондарчук. - Київ: Мельник М. Ю., 2017. - 605 с.: іл.

Борисенко В. К. Свіча пам’яті: Усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках/ В. К. Борисенко. - Київ: Стилос, 2007. - 286 с.Голод в Україні. 1932-1933: Вибрані статті. - Луцьк: Терен, 2006. - 163 с.

Бориспіль у роки Голодомору. У серцях і пам’яті, (1932–1933 рр.): правда історії : злочин проти мільйонів/ Бориспільський виконавчий комітет міської ради, Бориспільський державний історичний музей; упоряд. Т. М. Гойда. - Бориспіль: Люксар, 2008. - 85 с.: іл., факс., фот.. - Загол. обкл.: Бориспіль у роки Голодомору. В серцях і пам’яті.Голод в Україні. 1946-1947 : документи і матеріали / НАН України ; сост. О. М. Веселова. - Київ ; Нью-Йорк : Коць, 1996. - 375 с.

Брандон Р. Колодянка. Життя та загибель єврейської громади = Kolodianka. The Life and Death / Р. Брандон ; Фонд “Меморіал убитим євреям Європи”, Український центр вивчення історії Голокосту. - Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2019. - 63 с. : іл.

Брандон Р. Любар. Життя та загибель єврейської громади = Liubar. The Life and Death of the Jewish community / Р. Брандон ; Фонд “Меморіал убитим євреям Європи”, Український центр вивчення історії Голокосту. - Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2019. - 69 с. : карт., табл., фот. - Укр. - Англ.

Брухфельд С. Перекажіть це дітям вашим... Книга про Голокост в Європі 1933–1945 [Текст] / С. Брухфельд, П. Левін. - 2-е укр. вид., допов. та розш. - Дніпро : Ткума, 2018. - 131 с. : іл. - (Українська бібліотека Голокосту).

Вавринчук М. П. Голодомор 1932-1933 років на Хмельниччині: причини і наслідки/ М. П. Вавринчук, С. В. Маркова. - Хмельницький, 2008. - 217 с.

Вакулишин С. М. Голодова катастрофа в Києві/ С. М. Вакулишин; Всеукраїнське товариство "Меморіал" ім. В.Стуса. - Київ: Геопринт, 2005. - 79 с.

Василашко В. Ф. Голодомор на теренах Поділля: за матеріалами лекцій про Голодомор в Україні/ В. Ф. Василашко, П. В. Швець. - К.: Знання України, 2014. - 48 с.: ил.. - (Бібліотечка товариства “Знання” України).

Василашко В. Ф. У пеклі голодоморів/ В. Ф. Василашко. - Київ: Знання України, 2019. - 139 с.: іл.Вільчинська З. В. Наша історія (20-ті - 30-ті роки ХХ ст.): (трагічні сторінки історії українського села. Голодомор 1932-1933 років мовою документів та свідчень очевидців)/ З. В. Вільчинська. - К.: Центр ДЗК, 2014. - 848 с.: іл.

Василенко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: Правова оцінка/ В. Василенко; Український інститут національної пам’яті. - Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. - 46 с.

Великий Голод в Україні 1932-1933 років: Комісія Конгресу США з дослідження Голоду в Україні/ Упоряд. Н. Шульга. - Київ: "Києво-Могилянська академія", 2008. - 27 с.

Веселова О. М. Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947/ О. М. Веселова; Інститут історії України НАНУ. - Київ, 2000. - 256 с

Від першої особи: історія Голокосту у свідченнях очевидців [Текст] : навчальний посібник / Український центр вивчення історії Голокосту ; упоряд. В. Бобров. - Київ, 2014. - 277 с. - (Українська бібліотека Голокосту).

Вєдєнєєв Д. В. Заручниця глобального протистояння. Трагедія Великого Голоду 1932 - 1933 рр. в Україні в контексті “Холодної війни”, 1945 - 1991 рр.: монографія/ Д. В. Вєдєнєєв, Д. В. Будков. - Київ: Дорадо-Друк, 2013. - 232 с. - (Таємні війни - історія та сучасність; Кн. 9).

Гауптман М.Забуті могили [Текст] / М. Гауптман ; Український центр вивчення історії Голокосту. - Київ : Фенікс, 2017. - 176 с. : іл. - (Бібліотека спогадів про Голокост).

Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація: матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 4 жовтня 2016 р./ Укр. центр вивч. іст. Голокосту. - Київ, 2016. - 230 с.

Голод в Україні. 1932-1933: Вибрані статті. - Луцьк: Терен, 2006. - 163 с.

Голод - геноцид 1932-1933 р. на території Миколаївщини: погляди істориків, очевидців, архівні матеріали (До 70-річчя трагедії.)/ Ред. О. М. Гаркуша. - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003. - 202 с.: іл.

Голод - геноцид 1933 р. в Україні: Історико-політолог. аналіз соціальнодемографічних та морально-психологічних наслідків: Міжнародна науково-теорет. конференція. К. 28 листоп. 1998р./ Матеріали конф. "Голод - геноцид 1933 р. в Україні" (28 лист. 2004; К.); Ред. С. В. Кульчицький. - Б.м., Б.г.

Голод 1932-1933 р. в Україні: причини та наслідки/ ред. В. А. Смолій ; авт. кол. С. І. Білокінь. - Київ, 2003. - 888 с

Голод 1946-1947 років в Україні: причини і наслідки : міжнародна наукова конференція. Київ, 27 травня 1997 р.: Матеріали. - Київ ; Нью-Йорк : М. П. Коць, 1998. - 206 с.

Голодовка 1932-1933 р. на Переяславщині: Свідчення/ упоряд. Ю. В. Авраменко, В. М. Гнатюк. - Київ: Вид-во Коця, 2000. - 445 с.: іл.

Голодовка 1932-1933 р. як величезна трагедія українського народу: Мат. всеукр. наук. конференція/ Міжрегіональна академія управління персоналом. Матеріали конф. "Голодомор 1932-1933 р. як величезна трагедія укр. народу" (15 лист. 2002 р.; К.). - Київ, 2003. - 280 с.: іл.

Голодомор. Геноцид українського народу 1932-1933 / В. Верстюк ; Український інститут національної пам’яті. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. - 24 с.

Голодомор - геноцид українців: /Карта// Благодійний фонд "Україна-Русь". - Львів: НВФ "Карти і Атласи", 2009. - 1 л. у 4 рази складений: карт.

Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / НАН України, Інститут історії України, Міжнародний благодійний фонд Україна 3000 ; упоряд. Р. Пиріг. - Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 1125 с.

Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина / Національний інститут стратегічних досліджень ; упоряд. А. І. Кудряченко. - Київ : НІСД, 2008. - 335 с.

Голодомор не зламав. 1932–1933/ Український інститут національної пам’яті, Національний музей “Меморіал жертв Голодомору”, Національний комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні; авт. передм. В. М. В’ятрович. - [Київ], [2016]. - 32, [1] с.

Голодомор 1932—1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. - Вид. 3-є, допов. - К. : Києво-Могилянська академія, 2014. - 365 с.

Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом: [монографія]/ наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. - Вид. 4-е, допов.. - Київ: Києво-Могилянська академія, 2016. - 371 с.: 3 вкл. арк. карт., іл.

Голодомор як засіб політичного терору : Матеріали науково-практ. конференцій. Вінниця 29 листопада 2002р. - 26 листопада 2003р. - Вінниця : Книга-Вега, 2004. - 156 с.

Голодомори в підрадянській Україні : Праці членів Асоціації дослідників голодоморів в Україні / Асоціація дослідників голодоморів в Україні, Інститут історії України НАНУ ; Ред. О. М. Веселова. - Львів ; Нью-Йорк : Вид-во Коця, 2003. - 724 с

Голодомор в Україні 1932-1933 рр.: покажчик/ Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького, Інститут історії України; упоряд. Л. М. Бур’ян, Ред. С. В. Кульчицький. - Київ: Вид-во Коця, 2001. - 656 с

Голодомори в Україні у XX столітті : Навчальний посібник / Асоціація дослідників голодоморів в Україні, Конфедерація недержавних вищих навчальних закладів освіти України, Міжрегіональна академія управління персоналом ; укл. О. І. Неживий. - Київ : МАУП, 2005. - 57 с.

Голодомор як засіб політичного терору: Матеріали науково-практ. конференцій. Вінниця 29 листопада 2002р. - 26 листопада 2003р. / Вінницька обласна державна адміністрація, Обласна рада, Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, Державний архів області, Обласна комісія з питань увічнення пам’яті жертв війни і політичних репресій при облдержадміністрації, Обласне об'єднане товариство колишніх політв’язнів, репресованих та їхні діти ; ред.: С. Д. Гальчак, М. Г. Баландюк. - Вінниця : Книга-Вега, 2004. - 156 с.

Голокост в Україні у регіональному і загальнолюдському вимірі: Матеріали Міжнародної наукової конференції (18-20 листопада 2003 р.). Збірник наукових праць. До 60-річча трагедії Янівського концтабору у Львові / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Інститут гуманітарних і соціальних наук. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2005. - 200 с.

Голокост у Дніпропетровську [Текст] / Є. А. Врадій [та ін.] ; заг. ред. І. Я. Щупак. - Дніпро : Ткума, 2017. - 255 с. : табл., фот. - (Українська бібліотека Голокосту).

Горошко С. І. Голодомор 1932–1933 рр. Українська гуманітарна катастрофа ХХ століття/ С. І. Горошко, В. І. Червінський. - Київ: Україна, 2016. - 191 с.: іл., табл.

Забуттю не підлягає. Голодомор 1932–1933 років у Баришівському районі: (документи і матеріали)/ упоряд.: В. М. Дуб, Г. В. Сташук. - Баришівка, 2008. - 272 с.: фот.. - (Книга Пам’яті).

Грановська В. В. Відлуння Голокосту: історія єврейського містечка Голоскове / В. В. Грановська. - Врадіївка : Коваленко А. Г., 2019. - 40 с. : іл., табл., фот.

Давлєтов О. Підготовка “покоління вовків”: вишкіл майбутніх виконавців Голокосту. Нариси молодіжної політики НСДАП у 1922–1939 рр.: монографія/ О. Давлєтов; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Український інститут вивчення Голокосту “Ткума”. -Дніпропетровськ: Ткума, 2015. - 280 с.: іл., фот.

За те, що євреї... Трагедія Голокосту в межиріччі Південного Бугу та Дніпра (1941-1944) / В. В. Даценко. - Кіровоград : Імекс ЛТД, 2015. - 178 с. : іл.

У монографії розкрито авторське бачення процесу виховання майбутніх виконавців «вирішення єврейського питання» на теренах європейського континенту в роки існування Веймарської республіки та «Третього рейху». На основі залучення великого масиву джерельного та історіографічного матеріалу висвітлюються маловідомі сторінки історії молодіжної політики Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (НСДАП) у 1922-1939 рр. Досліджено основні передумови, ідеологічні складові та організаційні трансформації, напрямки, форми та методи нацистської виховної роботи з німецькою молоддю.

Даценко В. В. За те, що євреї... Трагедія Голокосту в межиріччі Південного Бугу та Дніпра (1941-1944) [Текст] / В. В. Даценко. - Кіровоград : Імекс ЛТД, 2015. - 178 с. : іл.

Тема Голокосту надзвичайно актуальна сьогодні, коли по всьому світу тліють міжетнічні конфлікти, у полум’ї яких воскресають маніакальні ідеї масового знищення людей через їхні національність, мову, релігію чи колір шкіри. Людство знову стоїть перед необхідністю протидіяти таким явищам. Пропонована книга — одна з «вакцин», що може допомогти уникнути катастрофічних наслідків та помилок минулого. Використавши живі спогади людей, архівні документи, раніше недосяжні для читача, автор показує трагедію єврейського населення воєнної Кіровоградщини на тлі загальної історії області у центрі України, неодноразово підкреслюючи, що межиріччя Південного Бугу та Дніпра було для євреїв рідною землею від дня народження до страшного кінця від куль «майстрів смерті» з гітлерівських айнзатцкоманд у балках та протитанкових ровах чи задушливих газів у підвалах Златопільської МТС. Автор розповідає і про людей — «праведників світу», які, незважаючи на загрозу бути негайно страченими гітлерівцями, рятували євреїв від знищення, переховували їх аж до звільнення області від окупантів. Цікавими для читача будуть пропоновані додатки — збережені для прийдешніх поколінь записи єврейського хлопчика з Кіровограда Йосипа Бутовецького та уточнені й доповнені списки жертв кіровоградського Голокосту.

XX століття - етнонаціональний вимір та проблеми голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, Житомир, 22-23 жовтня 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомирський державний університет імені Івана Франка, НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса, Всеукраїнський Центр вивчення Голокосту “Ткума” ; ред.: І. Щупак, Н. Рудницька. - Дніпропетровськ : Ткума, 2011. - 500 с.

Енциклопедія Голодомору 1932–1933 років в Україні/ М-во культури України, Нац. музей “Меморіал жертв Голодомору”, Асоціація дослідників голодоморів в Україні; авт. тексту В. І. Марочко ; вступ. слово Є. М. Нищук. - Дрогобич: Коло, 2018. - 575 с.

Євреї в етнічній мозаїці українських земель: монография / М. Вовчко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 148 с. - (Східноєвропейські національні студії ; вип. 1).

Забуттю не підлягає. Голодомор 1932–1933 років у Баришівському районі: (документи і матеріали)/ упоряд.: В. М. Дуб, Г. В. Сташук. - Баришівка, 2008. - 272 с.: фот.. - (Книга Пам’яті).

І була зима і була весна...Голод: Народна книга-меморіал Пам’яті жертв Голодомору в Коростишівському районі на Житомирщині/ упор. Г. В. Письмак. - Житомир: Полісся, 2008. - 287 с.

Іванченко Б. П. Викорінення. Голодомори 1921-22; 1932-33 р. р. в Дніпропетровській області/ Б. П. Іванченко. - Павлоград, 2003. - 68 с.

"І поліг наш народ, наче скошене жито...". Голодомор 1932-1933 років на Дніпропетровщині/ ред. Є. Бородін. - Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2008. - 624 с.

Історичні етюди – для сучасності 2019 [Текст] : науково-дослідницькі роботи учнів-членів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України / Український ін-т вивчення Голокосту “Ткума”, Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара, Дніпропетровська облрада. Мала акад. наук учнівської молоді ; голов. ред. Д. Шаталов. - Дніпро : Ткума, 2019. - 287 с. : табл.

Іченець Б. П. Книга пам’яті жертв червоного терору на Бородянщині в 30-х роках (розкуркулення, голодомор, політичні репресії)/ Б. П. Іченець. - Немішаєве: ДажБог, 2008. - 127 с.

Капустян Г. Т. Пам’ять 33-го кличе молодих: сповіді свідків і слово історика/ Г. Т. Капустян; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, Асоц. дослідників Голодоморів в Україні. - Вид. 3-тє, допов.. - Кременчук: Щербатих О. В., 2017. - 600 с.: іл.

Катастрофа і опір українського єврейства (1941–1944): нариси з історії Голокосту і Опору в Україні / НАН України. Ін-т політичних і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; ред., упоряд. С. Я. Єлісаветський. - Київ : НАН України. Ін-т полит. і етнонац. досліджень, 1999. - 424 с.

Круглик Л. П. Пам’ятати заради майбутнього: спогади свідків Голокосту / Л. П. Круглик, Т. В. Тіторенко. - Врадіївка : Видавництво Коваленко А. Г., 2011. - 28 с. : фот.

Круглов А. Бабий Яр: жертвы, спасители, палачи / А. Круглов, А. Уманский. - Днипро : Ткума, 2019. - 275, [4] с. : факс., фот. - (Украинская библиотека Холокоста).

Круглов А. Холокост в Украине: Рейхскомиссариат “Украина”, Губернаторство “Транснистрия”: [монография] / А. Круглов, А. Уманский, И. Щупак. - Днипро : Ткума, 2016. - 563 с. : карты, табл., фот. - (Украинская библиотека Холокоста : академическая серия).

Лауер В. Творення нацистської імперії та Голокост в Україні/ В. Лауер. - Київ: Зовнішторгвидав України Український центр вивчення історії голокосту, 2010. - 367 с.

Навроцька Є. М. Сповідь. Живі свідчать: навчально-методичний посібник про Голокост (Параїмос) ромів Закарпаття / Є. М. Навроцька, А. Є Адам. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2012. - 80 с. : іл.

Навчально-методичний посібник пропонується вчителям загальноосвітніх навчальних закладів ІІ – ІІІ ступенів. Він дає можливість одночасно розглядати історію Голокосту (Параїмосу) ромів Закарпаття у двох перспективах – загальноісторичній та через історію пересічної особи. До мультимедійного комплексу входять DVD з відео свідченнями очевидців з архів товариства « Романі Яг», план програми спецкурсу з прав людини «Голокост – проблема толерантності ХХ століття», історичні документи та фотоматеріали.

Нацистський “новий порядок” в містах України = The nazi new order in Ukrainian cities : збірка фотографій та документів з фондів музею “Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні” / Український інститут вивчення Голокосту “Ткума” ; голов. ред. І. Щупак. - Дніпропетровськ : Ткума, 2015. - 336 с. - Текст парал. укр., англ.

Праведники світу та інші рятівники під час Голокосту: приклад України у порівняльному контексті [Текст] : збірка наукових статей / Український інститут вивчення Голокосту “Ткума” ; голов. ред. І. Щупак. - Дніпропетровськ : Ткума, 2015. - 199 с.

Збірка містить наукові публікації з історії Голокосту в Україні. Статті присвячено проблемі порятунку євреїв місцевими мешканцями в період нацистської окупації України у 1941–1944 рр.

Подольський А. Ю. Уроки минулого: Історія Голокосту в Україні: навчальний посібник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів України / А. Ю. Подольський ; Укр. Центр вивчення історії Голокосту. - 4-е вид., допов. - Київ : Спринт-Сервіс, 2016. - 102 с. : фот., іл. - (Українська бібліотека Голокосту).

Славік Ю. В. Шлях до Аушвіцу: Голокост на Закарпатті / Ю. В. Славік. - Дніпро : Ткума, 2017. - 155 с. : іл. - (Українська бібліотека Голокосту).

Снайдер Т. Чорна земля. Голокост як історія і застереження: [пер. з англ.]/ Т. Снайдер ; пер.: П. Білак, О. Камишникова, Т. Родіонова ; наук. ред. В. Склокін. - Київ: Медуза, 2017. - 394 с.: карт.

Тількі тут я відчув себе людиною... [Текст] : історичні та методичні матеріали до документального фільму “З Галичини до Ааргау. Доля європейця єврейського походження у XX століттті” / . - Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2015. - 92 с. - (Бібліотека спогадів про Голокост).

33 запитання і відповіді про Голодомор–геноцид/ М-во культури України, Нац. музей “Меморіал жертв Голодомору”; авт. тексту Н. В. Лапчинська. - Дрогобич: Коло, 2018. - 86 с.: іл

Українське суспільство і пам’ять про Голокост: наукові та освітні аспекти [Текст] : вибрані доповіді IX і X круглих столів до міжнородного дня пам’яті жертв Голокосту / Український центр вивчення історії Голокосту ; ред. кол.: А. Подольський, С. Осіпчук. - Київ : КВІЦ, 2018. - 107 с. : табл.

Український голокост 1932-1933: свідчення тих, хто вижив. Т.2 / Національний університет "Києво-Могилянська Академія", Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Державний комітет України ; Ред. Ю. А. Мицик. - 2-е вид. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. - 441 с.

У книзі вміщено свідчення тих, хто пережив одну з найжахливіших трагедій в історії людства – штучний голодомор-геноцид 1932-1933 рр., спрямований на винищення українського народу.

Український голокост 1932—1933 [Текст] : свідчення тих, хто вижив Т. 10 / НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Національний університет “Києво-Могилянська академія” ; ред. Ю. Мицик. - К. : Києво-Могилянська академія, 2014. - 528 с.

У десятому томі багатотомного видання вміщено свідчення тих, хто пережив одну з найжахливіших трагедій в історії людства – штучний голодомор-геноцид 1932-1933 рр., влаштований комуністичною Москвою і спрямований на винищення українського народу.

Уроки Голокосту в творчих роботах вчителів - учасників освітніх програм Інституту "Ткума" [Текст] / голов. ред. І. Я. Щупак. - Дніпропетровськ : Ткума, 2015. - 134 с. - (Українська бібліотека голокосту).

Збірка складається з вибраних робіт учителів-учасників освітніх програм Інституту «Ткума». Серед робіт учителів – розгорнуті плани-конспекти уроків історії України та всесвітньої історії для 10 – 11 кл., виховні години, позакласні заходи. Усі роботи апробовані у навчальних закладах і є методичним інструментарієм для творчих вчителів.

ШОА в Україні: історія, свідчення, увічнення: [пер. з англ.]/ Меморіальний музей голокосту США, НаУКМА, Центр досліджень східноєвропейського єврейства ; ред.: Р. Брандон, В. Лауер ; пер. Н. Комарова. - Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. - 509 с.: іл.

Шпітцер Ю. Я не хотів бути євреєм / Ю. Шпітцер. - Київ : Веселка, 2000. - 304 с.

Напередодні нацистського вторгнення в СРСР українська земля була одним із найважливіших центрів єврейського життя, але між 1941 і 1944 роками тут було вбито близько 1,4 мільйона євреїв. Цей трагічний період історії й досі недостатньо вивчений. Книга «Шоа в Україні» – це ще один крок у дослідженні вченими Катастрофи східноєвропейського єврейства в роки Другої світової війни. Книга стала результатом осмислення архівних джерел колишнього Радянського Союзу відомими дослідниками Голокосту з різних країн світу: Андрей Анґрік (Німеччина), Омер Бартов (США), Карел Беркгоф (Нідерланди), Рей Брандон (Німеччина), Мартін Дін (США), Денніс Делетант (Великобританія), Франк Ґольчевський (Німеччина), Олександр Круглов (Україна), Венді Лауер (США), Дітер Поль (Німеччина), Тімоті Снайдер (США).

Щупак І. Я. Голокост в Україні: пошуки відповідей на питання історії [Текст] : навчальний почібник для старших класів загальносвітніх навчальних закладів / І. Я. Щупак. - Дніпро : Ткума, 2018. - 147 с. : карт., табл., фот. - (Українська бібліотека голокосту).

Більше документів по даній  темі Ви можете знайти в електронному каталозі та тематичних БД нашої Бібліотеки.