ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Нумізматичний циркуляр

До уваги користувачів пропонується книжкова виставка з фонду відділу документів іноземними мовами «Нумізматичний циркуляр».

Історія

Нумізматика (від лат. numisma, грец. nomisma — монета) — історична дисципліна, що вивчає монети, гроші та медалі як джерело історичних, економічних, політичних і культурних знань, а також історію грошового обігу та монетного виробництва, процеси фальшування монет та банкнот. Також слово нумізматика використовується на позначення різновиду колекціонування.

Термін «нумізматика» почав використовуватися в часи Середньовіччя як назва науки про монети. Об'єктом вивчення нумізматики є також бони (таким чином, боністика як наука є підрозділом нумізматики). Монети вивчаються нумізматикою в різних аспектах — мистецькому, економічному, політичному тощо.

Нумізматика має багатовіковий шлях розвитку та бере свій початок від звичайного колекціонування монет. Більшість сучасників відносять початок нумізматики — як звичайного колекціонування монет — до доби Відродження, хоч існують припущення про збирання монетних колекцій ще в Стародавньому Римі. У XIV–XVI ст. з'являється значна кількість нумізматичних збірок, створюються основні принципи і форми нумізматичного колекціонування. Монетні збірки починають комплектуватися за тематичним і хронологічним принципами. Виділяється окремий напрям нумізматичного колекціонування — збирання та вивчення медалей. Колекції монет збирають не тільки можновладці, а й представники культури і мистецтва.

Серед найвідоміших колекціонерів цієї доби можна назвати папу римського Павла II (1464–1471 рр.), італійських гуманістів Франческо Петрарку (1304–1374 рр.) і Джованні Бокаччо (1313–1375 рр.), Еразма Ротердамського (1469–1536 рр.) та інших. У середині XVI ст. в Європі вже налічувалося близько 1000 нумізматичних збірок. Виникають перші інвентарні описи колекцій.

До кінця XVI ст. абсолютна більшість вчених-нумізматів обмежується дослідженням античного періоду, і лише на межі XVI–XVII ст. з'являються праці з нумізматики доби Середньовіччя.

Із розвитком абсолютизму в багатьох столицях європейських держав виникають мюнцкабінети, які вважаються необхідною частиною придворного музею чи королівської бібліотеки. Серед найбільших нумізматичних збірок і відповідно наукових центрів Європи XVII–XVIII ст. виділяються:

  • Імператорський мюнцкабінет у Відні, який веде свій початок від збірки королів — Габсбургів: Фрідріха III (1440–1493 рр.), Максиміліана I (1493–1519 рр.) та Фердинанда І (1556–1564 рр.).
  • Кабінет медалей Національної бібліотеки в Парижі, започаткований з колекцій багатьох французьких королів, збірки Людовика XIV (1643–1715 рр.).
  • Королівський мюнцкабінет у Берліні, збірку якого започаткували колекції бранденбурзьких курфюрстів XVI–XVII ст.
  • Британський музей у Лондоні, сформований на основі дарувань та купівель колекцій різних осіб.
  • Ермітаж у Санкт-Петербурзі, заснований Катериною II (1762–1796 рр.).

Засновником нумізматики як науки традиційно вважається директор Імператорського мюнцкабінету у Відні Йозеф Іларіум Екгель (1737–1798 рр.), який написав восьмитомну працю «Doctrina numorum veterum» («Учення про стародавні монети», Відень, 1792–1798 рр.), що досі не втратила своєї наукової ваги. Він започаткував систематизацію античних монет на основі історико-географічного принципу, розподіливши монети в хронологічному порядку. Цим дослідником були закладені основні принципи опису монет: метал, вагова система, типологія і техніка виробництва.

Перші лекції з нумізматики були прочитані у XVIII ст. в університетах міста Галле (Німеччина) та міста Упсала (Швеція). В XIX ст. нумізматика стає університетською дисципліною. У 1836 р. в Парижі починає видаватися «Revue Numismatique», а в Лондоні — «Numismatic Jurnal» (з 1838 р. — «The Numismatic Chronicle»), з 1860–1870 рр. у Відні виходить «Numismatiche Zeitschrift», а в Берліні — «Zeitschrift fur Numismatik».

У багатьох країнах Європи виникають нумізматичні товариства: в 1836 р. засновується Королівське нумізматичне товариство в Лондоні, в 1841 р. Бельгійське королівське нумізматичне товариство, у 1843 р.Нумізматичне товариство в Берліні тощо.

Нумізматичний циркуляр

Нумізматичний циркуляр (Numismatic circular) - це міжнародне періодичне видання, яке видається компанією Spink and Son з 1892 р. в Лондоні. Спочатку журнал виходив щомісячно. Зараз циркуляр виходить шість разів на рік і пропонує монети, книги та банкноти на продаж за фіксованими цінами та містить статті, що представляють нумізматичний інтерес. Вважається, що це найстаріше з таких видань, що існувало.

Spink and Son Ltd була заснована в Лондоні в 1666 р. і з тих пір перетворилася на преміум-аукційний будинок світових колекційних предметів. Він спеціалізується на аукціонах та приватних продажах марок, монет, банкнот, медалей, облігацій та акцій, автографів, книг, вин та алкогольних напоїв, інших предметів колекціонування.

З фонду НІБУ:

Numismatic circular [Текст] T. 15. - London : Spink & Son Ltd, 1907. - 384 p. - Англ.

Numismatic circular [Текст] T. 16. - London : Spink & Son Ltd, 1908. - 365 p. - Англ.

Numismatic circular [Текст] T. 19. - London : Spink & Son Ltd, 1911. - 412 p. - Англ.

Укладачі: Дмитренко Є.Ю., Коленко В.М.