ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

До Дня Соборності України – 22 січня

 Соборність України 

Соборність України. Книжкова виставка, бібліографічний список

22 січня Україна відзначає День Соборності – у цей день 1919 р. на Софійській площі у місті Києві відбулося проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Роком раніше саме у цей день було прийнято IV Універсал Центральної Ради, яким проголошувалася повна незалежність Української Народної Республіки.

Визначна історична подія початку XX ст. – з утвердження української державності, історичної єдності земель, консолідації суспільства, зміцнення міжнародного авторитету України – нині щорічне свято України.

До 102-ї річниці Дня проголошення Акту Злуки УНР – Західноукраїнської Народної Республіки, події періоду Української революції 1917–1921 років, у читальній залі Національної історичної бібліотеки України 21 січня 2021 року відкрито тематичну книжкову виставку «Соборність України».

Соборність України. Книжкова виставка, бібліографічний список

Споконвічна мрія українського народу про незалежну, соборну національну державу стала дійсністю, визнаною в світі. Могутній вияв волі українців до етнічної, територіальної та політичної консолідації є свідченням їх духовної самоідентифікації.

Об'єднання УНР і ЗУНР в єдину державу – завершений цивілізований демократичний процес етнонаціональної консолідації громад та територій в єдину суверенну державу на принципах історичного самоусвідомлення спільності, добровільного волевиявлення та опори на власні політичні і матеріальні ресурси, свободи і незалежності.

Акт Соборності відобразив потужний потенціал ментальності національної політичної еліти, навернув до зростання загальнодержавної свідомості і патріотизму українців. Ідея соборності українських земель і нині в умовах російської агресії залишається інтегральним чинником єдності України.

Запрошуємо відвідати Бібліотеку, ознайомитись з експозицією виставки!

Акт Злуки Акт Злуки
Соборність України. Книжкова виставка, бібліографічний список Соборність України. Книжкова виставка, бібліографічний список
Соборність України. Книжкова виставка, бібліографічний список Соборність України. Книжкова виставка, бібліографічний список
Соборність України. Книжкова виставка, бібліографічний список Соборність України. Книжкова виставка, бібліографічний список

Бібліографічний список

 1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : офіц. вид. / М-во юстиції України. – Київ, 2006. – 124 с.
 2. Україна. Президент (2014- ; П. О. Порошенко). Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років : Указ № 17/2016 від 22 січ. 2016 р. – Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/17/2016
 3. Україна. Президент (2014- ; П. О. Порошенко). Про відзначення у 2016 році Дня Соборності України : Указ № 731/2015 від 30 груд. 2015 р. – Режим доступу :http://www.president.gov.ua/documents/7312015-19701
 4. Україна. Президент (2014- ; П. О. Порошенко). Про День Соборності України : Указ № 871/2014 від 13 листоп. 2014 р. // Офіц. вісн. України : зб. нормат.-правових актів : офіц. вид. / М-во юстиції України. – Київ, 2014. – № 92 (25 листоп.). – Ст. 2640. [Указом встановлено щорічно відзначати день проголошення в 1919 році Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки — 22 січня – як День Соборності України].
 5. Україна. Верховна Рада. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у рамках відзначення Дня соборності України візьме участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Михайлу Грушевському – Режим доступу : https://www.rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/201763.html
 6. Україна. Верховна Рада. Голова Верховної Ради України: А. Парубій Про відзначення 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки та проведення Всеукраїнської естафети єднання : постанова № 2521-VIII 5 вересня 2018 року // Відомості Верховної Ради. – 2018. – № 39. – Ст. 287. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2521-viii
 7. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження плану заходів з відзначення 100‑річчя подій Української революції 1917—1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року : Розпорядження № 777-р від 26 жовт. 2016 р. Київ. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249445447

***

 1. Украіїнськиий інститут національноії пам’яті. Інформаційні матеріали до Дня Соборності Украіїни-2021. – Дата публікації: 19.01.2021. – Режим доступу : https://www.en.gov.ua/aktualyno/ukransykii-nstitut-naconalyno-pamyat-nformacin-materali-do-dnya-sobornost-ukrani-2021

***

 1. Мітинг на Софійській площі з нагоди проголошення Акта злуки ЗУНР і УНР. Київ, 22 січня 1919 р.[фото] // ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. об. 0 -183079.
 2. Члени делегації ЗУНР під час проголошення Акта злуки ЗУНР і УНР на Софійській площі. Київ, 22 січня 1919 р. : [фото] // ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. об. 0-183078.

***

 1. Андрухів І. Кость Левицький: політик, громадський діяч, правник (1859-1941) / І. Андрухів, С. Сворак, В. Ковалик. – Надвірна : Надвірнян. друк., 2009. - 103 с. - Шифр : А20730 / 9(с2) / А663 / КХ
 2. Багнюк А. Л. Символи українства : художньо-інформ. довід. / А. Л. Багнюк. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2010. – 510 с. : іл.
 3. Бачинський Лев // Енцикл. українознавства : словник. ч. Т. 1 / ред. В. Кубійович ; Наук. т-во ім. Шевченка. – Львів, 1993. – С. 102.
 4. Бевз Т. Інструкція тимчасового уряду як каталізатор боротьби за соборність етнічних українських земель / Т. Бевз // Іст. журн. – 2010. – № 1–3. – С. 14–26. – Бібліогр. : 65 назв.
 5. Бойко М. П. Кирило-Мефодіївське товариство : філософ. та культурол. ідеї нац. самосвідомості та державотворення : монографія / М. П. Бойко. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2006. – 452 с.
 6. Василик І. Б. Кость Левицький : від адвоката до прем’єра ЗУНР : моногр. / І. Б. Василик. – Київ : Задруга, 2013. – 176 с.
 7. Великочий В. С. Акт злуки УНР і ЗУНР в оцінці української історіографії / В. С. Великочий // Галичина. – Івано-Франківськ, 2011. – Ч. 18-19 . – С. 289-296. – Бібліогр. : 29 назв.
 8. Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронол. довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – 2‑е вид., доп., доопрац. – Київ, 2005. – С. 327.
 9. Винниченко В. Відродження нації : в 3 ч. Ч. 3 : Історія української революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). / В. Винниченко – Київ : Політвидав України, 1990. – 542 с. – (Б-ка репринт. вид.) – Репринт. відтворення вид. 1920 року.
 10. Водотика Т. С. Слідча справа Лонгина Цегельського : джерелознавча характеристика та інформаційний потенціал / Т. С. Водотика, І. В. Іваницький // Архіви України. – 2014. – № 3 (Трав.-черв.). – С. 104 -111.
 11. Возняк С. Соборність як базова цінність українського народу : історико‑філос. аспект / С. Возняк // Україна соборна : зб. наук. ст. – Київ, 2005. – Вип. 2. Ч. 2. – С. 42–49.
 12. Галицька-Дідух Т. Зовнішньополітична діяльність урядів УНР і ЗУНР у контексті державно-соборницької ідеї (1919–1920 рр.) / Т. Галицька‑Дідух // Україна соборна : зб. наук. ст. – Вип. 2. – Київ, 2005. – С. 202–217.
 13. Головченко В. Боротьба за соборність України в контексті Другої світової війни / В. Головченко // Україна дипломатична. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 802–824.
 14. Гошуляк І. Історіографічна оцінка та національно-політичне значення Акту Злуки / І. Гошуляк // Пам’ять століть. – 2006. – № 1. – С. 4-27 .
 15. Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності : (від ідеї до Акту Злуки) / Іван Гошуляк ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ, 2009. – 466 с. : [2] арк. іл.
 16. Грушевський М. На порозі Нової України : гадки і мрії / М. Грушевський ; ред. В. П. Плачинда. – Київ : Наук. думка, 1991. – 128 с.
 17. 25 років незалежності : нариси історії творення нації та держави / В. В. Головко [та ін.] ; відп. ред. В. А. Смолій ; кер. авт. кол. Г. В. Боряк ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 795 с.
 18. Донцов Д. Незримі скрижалі Кобзаря. Містика лицарства запорозького ; Накладом Вид-ва “Гомін України” Торонто, 1961 . – 230 с. – Режим достпу : https://diasporiana.org.ua/ideologiya/294-dontsov-d-nezrimi-skrizhali-kobzarya-mistika-litsarstva-zaporozkogo/
 19. Дорошенко Д. Історія України : 1917–1923 рр. / Д. Дорошенко. – Т. 2. – Ужгород, 1930. – 424 с.
 20. За Україну, за її волю! (День Соборності України. 1919 р.) // Календар знаменних і пам’ятних дат. 2004. – І кв. – Київ, 2003. – С. 40–43. – Бібліогр. : с. 42–43.
 21. Західна Україна : боротьба за соборність : до 85-их роковин проголошення ЗУНР : методико-бібліогр. посіб. / упоряд. І. Лешнівська. – Львів : Ліга‑Прес, 2004. – 107 с. – Бібліогр. : с. 28–60 (608 назв.)
 22. Західно-Українська Народна Республіка, 1918-1923 : ілюстр. історія. – Львів ; Івано-Франківськ : «Манускрипт‑Львів», 2008. – 523 с. : іл.
 23. Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР): карта // Благодійний фонд "Україна-Русь". – Львів : НВФ "Карти і Атласи", 2008. – 1 л. у 4 рази складений : карт. – (90-річчю утворення присвячується).
 24. Історія України : бібліогр. покажч. 2017 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд. : Н. Вощевська, О. Литвин, Т. Приліпко, Д. Стегній, К. Таранюк-Русанівський ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; наук. ред., вступ. слово Г. Боряк ; відп. за вип. А. Скорохватова. – Київ : Вид. дім «Вініченко», 2018. – 636 с. – 80-річчю Нац. іст. б-ки України присвячується.
 25. Історія України : універс. ілюстр. довід. – Донецьк, 2008.

Зі змісту:

С. В. Винниченко. - С. 310–312;

С. Петлюра. - С. 312–314;

Західноукраїнська народна республіка (ЗУНР). - С. 343–345;

Є. Петрушевич. - С. 345;

К. Левицький. - С. 345;

М. Тарнавський. - С. 345–346.

 1. Камінска О. З. Сидір Голубович – голова уряду Західноукраїнської Народної Республіки (січень–червень 1919 р.) / Щ. З. Камінска // Історико-культур. студії. – Львів, 2016. – Т. 3. № 1. – С. 43-49. – Бібліогр. : с. 48-49 (25 назв).
 2. Кязимова Г. Державотворення чи соціально-економічне визволення : порівняльний аналіз пріоритету поглядів лідерів української революції 1917-1921 рр. / Галина Кязимова // Емінак. – Київ ; Миколаїв, 1/2018. - № 1 (21). Т. 3. – С. 59-65. – Бібліогр. : с. 64-65 (20 назв).
 3. Левенець Ю. Соборність як метафізична модель української геополітичної думки // Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки : проблеми становлення та розвитку (друга пол. ХІХ– поч. ХХ ст.) : монографія. – Київ, 2001. – С. 416–439.
 4. Литвин М. Р. Історія ЗУНР / Литвин М. Р., Науменко К. Є. – Львів : Видавн. фірма «ОЛІР», 1995. – 364 с.
 5. Ляхоцький В. П. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) : покажч. арх. джерел / В. П. Ляхоцький; Укр. держ. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства, Іст. Т-во Нестора-Літописця. – Київ, 1998. – 80 с. – (Арх. та бібліогр. джерела укр. думки ; Вип. 1).
 6. Мазепа І. П. Україна в огні й бурі революції 1917–1921 / І. П. Мазепа. – Київ : Темпора, 2003. – 608 с. : іл. - Імен. покажч. : с. 593–602.
 7. Мацькевич М. Історико-правові аспекти проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР / М. Мацькевич // Юридична Україна. – 2010. – № 12. – С. 25-31 .
 8. Мироненко О. М. Конгрес трудового народу України / О. М. Мироненко // Юрид. енциклопедія : в 6 т. / ред. кол. : Шемшушенко Ю. С. (голова), Бурчак Ф. Г., Зяблюк М. П. та ін. ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2001. – Т. 3 : К–М. - С. 257.
 9. Мірчук П. Від Другого до Четвертого Універсалу / Петро Мірчук. – Торонто : Ліга визволення України, 1955. – 71 с.
 10. Мостяєв О. Соборність України та відмінності історико-політичних доль регіонів / О. Мостяєв // Українознавство-2009. – Київ, 2008. – С. 174–180.
 11. Музичко О. Південна вісь Соборності: націєтворчі процеси в Українському Причорномор’ї (кін. XIX–перша пол. XX ст.) / О. Музичко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. – Одеса : ВМВ, 2015. – 352 с. : 4 вкл. л.
 12. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності / Сергій Плохій. – 2-ге вид. – Харків, 2018.

Зі змісту: Втрачена мрія. – С. 281-296.

 1. Реєнт О. Іван Франко — співець єдності України: До 160–річчя з дня народження Івана Франка / О. Реєнт // Краєзнавство. – 2016. – № 3/4(96/97’2016). – С. 11–16. – Бібліогр. в кінці ст.
 2. Реєнт О. П. Українські визвольні змагання, 1917–1921рр. / О. П. Реєнт. – Київ, 1999. – 131 с.
 3. Романюк Т. Соборність – українська національна ідея / Тарас Романюк // Віче. – 2015. – № 1. – С. 22.
 4. Романюк Т. Україна – разом! У серцях і вишивці / Т. Романюк // Віче.– 2015. – № 3(383). – С. 62: фот. кол.
 5. Рудницький С. Л. Чому ми хочемо самостійної України? Українська справа зі становища політичної географії. Огляд національної території України. До основ українського націоналізму. Галичина та соборна Україна. – Львів : Світ, 1994. – 416 с. : іл. портр.
 6.    Світленко С. Поняття "соборність" в інтелектуальній спадщині Михайла Грушевського / Сергій Світленко // Ейдос. – 2010/2011. – Вип. 5. – С. 446-456. – Бібліогр. в підрядк. прим.: 46 назв.
 7. Сеньків М.  З історії соборності українських земель : (до 95-річчя Акту Злуки УНР і ЗУНР) / М. В. Сеньків // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 93-96. – Бібліогр. : 22 назви.
 8. Сергієнко П. П. Соборна Україна: від ідеї до життя / Сергієнко П. П. – Київ : Т-во "Знання" України, 1993. – 64 с.
 9. Сергійчук В. І. Етнічні межі і державний кордон України / В. І. Сергійчук. – Тернопіль, 1996. – 178 с. : іл.; 4.л.
 10. Сергійчук В. І. Наша кров на своїй землі / Сергійчук В. І. – 4-е вид. доп. – Київ :Укр. видавн. спілка, 2000. – 88 с.
 11. Сергійчук В. І. Симон Петлюра / В. І. Сергійчук. – Київ : Вид‑во «Україна», 2004. – 446 с. – (Українські державники).
 12. Сергійчук В. І. Соборна пам’ять України : календар‑альм., 2021 рік / Сергійчук В. І. – Вишгород : ПП Сергійчук, 2021. – 288 с.
 13. Сергійчук В. І. Українська соборність : відродження українства в 1917–1920 роках / В. Сергійчук. – Київ : ТзОв "Укр. Видавн. Спілка", 1999. – 416 с.
 14. Соборна Україна : Масштаб 1:3 500 000 в 1 см. 35 км. / Упр. культури і туризму Львів. облдержадмін., Благодій. фонд "Україна-Русь", 2009. – Львів: НВФ "Карти і Атласи", 2009. – 1 л. у 4 рази склад. : карт. – За сприяння фонду Ук,раїна-Русь.
 15. Соборність як чинник українського державотворення : (до 90-річчя Акту злуки) : Всеукр. наук. конф. (Київ, 21 січ. 2009 р.) / НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2009. – 230 с.
 16. 100 і 1 рік соборності України: Історія свята української державності. – Режим доступу : https://zik.ua/news/2020/01/22/100_i_1_rik_sobornosti_ukrainy_istoriia_sviata_ukrainskoi_derzhavnosti_954865.
 17. Творча спадщина Симона Петлюри в контексті сучасного державотворення : Всеукр. конф., присвячена 125-річчю С. Петлюри / ред. В. І. Сергійчук. – Київ, 2005. – 239 с.
 18. *Тимошик М. Служити народові – то служити Богові : [14 січ. 2012 р.–130 років від дня народж. Івана Огієнка (митрополита Іларіона)] / Микола Тимошик // Уряд. кур’єр. – 2012. – 14 січ. – С.18.
 19. Тимченко Р. Акт Злуки 22 січня 1919 року та проблеми його реалізації (січень-листопад 1919 р.) / Р. Тимченко // Укр. іст. зб. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 183-193. – Бібліогр. : 56 назв.
 20. Тимченко Р. В. Євген Петрушевич – лідер Західноукраїнської Народної Республіки (до 150-річчя з дня народження та 95-річчя з дня утворення ЗУНР) / Р. В. Тимченко // Укр. іст. журн. – 2013. – № 5. – С. 143–156. – Бібліогр. в кінці ст.
 21. Того дня зійшло сонце возз'єднання : минуле і сучасне / упоряд. О. Д. Довганич. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. ком. інформації, 1997. – 168 с.
 22. Україна : від самостійності до соборності (22 січ. 1918–22 січ. 1919 років) : зб. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – Київ : ІПіЕНД, 2004. – 285 с.
 23. Українська соборність : ідея, практика, проблеми (до 85-ї річниці проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР) : бібліогр. покажч. / Запоріз. держ. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : В. О. Герасимова , Н. М. Чала. – Запоріжжя, 2004. – 25 с.
 24. Уряди України у ХХ ст. : наук.-докум. вид. / Н. П. Барановська, Т. Б. Бикова, С. Г. Богачук та ін. – Київ : Наук. думка, 2001.– 607 с. : іл.
 25. Філософські, соціально-психологічні, історичні та моральні проблеми формування українського соборного суспільства : зб. матеріалів круглого столу (м. Чернігів, 30 бер. 2007 р.) / за ред. В. Ю. Кондовича. – Чернігів. : КП "Вид-во "Черніг. обереги", 2007.
 26. Цегельський Л. Русь-Україна а Московщина-Росія : історично-політ. розвідка / Льонґін Цегельський. – 2-ге вид., перероб. – Царгород : З друк. Союза визволення України, 1916. – 123, [5] с. – Режим доступу : http://www.nibu.kiev.ua/elfond/Rus_ukraina_a_Moskovshhina_Rossija/Rus_ukraina_a_Moskovshhina_Rossija.pdf
 27. Шанковський Л. Українська Армія в боротьбі за Державність / Лев Шанковський.– Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1958. – 320 с. : іл., 1 л. портр. – Бібліогр.: с. 274–291. – Показ. імен : с. 292–317.
 28. Шевченко В. До питання про українізацію доби визвольних змагань і відродження національної державності та соборності (1917–1921 рр.) / В. Шевченко // Україна у світовій історії. – 2014. – № 4(53). – С.108-122. – Бібліогр. в кінці ст.
 29. Яневський Д. Політичні системи України 1917-1920 років : спроби творення і причини поразки / Яневський Д. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 767 с.

Укладачі: Новицька А. І.,

Наук. ред.: Єфіменко Г. В.