ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Епік Григорій Данилович (1901–1937)

До 120-річчя від дня народження українського письменника, представника Розстріляного Відродження пропонуємо переглянути віртуальну книжкову виставку з фонду Бібліотеки «Епік Григорій Данилович (1901–1937)».
4 (17) січня 1901 року народився Григорій Епік, український письменник, представник Розстріляного Відродження. Закінчив Кам’янецьке народне училище (1916). Відтоді працював у залізничних майстернях на станції Катеринослав (нині Дніпро). Брав участь у революційних виступах робітників. 1920 – 1924 – на адміністративних посадах. Від 1924 – у Харкові: головний редактор видавництва "Червоний шлях" та Державного видавництва України. У 1929–1930 очолював Державне видавництво художньої літератури. Член ВАПЛІТЕ. У літературній дискусії 1925–1928 підтримував позицію М. Хвильового. Дебютував збіркою віршів-дум "Червона кобза: Думи про червоне козацтво" (1923). Серед його творів – п’єса "Кров на Лені" (1925); романи "Без ґрунту" (1928) та "Перша весна" (1931).

Брав участь у діяльності сценарного відділу Всеукраїнського фотокіноуправління, за його сценарієм (у співавторстві з В. Омельченком) на Ялтинській кіностудії знято стрічку "Трипільська трагедія" (1926, режисер А. Анощенко) – оповідь про бойовий похід комсомольців Київщини проти повстанських загонів отамана Зеленого. До популярних творів українського кінематографу для дітей належить кіноповість Епіка "Дочка партизана". 5 грудня 1934 Епіка заарештовано і за звинуваченням у терористичній діяльності засуджено до 10-ти років ув’язнення, покарання відбував на Соловках. 9 жовтня 1937 засуджено до розстрілу. Після реабілітації 1956 вийшли збірка "Твори" (1958) та створена в ув’язненні для сина "Роменова абетка" з Соловків" (1993). Окремі його твори перекладено російською, білоруською, польською, молдавською, єврейською, німецькою мовами.

За матеріалом Енциклопедії сучасної України Інституту енциклопедичних досліджень НАНУ.

Бібліографічний список видань:

Про автора:

Болабольченко А. СВУ - суд над переконаннями / А. Болабольченко. – Київ : Кобза, 1994. –114 с.

1929-1930 роки віддалені від нас не тільки в часі. Книга описує події, що тоді відбувалися, які нелегко збагнути з позиції сьогодення – трансформувалися оціночні критерії, звітрився дух епохи, пішли з життя свідки, змінилися ми самі…

Вєдєнєєв Д. Розвіяні міфи / Д. В. Вєдєнєєв, С. Шевченко. – Київ : Фенікс, 2010. – 575 с.

Нариси статті згруповано "навколо" вузлових подій в історії України ХХ сторіччя. Українська революція 1917-1921 років: її просвітлий час і трагічний фінал. Більшовицький терор: Голодомор, Соловки, "розстріляне відродження". Друга світова війна: правда про звитяги і про ціну перемоги над нацизмом. Повоєнна боротьба в СРСР : бойові операції чекістів і героїка визвольного руху ОУН та УПА.

Вєдєнєєв Д. В. Українські Соловки / Д. В. Вєдєнєєв, С. В. Шевченко. – Київ : Ексоб, 2001. – 206 с. : ил.

Книжка вміщує документальні розповіді про долі соловецьких політв'язнів з українського «розстріляного відродження», а також про деяких репресованих за доби тоталітаризму діячів УНР, вояків УПА.

Жадько В. О. У пам’яті Києва : науковий фотоілюстрований довідник-посібник / В. О. Жадько. – Київ : Фенікс, 2007. – 478 с. : фото : [C. 143, 228]

Довідник містить матеріали про друкарні, де виходили у світ книжки столичних майстрів пера; розповіді про будинки, де мешкали і творили поети і прозаїки; вулиці, парки і сквери, які носять ім'я письменників.

Килимник О. В. Григорій Епік : літературний портрет / О. В. Килимник. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 118 с.

Літературний портрет присвячений життю Григорія Епіка, дано короткий огляд тогочасного літературного процесу і на його фоні – аналіз повістей «Без грунту», «Зустріч», а також інших – сатиричних і поетичних творів.

Ковалів Ю. І. Історія української літератури : кінець XIX – поч. XXI ст. : у 10 т. Т. 3. У сподіваннях і трагічних зламах / Ю. І. Ковалів. – Київ : Академія, 2014. – 471 с. – (Альма-матер)

Третій том висвітлює літературний процес в Україні під час національно-визвольних змагань і драму "розстріляного відродження" в культурно-соціальному контексті 20-х років.

Ковалів Ю. І. Історія української літератури : кінець XIX – початок XXI ст. : у 10 т. Т. 4. У сподіваннях і трагічних зламах / Ю. І. Ковалів. – Київ : Академія, 2015. – 574 с. – (Альма-матер)

Четвертий том 10-томного видання історії української літератури розкриває панораму її розвитку від останніх десятиліть ХІХ століття до сьогодення.

Костюк Г. О. Сталінізм в Україні : (генеза і наслідки) : дослідження і спостереження сучасника / Г. О. Костюк. – Київ : Смолоскип, 1995. – 508 с.

У своїх дослідженнях і публіцистичних роздумах автор на підставі джерельних матеріалів переконливо доводить, що російський імперіалізм породив тоталітаризм- ленінізм-сталінізм, вседержавний режим репресій і терору.

Листопад А. Соловки : поетична епопея / А. Листопад. – Київ : Смолоскип, 2009. – 567 с.

Поезії Антоніни Листопад - реквієм українцям, що загинули у соловецькому засланні.

Снєгірьов Г. Набої для розстрілу та інші твори / Г. Снєгірьов. – Нью-Йорк ; Торонто : Вид. Громадського комітету і нових днів, 1983. – 492 с. : фот.

“Набої для розстрілу” – твір про сумну долю самовідданих людей – вчених, літераторів, котрі стали жертвою обмови, сфабрикованої репресивними органами влади.

"Спілка визволення України" : (з винувального висновку в справі "СВУ"). – Харків : Держвидав, 1930. – 98 с.

Книга висвітлює історію виникнення, діяльність керівничого центру Спілки визволення України – показової справи, сфабрикованої Об'єднаним державним політичним управління Української РСР наприкінці 1920-тих років, яка викривала вигадану антирадянську організацію серед української наукової та церковної інтелігенції.

Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках : недостріляні / С. Підгайний. – Київ : "Києво-Могилянська академія", 2008. – 325 с.

Видання присвячене долі представників української інтелігенції, що опинилися на Соловецькій каторзі. Написана за особистими спогадами С. О. Підгайного, який був на засланні на Соловках у період з 1933 по 1941 роки.

Політичні репресії радянської доби в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / А. В. Скорохватова ; упоряд. Т. А. Приліпко, упоряд. О. І. Марченко, упоряд. З. Х. Мусіна ; М-во культури і туризму України, Держ. іст. б-ка України. – Київ : Арістей, 2008. – 684 с.

Мета посібника виявити, опублікувати та репрезентувати літературу про найбільш репресивні акціії комуністичного режиму, історію політичних процесів, маловідомих або замовчуваних раніше сфабрикованих справ.

Пристайко В. Справа “Спілки Визволення України”: невідомі документи і факти / В. Пристайко, Ю. Шаповал. – Київ: Інтел, 1995. – 447 с.

Науково-документальне видання присвячено справі "Спілки визволення України", судовий процес в якій відбувся навесні 1930 р. і став одним з перших інспірованих політичних процесів доби сталінізму.

Шаповал Ю. І. Людина і система : (штрихи до портрету тоталітарної доби в Україні) / Ю. І. Шаповал ; НАН України, Ін-т нац. відносин і політології. – Київ : [б. в.], 1994. – 270 с. : іл.

Через долі конкретних осіб, діяльність котрих довгий час замовчувалась або перекручувалась, автор книги прагнув відповісти на питання: якими були ідеали тих, хто кидав виклик тоталітаризмуі став його жертвою, і – з іншого боку – чим керувалися ті, хто слугував антилюдяному режимові.

Шаповал Ю.І. Справа «Спілки визволення України» : погляд із відстані 75 років / Ю.І. Шаповал // Український історичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 132 – 143

У статті йдеться про одну з найгучніших справ, за допомогою якої сталінський режим планував «укоротити» українську інтелігенцію. Спираючись на досягнення своїх попередників, автор разом із тим використовує недоступні ще до сьогодні матеріали, що дозволяють глибше зрозуміти причини і наслідки справи й процесу СВУ.

Епік Г. Д. Твори / Г. Д. Епік. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1958. – 603 с. : 1 л. портр.

У книгу вміщено сім творів. Роман “Перша всена” присвячений темі колективізації сільського господарства на Україні. В ньому зображено жорстоку класову боротьбу на селі в 1929–1931 рр., показано організуючу, спрямовану роль Комуністичної партії в житті нашої країни. В оповіданні “Вася” розказано про криваві події 9 січня 1905 р. в Петербурзі, коли була розстріляна мирна демонстрація робітників і їх сімей. “У жовтневу ніч”, “Під лісом” - оповідання про героїзм радянських людей в роки громадянської війни. В оповіданні “В снігах” автор на прикладі юнака Терешка показує зростання класової свідомості сільської молоді в перші роки Радянської влади. Оповідання “Надзвичайна кар’єра Остапа Сватюка” спрямоване проти кар’єристів, шкурників, нероб. Про долю жінки, що пройшла шлях від наймички до голови колгоспу, розповідає кіносценарій “Марина”.

Епік Г. Д. “Роменова абетка” з Соловків : для молодшого та середнього шкільного віку / Г. Д. Епік ; упоряд., авт. передм. С. А. Гальченко, худ. І. М. Гаврилюк. – Київ : Веселка, 1993. – 30 с. : іл..

Основу цієї книжки склала абетка, яку в соловецьких таборах придумав і намалював для свого маленького сина відомий український письменник Григорій Епік, безвинно розстріляний у 1937 році. Розповідь про трагічну долю родини письменника, рядки його листів постають вражаючим уроком добра і зла, вірності й любові.

 

Укладачі: Опенько Я. Ю., Ширшова Л. Г.

(відділ соціокультурних комунікацій)