ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Пам’яті жертв злочину геноциду

9 грудня – Міжнародний день пам’яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності. 8 грудня 2020 року в Національній історичній бібліотеці України презентовано книжково-журнальну виставку «Пам’яті жертв злочину геноциду».

Геноцид – злочин повного чи часткового знищення національної, расової, етнічної, релігійної групи як такої. Концепцію злочину-геноциду у науковий обіг ввів 1944 р. доктор права Рафаель Лемкін.

Беручи до уваги, що Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй у своїй резолюції 96 (1) від 11 грудня 1946 року оголосила, що геноцид є злочином, що порушує норми міжнародного права, цивілізований світ засуджує його; визнаючи, що протягом всієї історії геноцид приносив великих втрат людству; і що для рятування людства від цього огидного нещастя необхідне міжнародне співробітництво.

Міжнародна конвенція ООН «Про запобігання та покарання злочину геноциду» від 9 грудня 1948 р., яка вступила в дію 12.01.1951 р., переконливо означила дії, які трактуються як геноцид ; встановила міжнародну кримінальну відповідальність осіб, які винні у здійсненні геноциді :

-           вбивстві членів певної групи людей;

-           заподіяння тілесних ушкоджень та розумового розладу членам такої групи;

-           створення навмисно нестерпних життєвих умов, розрахованих на знищення;

-           заходи, розраховані на обмеження дітонародження;

-           насильницька передача дітей від однієї групи до іншої.

Найбільш характерним прикладом геноциду в історії людства можна назвати : нацизм у роки Другої світової війни (особливо до єврейського та слов’янських народів).

Страхітливим за своїми масштабами і жорстокістю був голодомор щодо українського народу, здійснений сталінським режимом – Голодомор 1932–1933 рр. і нищення духовної еліти в 20-30 роках.

Геноциди корінним чином суперечать принципам гуманізму і правам  людини в світі, отже, мають бути повністю визнаними, осудженими та неприпустимими у майбутньому.

НІБУ представляє книжково-журнальну виставку «Пам’яті жертв злочину геноциду».

З експозицією можна ознайомитись в читальному залі Бібліотеки з 8 грудня 2020 року.

Пам’яті жертв злочину геноциду

Бібліографічний список

 1. Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього : текст Документ ( 995_155 ), чинний, поточна редакція — Ратифікація від 18.03.1954 [Електронний ресурс] //Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_155#Text. – Заголовок з екрану. – Дата  перегляду : 8.12.2020.
 2. Статус Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Нью-Йорк, 9 декабря 1948 года) ( 995_155 ) (по состоянию на 19 мая 2009 года) Вступление в силу: 12.01.1951 [Електронний ресурс //Офіційний сайт Верховної Ради України.].Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_i37#Text. – Заголовок з екрану. – Дата перегляду : 8.12.2020.
 3. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года [Електронний ресурс] // Генеральна Асамблея ООН : резолюція № 260(ІІІ),  Париж, 9.12.1948 [Електронний ресурс] https://undocs.org/ru/A/RES/260%28III%29. – Заголовок з екрану. – Дата перегляду : 8.12.2020.

Книжкові видання

 1. Апдайк Р. Дж. Саддам Хусейн : полит. биография / Р. Дж. Апдайк. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 512 с. – (След в истории). Шифр: А 5558 / 9(5Ир) / А 776
 2. Білокінь А. О. Німецько-японські відносини напередодні Другої світової війни (1933-1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 „Всесвітня історія” / А. О. Білокінь. – Миколаїв, 2019. – 20 с. Шифр: АР / 9(~)5 / Б 614
 3. Геноцид // Енциклопедія Голодомору 1932-1933 років в Україні. – Дрогобич, 2018. – С. 85-87. Шифр: В 4517 / 9(с2)(03) / Е 644
 4. Геноцид // Русско-английский юридический словарь. – Киев, 1999. – С. 105. Шифр: А 5858 / 34(03)/Б 825
 5. Геноцид // Словник сучасного правничого терміновживання: українсько-російсько-англійський. – Харків, 2017. – С. 79. Шифр: Б 9849 / 34 / С 481
 6. Геноцид // Юридичні терміни : тлумач. словник. – Київ, 2004. – С. 60-61. Шифр: А 14146 / 34(03) / Ю 701
 7. Геноцид // Філософський словник соціальних термінів. – Харків, 2002. – С. 179-180. Шифр: Б 5109 / ІФ / Ф 562
 8. Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475 / упоряд. М.. Герасименко, В. Удовиченко. – Київ, 2014. – 560 с. Шифр: Б 8638 / 9(с2) / Г 345
 9. Геноцид и массовые репрессии: Истребление по национальным и религиозным мотивам / Т. И. Ревяко, Н. В. Трус. – Мн. : Литература, 1996. – 574 с. – (Энциклопедия преступлений и катастроф). Шифр: А 2261 / 34 / Г 345
 10. Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація: матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 4 жовтня 2016 р.) / Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ, 2016. – 228 с. Шифр: А 36094 / 9(с2) / Г 345
 11. Геноцид українського народу: історична пам’ять та політико-правова оцінка: Міжнар. нак.-теорет. конф., (Київ, 25 листопада 2000 р.) : матеріали / редкол. : В. А. Смолій та ін. – Київ ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2003. – 596 с. Шифр: Б 3079 / (9 (с2) / Г 345
 12. Геноцид: Голодомор 1932-1933 років на Хмельниччині: причини, жертви, наслідки : (до 75-річчя Голодомору 1932-1933 рр. в Україні / ред. М. П. Вавринчук, О. М. Завальнюк, Л. В. Баженова та ін. – Камянець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2008. – 484 с. Шифр: А 18850 / 9 (с2) / Г 345
 13. Давтян Д. Геноцид армян глазами одесситов / Д. Давтян. – Одесса : Люмьер, 2011. – 100 с. Шифр: А 23560 / 9(с2) / Д 126
 14. Ісмайлов К. Ю. Геноцид / К. Ю. Ісмайлов, Т. А. Литвиненко, Л. А. Тихонович // Довідник юридичних термінів. – Харків, 2017. – С. 44. Шифр: А 40058 / 34 (03) / І 877
 15. …З порога смерті…Вип. 1 : Письменники України – жертви сталінських репресій / упоряд. О. Г. Мусієнко та ін. – Київ : Рад. письменник, 1991. – 494 с. Шифр: 8 (с) / З 11
 16. Історія України. 2018 : бібліогр. покажч. / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко та ін.; ред. А. В. Скорохватова. – Київ : Вид. дім «Вініченко», 2019. – 576 с. Шифр: Пр 3034 / 2018
 17. Єрґович М. Жертвам сниться велика воєнна перемога: Журналістські хронічки (1993-1995) / М. Єрґович. – Київ : Комора, 2019. – 432 с. Шифр: А 41738 / 9(497.1) / Є 696
 18. Круцик Р. Дем’янів лаз. Геноцид Галичини / Р. Куцик. – Київ : ПРОСТІР, 2009. – 352 с. Шифр: В 1905 / 9(с2) / К 846
 19. Лапшин А. Е. Политические итоги конфликта в бывшей Югославии (1991-1995) / А. Е. Лапшин. – Одесса : АстроПринт, 1999. – 32 с. Шифр: А 21245 / 9 (497.1) / Л 248
 20. Левітас І. Праведники Бабиного Яру / І. Левітас. – Київ : Етнос, 2008. – 368 с., [32] с. іл. Шифр: Б 5400 / 9(с2Київ) / Л 368
 21. Лемкін Р. Радянський геноцид в Україні (стаття 28 мовами) / Рафаель Лемкін ; ред. Р. Сербин; упоряд. О. Стасюк. – Київ : Майстерня книги, 2009. – 208 с. Шифр : Б 5737 / 9 (с2) / Л 444
 22. Мейс Дж. Геноцид / Дж. Мейс // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 5. – 2006. – С. 470-472. Шифр: М 844-5 / 9(с2) (03) / Е 644
 23. Мехтієв Р Реалії геноциду азербайджанців / Р. Мехтієв. – Харків : Форт, 2009. – 176 с. Шифр: А 20985 / 9 (с42) / М 551
 24. Моргун Ф. Т. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу. Факти і наслідки / Ф. Т. Моргун. – Полтава : Дивосвіт, 2008. – 288 с. Шифр: А 18402 / 9(с2) / М 791
 25. Навеки в памяти. Мартиролог жертв нацистского геноцида в Бабьем Яру / Обществ. историко-просвет. центр Украины «Бабий Яр». – Киев : Абрис, 1995. – 176 с. Шифр: А 613 / 9 (с2) / Н 152
 26. Наймарк Н. М. Геноциди Сталіна / Н. М. Наймарк. – Київ : Києво-Могилян. Акад., 2011. – 134 с. Шифр: А 23178 / 9(с2) / Н 209
 27. Никифоров К. В. Между Кремлем и Республикой Сербской : (Боснийский кризис: завершающий этап) / К. В. Никифоров. – Москва, 1999. – 261 с. Шифр: А 34755 / 9(с)2 / Н 627
 28. Першина Т. С. Геноцид, масове знищення населення УРСР гітлерівцями / Т. С. Першина // Енциклопедія історії України. – Т. 2. – Київ, 2004. – С. 82 Шифр: М 1310-2 / 9(с2)(03) / Е 644
 29. Сергійчук В. Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства / В. Сергійчук. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2018. – 432 с. Шифр: А 40766 / 9 (с2) / С 323
 30. Сотник О. Геноцид української нації / О. Сотник. – Суми : МакДен, 2008. – 100 с. Шифр: А 18754 / 9(с2) / С 674
 31. Уткін О. І. Соціально-політична стабільність у регіоні: етнополітичні та міжконфесійні чинники : монографія / О. І. Уткін. – Київ : НІСД, 1998. – 132 с. – (Сер. «Регіональний розвиток»). Шифр: Пр 3754 / 3.
 32. Шитюк М. М. Геноцид проти євреїв Південної України в роки німецько-румунської окупації (1941-1944 рр.) / М. М. Шитюк, Н. В. Сугацька. – Миколаїв, 2008. – 153 с. Шифр: А 18783 / 9(с2) / Ш 648
 33. Яценко С. С. Геноцид / С. С. Яценко // Великий енциклопедичний юридичний словник. – Київ, 2007. – С. 128. Шифр: В 1392 / 34 / В 273

Статті з періодичних видань

 1. Борисенко В. Усні свідчення про Геноцид / В. Борисенко // Память століть. – 2003. ‑ № 3. – С. 62-73. Шифр: 05/ П 16
 2. Голокост і сучасність: студії в Україні і світі : наук. часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту. – 2014. ‑ № 1. – 171 с. Шифр: 05 / Г 61
 3. Коропатник М. Геноцид як інструмент «гібридної війни» Росії проти України: від радянських часів до сьогодення. Спроба історичного аналізу / М. Коропатник // Сіверян. літопис. – 2017. ‑ № 1-2. – С. 228-242. Шифр: 05 / С 34
 4. Пилипенко О. Зовнішня політика Японії в першій половині ХХ ст. / О. Пилипенко // Університет. – 2012. ‑ № 2. – С. 47-50. Шифр: 05 / У 59
 5. Холодницький В. Від великого Голодомору в Україні до Голодомору в Буковині / В. Холодницький, Т. Долинянська // Укр. історик. – 2008. – Т. XLV VOL. – С. 169-193. Шифр: 05 / У 45

Електронні джерела

 1. Геноцид у Камбоджі [Електронний ресурс] / Wikipedia. – Електрон. дані. – [?], [2020]. – Режим доступа : https://uk.wikipedia.org/wiki/Геноцид_у_Камбоджі. – Мова укр. – Заголовок з екрану. – Дата ост. перегляду : 02.12.2020.
 2. Преступление геноцида : монография [Электронный ресурс] / ред. С. М. Кочои // Google Books. – Электрон. дан. – [Москва], [2017]. – Режим доступа : https://books.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=5hv8CgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=геноцид+камбоджа&ots=ET5cKv4BgG&sig=2IEtzDBZ70gB2gDeNa3qNiP3lUc&redir_esc=y#v=onepage&q=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0&f=false.– Рус. – Заголовок с экрана. – Дата просмотра : 02.12.2020.
 3. Різанина в Нанкіні [Електронний ресурс] / Wikipedia. – Електрон. дані. – [?], [2020]. – Режим доступа : https://uk.wikipedia.org/wiki/Різанина_в_Нанкіні. – Мова укр. – Заголовок з екрану. – Дата ост. перегляду : 02.12.2020.

Укладач:

Чугіна О. А.

Науковий редактор

Єфіменко Г. В.