ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

День Збройних Сил України

Відділом обслуговування користувачів підготовлено віртуальну книжкову виставку до Дня Збройних Сил України.

День Збройних Сил України – одне з найважливіших свят в країні. Після проголошення незалежності України почалася підготовка нормативно-правової бази для створення національних збройних сил.

6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про Збройні Сили України», «Про оборону України», а 13 грудня – згідно з Постановою Верховної Ради №3528-ХІІ від 19 жовтня 1993 року Концепцію оборони і будівництва Збройних сил України, які визначили основні принципи та напрями розбудови українського військаідзначають щороку. День Збройних сил святкують всі роди військ: сухопутні, повітряні та військово-морські. У різні роки президентами були засновані професійні свята для кожного з цих родів військ (День Сухопутних військ, День авіації, День ВМФ), але «День Збройних Сил України» має особливе значення, бо в цей день скріплюється бойове братерство між усіма військовослужбовцями України.

6 грудня не є офіційним вихідним днем. Зазвичай у День Збройних Сил України проходить чимало урочистих заходів, які повинні показати військовим, наскільки вони цінні для країни. За традицією, службовців ЗСУ щорічно вітає Президент, покладають квіти до могили Невідомого солдата, проходить божественна літургія. Крім цього, в День Збройних Сил України проходить чимало виставок та інших інформаційних заходів.

Список документів:

Апанович О. М. Збройні сили України першой половини XVIII ст. [Текст] / О. М. Апанович. - Дніпропетровськ : Січ, 2004. - 229 с. : іл, портр.

Бережинський В. Г. Військова організація основних українських державних формувань [Текст] / В. Г. Бережинський ; відп. ред. О. П. Моця ; Академія збройних силУкраїни.-[Київ?],1995 Ч. 1 : Збройні сили княжої доби [Текст]1995. - 18 с.

Бережинський В.Г. Військова організація основних українських державних формувань [Текст] / В. Г. Бережинський ; відп. ред. О. П. Моця ; Академія збройних сил України.-[Київ?],1995 Ч. 2 : Збройні сили Запорізької Січі [Текст]1995. - 24 с.

Бережинський В. Г. Військова організація основних українських державних формувань [Текст] / В. Г. Бережинський ; відп. ред. О. П. Моця ; Академія збройних сил України.-[Київ?],1995 Ч. 3 : Збройні сили України у 1917–1921 рр. [Текст]1995. - 39 с.

Біла книга - 2011. Збройні сили України [Текст] / М-во оборони України. - Київ : Мін. оборони України, 2012. - 84 с.

Боротьба за Україну в 1943 - 1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство [Текст] : збірник наукових праць / НАН України, Інститут історії України, Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, Національний університет оборони імені Івана Черняховського ; відп. ред. О. Є. Лисенко. - Київ : Інститут історії України НАНУ, 2014. - 622 с.

Водотика С. Г. Українці в арміях світу [Текст] / С. Г. Водотика, Т. С. Водотика ; М-во інформ. політики України. - Харків : Віват, 2019. - 253, [2] с. : іл. - (Історія та політика).

Гриценко І. В. Український Державний Флот в 1917–1919 рр.: історія його становлення, військово-політичної боротьби та занепаду [Текст] / І. В. Гриценко. - Київ : Філюк О., 2018. - 226 с. : іл.

Історія українського війська [Текст] / ред. В. Павлов. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 414 с. : іл., фот.

Карский А. На фронтах Первой мировой войны. 18-й гусарский Нежинский полк [Текст] / А. А. Карский. - Cанкт-Петербург : Алетейя, 2016. - 203 с. : 1 вкл. л. карт., 8 вкл. л. фот.

Лазарович М. В. Легіон українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба [Текст] / М. В. Лазарович. - Тернопіль : Джура, 2016. - 626, [1] с. : ил. - До 100-річчя битви на Лисоні.

Мороз С. Айдар – літо 14-го [Текст] : щоденник Горця (спогади рядового солдата) / С. Мороз. - Львів : Левада, 2020. - 155 с. : фот.

Наші [Текст] : історії українських воїнів / ред. В. Буряченко. - Київ : Військо України, 2017. - 308 с. : іл. - (Бібліотека журналу “Військо України”).

Оборонний огляд: український вимір 2014–2018 [Текст] : монографія / М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; відп. за вип.: В. І. Павленко, О. В. Устименко ; заг. ред. І. С. Руснак. - Київ : МО та ГШ ЗС України, НУОУ, 2019. - 194 с. : схем., табл.

Пономаренко Р. О. Українські вікінги: українці в дивізії СС “Вікінг”, липень–листопад 1944 року [Текст] / Р. О. Пономаренко. - Тернопіль : Мандрівець, 2018. - 215 с. : іл., фот. - (Невідома Україна мілітарна).

Савчук Б. Збройні сили України: етапи вічного походу [Текст] / Б. П. Савчук. - Рівне : Держ. редакційно-видавниче підприємство, 1992. - 101 с.

Скирда О. А. У вересні 41-го. Київське оточення [Текст] : спогади, свідчення, документи / О. А. Скирда. - Полтава : АСМІ, 2019. - 303 с. : іл.
До книги увійшли спогади, документи, свідчення про бої та вихід з оточення військ Південно-Західного фронту у вересні 1941 року на Полтавщині.

Сокирко О. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669–1726 рр. [Текст] / О. Сокирко. - Київ : Темпора, 2006. - 279 с. : іл.
Книга є першим дослідженням історичних витоків і еволюції маловідомого складника українських збройних сил «козацької доби» - найманого (охотницького) війська. Використавши широкий спектр історичних джерел та літератури, автор розглядає становлення й розвиток українського найманства в широкому контексті європейської історії XVII-XVIII ст., його вплив на політичну та військову історію Лівобережної Гетьманщини. В центрі книги – основні організаційні засади охотницьких полків (структури, комплектування, забезпечення та озброєння), участь найманців у воєнних конфліктах гетьманату кінця XVII – початку XVIII ст., їхнє повсякденне життя.

Тинченко Я. Ю. Війська ясновельможного Пана Гетьмана. Армія Української Держави, травень-грудень 1918 р. [Текст] / Я. Ю. Тинченко ; худ. Б. Піргач. - К. : Темпора, 2014. - 152 с. : 2 вкл. л., іл. - (Militaria Ucrainica).
Сучасні дослідники по-різному оцінюють період правління в Україні гетьмана П.П. Скоропадського у травні-листопаді 1918 року. Одні перераховують чимало здобутків останнього Гетьманату, інші засуджують Скоропадського за ухили в російську сторону та марнування часу. У військовій галузі – організації українських збройних сил, гетьман користався наробками та здобутками свого попередника – військового міністра Центральної Ради Олександра Жуковського. Характерною відмінність від періоду Центральної Ради стали, хіба що, зовнішні ознаки – уніформа у царині якої за часів гетьманування П. П. Скоропадського було здійснено чималі зрушення. «Барвисті» сердюки та конвойці П. П. Скоропадського, характерні «гетьманські» погони, закарбовані на відеохроніці та фотонегативах того часу, назавжди ввійшли до вітчизняної історії.

Тинченко Я. 1919. Дієва армія УНР, листопад 1918 – листопад 1919 р. [Текст] / Я. Тинченко ; худ. Б. Піргач. - Київ : Темпора, 2017. - 163 с. : фот., 6 вкл. арк. іл. та фот. - (MILITARIA UCRAINICA).
Дослідження присвячено історії, організації та уніформі Дієвої армії Української Народної Республіки у листопаді 1918 — листопаді 1919 років, У цей складніш та буремний період українським військам довелось вести бойові дії на кілька фронтів: проти більшовиків, білогвардійців, поляків, а також загонів отаманів різного політичного гатунку. Попри чисельну перевагу супротивників, Дієва армія УНР вистояла у цій боротьбі, аби у 1920 році знов здійснити відчайдушну спробу відстояти незалежність України. У книзі публікується чимало фотографій з тих часів, деякі — вперше.

Тинченко Я. Українські збройні сили березень 1917 р. - листопад 1918 р. [Текст] : (організація, чисельність, бойові дії) / Я. Тинченко. - Київ : Темпора, 2009. - 455 с. : 12 вкл. л. фот.

Тірі А. На периферії війни. Бельгійський бронедивізіон в Україні. 1916–1918 [Текст] / А. Тірі. - Київ : Темпора, 2010. - 126 с. : іл., 3 вкл. л. - (MILITARIA UCRAINICA).

Ткачук А. П. Збройні сили України як фактор національної безпеки України у діяльності політичних партій у 1991–2014 роках [Текст] : монографія / А. П. Ткачук. - Львів : НАСВ, 2019. - 293 с.

Черкас Б. Степовий щит Литви. Українське військо Гедиміновичів XIV-XVI ст. [Текст] / Б. Черкас ; худ. С. Шаменков. - Київ : Темпора, 2011. - 143 с. : іл. - (MILITARIA UCRAINICA).

Якимович Б. Збройні сили України [Текст] : нарис з історії / Б. Якимович ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. - Львів : Просвіта, 1996. - 359 с.

Більше документів по даній  темі Ви можете знайти в електронному каталозі та тематичних БД нашої Бібліотеки.