ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні

На виставці експоновані видання, в яких містяться : висновки Міжнародних комісій з розслідування голоду в Україні ; доповіді, резолюції, рекомендації Європарламенту, ПАРЄ, Комітету Міністрів ПАРЄ, ОБСЄ відносно злочинів комуністичних тоталітарних режимів ; архівні документи, свідчення очевидців Голодомору. Документи визначають репресивні дії тоталітарного комуністичного режиму як найжорстокіший злочин проти українського народу, що привело до гуманітарної катастрофи української нації ХХ ст.

презентовано книжково-журнальну виставку «Витоки пекучої пам’яті…Голодомор 1932-1933 рр. в Україні».

Серед багатьох представлених на виставці джерел увагу привертають:

Друге видання промови доктора Рафаеля Лемкіна «Радянський геноцид в Україні», що перевела дослідження Голодомору 1932–1933 рр. як великої трагедії в історії України в площину кваліфікації його злочином геноциду, що його скоєно із заздалегідь розробленим організаторами наміром і який не має терміну давності.

Дослідження Сядристого М. С. у книгах «Молох ленинизма. Идеология государственного террора» та «Ленін – ідеолог, організатор і натхненник Голодоморів в Україні» розкривають психологічні витоки і першопричиннність природи трагедії української нації.

Лекція професора Сергійчука В. І. «В ім’я правди й історичної справедливості...» присвячена проблемі визначення ознак і підрахунку жертв Голодомору‑геноциду 1932-1933 р. років в Україні. Автор зазначає, що сьогодні виправдано стверджувати мінімальну цифру втрат населення України у 7 мільйонів. А в статті Сергійчука В. І. «Наповнення перших класів українських шкіл 1933-1940 рр., як свідчення катастрофічних втрат дітей під час голодомору–геноциду» («Народна творчість та етнологія». – 2020 р. -- № 2) подаються матеріали досліджень та висновки, що тільки втрати дітей дошкільного та шкільного віку становить щонайменше 3,5 мільйонів осіб.

Дослідження фольклору 1932–1933 років Тетяни Конончук дозволяє реконструювати суспільно‑політичні обставини тих часів, як художньо трансформовані в усній народній поетичній та прозовій творчості.

Всі експоновані документи надають можливість дізнатися про правову класифікацію Голодомору 1932-1933 рр. в Україні як злочину геноциду та злочину проти людяності.

 

Виставка експонується у залі каталогів з 25.11.2020.

«Витоки пекучої пам’яті…Голодомор 1932-1933 рр. в Україні».

Бібліографічний список

 1. 33 запитання і відповіді про Голодомор–геноцид / М-во культури України, Нац. музей “Меморіал жертв Голодомору” ; авт. тексту Н. В. Лапчинська. – Дрогобич : Коло, 2018. – 86 с. : іл. – [Фотоматеріали з Центр. держ. арх. кінофотофонодокументів України ім. Г. С. Пшеничного, Держ. арх. Харків. обл., Харків. іст. музею].Шифр : В4516/9(с2)/Т67/ДБ
 2. Бондаренко М. Україна – 1933 : кулінарна книга. Пам’ять людська / М. М. Бондаренко. – Суми : Еллада, 2018. – 251 с. : іл., табл., фот. Шифр : В4478/9(с2)/Б811/КУ
 3. Василенко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду : правова оцінка / В. Василенко ; Укр. інт нац. пам’яті. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 46 с. Шифр : А19658 / 9(с2)/В196/КУ
 4. Великий Голод в Україні 1932–1933 років : Комісія Конгресу США з дослідження Голоду в Україні / упоряд. Н. Шульга. – Київ : "Києво-Могилян. акад.", 2008. – 27 с. Шифр : Б5354 / 9(с2)/В273/КУ
 5. Веселова О. М. З історії створення і діяльності Асоціації дослідників голодоморів в Україні (АДГУ) / О. М. Веселова ; відп. ред. Л. Лук’яненко ; Асоц. дослідників голодоморів в Україні. – Київ, 2007. – 135 с. : 9 вкл. арк. фот. – (До 15-річчя АДГУ). Шифр : А36692/9(с2)/В381/КУ
 6. Виноградська Н. І. Голодомор : поема / Н. І. Виноградська. – Харків : Оригінал, 2008. – 29 с. Шифр : А19437|В491/ КХ
 7. Галина О. Спасенна весна / О. Галина – Тетіїв : Міцінський Сергій, 2019. – 105, [2] с. : іл. Шифр :А42765/9(с2)Т21/КУ
 8. Голодомор 1932–1933 – комуністичний геноцид в Україні. – Київ, [2015]. – 36 с. : іл. [Втрати економічні –понад 352 тис. «розкуркулених» господарств, тобто комуністичний режим пограбував близько 1,5 млн. українців].Шифр : А33876/9(с2)/Г614/КУ
 9. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом : монографія / ред. В. Василенко. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 360 с. Шифр : А37121/9(с2)/Г614/КУ
 10. Голодомор 1932–1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка / Укр. ін-т нац. пам’яті ; ред. І. Р. Юхновський. – Київ : "Києво-Могилян. акад.", 2009. – 446 с. Шифр : Б5711 / 9(с2)Г614/КУ
 11. Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації : матеріали Міжнар. науково-практ. конф, (Київ 4 жовт. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. музей “Меморіал жертв Голодомору”, НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського [та ін.] ; ред. кол. Ю. Коцур (упоряд.) [та ін.]. – Київ : Філюк О., 2017. – 197 с. : карт., табл. – (Меморіал жертв Голодомору). Шифр : В3992/9(с2)/Г614/КУ
 12. Голодомор в Україні 1932–1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина / Нац. ін‑т стратег. дослідж. ; упоряд. А. І. Кудряченко. – Київ : НІСД, 2008. – 335 с. Шифр : Б5283/9(с2)/Г614
 13. Голодомор-геноцид: термінологія / упоряд.: В. Марочко [та ін.] ; Нац. музей Голодомору-геноциду. Ін-т дослідж. Голодомору. – Київ : Майстер книг, 2019. – 61, [2] с. Шифр : А42761/9(с2)/Г614/ДБ
 14. Горошко С. І. Голодомор 1932–1933 рр. Українська гуманітарна катастрофа ХХ століття / С. І. Горошко, В. І. Червінський. – Київ : Україна, 2016. – 191 с. : іл., табл. Шифр : Б9151 / 9(с2)/Г703/КУ
 15. Доценко В. Вихід. Дума про голод / В. О. Доценко. - Кіровоград, 2008. – 136 с. Шифр : А19638 / 9(с2)Д714/КХ
 16. Енциклопедія Голодомору 1932–1933 років в Україні / М-во культури України, Нац. музей “Меморіал жертв Голодомору”, Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; авт. тексту В. І. Марочко ; вступ. слово Є. М. Нищук. - Дрогобич : Коло, 2018. – 575 с. Шифр : В4517/9(с2)(03)/Е644/ДБ
 17. Епплбом Е. Червоний Голод. Війна Сталіна проти України / Е. Епплбом. - Київ : HREC PRESS, 2018. – 437, [1] с. : карт. Шифр : Б10106/9(с2)/Е687/КУ
 18. Захаров Є. Ю. Засудження злочинів комуністичного режиму СРСР / Є. Ю. Захаров ; Харків. правозахис. група. – Харків : Права людини, 2013. – 320 с. Шифр: А29610/9(с)2/З-382
 19. Звіт Державного архіву Львівської області про роботу з теми: "Голодомор 1932–1933 рр. в Україні" (станом на 10 листоп. 2008 р.) / Держкомархів України, Львів. облдержадмін., Держ. арх. Львів. обл. – Львів, 2008. – 20 с. : іл. Шифр : В1679 / 9(с2)З-435/ДБ
 20. Зранена нація. Художня та історична правда в творах письменників Луганщини про голодомори в Україні XX ст. : навч. посіб. / М‑во освіти і науки України ; рец. С. С. Кіраль. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – 175 с. Шифр : А20214/З-89/КХ
 21. Ковальчук О. О. Голодомор 1932–1933 рр. в УСРР і українська діаспора Північної Америки / О. О. Ковальчук, Т. В. Марусик ; НАН України, Ін‑т історії України, Чернівец. нац. ун‑т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Наші книги, 2010. – 223 с. : фото. Шифр : А21430/9(с2)/К563/КУ
 22. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест. – Луцьк : Терен, 2007. – 454 с. Шифр : А20413/9(с2)/К645
 23. Конончук Т. І. Затемнення українського сонця, або Трагедія голодомору 1932–1933 років у фольклорі України / Т. І. Конончук. – Київ : Твім інтер, 1998. – 213 с. Шифр : А21789/9(с2)/К647/КУ
 24. Рафаель Лемкін : радянський геноцид в Україні : Стаття 28 мовами / Рафаель Лемкін ; Міжнар. благод. фонд Україна 3000 ; ред. Р. Сербин. – Київ : Майстерня книги, 2009. – 207 с. Шифр : Б5737/9(с2)/Л444
 25. Марочко В. І. Йосип Сталін – фельдмаршал Голодомору / В. І. Марочко ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. – Київ : Мельник М. Ю., 2020. – 103, [1] с. : іл. Шифр : А42738/9(с2)/М285
 26. Маслюк А. М. Переживання людиною довготривалої фізіологічної депривації: на матеріалах голодоморів в Україні : монографія / А. М. Маслюк. – Ніжин : Лисенко М. М., 2011. – 180 с. Шифр: А26137/15/М317/КХ
 27. Мейс Д.. Свічка у вікні... / Джеймс Мейс ; ред. Л. Івшина ; упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна. – Київ : Укр. прес-група, 2013. – 112 с. – (Підривна література). Шифр : А28736/9(с2)/М459
 28. Мейс Д.: "Ваші мертві вибрали мене..." / Джеймс Мейс ; ред. Л. Івшина. – Київ : Укр. прес-група, 2008. – 671 с. - (Б‑ка газети "День") Шифр : А19036/9(с2)М457/КХ
 29. Міжнародна конференція “Штучні голоди в Україні XX століття” : матеріали конф., Київ 16 трав. 2018 р. / Всеукр. правозахис. орг. “Меморіал” ім. В. Стуса; М-во освіти і науки України, М-во культури України, М-во закордон. справ України, Укр. ін-т нац. пам’яті; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Нац. музей “Меморіал жертв Голодомору”. – Київ, 2018. – 723 с. Шифр : А40624 / 9(с2)/М581/КХ
 30. Міжнародне визнання Голодомору 1932–1933 років в Україні та вшанування пам’яті жертв / М-во закордон. справ України. – Київ, 2018. – 312 с. : 12 вкл. л., іл. Шифр : Б10156 / 9(с2)/М581/КХ
 31. Міфи про Голодомор / упоряд. В. Брехуненко ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. – Дрогобич : Коло, 2020. – 67 с. : іл. Шифр : А42762/9(с2)/М682/КУ
 32. Моцний А. П. Покоління знівечених душ / А. П. Моцний. – Львів : Каменяр, 2008. – 343 с. Шифр : Б5347 / 9(с2)М862/КХ
 33. О голоде: сб. ст. [Електронна копія] / ред.: К. Н. Георгиевский, В. М. Коган, А. В. Палладин. - Харков : Науч. мысль, 1922. – 65 МБ. – с. : ил. Шифр : О-115 /РК
 34. Партійно-радянське керівництво УСРР під час голодомору 1932–1933 рр. Вожді. Працівники. Активісти : зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т історії України, Нац. центр наук. дослідж. Франції, Ін-т сучас. Історії; СБУ, Галуз. держ. арх.. ; упоряд.: В. Васильєв, Н. Верт, С. Кокін. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2013. – 444 с. : іл. Шифр : Б8112/9(с2)П187
 35. Рафаель Лемкін: Радянський геноцид в Україні : стаття 33 мовами / Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору ; Міжнар. благод. фонд “Україна 3000” ; упоряд. О. Стасюк. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2020. – 255 с. Шифр : В4755/9(с2)/Л444/КУ
 36. Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932–1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД / Служба Безпеки України, Міжнар. благод. фонд Україна 3000 ; ред. С. Богунов. – Київ : Стилос, 2007. – 603 с. Шифр : Б5739/9(с2)/Р654 №1098285 – КХ; №1098286 – КУ
 37. Секретно. Не для печати : до 75-річчя Голодомору-геноциду 1932–1933 рр. / М‑во освіти і науки України, Київ. нац. ун‑т ім. Т. Шевченка ; НАН України, Ін‑т історії України ; ред. В. А. Смолій. – Київ : КиМУ, 2008. – 419 с. Шифр : А20851 / 9(с2)/С289/КХ
 38. Сергійчук В. В ім’я правди й історичної справедливості або Вимушена післямова до вступу на Міжнародному форумі з Голодомору : лекція : додаток до зб. матеріалів “Конференція Дмитра Штогрина” / В. Сергійчук. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2020. – 49, [1] с. Шифр : А42763/9(с2)/С323
 39. Сергійчук В. Голодомор 1932–1933 років як геноцид українства / В. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2018. – 432 с. : факс., фот. Шифр:А40766/9(с2)/С323
 40. Сотник О. М. Геноцид української нації / О. М. Сотник. – Суми : МакДен, 2008. – 95 с. Шифр : А18754/9(с2)/С674
 41. Спогади свідків Голодомору (1932–1933 рр.). Вінниччина. – Вінниця, 2008. – 1 с.Шифр :СD/8(с2)/С73/БІТ
 42. Стасюк О. Геноцид українців : деформація народної культури / О. Стасюк ; Міжнар. благод. фонд Україна 3000. – Київ : Стилос, 2008. – 223 с. Шифр : А20406/9(с2)/С779
 43. Стасюк О. О. Нариси про Голодомор : або навіщо нам потрібно знати всю правду про геноцид українців / О. О. Стасюк. – Київ : Мельник М. Ю., 2019. – 215 с. : 8 вкл. л. Шифр : А42766/9(с2)/С778
 44. Таугер М. Голод, голодомор, геноцид : Голод, сельское хозяйство и советская сельскохозяйствення политика / Марк Таугер. – Київ : Довіра, 2008. – 427 с. Шифр : А18658/9(с2)/Т238
 45. Томенко М. Д. Трудова книжка матері : епічно-психологічна драма народного болю : у 4 кн. / М. Д. Томенко. – Київ : Фенікс, 2008. – 308 с. – (Присвячується голодомору-геноциду в Україні (1932–1933 рр.), жертвам і мученикам тоталітарного режиму). Шифр : А23844/9(с2)/Т563/КХ
 46. Україна: Голодомор 1932–1933 : карта. – Київ : Картографія, 2010. – 1 л. 9 р. складений.1:1500000. : фото. – З текстом. Шифр :9(с2)/У-45/ДБ
 47. Хмельковський Л. 136 призвідців голодомору / Л.евко Хмельковський. - Львів : Свічадо, 2009. – 136 с. : фото. Шифр : А23286/9(с2)/Х-657/КУ
 48. Ярмусь С. О. Про сили зла, проти яких нам судилося поставити спротив, бо знати їх і не противитися їм дорівнювало б злочину проти людства : пер. з англ. / С. О. Ярмусь ; пер. М. Корчевич. – Вінніпег, 2012. – 84 с. : фот. Шифр : А24866/9(с2)Київ/Я756/КУ

 

Статті з періодичних та продовжуваних видань

 

 1. Бондарчук А. «Стокгольмський синдром», як кінцева мета тоталітарного режиму: від витоків до сучасности / А. Бондарчук // Літопис Волині. – 2019. – Число 20. – С. 54-63.
 2. Василенко В. Сповідь жертви й інтонація помсти : голод, терор і письмо / Вадим Василенко // Слово і Час. – 2019. – № 6. – С. 319.
 3. Карабардін А. Голодомор 1932–1933 рр. як засіб знищення української ідентичності / А. Карабардін // Історія в рідній школі. – 2019. – N 1/2. – С. 11–13 .
 4. Кот С. І. Документи про боротьбу української діаспори за визнання Голодомору 1932–1933 рр. геноцидом передано в Україну / С. І. Кот // Архіви України. – 2016. – N 2(301). – С. 168–170.
 5. Кравченко Є. О. Числовий вимір «правди»: демографічні втрати у політиці та голодоморних студіях / Є. О. Кравченко // Наук. вісн. Ужгород. ун‑ту. Сер.: Історія. – 2020. – Вип.1(42). – С. 323-330.
 6. Левчук Н. До питання про «старі» та «нові» підходи до оцінки втрат населення України внаслідок Голодомору 1932–1933 рр. / Н. Левчук // Укр. іст. журн. – 2018. – № 2. – С. 179–193.
 7. Маньковська Р. Тоталітаризм у суспільній пам’яті : музейні інтерпретації / Р. Маньковська // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика: зб. ст. – 2017. – Вип. 22. – С. 112–127.
 8. Нові видання Володимира Сергійчука про Голодомор 1932 – 1933 років // Нар. творчість та етнологія. – 2018. – №5. – С. 16.
 9. Пастушенко Т. В. Онлайн–архів інтерв’ю очевидців Великого Голоду в Україні 1932–1933 рр. “Трансформація громадянського суспільства: Усна історія української селянської культури 1920—30–х років” / Т. В. Пастушенко // Укр. іст. журн. – 2016. – № 1. – С. 214–216.
 10. Сергійчук В. Шкільна статистика як важливе джерело для встановлення кількості втрат під час Голодомору–геноциду 1932–1933 років / В. Сергійчук // Нар. творчість та етнологія. – 2018. – № 5. – С. 5–15.
 11. Сергійчук В. Наповнення перших класів українських шкіл у 1933–1940 роках як свідчення катастрофічних втрат дітей під час Голодомору–геноциду [Текст] / В. Сергійчук // Нар. творчість та етнологія. – 2020. - № 2. - С. 68-86.
 12. Сокіл В. Презентаційні розмисли : фольклорна проза про голодомори ХХ століття в Україні / В. Сокіл // Нар. творчість та етнологія. – 2018. – №5. – С. 40–44.
 13. Стасюк О. Переваги та недоліки висвітлення теми Голодомору зарубіжними дослідниками / О. Стасюк // Нар. творчість та етнологія - 2018. – №5. – С. 28–39.
 14. Фостій І. З історії створення серіалу книг, присвячених жертвам війни, голодомору і репресій на Буковині / І. Фостій // Питання історії України: зб. наук. ст. – 2018. – Т. 20. – С. 70-77.
 15. Черкаська Г. Голодомор. Планомірне знищення українського народу /Г. Черкаська // Українська Родина: [мова, історія, традиції і звичаї – все це наша рідна національна культура]. – 2019. – № 5/6. – С. 13–15 .

Укладач : Новицька А. І.

Редагування Єфіменко Г. В.