ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Організація Об’єднаних Націй: 75-річчя заснування

Організація Об’єднаних Націй: 75-річчя заснування

Організація Об’єднаних Націй була офіційно створена відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН. 24 жовтня 1945 р., після того, як більшість держав-засновників ратифікували договір про створення всесвітнього органа. Ця подія з 1971 року за резолюцією ГА ООН щорічно відзначається як Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй ООН” – «День ООН» 2020 року виповнюється 75 річниця від дня заснування ООН

Пропонуємо до розгляду історичні факти про організацію.

На сьогодні членами ООН є 193 держави світу. Останнім членом ООН у 2011 році став Південний Судан.

Україна у 1945 р. стала однією з держав-співзасновниць ООН. Делегація України взяла активну участь у Конференції в Сан-Франциско, зробивши вагомий внесок у розробку Статуту ООН, зокрема скоординувавши процес розробки Преамбули та Цілей і Принципів Статуту ООН.

З 1946 і до 2015 р. постійні члени Ради Безпеки ООН 237 разів застосовували право вето: СРСР і Росія (з 1991 р.) − 103 рази, США − 79, Велика Британія − 29, Франція − 16, Китай − 9 (до 1971 р. місце Китаю займав Тайвань, який застосував право вето лише один раз).

Упродовж 1950–2013 років Нобелівський комітет присуджував премію миру окремим діячам, органам і організаціям ООН більше 10-ти разів. Уперше нею було нагороджено посередника ООН у врегулюванні конфлікту між арабами та євреями в 1948 р. Ральфа Банча.

Найдовший виступ на засіданні ООН тривав 4 години 29 хвилин. Виступав Фідель Кастро.

Статут ООН складається з 8778 слів, для порівняння – друга версія Попереднього звіту ЄС щодо екологічної безпеки для санітарних виробів має 44065 слів.

ООН допомагає з продовольством для 90 млн. людей, і вакцинацією – для 58% дітей світу.

Жінки в Місіях ООН складають: 30% невійськових миротворців, 10% поліцейських та 3% військових миротворців.

Найбільше миротворча Місія ООН була у Дарфурі (Судан) та налічувала 26 612 миротворців, у партнерстві з Африканським Союзом.

Бюджет ООН на 2020 рік становить 3 073 830 500 доларів США. А це усього-навсього 0,35% світових воєнних витрат.

Головна будівля штаб-квартири ООН знаходиться в Нью-Йорку (США). Вона має 39 поверхів. На купівлю землі під неї було витрачено 8,5 мільйонів доларів, які виділив Джон Д. Рокфеллер–молодший.

Шість мов визнано офіційними мовами ООН – це: арабська, англійська, іспанська, китайська, російська і французька.

До Ради Безпеки ООН входить 15 країн. Десять з них обирається на два роки, а п’ять є постійними членами – це: Великобританія, Китай, Росія, США та Франція.

Серед усіх секретарів ООН ніколи не було громадянина Америки.

Незважаючи на те, що з 1966 року в Палаці Націй у Женеві розташовується європейське відділення ООН, Швейцарія увійшла до складу ООН лише в 2002 році, ставши 190 за рахунком державою.

ООН має власну поштову службу, що випускає поштові марки. Прапор ООН не може використовуватися без дозволу Генерального секретаря організації. Висота емблеми на прапорі становить половину висоти полотнища і розташовується по центру.

Книжково-журнальна виставка з фонду НІБУ експонується у виставковому залі Бібліотеки (2 поверх).

З електронною книжковою виставкою «Організація Об’єднаних Націй: 75-річчя заснування» можна ознайомитись нижче.

Електронні джерела

Зленко А. М. Організація Об’єднаних Націй [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України. – Електрон. дані. – [Україна], [2010]. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Orhanizatsiia_Obiednanykh_1. – Укр. – Заголовок з екрану. – Дата ост. перегляду : 17.09.2020.

Організація Об’єднаних Націй [Електронний ресурс] / Wikipedia. – Електрон. дані. – [?], [2020]. – Режим доступа : https://uk.wikipedia.org/wiki/Організація_Об’єднаних_Націй. –Укр. – Заголовок з екрану. – Дата ост. перегляду : 17.09.2020.

Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Организация Объединенных Наций. – Электрон. дан. – [?], [?]. – Режим доступа : https://www.un.org/ru/. – Рос. – Заголовок с экрана. – Дата просмотра : 17.09.2020.

United Nations Ukraine [Electronic resource] // United Nations Ukraine. – Electronic data. – [?], [?]. – Mode of access : https://ukraine.un.org. – Eng. – The title from the screen. – Last update : 17.09.2020.

Нормативні документи ООН

Всеобщая декларация прав человека : [утв. и провозглаш. Генеральной Ассамблеей ООН 10 дек. 1948 г.] / Ассоциация содействия ООН. – Москва : Плакат, 1989. – 7, [1] с. Шифр: 34/В849.

Конвенція про ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок / Український центр прав дитини. – Київ : Укр. правн. фундація, 1995. – 20 с. – (Міжнар. документи ООН з питань прав людини). Шифр: А1277/34/К64.

Конвенція про права дитини / Організація Об'єднаних Націй. – Київ : Укр. правн. фундація, 1995. – 32 с. – (Міжнар. документи ООН з питань прав людини). Шифр: А1278/34/К64.

Статут Організації Об’єднаних Націй / Організація Об'єднаних Націй. – Київ : Департамент громад. інформації ООН, 2008. – 69 с. Шифр: А21655/9(~)53/С782.

Книжкові видання

Барышев А. П. ООН : проблемы укрепления международной безопасности / А. П. Барышев. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. Шифр: 9(~)53/Б269.

Бруз В. С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів / В. С. Бруз. – Київ : Либідь, 1995. – 112 с. Шифр: А4331/9(~)53/Б89.

Буряк С. Б. ООН і проблеми сучасності : до 40-річчя ООН / С. Б. Буряк. – Київ : Т-во “Знання” УРСР, 1985. – 49 с. Шифр: 9(~)53/Б919.

Гуменюк Б. І. Організація Об’єднаних Націй / Б. І. Гуменюк // Укр. дипломат. енциклопедія: у 5 т. Т. 4. – Харків, 2013. – С. 41–49. Шифр: М2733-4/9(с2)(03)/У453.

Денисов В. Н. Організація Об’єднаних Націй / В. Н. Денисов // Енциклопедія міжнар. права у 3 т. : Т. 3. – Київ, 2019. – С. 453–456. Шифр: М2827-3/34(03)/Е644.

Ефимов Г. К. Генеральная Ассамблея ООН / Г. К. Ефимов. – Москва : Междунар. отношения, 1969. – 191 с. Шифр: 9(~)53/Е91.

Ефимов Г. К. Устав ООН   инструмент мира / Г. К. Ефимов.   Москва : Наука, 1986. – 135, [1] с. Шифр: 9(~)53/Е912.

Кожевников Ф. И. Международный суд ООН. Организация, цели, практика / Ф. И. Кожевников, Г. В. Шармазанашвили. – Москва : Междунар. отношения, 1971. – 160 с. Шифр: 34/К583.

Кратко об ООН. – Нью-Йорк : Департамент обществ. информации ООН, 2002. – 36 с. : фото. Шифр: Б4696/9(~)53/К786.

Кучик О. Організація Об’єднаних Націй / О. Кучик // Укр. дипломат. словник. – Київ, 2011. – С. 331–332. – Шифр: Б7183/ІФ (03)/У454.

Международные организации системы ООН : справочник / сост. А. А. Титаренко. – Москва : Междунар. отношения, 1990. – 189, [1] с. Шифр: М433.

Новский М. В. Генеральная Ассамблея ООН. Международно правовые вопросы / М. В. Новский ; АН МССР.   Кишинев : Штиинца, 1971. – 301 с. Шифр: Я646.

Основные сведения об Организации Объединенных Наций / Департамент обществ. информации. – Нью-Йорк : ООН, 1980.– 177 с. Шифр: 34/О752.

Пядишев В. Г. Актуальні проблеми міжнародно-правового забезпечення діяльності поліції ООН у складі міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки / В. Г. Пядишев ; ред. : М. О. Баймуратов ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса : Фенікс, 2018. – 456 с. Шифр: А40576/34/П99.

Саидов А. Межпарламентское сотрудничество и Организация Объединенных Наций / А. Саидов // Межпарламентские организации мира : справочник. – Москва, 2004. – С. 50–52. Шифр: Б3695/ІФ(03)/С149.

Семенов В. С.  Вооруженные силы ООН. Практика применения / В. С. Семенов. – Москва : Междунар. отношения, 1976. – 174 с. Шифр: 34/С302.

Семеновна А. Э. ООН: объединенные действия по поддержанию мира / Э. С. Александрова.   Москва : Междунар. отношения, 1978. – 190 с. Шифр: 34/А465.

Утегенова Д. К. ООН и Движение неприсоединения / Д. К. Утегенова ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1991. – 188 с. Шифр: У842.

Шибаева Е. А. Специализированные учреждения ООН. (Международно-правовые аспекты) / Е. А. Шибаева. – Москва : Междунар. отношения, 1966. – 112 с. Шифр: Ш55.

Шляхтун П. П. Організація міжнародна / П. П. Шляхтун // Політ. термінол. словник. – Київ, 2015. – С. 317–318. Шифр: Б9477/ІФ/Ш709.

Яремчук В. Д. Організація Об’єднаних Націй (ООН) / В. Д. Яремчук // Історія держави і права зарубіж. країн: універс. довід – Львів, 2015. – С. 261–262. Шифр: А33130/34/Я722.

Статті з періодичних та продовжуваних видань

Борисенко М. Рух за права корінних народів : світовий досвід та український контекст / М. Борисенко // Народ. творчість та етнологія. – 2019. – № 1. – С. 50–62. Шифр: Н39/05/Н30/2019/1.

Власенко С. І. До 70-річчя заснування Організації Об’єднаних Націй : (виставка документів національного архівного фонду, 23 жовт. 2015 р., м. Київ) / С. І. Власенко // Архіви України. – Київ, 2015. – № 5/6.   С. 287–296.

Генеральні секретарі ООН // Пам’ять століть. – 2005. – № 5.  С. 131–133.

Головченко В. Україна – держава-співзасновник ООН: міфи й історичні реалії / В. Головченко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. : Міжнар. відносини. – Київ, 2013. – Вип. 38/39.   С. 12–19.

Гороть А. Ретроспективний аналіз нормативного забезпечення прав меншин у міжнародному праві до створення ООН / А. Гороть // Історико-прав. часопис. – 2018. – № 1(11). – С. 44–49. Шифр : Пр4664/2018/1.

Денисенко А. ООН : симфонія миру / А. Денисенко, В. Туркевич // Пам’ять століть. – 2005. – № 5. – С. 95–130.

Капітоненко М. Миротворці ООН в Україні : місія можлива? / М. Капітоненко, В. Філіпчук, І. Івашко // Зовніш. справи. – 2018. – № 1. – С. 45–50 : фот. Шифр: З-1/05/З-78/2018/1.

Лужикова Е. А. ООН и государства – участники : взаимодействие в сфере реализации универсальных международных избирательных стандартов / Е. А. Лужикова // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. : Держ. управління. – Київ, 2015. – Вип. 1.– С. 24–29.

Марищенко Л. ООН без ілюзій / Л. Марищенко // Віче. – 2015.– № 13. – С. 48–49.

Остапенко Н. Реформа Ради Безпеки ООН як засіб подолання кризи ефективності Організації / Н. Остапенко // Зовніш. справи. – 2019. – № 1. – С. 53. – Шифр: З-1/05/З-78/2019/1.

Путівник по ООН // Пам’ять століть. – 2005. – № 5. – С. 147–157.

Скрипник О. Прописні істини від ООН. Просвіта, сучасність, майбутнє / О. Скрипник // Віче.– 2013. – № 19. – С. 47.

Снапковський В. Спільний шлях Української РСР і Білоруської РСР до складу держав–засновниць ООН / В. Снапковський // Зовніш. справи. – 2017. – № 11. – С. 39–43 : фот. Шифр в БД З-1/05/З-78/2017/11.

Хронологія ООН // Пам’ять століть. – 2005. – № 5. – С. 139–146.

Укладач:

Щиглинська М. М.

Науковий редактор:

Єфіменко Г. В.