ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Всесвітній день хліба

Відділом обслуговування користувачів підготовлено віртуальну книжкову виставку до Всесвітнього дня хлібу.

Всесвітній день хліба (World Bread Day) відзначається щорічно 16 жовтня. Цього дня 1945 року було створено Продовольчу й сільськогосподарську організацію ООН, яка займалася вирішенням проблем розвитку сільського господарства та його виробництва, тому саме в цей день з ініціативи Міжнародного союзу пекарів і пекарів-кондитерів 2006 року було встановлено святкування Дня хліба, який став не тільки професійним святом працівників даної галузі й даниною поваги до цього продукту, але й ще одним приводом привернути увагу світової спільноти до проблем голоду, злиднів та недоїдання в світі.

Історія хліба налічує кілька тисячоліть. Згідно з науковими дослідженнями, перші хлібні вироби виникли близько 8 тисяч років тому. З давніх часів і до сьогодення хліб залишається одним з найпопулярніших та найпоширеніших продуктів, головним атрибутом обіднього столу в різних країнах світу. В кожній країні існують свої національні рецепти його приготування.

В Україні хліб також використовується дуже давно – з часів неоліту. Хліборобство було основою розвитку трипільської цивілізації та основним джерелом харчування її громад. Від тих часів хліборобська культура, як спосіб господарської діяльності та духовного життя, стала основою для всіх наступних історичних культур і поколінь, одним із визначальних чинників творення народного світогляду, а хліб -. найважливішим продуктом на столі українців.

Українці завжди шанобливо ставилися до хлібу та цінували його, що відображено в багатьох приказках і прислів’ях: «Хліб – усьому голова», «Хліб та вода – то й нема голода», «Коли хліб, тоді й розум», «Без солі, без хліба немає обіду», «Клади перед людей хліб на столі, будеш у людей на чолі», «Хліб - над усією їжею пан», «Хліб - батько; вода - мати» та ін. Повага до хліба виховувалася з раннього дитинства. Вважалося за гріх недоїсти або викинути частину хліба, його крихти ніколи не викидали, а обережно змітали зі столу та віддавали худобі або пташкам. До випікання хлібу ставилися з особливим благоговінням - це було своєрідним ритуалом, обставленим низкою заборон і обмежень.

Хліб не тільки відігравав особливу роль в харчовому раціоні, але й посідав важливе місце в календарних звичаях та обрядах українців, оскільки з ним пов’язувалися добробут і щастя сім’ї. Зокрема, хлібом благословляли молодих на щасливе подружнє життя, вітали матір з новонародженим, з хлібом починали перші весняно-польові роботи та закінчували збір урожаю, на хлібові клялись під час укладання різних угод, він був обов’язковим атрибутом початку будівництва хати, копання криниці тощо. З хлібом-сіллю зустрічали дорогих гостей, вперше входили в нову хату.

Сумцов М. Ф., український фольклорист, етнограф і літературознавець, зазначив: «Можна сміливо стверджувати, що народне життя з усією повнотою його історичного розвитку, з усім його минулим і сучасним наповнене обрядовим вживанням хліба».

Список документів:

Артюх Л. Ф. Народне харчування українців та росіян північно-східних районів України [Електронний документ] / Л. Ф. Артюх. - К. : Наук. думка, 1982. - 110 с.

Герус Л. М. Хліб і тканина в обрядовості українців: функції та змістове навантаження [Текст] / Л. М. Герус // Народознавчі зошити. - 2018. - № 5. - С. 1096-1105

Гордуновський О. М. Організація, розвиток та напрямки хлібної торгівлі в Україні у XIX ст. [Текст] / О. М. Гордуновський. - Черкаси : Брама-Україна, 2010. - 319 с.

Дубік Р. Символіка хліба в українських святах та обрядах [Текст] / Р. Дубік // Науковий вісник Івано-Франків. богослов. ун-ту ім. Івана Золотоустого "Добрий пастир". Богослов’я. - 2014. - Вип. 5. - С. 168-176

Етнографія України [Текст] : Навчальний посібник / ред. С. А. Макарчук. - Львів : Світ, 2004. - 516 с. : фото.

Жам О. М. Музей хліба Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" [Текст] : до 25-річчя створення та діяльності / О.М. Жам // Краєзнавство. - 2009. - № 1-2. - С. 135-142.

Зюбровський А. В. Випікання повсякденного хліба українців південно-західного історико-етнографічного регіону в кінці ХІХ – на початку ХХІ століть [Текст] / А. В. Зюбровський // Народознавчі зошити. - 2014. - № 2. - С. 250-263

Зюбровський А. В. Народні традиції випікання хліба в українців наприкінці XIX – на початку XXI століття [Текст] : (за матеріалами Південно-Західного історико-етнографічного регіону) / А. В. Зюбровський ; НАН України. Ін-т народознавства. - Київ : Наукова думка, 2018. - 189, [3] с. : 4 вкл. л. - (Проект “Наукова книга” (Молоді вчені)).

Зюбровський А. В. Традиційні вірування, прикмети, приписи, заборони, обмеження та уявлення, пов'язані із хлібопеченням українців південно-західного історико-етнографічного регіону кінця ХІХ – ХХІ століття [Текст] / А. В. Зюбровський // Народознавчі зошити. - 2013. - № 5. - С. 852-862.

Конопка В. М. Історичні джерела хліборобських мотивів у календарній обрядовості українців [Текст] / В. М. Конопка // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр.. - 2014. - Вип. 25. - С. 272-275

Культура і побут населення України [Текст] / В. І. Наулко [и др.]. - Київ : Либідь, 1993. - 284 с. : 32 л. фот.

Мицик В. Ф. Священна країна хліборобів: Міста й селища Трипільської цивілізації у міжріччі Південного Бугу і Дніпра та околиць [Текст] / В. Ф. Мицик ; Тальнівський музей історії хліборобства. - Київ : Пульсари, 2006. - 261 с. : іл.

Пашкевич Г. О. Хліб давньої України [Текст] / Г. О. Пашкевич. - Київ : Скіф, 2017. - 159 с. : іл.

Святий. Вічний. Сущий... [Текст] : Збірник науково-популярних статей про хліб. Вип.1 / Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав" ; ред. В. М. Ткаченко. - Переяслав-Хмельницький : Карпук С. В., 2009. - 171 с. : фото.

Хліб наш насущний: Використання хліба в українських обрядах і звичаях [Текст] / упоряд. М. Ткач. - Київ : Український Центр духовної культури, 2003. - 220 с. : іл.

Чабан А. Ю. Щедрий стіл Середньої Наддніпрянщини [Текст] : монографія / А. Ю. Чабан. - Черкаси : Вертикаль, 2017. - 319 с. : іл.

Шульга Ю. Хліборобство і суспільство [Текст] / Ю. М. Шульга. - Львів : Український бестселер, 2012. - 93 с. : іл.

Ярош В. Золотий колос Дажбога [Текст] : хліб в українських легендах та віруваннях / В. А. Ярош. - К. : Успіх і кар’єра, 2013. - 112 с. : іл.