ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Сторінками історії НІБУ

До Всеукраїнського дня бібліотек пропонуємо переглянути виставку «Сторінками історії НІБУ».

Історичну бібліотеку України засновано 1939 року на базі бібліотеки митрополита Флавіана, книжкових фондів Антирелігійного та Історичного музеїв для сприяння розвитку історичної науки та освіти. Розташована на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До 2009 року мала назву Державна історична бібліотека України. Нині Бібліотека має статус національної згідно з Указом Президента України від 30.09.09 р. № 780/2009 «Про надання ДІБ України статусу національної».

Бібліографічний список:

Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники 1991–2010: наук.-допом. бібліогр. покажч. / підгот.: В. П. Кисельова, О. А. Політова. – К.: Вініченко, 2011. – 104 с.

Бібліотека митрополита Флавіана: каталог книг з фонду стародрукованих, рідкісних та цінних книг / упоряд. О. Марченко ; ред.: С. Смілянець, Н. Хівренко, Н. Горська. – К. : Вініченко, 2011. - 63 с. : іл.

Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2011 р. / Нац. іст. б-ка України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: А. В. Скорохватова, В. П. Кисельова, Р. В. Маньковська, О. В. Михайлова ; ред.: Т. С. Кудласевич, І. В. Чеховська. – К. : Вініченко, 2011. – 228 с. – (І краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька).

Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 листоп. 2013 р. / Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; за загал. ред. О. П. Реєнта, редкол.: А. В. Скорохватова, В. П. Кисельова, Р. В. Маньковська, О. В. Михайлова, Т. В. Новальська, С. І. Смілянець ; ред.: Т. С. Кудласевич, І. В. Чеховська. – К., 2014. – 222 с. – (ІІ краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька).

Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції пам'яті Петра Тронька, м. Київ, 12 листопада 2015 р. : - Київ, 2015. - 270 с. - (ІІІ Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька)

Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 12 листопада 2015 р. - Київ, 2017. - 250 с. - (ІV Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька)

В мире книжных сокровищ : путеводитель [по отд. старопечатных, редких и ценных книг Государственной исторической библиотеки УССР] / М-во культуры УССР, Гос. ист. б-ка УССР ; сост.: Г. Е. Варварич, Л. И. Горулько, Е. Н. Силуянова ; отв. ред. Г. Е. Варварич ; отв. за вып. Л. Л. Макаренко. - Киев : [б. и.], 1987. - 37, [1] с.

Видання Державної історичної бібліотеки України : (1989–1993) / М-во культури України, Державна історична бібліотека України ; підгот. О. В. Михайлова ; ред. В. П. Кисельова ; відп. за вип. Л. Л. Макаренко. - Київ : [б. и.], 1994. - 19 с.

Видання з автографами українських діячів науки і культури: каталог колекції Національної історичної бібліотеки України. Вип. 1: До 80-річчя Національної бібліотеки України / Нац. іст. б-ка України. Н.-д. від. стародруків, цінних та рідкісних видань; уклад. Н. О. Горська ; ред.: О. І. Марченко, С. І. Смілянець, К. Г. Таранюк-Русанівський ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ: Вініченко, 2018. - 415, [1] с.

Государственная историческая библиотека Украинской ССР (1939–1989): библиографический указатель / М-во культуры УССР, Гос. ист. б-ка УССР; сост. Т. М. Замирина ; отв. ред. Л. Е. Овдиенко. - Киев, 1989. - 40 с.

Державна історична бібліотека України (1939-1999) : Бібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Державна історична бібліотека України ; уклад. В. П. Кисельова, уклад. С. І. Смілянець, уклад. А. М. Комська, уклад. З. Х. Мусіна, Ред. Т. С. Кудласевич. - Київ : [б. и.], 1999. - 95 с.

Державна історична бібліотека України (1939-2009) : бібліогр. покажч. / уклад. В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич, О. В. Михайлова ; ред. С. І. Смілянець . - К. : Арістей, 2009. - 132 с.

Державна історична бібліотека України : Бібліографічний покажчик видань і публікацій 1999-2003 рр. / Міністерство культури і мистецтв України, Державна історична бібліотека України ; Укл. О. В. Михайлова, Укл. В. П. Кисельова. - Київ : [б. и.], 2004. - 21 с.

Державна Історична бібліотека України: до 60 років Бібліотеки : відеофільм. - Київ, 1999. - 1 вк.

Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України. 24-25 вересня 2009 р. / Міністерство культури і туризму України, Державний заклад "Державна історична бібліотека України" ; Ред. А. В. Скорохватова. - Київ : Арістей, 2009. - 275 с.

Історична спадщина України: світовий доступ в електронному форматі : [про спільний проект з компанією «Електронні архіви України»] : буклет. – К., 2011. – 7 с.

Історична Шевченкіана: бібліогр. покажчик / Ін-т історії України НАН України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, З. Х. Мусіна , Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський, О. В. Литвин ; наук. ред., авт. вступ. ст. Г. В. Боряк ; наук. консультанти: О. П. Реєнт, І. І. Колесник, В. С. Шандра ; відп. за вип. А. В. Скорохватова ; дизайн К. Г. Таранюк-Русанівський. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2016. - 576 с. : портр., іл.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1996 р.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1997 р.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1998 р.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1999 р. / упоряд.: Т. Приліпко, М. Лук’яненко, Н. Вощевська. – К., 2001. – 476 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2000 р. : у 2-х ч. / упоряд.: Т. Приліпко, О. Політова, О. Кисельова, О. Марченко. – К., 2004. Ч. І. – 367 с. Ч. ІІ. – 377 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2001 р. / упоряд.: Т. Приліпко, О. Політова, М. Лук’яненко, О. Кисельова, Н. Вощевська, О. Марченко. – К. : Арістей, 2004. – 516 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2002 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, М. Лук’яненко, О. Марченко. – К. : Авокадо, 2005. – 613 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2003 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко. - К. : Арістей, 2006. – 497 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2004 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній. - К. : Арістей, 2006. – 610 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2005 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній. - К.: Арістей, 2007. – 556 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2006 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко. - К. : Арістей, 2008. – 714 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2007 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній. ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Арістей, 2009. – 752 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2008 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Вініченко, 2011. – 766 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2009 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Русановський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Вініченко, 2011. – 643 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2010 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Русановський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Вініченко, 2012. – 616 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2011 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К. : Вініченко, 2013. – 644 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2012 р. / упоряд.: Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. - К., 2014. – 656 с.

Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2013 р. / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н.Г. Вощевська, К.Г. Таранюк-Русанівський, Д.Г. Стегній, Т.А. Приліпко, О.В. Литвин; ред.: А.В. Скорохватова, З.Х. Мусіна. – Київ, 2015. – 704 с.

Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2014 р. / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н.Г. Вощевська, Д.Г. Стегній, Т.А. Приліпко, К.Г. Таранюк-Русанівський, О.В. Литвин ; ред.: А.В. Скорохватова, З.Х. Мусіна. – Київ, 2016. – 865 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2015 р./ Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2017. – 652 с.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2016 р. / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2017. – 644 с.

Історія України. 2017 : бібліогр. покажчик / Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; наук. ред., вступ. слово Г. В. Боряк. – Київ : Вид. дім «Вініченко», 2018. – 640 с. – 80-річчю Національної історичної бібліотеки України присвячується.

Краєзнавство: науковий журнал. 1927–2017: систематичний покажчик змісту / Заг. ред. О. Реєнт; Наук. ред. Р. Маньковська; Уклад. О. Михайлова. НАН України, Інститут історії України; Національна спілка краєзнавців України; Міністерство культури України; Національна історична бібліотека України. – К., 2019. – 400 с.

Краєзнавча діяльність бібліотек: метод. посібник / підгот.: В. П. Кисельова, З. Х. Мусіна, С. І. Смілянець. – К., 2002. – 208 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 15 / підгот. О. В. Михайлова. – К., 2004. – 139 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 18 / підгот.: О. В. Михайлова, В. П. Кисельова. – К. : Арістей, 2007. – 71 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 19 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, С. І. Смілянець. – К. : Арістей, 2008. – 80 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 22 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, І. В. Чеховська ; ред. Т. С. Кудласевич. – К. : Вініченко, 2011. – 150 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 28 / підгот.: В. П. Кисельова, М. А. Поліщук, І. В. Чеховська ; ред.: О. В. Михайлова. - Київ, 2017. - 98 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 29 / підгот.: В.П. Кисельова, І.В. Чеховська; ред.: О.В. Михайлова. - Київ, 2018. - 155 с.

Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України / Нац. іст. б-ка України; упоряд. О.В. Михайлова; ред.: Т.С. Кудласевич, І.В. Чеховська; відп. за вип. А.В. Скорохватова. - Київ, 2017. - 154 с.

Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України: 1996-2000 : бібліогр. покажчик / Держ. іст. б-ка України ; підгот. О. В. Михайлова, З. Х. Мусіна. – К., 2002. – 118 с.

Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України: 2001-2005 : бібліогр. покажч. / підгот. О. В. Михайлова. - К., 2007. - 103 с.

Література про книгу і книжкову справу у фондах стародрукованих, рідкісних та цінних книг Державної України : Каталог / Державна історична бібліотека України, М-во культури і мистецтв України ; укл. Л. І. Горулько, укл. Г. Я. Загородня, укл. З. А. Печенізька. - Київ : [б. и.], 1991. - 100 с.

Літопис Національної історичної бібліотеки України (1939-2014 рр.): до 75-річчя Історичної бібліотеки / М-во культури України, Національна історична бібліотека України; упоряд. С. І. Смілянець, ред., відп. за вип. А. В. Скорохватова, ред. Т. С. Кудласевич, ред. О. В. Михайлова. - К.: НІБУ, 2014. - 114 с.

Людмила Павличенко – воїн, історик, громадянин : біобібліографічний покажчик до 100-річчя від дня народження / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. Т.А. Приліпко ; наук. ред., авт. вступ. слова О.Є. Лисенко ; відп. за вип. А.В. Скорохватова. – Київ, 2016. – 68 с. – (Національна історична бібліотека в особах ; вип. 7).

Макаренко Лерій Леонідович : біобібліографічний покажчик / М-во культури України, Національна історична бібліотека України ; уклад.: В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич, З. Х. Мусіна ; ред. О. В. Михайлова ; кер. проекту С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - К. : НІБУ, 2014. - 14 с.

Матеріали до бібліографії Києво-Печерської лаври : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Держ. іст. б-ка України; упоряд. О. І. Марченко. – К., 2006. - 356 с.

Науково-методичні рекомендації з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для бази даних «Історія міст і сіл України» / Нац. іст. б-ка України; підгот.: Н. О. Волошінська, О. О. Ісаєнко, О. В. Михайлова, В. П. Кисельова ; ред.: І. В. Чеховська, Т. С. Кудласевич. - К., 2016. - 74 с.: іл., табл.

Науково-методичні рекомендації з опрацювання документів для електронного ресурсу «Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення» / Національна історична бібліотека України; підгот. Н.О. Волошінська; ред.: О.В. Михайлова, С.І. Смілянець; відп. за вип. А.В. Скорохватова. - Київ, 2019. - 20 с.

Національна історична бібліотека України : відкрий світ для себе, а Україну - для світу. - Київ : Вид дім "Вініченко", 2012. - 8 с.

Національна історична бібліотека України : путівник / М-во культури України, Національна історична бібліотека України ; підгот. С. І. Смілянець ; ред.: В. Д. Навроцька, І. В. Чеховська, К. Г. Русановський ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ : Вініченко, 2012. - 36 с.

Петро Тронько – історик, краєзнавець : каталог видань з фонду Нац. іст. б-ки України / Нац. іст. б-ка України ; уклад.: Г.В. Єфіменко, Л.П. Вовк, М.В. Цінська, І.О. Ігнатович, О.А. Чугіна ; авт. перед. слова О.П. Реєнт ; наук. ред. Р.В. Маньковська ; ред.: С.І. Смілянець, З.Х. Мусіна ; відп. за вип. А.В. Скорохватова. – Київ, 2016. – 104 с. –(До 100-річчя від дня народження)

Політичні репресії радянської доби в Україні: науково-допоміжний бібліографічний покажчик / А. В. Скорохватова; упоряд. Т. А. Приліпко, упоряд. О. І. Марченко, упоряд. З. Х. Мусіна; М-во культури і туризму України, Державна історична бібліотека України. - Київ: Арістей, 2008. - 684 с.

Прижиттєві видання класиків української літерату­ри ХІХ – початку ХХ ст.: каталог колекції наук.-дослід. від. стародруків, ціних та рідкісних видань / Нац. іст. б-ка України; уклад. Н.Д. Хівренко; авт. вступ. слова О.В. Романенко, ред. О.І. Марченко, С.І. Смілянець. – Київ, 2018. – 104 с.

Скорохватова Алла Віталіїївна: біобібліографічний покажчик/ Національна історична бібліотека України; уклад.: О. Михайлова, Т. Кудласевич; ред. І. Чеховська. - Київ, 2018. - 22 с. - (Національна історична бібліотека України в особах. Вип. 14)

  • дискурс Другої світової війни у російській науковій літературі та публіцистиці : бібліогр. покажчик / Ін-т історії України НАНУ ; Нац. іст. б-ка України ; упоряд. Д. Стегній ; ред. З. Мусіна; наук. ред., авт. вступ. сл. О. Лисенко ; наук. консультант Г. Боряк ; відп. за вип. А. Скорохватова. – Київ, 2018. – 576 с.

Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства : бібліогр. покажч. (1997-2006) / підгот.: В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич, С. І. Смілянець. - К., 2007. - 125 с.

Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства: бібліогр. покажчик (2007-2016) / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: В.П. Кисельова, Т.С. Кудласевич; ред. О.В. Михайлова. - К.: НАКККіМ, 2017. - 192 с.