ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Від витоків українського кінематографу до сьогодення

До Дня українського кіно, який щорічно відзначається в другу суботу вересня (згідно з Указом Президента від 12 січня 1996), пропонуємо переглянути книжкову виставку з фонду Бібліотеки «Від витоків українського кінематографу до сьогодення».

Свою історію український кінематограф веде від 1893 року, коли на три місяці раніше за Едісона й більше ніж за рік раніше братів Люм’єрів український механік-винахідник Йосип Тимченко розробив свій аналог кінознімального апарату та продемонстрував «живі картинки» під назвою «Наїзник» та «Метальник списів».

Першим вітчизняним кінематографістом вважається харківський фотограф Альфред Федецький. 30 вересня 1896 року він зафільмував перший документально-хронікальний сюжет тривалістю 1,5 хвилини, а у грудні того ж року у приміщенні Харківського оперного театру (тепер обласна філармонія) провів перший в Україні публічний кіносеанс.

Першим кіновиробничим підприємством на території сучасної України стало створене в Катеринославі (нині – місто Дніпро) у 1911 році «Південно-російське акціонерне товариство Сахненко, Щетинін і Ко», де того ж року режисер Данило Сахненко зняв перший український ігровий фільм «Запорізька Січ».

У 1922 році було засновано Всеукраїнське фотокіноуправління, якому вдалося реконструювати одеське і ялтинське підприємства, а в 1928 році ввести до дії Київську кінофабрику (майбутню Київську кіностудію ім. А. Довженко). У 1930 р. в Україні з`являється перший звуковий фільм – документальна стрічка Д. Вертова «Симфонія Донбасу».

Українські художники впродовж минулого століття створили власну яскраву кіношколу, яка гідно збагатила світове кіно. У пам`яті назавжди залишаться імена Олександра Довженка і Івана Кавалерідзе, Марка Донського, Сергія Параджанова, Леоніда Бикова, Леоніда Осики, Івана Міколайчука і багатьох їх талановитих творчих послідовників. Впродовж останніх років до українського кінематографу прийшло нове покоління кінохудожників.

День українського кіно [Електронний ресурс] // Клуб сімейного дозвілля. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://bookclub.ua/infocenter/holidayeveryday/news.html?id=1791.

Розвиток українського кіно. Інфографіка [Електронний ресурс] // Укрінформ. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2080510-rozvitok-ukrainskogo-kino-infografika.html.

Сьогодні День українського кіно [Електронний ресурс] // Укрінформ. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2780049-sogodni-den-ukrainskogo-kino.html.

«Кіно» (1925-1933) : систематичний покажчик змісту журналу / М-во культури України, Національна парламентська бібліотека України ; авт.-упоряд.: Н. В. Казакова, Р. В. Росляк. - Київ, 2011. - 256 с.

Покажчик розкриває зміст усіх номерів журналу «Кіно», який виходив у 1925-1933 роках. Матеріал систематизовано за певними темами, що висвітлювалися у часописі, а в межах розділів та підрозділів - у хронологічному порядку. Науково-допоміжний апарат містить покажчики: іменний, географічних назв, назв фільмів, установ та організацій. Видання розраховано на фахівців з мистецтвознавства і кінознавства, викладачів, студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться історією кіно в Україні.

100 фільмів українського кіно : анотований каталог за проектом ЮНЕСКО «Національна кінематографічна спадщина» / М-во культури і мистецтв України, Головне управління кінематографії, Національна комісія України у справах ЮНЕСКО. - Київ : Спалах, 1996. - 126 с. : фот. - 100-річчя світового кінематографа.

Анотований каталог фільмів Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка 1928-2011 / Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка ; авт.-упоряд.: Р. Прокопенко, О. Кучерявий. - Київ, 2011. - 632 с.

Унікальний каталог представляє понад 1000 фільмів, створених  довженківцями, що збагатили вітчизняне мистецтво та відіграли провідну роль у вирішенні головних задач мистецтва.

Кожен четвертий твір - це екранізація української і світової класики, що відмічалася на різних вітчизняних і міжнародних кінофестивалях високими нагородами. У відомостях про фільми подано:  рік випуску, кількість частин, метраж, хронометраж, колір, коротку фільмографічну довідку, виконавців ролей, стислу анотацію та, якщо є, отримані фільмом нагороди й відзнаки.

В роботі над каталогом було використано студійні інформаційні матеріали - монтажні аркуші, титри, анотації - для того, щоб відомості про картини були вичерпними та достовірними.

Безклубенко С. Українське кіно : начерк історії / С. Д. Безклубенко. - Київ : Альтерпрес, 2004. - 189 с.

Основу даної книги становлять тексти лекцій, читаних для студентів. Тут висвітлюються найважливіші факти та явища столітньої історії українського кіномистецтва. Книга може бути посібником для студентів вузів культури і мистецтва, які професійно вивчають кіномистецтво, викладачів, аспірантів, та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної художньої культури.

Безклубенко С., Рутковський О. Український енциклопедичний кінословник / Безклубенко С.Д., Рутковський О.Г.; Київський нац. ун-т культури і мистецтв; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАНУ. Т.1. Основні терміни та поняття. - Вінниця, 2006. - 500с.

Розкрито зміст основних термінів і понять з питань кіномистецтва, зокрема, абстракціонізму, авангарду й експресіонізму у кіно, внутрішнього монологу, відео, готики, драми, змісту фільму, зображення, кадру, наукового кіно, кінематографа, аномативності кінозображення, перспективи, режисерського сценарію, секвенції, творчого та художнього методу, театру.

Безручко О. Формування кінематографічної школи в Україні : монографія Т. 1 / О. В. Безручко ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : КНУКіМ, 2017. - 211 с.

Безручко О. Формування кінематографічної школи в Україні : монографія Т. 3 / О. В. Безручко ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : КНУКіМ, 2017. - 208 с.

Госейко Л. Історія українського кінематографа. 1896–1995 / Л. Госейко. - Київ : KINO-КОЛО, 2005. - 461 с.

Книга належить перу французького кінознавця українського походження Любомира Госейка, є першим системним і цілісним дослідженням історії українського кінематографа його першого століття. Ця монографічна праця, що, на відміну від розвідок радянських кінознавців, не містить кон’юнктурних замовчувань, ідеологічних та політичних спотворень, призначена для кінофахівців, студентів та всіх, хто цікавиться українським кінематографом і культурою

Гутник Л. Український кіноплакат 1947—1994 років з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: наук. кат. / Людмила Гутник ; авт. вступ. ст. С.В. Тримбач ; авт. вступ. ст. Л.М. Гутник; відп. ред. Г.М. Юхимець ; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2018. – 576 с.

Представлено бібліографічну інформацію про масив українського друкованого кіноплаката окресленого періоду (3442 назви). До наукового обігу уперше уводиться значний за обсягом та хронологічними рамками документальний пласт. Видання вміщує 365 кольорових зображень кіноплакатів, більшість з яких репродукуються уперше. До від ко во-пошуковий апарат каталогу складають: Покажчик художників кіно плаката, Іменний покажчик, Покажчик назв фільмів.

Золотоверхова І. Український радянський кіноплакат 20-30-х років / І.І. Золотоверхова - Київ, 1983. - 127 с.

У монографії на основі матеріалів фонду ЦНБ АН УРСР досліджується становлення і розвиток українського кіноплаката в період утвердження принципів соціалістичного реалізму в радянському мистецтві, простежуються його зв’язки  з суспільно-політичним та культурним життям країни. Подається хронологічний каталог кіноплакатів досліджуваного періоду. Видання ілюстроване зразками українського кіноплаката 20-30-х років.

Іван Миколайчук: бібліографічний покажчик / авт. упоряд. А. Лупан. – Чернівці: ПП Глібка, 2011. – 104 с.

Біобібліографічний покажчик містить інформацію про українського кіноактора, сценариста і режисера, заслуженого артиста України, лауреата Державної премії УРСР ім. Тараса Шевченка (тепер Національна премія України ім. Т. Шевченка), буковинця Івана Миколайчука.

Капельгородська Н. Кіномистецтво України в біографіях : кінодовідник / Н. Капельгородська, Є. Глущенко, О. Синько ; Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім М. Т. Рильського НАН України. - Київ : АВДІ, 2004. - 712 с.

В книзі вперше подано бібліографічні відомості про людей усіх кінематографічних професій, які збагатили своєю працею вітчизняне кіно і телебачення XX-XXI століття. Згадуються кінодіячі інших народів, які зробили свій внесок у кіномистецтво України, кінематографісти українського походження, що працюють за кордоном. Подаються також відомості про найпопулярніших письменників і деяких прототипів героїв, оскільки їх твори і особистості втілено на екрані.

Кінолітопис : анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіносюжетів, спецвипусків (1939 - 1945). Україна і Друга світова війна / Упоряд. Т.Ємельянова. - К. : ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, 2005. - 181 с. : 17 стр. іл.

Пропонований увазі читача анотований каталог є путівником по масиву кінодокументів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного періоду Другої світової війни. Представлені кінодокументи, в тому числі й ті, що перебували на секретному зберіганні, репрезентують величезний масив інформації по багатьох аспектах вітчизняної історії згаданої доби.

Кінолітопис : анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіносюжетів (1896 - 1939) / Упоряд. Н. Слончак. - К. : ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, 2009. - 242 с. : іл.

Пропоноване видання є анотованим каталогом кінодокументів від 1896 р. по вересень 1939 р., що зберігаються в ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, і містить інформацію про склад і зміст кінодокументів, в яких відтворено події суспільно-політичного, соціально-економічного і культурного життя України.

Кінолітопис : анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіносюжетів (червень 1945-1955). - К. : Держ. ком. архівів України, 2002. - 483 с.

У цьому Анотованому каталозі подається інформація про всі кінодокументи, що зберігаються у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного виробництва з червня 1945 по 1955 рік. У кінодокументах широко представлена діяльність відомих державних і політичних діячів, діячів науки, культури і мистецтва, новаторів промислового і сільськогосподарського виробництва.

Кінолітопис : анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1956-1965). - К. : Держ. Комітет Архівів України, 2003. - 621 с.

У цьому анотованому каталозі подається інформація про всі кінодокументи, що зберігаються в ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного виробництва 1956-1965 років. У кінодокументах в образній формі відображено розвиток народного господарства, науки і культури України в період десталінізації та хрущовської “відлиги”, започатковані ХХ з’їздом КПРС.

Кінолітопис : анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1966 - 1975) / Упоряд.: О. Дорошенко, І. Закринична, Т. Ємельянова та ін.. - К. : Держ. ком. архівів України, 2010. - 928 с.

Пропонований увазі читача анотований каталог є путівником по масиву кінодокументів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного виробництва 1966−1975 років. У кінодокументах відображено розвиток народного господарства, науки і культури України доби Л. І. Брежнєва.

Матеріали до історії українського кіно (1991-2011) : бібліогр. покажч. Вип. 1 : Публікації в наукових збірниках та матеріалах конференцій / [авт.-упоряд.: Н. Тертичка, Н. Казакова] / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. — Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2013. – 214 с.

Перший випуск історико-бібліографічного дослідження складається з двох розділів: «Публікації в наукових збірниках» та «Публікації в матеріалах конференцій». Опрацьовано документи кінематографічної тематики, що вийшли друком в Україні за часів незалежності (1991–2011 рр.). Науково-допоміжний апарат видання складають: вступне слово та статті-коментарі до кожного розділу, іменний покажчик, фільмографія, хронологічний покажчик фільмів, покажчик установ та організацій, список абревіатур.

Миславский В. Історія українського кіно 1896–1930: факти і документи : монографія: в 2 т. / В. Н. Миславський. - Харків : Дім Реклами, 2018.

Т. 1. – 680 с., 492 іл.

Т. 2 – 528 с. 823 іл.

У монографії вперше у вітчизняному кінознавстві на основі розгляду широкого спектра маловідомих публікацій в українській та російській періодичній пресі та архівних матеріалів реконструюється становлення і функціонування кінофікації і кінопрокату на початку ХХ століття, а також модель структури і організації управління українським кінематографом у 1920-і роки. На базі історичних джерел встановлено елементи організаційної структури української кіногалузі, представлено характеристики і функціїоргану її управління (ВУФКУ), який забезпечив її стійкий і поступальний розвиток в умовах нової економічної політики. Виявлено систему чинників становлення кінематографії в Україні, на формування якої впливали соціально-економічні та політичні умови розвитку Російської імперії і УРСР. Розглянуто художні, тематичні та жанрові пошуки майстрів українського кіно, а також тенденції та пріоритети репертуарної політики в Україні в 1920-ті роки.

Миславский В. Фактографическая история кино в Украине 1896 – 1930 : в 2 т. / Харьк. нац. ун-т искусств им. И. П. Котляревского ; авт.-упоряд. В. Н. Миславский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Харьков : Дім Реклами, 2016.

Т. 1: Фильмографический справочник. – 496 с.

Т. 2: Биографический справочник. – 464 с.

У довіднику вперше систематизовано фільмографічні відомості про ігрові, хронікальні та анімаційні фільми, що були створені на теренах України з 1896 по 1930 рік, а також біографічні дані про творчість діячів кіно, які працювали в Україні у зазначений період.

Перший том видання включає 1800 анотованих статей про фільми. Допоміжний апарат складається з алфавітного покажчика ігрових фільмів, списку екранізованих літературних творів, скорочення та абревіатури, додатка «Нереалізовані кінопостановки».

Другий том вмістив 716 біографічних статей про режисерів, акторів, сценаристів, операторів, художників.

Мусієнко О. Модернізм & авангард: єдність протилежностей : кінематограф XX століття / О. С. Мусієнко. - Київ : Логос, 2018. - 398, [1] с. : 40 л. вкл. іл.

Книга є першим  видавничим проектом в історії Держкіно.

Авторка книги писала монографію на основі власних спостережень за фільмами, які схвилювали її найбільше. У книзі вона прагне розглянути взаємозв'язок таких визначальних напрямів ХХ століття як модернізм й авангард саме у кінематографі.

Монографією прагнула привернути увагу до якісного, «справжнього кіно для обраних», напротивагу масовим кінострічкам. Особливу увагу в книзі звернула на радянський період українського кінематографу.

Мусієнко Оксана Станіславівна: матеріали до біографії / Рутковський С.Д., Безклубенко; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; [авт.-упоряд. Н. Мусієнко ; бібліогр. ред. Н. Казакова ; авт. вступ. ст.: В. Скуратівський та ін.] - Київ: Логос ; ІПСМ НАМ України, 2014. - 217, [3] с.

Довідково-бібліографічне видання презентує більше ніж півстолітній науковий і творчий доробок відомого українського кінознавця і педагога Мусієнко Оксани. Наведено сторінки біографії Оксани Станіславівни, у хронологічному порядку презентовано її наукові праці, а також вибрану літературу про наукову, педагогічну і творчу діяльність кінознавця. Досліджено родинну бібліотеку Вишинських-Кандиб-Мусієнко, проаналізовано дарчі написи, названо найвідоміших дарувальників. Наведено покажчики імен і назв фільмів.

Оношенко Є. Молоді актори українського кіно / Є. М. Оношенко, О. Ю. Стрижевський ; [вступ. ст. Д. Шлапак]. - Київ : Мистецтво, 1966. - 147 с. : іл., 10 л. іл.

В книзі розповідається про те, як прийшло в кіно молоде покоління, як одержувало перші ролі і набувало майстерності, як, наслідуючи кращі зразки вітчизняного і світового мистецтва, робило перші кроки і власні відкриття, як працювало над образами наших сучасників.

Поет екрана Ігор Андрійович Савченко : до 100-річчя від дня народж. укр. кінорежисера : бібліогр. покаж. / уклад. Т. Марчук. — Вінниця, 2006. – 26 с.

Є люди, життя яких не вміщується в хронологічні рамки, позначені датами народження і смерті. Їм судилися не роки, а вічність. Не примхи долі, а талант, народжений у невгамовних творчих пошуках і загартований у щоденній праці, не випадок, а сила волі, окрилена високою метою, визначили невмирущість їх імен. Це видання і присвячене такій людині – режисерові, акторові, сценаристові, педагогові Ігореві Андрійовичу Савченку.

Спілка кінематографістів України : довідкове видання / редкол. : Т. В. Левчук (відп. ред.) [та ін.] ; вступ. ст.: Н. М. Капельгородської, А. І. Щербака ; авт.-упоряд.: Н. М. Капельгородська, Є. С. Глущенко, Є. Н. Махтіна. – К. : Мистецтво, 1985. – 179 с.

В виданні творчі біографії членів Спілки кінематографістів станом на 1 січня 1984 року. Про Національну спілку кінематографістів України, громадську організацію, метою якої є сприяння розвитку українських екранних мистецтв як органічної складової національної та світової культури, участь у створенні концепцій розвитку та співпраці кіногалузі і телевідеопростору, захист творчо-професійних, авторських і соціальних прав членів Спілки.

Тихий В. Наші котики: кінороман / В. Тихий. - Харків : Фоліо, 2020. - 251 с.

Кіноповість «Наші котики» — це трагікомічна розповідь про пригоди бійців АТО, створена за мотивами сценарію однойменного фільму режисера Володимира Тихого, який він написав у співавторстві з Валерієм Пузіком. Події розгортаються на початку гарячої фази війни на сході України. На одну з позицій фронту заступають на бойове чергування головні герої: інженер, актор і продавець квітів. Воїни-добровольці, як і тисячі їхніх побратимів, і гадки не мають, що відіграють вирішальну роль у захисті Батьківщини поки ставатиме на ноги боєздатна регулярна армія. Історії головних героїв з позивними Літо, Професор і Грін, які доброволець Валерій Пузік узяв з реального фронтового життя, передовсім писалися для вебсеріалу «Бліндаж». У виданні вміщено дев’ять сюжетів.

Тримбач С. Кіно народжене Україною : ілюстрована історія : альбом антології українського кіно / С. В. Тримбач. - Київ : Техніка, 2016. - 377 с. : іл., фот.

Ця книжка - не лише про кіностудію імені О. Довженко, вона про все українське кіно. Ювілей кіностудії став приводом оприлюднити матеріали, появи яких давно чекала Україна. Ці матеріали охоплюють період від становлення українського кіно на межі XIX-XX ст. (а починалося воно не в Києві, а в Одесі) до сучасної доби, коли відбувається справжнє відродження і оновлення кінематографу України.

Тур-Коновалов К. Крути 1918 : кінороман / К. Тур-Коновалов. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 220, [2] с. : 4 вкл. л. кол. іл. - Мужність. Кохання. Свобода.

Драматична історія про героїзм українських юнаків, заснована на реальних подіях.

 

 

Україна в житті і творчості О. Довженка : До 115-річчя від дня народження : кат. вист. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. О. М. Хрістіян, Г. І. Тарнавська]. – Харків, 2009. – 33 с. 

Видання містить описи документів 1943-2008 рр. про життя та творчість видатного кінематографіста О. Довженка.

 

Український енциклопедичний кінословник. Т. 1 / С. Д. Безклубенко, О. Г. Рутковський ; Київський національний університет, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім М. Т. Рильського НАН України. - Вінниця, 2006. - 499 с.

Фількевич М. Довженківці : сторінки нашої історії / М. О. Фількевич. - Київ, 2006. - 179 с.