ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

День Державного Прапора України

Книжкова виставка експонується з 22 серпня 2020 року в читальному залі Бібліотеки.

Запрошуємо відвідати Національну історичну бібліотеку України.

Державний Прапор – невід’ємний атрибут кожної країни, що символізує її суверенітет й уособлює самобутність та спадкоємність державотворчих традицій.   Опис Державного Прапора фіксується в законодавчому порядку, здебільшого в Конституції.

Державний Прапор України являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг : верхньої – синього кольору, нижньої – жовтого кольору, із співвідношенням ширини Прапора до його довжини 2 : 3. Державний Прапор України офіційно був затверджений Постановою Верховної Ради України від 28 січня 1992 року.

 

Жовто-сині барви символізували Київську Державу ще до християнізації Русі. Після прийняття християнства ці кольори освячувалися образом животворного Хреста. Після нашестя татарських орд Батия ця символізація зникла, але згодом відродилася в церковних оздобах, на гербах українських міст. Майже всі герби міст України й Київщини загалом обрамлялися жовто-синіми кольорами. З XVIII століття полкові й сотенні козацькі прапори Війська Запорозького все частіше виробляються з синього полотнища, на якому жовтою фарбою наносять хрест, зорі, зброю, постаті святих.

У тому варіанті, як ми бачимо його зараз, український прапор було піднято у Львові в червні 1848 року.

Під синьо-жовтим прапором відбулися три проголошення Української державності: 1917-го, 1941-го та 1990-го року, три революції новітнього часу: «на граніті» та два Майдани, а нині ведеться війна проти російсько-імперської навали на Донбасі та в Криму.

17 березня 1917 року було проголошено про організацію Центральної Ради, з цього часу в Києві починають публічно на державному рівні з'являтися українські синьо-жовті прапори. Перший Президент України Михайло Грушевський затвердив таке поєднання кольорів як офіційний прапор країни.

Утвердження синьо-жовтого прапора, як державного відбулося з проголошенням Української Народної Республіки (УНР) 1918 – 1920 рр.

Переконливе утвердження синьо-жовтих барв як національно-державних всього українського народу згодом засвідчили нормативні та конституційні акти Директорії, Західноукраїнської Народної Республіки, Карпатської Української Республіки.

Впродовж 1940-1950-х років багато рядових бійців УПА – збройного крила ОУН – воювали із синьо-жовтими прапорами, мали їх у криївках.

Довший час перебуваючи у підпіллі, український прапор знову замайорів 14 березня 1990 року на ратуші в містечку Стрий ( Головою облради на той час був В’ячеслав Чорновіл), через дев’ять днів – над Тернопільською міською Радою, потім у Львові, Івано-Франківську та Житомирі, і в липні 1990 року над Київрадою столиці було піднято наш легендарний прапор.

23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійний зал Верховної Ради України. Якраз до цієї події у серпні 2004 року Президент України Леонід Кучма підписав Указ № 987/2004 «Про День Державного Прапора України».

Цим Указом «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України» встановлено в Україні свято — День Державного Прапора України, який щорічно відзначається 23 серпня.

На сьогоднішній день цей прапор, як реліквія, урочисто зберігається під склом в музеї Верховної Ради України. Майдан, смерті Героїв Небесної Сотні, - і одразу за ними потік переламних для свідомості трагедій з атакованих ворогом територій України - змінили і ставлення до державних символів.

 Історичні розвідки та геральдичні дискусії відступають перед живою історією, яка твориться на очах.

У небі над окупованими Донецьком і Кримом влітку 2020 року пролетіли величезні прапори України, як вираз підтримки наших співвітчизників, які мешкають на цих територіях України.

Напередодні свята в Києві на Печерську встановлено головний і найвищий флагшток країни заввишки 90 метрів. За кілька днів по всій Україні здіймуться тисячі прапорів вільної незалежної країни, яка нині воює і будує своє майбутнє, і прагне від постімперії до спільноти демократичних європейських держав, символіка якої також є синьо-жовтою.

Бібліографічний список

 

1.      Конституція України : станом на 24 квітня 2018 р. : відповідає офіц. тексту. – Харків, 2018. –

Зі змісту:

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.[...]. – С. 11.

2.      Конституційне законодавство України : (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення) : у 2 кн. / авт.-упоряд. : С. В. Лінецький, М. І. Мельник, А. М. Ришелюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ, 2004. - Кн. 1. – С. 9 : Ст. 20 : Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

3.      Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим : зб. нормат. актів. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 96 с.

4.      Про День Державного Прапора України: Указ Президента України від 23 серп. 2004 р. № 987/2004 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 35. – Ст. 2332. – С. 42.

5.      Україна. Верховна Рада. Про Державний прапор України : постанова від 28 січ. 1992 р. № 2067 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992 . – № 19. – Ст. 257. – С. 539.

6.      Атлас історії української державності. Українські землі від найдавніших часів до сьогодення / авт.-упоряд. В. П. Грицеляк ; редкол. : Л. В. Войтович, А. Б. Гречило, В. П. Грицеляк та ін. ; Наук. т-во імені Шевченка. – Львів : НВФ «Карти і атласи», 2013. – 127 с. : іл., карт.

7.      Безкоровайна Л. Символіка України / Людмила Безкоровайна. – Київ : Фолиант, 2018. – 92 с.

       Зі змісту: Державний Прапор України. - С. 14-21.

8.      Брецко Ф. Ф. Історія України 1939-2009 років : конспект-довід. / Федір Брецко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 328 с.

9.      Велика ілюстрована енциклопедія України / авт. : В. К. Борисенко, Л. І. Брюховецька, Г. І. Веселовська. – Київ, 2009.

Зі змісту: Державний прапор України. – С. 159.

10.    Великий довідник. Україна / уклад. О. М. Кожушко. – Харків, 2009.

Зі змісту : Державна символіка. – С. 154-155.

11.    Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронол. довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – Київ, 1995.

Зі змісту: 1991, 4 вересня – над будинком Верховної Ради України піднято прапор. – С. 666.

12.    Вся Україна в цифрах, фактах, подіях і особах : енциклопедія українознавства. – Дніпропетровськ, 1999.

Зі змісту: Державний Прапор України. - С. 8, 50.

13.    Гайдай Л. І. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях : (від найдавніших часів до Хмельниччини) : навч. посіб.-комент. / Л. І. Гайдай. – Луцьк, 2000.

Зі змісту: Прапор. – С. 349.

14.    Государственные символы Украины, символы Автономной Республики Крым : док., метод. рек., ст. / сост. Л. В. Боброва. – Симферополь, 2012. – Текст рос., укр.

Зі змісту : Савчук Ю. Про Державний Прапор України. –  С. 71-74.

15.    Гречило А. До питання про Національний Прапор / А. Гречило // Пам’ятки України. – 1989. – № 4. – С. 44-48.

16.    Гречило А. Національний Прапор / А. Гречило // Національна символіка. – Київ, 1990. – С. 13 – 23.

17.    Гречило А. Питання про порядок кольорів на українському прапорі у 1917–1920 рр. / А. Гречило // Знак. - 2006. - Ч. 40. – С. 10-11.

18.    Гречило А. Становлення українських національно-державних символів у 1917–1920 рр. / А. Гречило // Записки наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 2006. – Т. ССLII. – С. 114-142.

19.    Демянюк І. В. Ми вище прапор підіймемо! : нарис історії боротьби за українську національну символіку на Рівненщині. 1988–1991 роки : на честь ХХ-річчя державної символіки незалежної України / Іван Демянюк. – Рівне, 2013. – 127 с. : іл.

20.    Державний Прапор // Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 2 : «Д-Й». – Київ, 1999. – С. 145.

21.    Державний Прапор України // Україна в III тисячолітті : Традиції. Інновації. Інвестиції. – Київ, 2008. – С . 30.

22.    Державний прапор України : довідка // Новий довід. : Історія України. – Київ, 2005. – С. 703.

23.    Довідник з історії України : в 3 т. Т. 2 : (К-П) / упоряд. : К. Бондаренко, В. Гордієнко, Я. Грицак та ін. – Київ, 1995.

Зі змісту: Прапор України. – С. 420-421.

24.    Енциклопедія історія України / редкол. : В. А. Смолій (голова кол.), Г. В. Боряк, В. Ф. Верстюк та ін. ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2005 – 2011.

Т. 8 : “Па-Прик”. – 2011.

Зі змісту: Прапор Державний України. - С. 488–490.

25.    Енциклопедія українознавства : для школярів і студ. : історія, культура народознавства, діаспора, географія / авт.-уклад. : В. В. Оліфіренко, С. М. Оліфіренко, Т. В. Оліфіренко, Н. В. Оліфіренко. –  Дніпропетровськ, 2001.

Зі змісту: Прапор. – С. 335.

26.    Жайворонок В. Антологія знаків української етнокультури : словник-довід. / Віталій Жайворонок. – Київ : Наук. думка, 2018. – 759 с.

Зі змісту: Прапор. – С. 508.

27.    Знайомтесь, Україна : атлас / уклад. : Н. О. Крижова, Л. М. Веклич, Ю. І. Лоза. – Київ, 2009.

Зі змісту: Адміністративно-територіальний устрій України, карта. – С. 18-19.

28.    Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. Т. 1 : (Від найдавнішого часу до кінця 18 ст.) / упоряд. : О. Кучерук, Л. і С. Голембовських, С. Білостоцький. – Київ, 2004.

         Зі змісту: Прапор України. – С. 589-590.

29.    Історія в термінах і поняттях : довідник / за ред. Т. В. Орлової. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2014. – 732 с.

          Зі змісту: Символіка. – С. 589-590.

30.    Історія еволюції Державного Прапора України. Інфографіка / Мирослав Ліскович, Євген Якунов, Світлана Сауляк [Електронний ресурс] / Укрінформ. – Електрон. дан. – [Київ], [2020].   Режим доступу : http://www.ukrinform.ua/rubric-iac/1874314-istoriya_evolyutsiii_dergavnogo_prapora_ukraiini_infografika_2084779.html.   Мова укр.   Заголовок з екрана. – Дата перегляду 20.08.2020.

31.    Історія української Конституції  / Укр. правн. фундація ; упоряд. : А. Слюсаренко, М. Томенко. – Київ : Вид-во «Право», 1997. – 442 с.

32.    Карпов В. В. Українська звитяга у символах / В. В. Карпов. – Київ : Вид. О. Філюк, 2017. – 421 с. : іл.

33.    Коментар до Конституції України / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; В. Б. Авер’янов, В. Ф. Бойко, В. І. Борденюк та ін. – Київ, 1996. – 376 с.

34.    Конституція України : Конституція Пилипа Орлика : загальна правова довідка України. – Київ : Альфа Реклама, 2019. – 145 с.

35.    Клейноди України : (з історії держав. і нац. символіки) : к-т з 33-х кольор. худож. сувенір. листівок / О. П. Білецький, К. Ю. Гломозда, В. Ф. Жмир та ін. – Київ, 1991.

Лист. № 20 : Прапори жовто-блакитний і синьо-жовтий;

Лист. № 30 : Проекти державних відзнак (за М. Битинським): Прапори.

36.    Ковальський В. На Печерську встановили головний флагшток України / Валентин Ковальський: [Електронний ресурс] / Вечірній Київ. – Електрон. дан. – [Київ], [2020]. – Режим доступу : https://vechirniy.kyiv.ua/news/na-pechers-ku-vstanovyly-holovnyy-flahshtok-ukrainy.   Мова укр. – Заголовок з екрану. – Дата перегляду 20.08.2020

37.    Ковальський В. Найвищий прапор України: будівельники встановили першу опору / Валентин Ковальський: [Електронний ресурс] / Вечірній Київ. – Електрон. дан. – [Київ], [2020].   Режим доступу : https://vechirniy.kyiv.ua/news/nayvyshchyy-prapor-ukrainy-budivelnyky-vstanovyly-pershu-oporu.   Мова укр.   Заголовок з екрану. – Дата перегляду 18.08.2020

38.    Козуля О. Я. Національна символіка України / О. Я. Козуля ; Респ. центр духов. культури. – Київ, 1992.

Зі змісту: Прапор України. – С. 9-17.

39.    Конституційне право України : слов.-довід. / Л. І. Лазор, В. П. Михайлюк, С. Ф. Рашидов, В. А. Дроговоз ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2008. – 215 с.

40.    Конституції України ХІХ-ХХІ століть : зб. нормат.-правових актів / О. В. Коротюк, О. В. Лавринович. – Київ : ОВК, 2020. – 508 с.

41.    Конституція незалежної України: у 3 кн. Кн. 1 : Документи, коментарі, статті. / упоряд. : С. Головатий, Л. Юзьков. – Київ : Вид-во «Право», Укр. правн. фундація, 1995. – 381 с.

42.    Литвин В. М. Україна : хроніка поступу (1991-2000) / В. М. Литвин. – Київ, 2000.

Зі змісту: Фото прапора України. – С. 18, 19;

Підняття прапора України. – С. 21.

43.    Лоза Ю. Історичний атлас України / Юрій Лоза. – Київ, 2015.

Зі змісту: 24.07.1990 – Підняття синьо-жовтого прапора над будівлею Київської міськради. – С. 283.

44.    Між війною і миром // Військо України. – 2018. - № 10. – С. 6-14 : фот.

45.    Мосіюк О. День Прапора / О. Мосіюк. – Київ : «К.І.С.», 2018. – 192 с. : іл.

46.    Національний прапор України // Сергійчук В. І. Національна символіка України. – Київ, 1992. – С. 85.

47.    Новітня історія України (1900–2000) : підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин та ін. – Київ : Вища шк., 2000. – 663 с.

       Зі змісту : Державний Прапор України. – С. 543.

48.    Підкова І. Україна 1991-1996 : хроніка подій / Ігор Підкова. – Львів, 2001. – С. 9.

49.    Прапор // Енциклопедія українознавства : словник. ч. : у 11 т. Т. 6 : "Пе-Пр" / Наук. т-во ім. Шевченка ; голов. ред. В. Кубійович. – Нью-Йорк, 1970. – С. 2308–2311.

50.    Рус М. Наш прапор : [вірш] // Національна символіка. – Київ, 1990. – С. 22.

51.    Савельєв О. М. Історія України : довід., хронологія подій, слов. для учнів та абітурієнтів / О. М. Савельєв. – Тернопіль, 2010.

Зі змісту: Прийнято Державну символіку України. – С. 311.

52.    Сергійчук В. І.  Національна символіка України : наук.-худож. книжка / В. І. Сергійчук. – Київ : Веселка, 1992. – 109 с.

Зі змісту : Прапори. – С. 31-86.

53.    Сергійчук В. І. Соборна пам’ять України: календар-альм. 2017 / Володимир Сергійчук. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2016. – 284 с.

Зі змісту: Під святим синьо-жовтим стягом (до 100-річчя першого підняття українського національного прапора в столиці Російської імперії). – С. 56-58.

54.    Сергійчук В. І. Соборна пам’ять України: календар-альм. 2019 / Володимир Сергійчук. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2018. – 285 с.

Зі змісту: Під синьо-жовтим прапором, але в чужих руках (до 100-річчя втрати Чорноморського флоту). – С. 162-165.

55.    Символіка Білоцерківщини : історія, герби, прапори / авт. гербів та прапорів : Гапоненко В. М., Єжов Р. П., Чернецький Є. А. та ін. – Біла Церква : Вид-во О. В. Пшонківського, 2004. – [41 с.] : іл. – (До 75-річчя утворення Білоцерківського району).

56.    Сто років боротьби. Українська революція 1917-1921 / Володимир В’ятрович, Ярослав Файзулін, Вікторія Яременко та ін. ; ред. Тетяна Порхун. – Київ : Укр. ін-т нац. пам’яті, [б. р.]. – 44 с. : іл.

Зі змісту: Державна символіка. – С. 16-17 : іл.

57.    Стрижак А. А. Установча влада : основні критерії легітимності внесення змін до Конституції України : наук. видання. – Київ : Логос, 2013. – 132 с.

58.    Супруненко В. П. Ми – українці : енциклопедія українознавства : у 2 кн. Кн. 1. – Дніпропетровськ, 1999. 

Зі змісту: Трисуття : (прапор). – С. 19-20.

59.    Сухомозький М. Україна у світі : енциклопед. довід. / Микола Сухомозький, Надія Аврамчук. – Київ, 2007. – С. 18.

60.    Сучасні символи та атрибути державності України: довід. : в 4 т. Т. 1 : Символи державного суверенітету та атрибути державності України. Кн. 1. – Київ, 2008.

Зі змісту: Державний Прапор України. – С. 45.

61.    Україна // Політико-адміністративний атлас України. – Київ, 2006.

Зі змісту: Прапор. – С. 94.

62.    Україна в словах : мовокраїнознав. слов.-довід. : навч. посіб. для учнів загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій, студ., усіх, хто вивчає укр. мову / упоряд. і кер. авт. кол. Ніна Данилюк. – Київ, 2004.

Зі змісту: Прапор. – С. 76-77.

63.    Україна : дитяча енциклопедія / авт.-упоряд. В. М. Скляренко, Т. В. Іовлєва, В. В. Мирошнікова, М. О. Панкова. – Xарків : Фоліо, 2006. – 463 с. – (Дитяча енциклопедія).

Зі змісту: Державний флаг незалежної України : фото. – С. 73.

64.    Україна. Нова епоха: 1991-2011 / упоряд. тексту Андрій Анатолійович Кокотюха. – Київ : КМ Publishing, 2011. – 351 с. : іл.

Зі змісту: Україна стає незалежною. – С. 10-11.

65.    Україна : повна енциклопедія / авт.-упоряд. : В. М. Скляренко, Т. В. Іовлева, В. В. Мирошнікова та ін. – Харків : Фоліо, 2006. – 463 с.

Зі змісту: Державний флаг незалежної України. – С. 73;

Національна символіка України. – С. 82-85.

66.    Україна: хроніка ХХ століття: довід. вид.: роки 1991–1995. / ред. рада: В. М. Литвин, Л. В. Губерський, І. М. Дзюба та ін.; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2005.

Зі змісту: Державний Прапор України. - С. 56.

67.    Українське козацтво : мала енциклопедія / кер. авт. кол. Ф. Г. Турченко ; відп. ред. С. Р. Лях. ; НДІ козацтва при Запоріз. нац. ун-ті. - 2-е вид. , доповн. і переробл. – Київ ; Запоріжжя , 2006.

Зі змісту: Прапор. – С. 484-485 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

68.    Українські символи / уклад. : М. Дмитренко, Л. Іваннікова, Г. Лозко та ін. – Київ, 1994.

Зі змісту: Походження та значення блакитно-жовтих барв. – С. 10;

Прапор України. – С. 14.

69.    Уряди України у ХХ ст. : наук.-докум. вид. / авт. кол. : С. В. Кульчицький, Н. П. Барановська, Т. Б. Бикова та ін. ; відп. ред. В. М. Литвин ; Каб. Міністрів України ; НАН України. – Київ, 2001.

        Зі змісту: Мітинг з нагоди підняття національного прапора над будинком Верховної Ради України. Київ, вересень 1991 р. : (фотоіл.). – С. 570.

70.    Червінський В. І. , Обушний М. І.  Історія України : Джерельний літопис / В. І. Червінський, М. І. Обушний . – Київ : Вид-во України, 2016. – 896 с. : іл.

        Зі змісту: Державний прапор України. – С. 698.

71.    Чмир М. «Командні хоругви» Галицької Армії (серпень 1919 р.) // Знак. – 2006. – Ч. 40. – С. 8-9.

72.    Чорномаз Б. Історія Української державності : навч. посіб. / Богдан Чорномаз . – Київ : Талком, 2020. – 207 с.

         Зі змісту: Державний Прапор. – С. 205.

73.    Щукін В. В. Історія держави і права України: слов. термінів і понять / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк. – Київ, 2011.

      Зі змісту: Державний Прапор України. – С. 197.

74.    Ярещенко А. П. Земле, моя всеплодющая мати…: нариси з історії укр. культури / А. П. Ярещенко. – Харків : Прапор, 2010. – 295 с.

        Зі змісту: Державний Прапор України. – С. 65-69.

 

Укладач Кареліна С. Ю.

Науковий редактор Єфіменко Г. В.