ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

375-річчя І. С. Мазепи

20 березня у Виставковому залі відкрилась книжкова виставка «Іван Мазепа як будівничий української культури» присвячена 375-річчю від дня народження І. С. Мазепи (1639–1709), українського державного і політичного діяча, гетьмана Лівобережної України.

 

 

Література:

1. Іван Мазепа та його доба. Історія, культура, національна пам’ять : Матеріали міжнар. наук. конф. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія"; ред. В. Брюховецький. – К. : Темпора, 2008. – 486 с.

2. Іван Мазепа: Матеріали до навчально-виховних занять : Матеріали до навч.-вихов. занять / упоряд. В. Островський. – Тернопіль: "Мандрівець", 2011. – 150 с.

3. Акимович, Є. Гетьман Іван Мазепа та його час : нариси укр. культури : Кн. 5 / Є. Акимович. – Одеса : Чорномор’я, 2008. - 239 с.

4. Бантыш-Каменский, Д. Н. История Малой России. Ч. 3: От избрания Мазепы до уничтожения Гетманства/ Д. Н. Бантыш-Каменский. – 3-е изд. – М.: В. Логинов, 1842. – 239, 99 с.

5. Богдан Хмельницький. Іван Виговський. Петро Дорошенко. Іван Мазепа / І. А. Коляда [та ін.]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. – 472 с.

6. Борщак, І. М. Р. Іван Мазепа: Життя й пориви великого гетьмана: авториз. пер. з фр. / І. М. Р. Борщак. – К.: Свенас, 1991. - 133, [2] с.

7. Борщак, І. М. Іван Мазепа: Життя й пориви великого гетьмана : (Авториз. пер. з фр.)/ І. М. Борщак. – Львів : Червона калина, 1933. – IX, 180 с.

8. Будзиновський, В. Гетьман Мазепа / В. Будзиновський. – Львів : Наукове т-во ім. Шевченка, 1909. - 47 с.

9. Волосков, В. Ф. Останнє кохання Івана Мазепи / В. Ф. Волосков. – Полтава : Рік, 2009. – 111 с.

10. Готвальд, В. Мазепа / В. Готвальд. – М. : Дело, 1912. – 96 с.

11. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Чернігів. іст. музей ім. В. В. Тарновського ; упоряд. С. Павленко. - 2-е вид. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 1142 с.

12. Журавльов , Д. В. Мазепа: людина, політик, легенда / Д. В. Журавльов. – Х. : Будинок друку, 2012. – 384 с.

13. Ковалевська, О. О. Збірник "Мазепа" : реконструкція видавничого проекту 1939–1949 років / О. О. Ковалевська ; Національна академія наук України, Музей-архів ім. Д. Антоновича УВАН У США, Інститут історії України. – К.: Темпора, 2011. – 173 с.

14. Коновалова, М. М. Гетьман Мазепа у фольклорі і літературі: монографія/ М. М. Коновалова, Т. М. Грачова. – Донецьк : Ноулідж, 2013. – 158 с.

15. Костомаров, Н. И. Мазепа / Н. И. Костомаров. – М. : ТЕРРА – Книжный клуб, 2004. – 335 с.

16. Костомаров, Н. И. Мазепинцы / Н. И. Костомаров. – К. : Киевская Русь, 2011. – 92 с.

17. Крупницький, Б. Д. Гетьман Мазепа та його доба / Б. Д. Крупницький. – К.: Україна, 2001. - 238 с.: іл.. – Пер. з нім.

18. Мазепіана. Незавершений проект Сергія Якутовича. Ч. 1 / ред. О. Лайко. – К. : "Дуліби", 2005. – 120 с.

19. Мазепа, І. Листи Івана Мазепи. Т.2: 1691–1700 / І. Мазепа ; Національна академія наук України, Інститут історії України ; упоряд. В. В. Станіславський. – К., 2010. – 752 с.

20. Мазепа, І. През шаблю маєм права : твори / І. Мазепа. - Біла Церква : Альманах, 2004. – 112 с.: ил., портр.

21. Мазепа, І. П. Україна в огні й бурі революції 1917– 1921 : в 3 ч. Ч.2 : Зимовий похід. Ч.3 : Кінець збройних змагань УНР/ І. П. Мазепа. – Дніпропетровськ : Січ, 2002. – 334 с. : ил.

22. Мальченко, О. Художнє лиття гармат у Гетьманщині за часів правління Івана Мазепи / О. Мальченко ; Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ. – К., 2007. – 159 с. + 28 л. фото.

23. Марченко, О. І. Література про гетьмана І. С. Мазепу в фондах Державної історичної бібліотеки України / О. І. Марченко. – К., 1999. – 10 с.

24. Мицик, Ю. Іван Мазепа / Ю. Мицик. – К., 2007. – 69 с. – (Великі Українці).

25. Павленко, С. О. Іван Мазепа : биография отдельного лица / С. О. Павленко. – К. : "Альтернативи", 2003. – 416 с. : ил. – (Особистість і доба)

26. Павленко, С. О. Зображення гетьмана І. Мазепи: (кінець XVII – початок XX століть) / С. О. Павленко. – Чернігів : Русь, 2010. – 143 с.

27. Павленко, С. О. Міф про Мазепу / С. О. Павленко. – Чернігів : Сіверянська думка, 1998. – 246 с. : іл.

28. Павленко, С. Іван Мазепа як будівничий української культури / С. Павленко. - К. : "Києво-Могилянська академія", 2005. – 304 с.

29. Павленко, С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р./ С. Павленко. - 2-е вид. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 267 с.: іл.

30. Політична діяльність гетьмана Івана Мазепи : Моногрфія/ В. М. Голобін; Міністерство освіти і науки України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009. – 179 с. – (Українська національна ідея. Дослідження, переклади, публікації. ; Вип. XII).

31. Радишевський, Р. П. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого барокко / Р. П. Радишевський, В. Свербигуз. – К. : Просвіта, 2006. – 551 с.

32. Рендюк, Т. Г. Гетьман Іван Мазепа : Українські і румунські шляхи / Т. Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2009. – 286 с. : фото.цв..

33. Сіткарьова, О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи / О. В. Сіткарьова. – К., 2005. – 196 с.

34. Сергийчук, В. Кого предал гетман Мазепа/ В. Сергийчук. - К.: Просвіта, 2006. - 159 с. + 1 л. портр.

35. Травкіна, О. Мазепина брама: Царські срібні ворота іконостасу колишнього кафедрального Борисоглібського собору м. Чернігова / О. Травкіна. - Чернігів, 2007. – 34 с. : ил.

36. Універсали Івана Мазепи : (1687–1709) : Ч. 2 / НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ; упоряд. І. Бутич. – К. : Львів : Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, 2006. – 798 с. – (Універсали українських гетьманів).

37. Чухліб, Т. В. Секрети українського полівасалітету: Хмельницький – Дорошенко – Мазепа / Т. В. Чухліб ; НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва. – К. : Києво-Могилянська академія, 2011. – 327 с.

38. Шевчук, В. О. Просвічений володар. Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / В. О. Шевчук. – К. : Либідь, 2011. – 464 с.

39. Ямчук, П. М. Бароковий універсум Мазепи: культурний аспект / П. М. Ямчук. – Умань : АЛМІ, 2005. - 104 с.