ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Міжнародний день музеїв

Відділом обслуговування користувачів підготовлено віртуальну книжкову виставку до Міжнародного дня музеїв «Національні історико-культурні заповідники України».

Міжнародний день музеїв відзначається щорічно 18 травня по всьому світу -більш ніж у 150 країнах. Рішення про встановлення цього свята було прийняте 1977 року на черговому засіданні ICOM (International Council of Museums - Міжнародна рада музеїв). Девіз цього свята: «Музеї - важливий засіб культурного обміну, збагачення культур і розвитку взаєморозуміння, співробітництва й миру між народами».

Цей день є приводом для підвищення обізнаності про те, наскільки музеї є важливими у розвитку суспільства. Збираючи та зберігаючи пам’ятки матеріальної і духовної культури, вони поєднують історію минулого й сучасні досягнення, також ведуть велику науково-дослідницьку та культурно-освітню роботу. Через музеї суспільство висловлює своє ставлення до історико-культурної спадщини.

Щороку Міжнародна рада музеїв обирає і затверджує тему Міжнародного дня музеїв, яка є основною і має на меті привернути увагу суспільства. Цьогорічна тема - «Музеї заради рівності: різноманітність та інклюзія». День музеїв – 2020 має стати майданчиком для різних поглядів і точок зору, які має строкате суспільство, та інструментом для подолання упередженості. Міжнародна рада музеїв наголошує на тому, що потенціал музеїв продукувати важливий досвід для людей будь-якого походження є центральним у плані їхнього значення для суспільства. Музеї, як інституції в центрі суспільства, мають можливість встановлювати діалог між культурами, будувати мости для мирного світу і визначати стале майбутнє.

В Україні нараховується близько п'яти тисяч різноманітних музеїв - природничих, літературних, мистецьких, етнографічних, технічних, галузевих тощо, в яких зберігається майже 12 млн. музейних предметів. Найпоширенішим видом вітчизняних музеїв є краєзнавчі та музеї історичного й археологічного профілю, на які припадає більш ніж 65 відсотків музейного фонду країни.

Окрему групу історико-краєзнавчих музеїв становлять історико-культурні (історико-археологічні, архітектурно-історичні, історико-етнографічні, історико-меморіальні) музеї-заповідники, які створюються на основі ансамблю, комплексів пам’яток та окремих пам’яток природи, історії, архітектури, культури та територій, що становлять особливу історичну, наукову та культурну цінність.

В нашій країні існує більше 60 історико-культурних заповідників, четверта частина з яких має статус національних. Це, наприклад, такі відомі заповідники, до складу яких входять пам’ятки світового значення, як Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник та Національний заповідник «Софія Київська». Наша виставка звертає увагу на деякі інші історико-культурні заповідники національного значення, які є важливими осередками науково-дослідницької діяльності та цінними об’єктами культурної спадщини України.

Національний історико-археологічний заповідник «Ольвія» — комплекс пам'яток відомого античного міста-держави Ольвії в Миколаївській області біля села Парутине. Територія заповідника включає городище і некрополь стародавньої Ольвії. До складу заповідника також включено острів Березань, розташований у Чорному морі, за 12,8 км на південний захід від Очакова, де існувало найдавніше в Північному Причорномор'ї давньогрецьке поселення. Заповідник має власний музей, фонди археологічних матеріалів (понад п'ятдесят тисяч одиниць зберігання), наукову бібліотеку, експозицію архітектурно-будівельних залишків античної доби. Експонуються залишки фортечних мурів, житлових кварталів, римської цитаделі, Західного та Центрального теменосів, поховальних склепів та ін.

Під час багаторічних розкопок у Ольвії виявлено велику кількість високохудожніх творів мистецтва, які прикрашають вітрини багатьох музеїв світу: Петербурзького Ермітажу, Одеського археологічного музею, Київського національного історичного музею, Британського музею у Лондоні, Паризького Лувру, Берлінського музею та інших. Унікальна колекція античних пам'яток представлена і в музеї заповідника Ольвії.

Національний заповідник «Замки Тернопілля» — історико-архітектурний заповідник, його основний об'єкт — замок князів Збаразьких, у 40 залах якого впродовж 10 років експонували понад 100 художніх виставок. Тут відкрито органний зал, у казематах палацу — ресторан «Легенда».

Було створено дві філії заповідника: 1999 року на базі пам'ятки архітектури національного значення — палацово-паркового комплексу XIV–XIX ст. — Вишнівецьку філію, а 2004 року на базі пам'ятки архітектури національного значення — Скалатського замку XVII ст. — Скалатську.

До складу заповідника входять:

• замок 1631 року у м. Теребовля;

• замок XVI–XVII століть у містечку Микулинці Теребовлянського району;

• замок XVII століття в містечку Золотий Потік;

• замок 1600 року в селі Підзамочок;

• замок XIV–XVIII століття в селі Язловець Бучацького району;

• замок XVI–XVIII століть у селищі Скала-Подільська;

• замок XVII століття в селі Кривче Борщівського району;

• замок XVI–XVIII століть у місті Чортків.

У запасниках Національного заповідника «Замки Тернопілля» зберігається понад 50 тисяч експонатів: колекції ікон, нумізматики, боністики, геральдики, вишивки, керамічних люльок, годинників, музичних інструментів, антикварних меблів, килимів, скульптур Антона Осінського, Йогана-Георга Пінзеля, археологічних знахідок різних історичних періодів тощо.

Націона́льний істо́рико-архітекту́рний запові́дник «Кам'яне́ць» розташований в Кам'янці-Подільському Хмельницькій області та є одним з найстаріших на території України.

Площа заповідника становить 121 га. Це передусім Старе місто, затиснене в петлі річки Смотрич, а також прилеглий каньйон Смотрича, Замковий міст, комплекс Старого й Нового замків. До творення неповторного архітектурного обличчя міста у різні періоди історії доклали майстерності своїх рук архітектори й скульптори із Італії, Нідерландів, Вірменії, Польщі, Франції, Туреччини та ін.

Станом на 2013 р. в Кам’янці зареєстровано 282 пам’ятки культурної спадщини, зокрема 169 пам’яток архітектури (104 національного і 65 - місцевого значення), 31 пам’ятка історії, 8 пам’яток археології, 2 пам’ятки садово-паркового мистецтва, 72 пам’ятки природи (з них дві пам’ятки природи національного значення - геологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення Смотрицький каньйон і Ботанічний сад). Усі вони перебувають у різній власності: державній, комунальній, приватній, Хмельницької облради, власності релігійних громад тощо. За цим показником Кам'янець-Подільський посідає третє місце в Україні (після Києва та Львова).

Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» створений на базі комплексу пам'яток історії, культури та природи, пов'язаних з історією українського козацтва доби Гетьманщини. Розташований у місті Батурині Бахмацького району,Чернігівської області.

Пам’ятки національного значення:

• Палац гетьмана Кирила Розумовського - єдиний збережений в Україні гетьманський палац, зведений в 1799-1803 рр. за проектом видатного архітектора Чарлза Камерона;

• Будинок Генерального суду (будинок В. Кочубея) кінця ХVІІ століття — рідкісний зразок цивільної архітектури доби українського барокко;

• Воскресенська церква — усипальниця гетьмана К. Розумовського, 1803 р. — храм зі збереженим похованням гетьмана Лівого й Правого берегів Дніпра та Війська Запорозького Кирила Григоровича Розумовського;

• Дзвіниця Батуринського Миколо-Крупицького монастиря, 1823-1825 рр. — домінанта Миколо-Крупицького монастирського ансамблю;

• Пам'ятник жертвам Батуринської трагедії 1708 р. (2004 р.) на території Цитаделі Батуринської фортеці.

Пам’ятки садово-паркогово мистецтва:

• Парк «Кочубеївський»;

• Парк біля палацу Кирила Розумовського.

Також тут знаходяться 8 пам’яток архітектури місцевого значення.

Музеї:

• Палац гетьмана Кирила Розумовського;

• Музей археології Батурина;

• Будинок генерального судді Василя Кочубея;

• територія Цитаделі Батуринської фортеці.

Одним з напрямів наукової роботи заповідника є організація та проведення (спільно з Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка) наукових конференцій — Батуринських читань.

Націона́льний архітекту́рно-істори́чний запові́дник «Черні́гів старода́вній» є одним із головних туристичних об'єктів Чернігівщини та України. До його складу входять 29 унікальних пам'яток архітектури та історії, шість з яких домонгольського періоду і вважаються одними з найдавніших у Східній Європі. У складі заповідника:

• найдавніший храм Київської Русі — Спасо-Преображенський собор (поч. ХІ ст.);

• один з найбільших у Європі курганний некрополь (ІХ – Х ст.);

• визначна пам'ятка печеробудівництва — Антонієві печери (XV – XVIII ст.);

• П'ятницька церква (кін. XII – поч. XIII ст., діюча);

• Троїцький собор (1679 – 1695, діючий);

• Свято-Успенський Єлецький монастир (1060 – 1680, діючий);

• Чернігівський колегіум (1700);

• унікальна колекція іконопису (XVII – XIX ст.);

• пам'ятки писемності і книгодрукування (XVII – XIX ст.).

Науковий та фондовий матеріал заповідника нараховує понад 70 тисяч одиниць зберігання, серед яких:

• унікальна колекція професійного, народного та старообрядницького іконопису XVIII – XIX ст. яка нараховує більше 800 ікон;

• колекція стародруків, що нараховує більше 100 книг;

• фонд фотонегативів (більше 7 тис.);

• фонд дерев'яного різьблення, архітектурно-будівельних деталей;

• унікальна колекція таврованої цегли (до 1 тис. штук);

• тканини, вишивка та предмети церковного культу (більше 500 одиниць збереження);

• колекція художнього металу (до 200 одиниць збереження, в тому числі неперевершені царські врата Борисоглібського собору);

• найчисельніша колекція археології (більше 50 тис. одиниць збереження).

Національний заповідник «Давній Галич» — комплекс пам'яток історії та культури стародавнього Галича та Галицько-Волинської держави ХІІ-ХІІІ ст., більшість яких розташовані в межах сучасного села Крилос та міста Галич, Галицький район Івано-Франківської області. В складі заповідника - низка пам'яток загальнодержавного та світового значення, фундаменти 14 літописних церков ХІІ-ХІІІ ст., понад 200 пам'яток археології, 18 природоохоронних об'єктів, органічно пов'язаних з пам'ятками історії та архітектури.

Найвизначніші пам'ятки:

В місті Галич:

• Церква Різдва Христового (XIV–XVI ст.);

• Галицький (Старостинський) замок (XIV–XVII ст., руїни).

В селі Крилос:

• Залишки княжого Галича (XI–XIII ст.);

• Фундаменти Успенського собору (ХІІ ст.) з місцем поховання князя Ярослава Осмомисла та каплицею св. Василія (XV ст.);

• Фундаменти Іллінської церкви (XII ст.);

• Легендарна Княжа криниця (XII ст.);

• Церква Успіння Пресвятої Богородиці (XVI ст.);

• Галичина Могила;

• Система оборонних споруд з кількома рядами потужних валів.

В селі Шевченкове:

• Церква Святого Пантелеймона, перлина галицької архітектури школи XII ст.

В селищі Більшівці:

• Костел та монастирський комплекс Кармелітів (XVII ст.).

До складу заповідника також входять три музеї:

• Музей історії давнього Галича (село Крилос);

• Музей-скансен народної архітектури і побуту Прикарпаття (село Крилос);

• Музей караїмської історії Прикарпаття.

Націона́льний музе́й-запові́дник украї́нського гонча́рства в Опішному (Зіньківський район Полтавської області) створений з метою збереження й популяризації гончарської спадщини України. Діяльність Музею-заповідника спрямована на збирання польових матеріалів, формування колекцій, наукове вивчення та популяризацію українського гончарства.

В складі заповідника функціонують:

• Національний архів українського гончарства;

• Гончарська книгозбірня України;

• Науково-пошуковий відділ аудіовізульних джерел;

• Центр спеціальних методів дослідження кераміки;

• Меморіальний музей-садиба гончарівни Олександри Селюченко;

• Меморіальний музей-садиба гончарської родини Пошивайлів;

• Меморіальний музей-садиба філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа;

• Музей мистецької родини Кричевських;

• Видавництво «Українське Народознавство»;

• Центр популяризації гончарської спадщини — Мистецька галерея, в якій експонуються художні керамологічні виставки, у тому числі твори провідних гончарів і художників-керамістів України;

• Центр досліджень українського гончарства.

Список літератури:

Замки і палаци Тернопілля [Текст] : [туристичний буклет] / . - [Тернопіль] : Мандрівник, 2015. - 48 с. : іл., 1 карта.

Тернопільська область зберегла для України 34 унікальні замки та оборонні споруди, унікальні природні витвори, духовні святині. На території області збережено унікальні дерев’яні та кам’яні храми, печери, джерела з цілющою водою. У багатьох церквах шанобливо зберігаються мощі святих та чудотворні ікони, завдяки яким вірячи неодноразово отримували зцілення душі і тіла.

Кам’янець-Подільський: Фотоальбом [Текст] / ред. В. А. Заклевський. - Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. - 31 с. : іл.

Киркевич В.Г. Гетьманська столиця Батурин [Текст] / В. Г. Киркевич, В. Д. Віроцький. - Київ : Техніка, 2007. - 187 с. : іл. - (Національні святині України).

Максимів Н. Ольвія – це Україна [Текст] / Н. Максимів. - Львів ; Вишневе : Духовна вісь, 2017. - 88 с. : іл.

Міщанин В. Північна група малих осередків гончарства Опішненського гончарного району (друга половина XIX-XX століття) [Текст] / В. Міщанин ; Національна академія наук України, Міністерство культури і туризму України. - Опішне : Українське Народознавство, 2005. - 298 с.

Мороз В. Замки Тернопілля [Текст] / В. Мороз. - Тернопіль : "Підручники і посібники", 2009. - 175 с.

Пастернак Я. Старий Галич. Археологічно- досліди у 1850-1943 рр. [Текст] : Ювілейне видання присвячене 1100-річчю / Я. Пастернак ; Інститут українознавства при Прикарпатськом університеті ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 1998. - 347 с. : іл.

Чайка В І. Збаразький замок [Текст] / В. І. Чайка ; Нац. заповідник “Замки Тернопілля”, Фонд культурної спадщини “Оберіг”. - Тернопіль : Астон, 2011. - 119 с. : іл. - Присвячено 800-річчю Збаража.

Книга присвячена одному із найбільш відомих туристичних об’єктів Західної України – замку ХVІІ століття в місті Збаражі Тернопільської області. Автор вперше робить спробу стисло подати не лише історію побудови і функціонування цієї пізньосередньовічної твердині, що розташована на межі історичної Волині і Галичини, але і прослідковує процеси реставрації і відбудови фортеці, які зумовили її відродження сьогодні. Особливе місце у книзі займає інформація про власників Збаразького замку, археологів, істориків, архітекторів, реставраторів, будівельників, керівників різних рівнів, доля яких перепліталася з цією унікальною пам’яткою історико-культурної спадщини України.

Чернігівщина (факти, події, постаті) [Текст] / М. Бутько, В. Ведмідь, Л. Волошок, П. Грищенко; В. Мельничук. - Чернігів : Чернігівські обереги, 2003. - 256 с. : іл.

Більше документів по даній  темі Ви можете знайти в електронному каталозі та тематичних БД нашої Бібліотеки.