ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

До Дня Соборності України – 22 січня

21 січня 2020 р. у Національній історичній бібліотеці України (читальна зала) до Дня Соборності України (22січня) відкрито виставку документів «Соборність України».

22 січня у день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, Україна відзначає День соборності – визначної історичної події початку XX ст. (Київ, Софійська площа, 1919 р.) – за утвердження української державності, історичної єдності земель, консолідації суспільства, зміцнення міжнародного авторитету України та у зв’язку зі 101-ю річницею подій Української революції 1917–1921 років у читальній залі Національної історичної Бібліотеки України 21 січня 2020 року відкрито тематичну виставку документів фонду «Соборність України».

Споконвічна мрія українського народу про незалежну, соборну національну державу стала дійсністю, визнаною світі. Могутній вияв волі українців до етнічної, територіальної та політичної консолідації є свідченням їх духовної самоідентифікації.

Об'єднання УНР і ЗУНР виявляло цивілізований демократичний процес етнонаціональної консолідації громад та територій в єдиній суверенній державі на принципах історичного самоусвідомлення спільності, добровільного волевиявлення, опори на власні політичні і матеріальні ресурси, свободи і незалежності.

Акт Соборності відобразив потужний потенціал ментальності національної політичної еліти, навернув до зростання загальнодержавної свідомості і патріотизму українців. Ідея соборності українських земель і нині в умовах російської агресії залишається інтегральним чинником єдності України.

Указом Президента України Порошенка П. О. № 871/2014 від 13 листопада 2014 року встановлено щорічно відзначати день проголошення в 1919 році Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки — 22 січня – як День Соборності України.

Запрошуємо відвідати Бібліотеку, ознайомитись з експозицією!

Соборність України

(До Дня Соборності України – 22 січня)

Бібліографічний список

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : офіц. вид. / М-во юстиції України. – Київ, 2006. – 124 с.

2. Україна. Президент (2014- ; П. О. Порошенко). Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 -1921 років : Указ № 17/2016 від 22 січ. 2016 р. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/17/2016

3. Україна. Президент (2014- ; П. О. Порошенко). Про відзначення у 2016 році Дня Соборності України : Указ № 731/2015 від 30 груд. 2015 р. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/7312015-19701

4. Україна. Президент (2014- ; П. О. Порошенко). Про День Соборності України : Указ № 871/2014 від 13 листоп. 2014 р. // Офіц. вісник України : зб. нормат.-правових актів : офіц. вид. / М-во юстиції України. – Київ, 2014. – № 92 (25 листоп.). – Ст. 2640.

5. Україна. Верховна Рада. Про відзначення 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки та проведення Всеукраїнської естафети єднання : постанова № 2521-VIII 5 вересня 2018 року // Відомості Верховної Ради. – 2018. – № 39. – Ст. 287. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2521-viii

6. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження плану заходів з відзначення 100 річчя подій Української революції 1917—1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року : Розпорядження № 777-р від 26 жовт. 2016 р. Київ. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249445447

***

7. Мітинг на Софійській площі з нагоди проголошення Акта злуки ЗУНР і УНР. Київ, 22 січня 1919 р.[фото] // ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. об. 0 -183079.

8. Члени делегації ЗУНР під час проголошення Акта злуки ЗУНР і УНР на Софійській площі. Київ, 22 січня 1919 р. : [фото] // ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. об. 0-183078.

***

9. Адамович С. Розпад партійно-радянської системи і здобуття незалежності України (1989–1991 рр.) / С. Адамович // Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України. – Івано-Франківськ, 2009. – С . 81–99.

10. Андрухів І. Кость Левицький: політик, громадський діяч, правник (1859-1941) / І. Андрухів, С. Сворак, В. Ковалик. – Надвірна : Надвірнян. друк., 2009. - 103 с. - Шифр : А20730 / 9(с2) / А663 / КХ

11. Багнюк А. Л. Символи українства : художньо-інформ. довід. / А. Л. Багнюк. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2010. – 510 с. : іл.

12. Бачинський Лев // Енцикл. українознавства : словник. ч. Т. 1 / ред. В. Кубійович ; Наук. т-во ім. Шевченка. – Львів, 1993. – С. 102.

13. Бевз Т. Інструкція тимчасового уряду як каталізатор боротьби за соборність етнічних українських земель / Т. Бевз // Іст. журн. – 2010. – № 1–3. – С. 14–26. – Бібліогр. : 65 назв.

14. Бевз Т. А. "Соборність" і "регіоналізм" у контексті суспільно-політичної думки / Т. А. Бевз // Регіон. проблеми укр. історії. – Умань, 2008. – Вип. 1. – С. 5–17.

15. Бойко М. П. Кирило-Мефодіївське товариство : філософ. та культуролог. ідеї нац. самосвідомості та державотворення : монографія / М. П. Бойко. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2006. – 452 с.

16. Бойко Т. Якою має бути Українська Самостійна Соборна Держава в XXI столітті та "питання Москви" (II Бандерівські читання 2 лютого 2015 року) / Т. Бойко //Українознавство. – 2015. - № 1(54). – С. 219-221.

17. “Братня” навала. Війни Росії проти України ХІІ—ХХІ ст. / В. Брехуненко [та ін.]. - Київ, 2016. - 248 с. : іл., карти..

18. Василик І. Б. Кость Левицький : від адвоката до прем’єра ЗУНР : моногр. / І. Б. Василик. – Київ : Задруга, 2013. – 176 с.

19. Великочий В. С. Акт злуки УНР і ЗУНР в оцінці української історіографії / В. С. Великочий // Галичина. – Івано-Франківськ, 2011. – Ч. 18-19. – С. 289-296. – Бібліогр. : 29 назв.

20. Великочий В. Феномен соборності і регіоналізму за революційної доби 1917 1919 рр. в інтерпретаціях сучасної української історіографії / В. Великочий // Іст. панорама. – Чернівці, 2008. – Вип. 6. – С. 66–76.

21. Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронол. довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – 2 е вид., доп., доопрац. – Київ, 2005. – С. 327.

22. Винниченко В. Відродження нації : в 3 ч. Ч. 3 : Історія української революції (марець 1917 р. – грудень 1919 р.). / В. Винниченко – Київ : Політвидав України, 1990. – 542 с. – (Б-ка репринт. вид.) – Репринт. відтворення вид. 1920 року.

23. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення / Володимир Винниченко. – Київ : Вид. т-во «Криниця», 1991. – 126 с.

24. Вовканич С. Суспільні трансформації в умовах глобалізації: соціогуманістичні імперативні, неекономічні чинники та євроінтеграційні пріоритети / С. Вовканич // Народознав. зошити. – Львів, 2014. - № 2(116). - С. 201-220.

25. Водотика Т. С. Слідча справа Лонгина Цегельського : джерелознавча характеристика та інформаційний потенціал / Т. С. Водотика, І. В. Іваницький // Архіви України. – 2014. – № 3 (Трав.-черв.). – С. 104 -111.

26. Возняк С. Соборність як базова цінність українського народу : історико філос. аспект / С. Возняк // Україна соборна : зб. наук. ст. – Київ, 2005. – Вип. 2. Ч. 2. – С. 42–49.

27. Возняк С. М. У боротьбі за дружбу народів : (проблеми нації і нац. відносин в ідеології укр. революц. демократії останньої чверті ХІХ–поч. ХХ ст.) / С. М. Возняк. – Львів : Вид во при Львів. держ. ун-ті, Вид. об-ня «Вища шк.», 1981. – 191 с.

28. Каднічанський Д. Вшанування пам’яті Тараса Шевченка в Галичині / Д. Каднічанський [и др.] // Краєзнавство. – 2014. – № 1. – С. 10-19. – Бібліогр. в кінці ст.

29. Кононенко П. До скарбниці українознавства: історична пам'ять, українська соборність та політична нація у дослідженнях Мая Панчука / П. Кононенко, О. Калакура // Українознавство. – 2012. – № 2. – С. 22–26. – Прим. в кінці ст.

30. Краснодемська І. Науковий круглий стіл до Дня Соборності України / І. Краснодемська // Українознавство. – 2015. – № 1(54). – С. 213-218.

31. Гай-Нижник П. П. Акт Злуки УНР і ЗУНР : втілення і крах ідеалу Соборної України / П. П. Гай-Нижник // Регіон. проблеми укр. історії. – Умань, 2008. – Вип. 1. – С. 44–58. – Бібліогр. : 22 назви.

32. Галицька-Дідух Т. Зовнішньополітична діяльність урядів УНР і ЗУНР у контексті державно-соборницької ідеї (1919–1920 рр.) / Т. Галицька Дідух // Україна соборна : зб. наук. ст. – Вип. 2. – Київ, 2005. – С. 202–217.

33. Головченко В. Боротьба за соборність України в контексті Другої світової війни / В. Головченко // Україна дипломатична. – 2014. – Вип. 15. – С. 802-824.

34. Гошуляк І. Історіографічна оцінка та національно-політичне значення Акту Злуки / І. Гошуляк // Пам’ять століть. – 2006. – № 1. – С. 4-27.

35. Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності : (від ідеї до Акту Злуки) / Іван Гошуляк ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Кураса, 2009. – 466 с. : [2] арк. іл.

36. Гражданская война на Украине, 1918-1920 : сб. док. и материалов : в 3 т. 4 кн. – Київ, 1967.

Т. 1. Кн. 1 : Освободительная война украинского народа против немецко австрийских оккупантов. Разгром буржуазно националистической Директории / под ред. И. К. Рыбалки. – 875 с.

Т 1. Кн. 2 : Борьба робочих и крестьян за освобождение Украины от интервентов Антанты и деникинцев. Ноябрь 1918–апрель 1919 / под ред. : Н. И. Супруненко, М. А. Рубача. – 491с.

37. Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка : (до 125-річчя від дня народж.) / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – Київ, 2006. – 280 с.

38. Грушевський М. На порозі Нової України : гадки і мрії / М. Грушевський ; ред. В. П. Плачинда. – Київ : Наук. думка, 1991. – 128 с.

39. 25 років незалежності : нариси історії творення нації та держави / В. В. Головко [та ін.] ; відп. ред. В. А. Смолій ; кер. авт. кол. Г. В. Боряк ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 795 с.

40. Дорошенко В. Українство в Росії. Новійші часи: з портретами / Дорошенко Володимир. – Відень : Накладом Союза визволення України, 1917. – Режим доступу : http://www.nibu.kiev.ua/elfond/Ukrainstvo_v_Rosii/Ukrainstvo_v_Rosii.pdf

41. Дорошенко Д. Історія України : 1917–1923 рр. / Д. Дорошенко. – Т. 2. – Ужгород, 1930. – 424 с.

42. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле, (1914-1918), Ч. 1 / Дорошенко Дмитро. – Львів : Червона калина, 1923-1924. – Режим доступу http://www.nibu.kiev.ua/elfond/doroshenko_spomyny/doroshenko_spomyny.pdf

43. Дробот І. Боротьба галицьких націонал-демократів за соборність українських земель у міжвоєнний період (1920–1930-ті рр.) / І. Дробот // Пам’ять століть. – 2002. – № 6. – С. 146-155.

44. З історії спеціальних служб України (1918–1920 р.р.) : зб. док. і матеріалів / Служба безпеки України, Держ. арх. ; Акад. Служби безпеки України. - Київ, 1999. – 70 с. : табл.

45. За Україну, за її волю! (День Соборності України. 1919 р.) // Календар знаменних і пам’ятних дат. 2004. – І кв. – Київ, 2003. – С. 40–43. – Бібліогр. : с. 42–43.

46. Західна Україна : боротьба за соборність : до 85-их роковин проголошення ЗУНР : методико-бібліогр. посіб. / упоряд. І. Лешнівська. – Львів : Ліга Прес, 2004. – 107 с. – Бібліогр. : с. 28–60 (608 назв.)

47. Західно-Українська Народна Республіка, 1918-1923 : ілюстр. історія. – Львів ; Івано-Франківськ : «Манускрипт Львів», 2008. – 523 с. : іл.

48. Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923 : док. і матеріали : у 5 т. 8 кн. / уклад. : О. Ю. Карпенко, К. П. Мицан. – Івано-Франківськ, 2001-2013.

49. Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР) : карта // Благодійний фонд "Україна-Русь". – Львів : НВФ "Карти і Атласи", 2008. – 1 л. у 4 рази складений : карт. – (90-річчю утворення присвячується).

50. Історія України : наук. допом. бібліогр. покажч. за 2007 р. / Держ. іст. б-ка України ; упоряд. : Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна. – Київ : Арістей, 2009. – 756 с.

51. Історія України : універс. ілюстр. довід. – Донецьк, 2008.

Зі змісту:

С. В. Винниченко. - С. 310–312;

С. Петлюра. - С. 312–314;

Західноукраїнська народна республіка (ЗУНР). - С. 343–345;

Є. Петрушевич. - С. 345;

К. Левицький. - С. 345;

М. Тарнавський. - С. 345–346.

52. Камінска О. З. Сидір Голубович – голова уряду Західноукраїнської Народної Республіки (січень –червень 1919 р.) / Щ. З. Камінска // Історико-культурні студії. – Львів, 2016. – Т. 3. № 1. – С. 43-49. – Бібліогр. : с. 48-49 (25 назв).

53. Кармазіна М. С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ- поч. ХХ ст.) / М. С. Кармазіна ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України ; Київ. держ. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 1998. – 351 с.

54. Клименко Т. А. Черкащина в період становлення української держави : 1917-1919 рр. : до 90-річчя утворення УНР та проголошення Акта Злуки / Т. А. Клименко, Е. А. Левицька, П. М. Жук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. – 151 с. : іл., портр. – Бібліогр. : с. 138-141 (139 назв.)

55. Ковальчук М. Війна з більшовицькою Росією за незалежність. 1917-1920 / М. Ковальчук. - Київ, 2007. - 69 с. - (Про Україну з гонором і гумором). - (За незалежність і соборність).

56. Компанієць І. І. Возз’єднання всіх українських земель в єдиній Українській Радянській соціалістичній державі / І. І. Компанієць. – Київ, 1967. – 48 с.

57. Компанієць І. І. Становище і боротьба трудящих мас Галичини, Буковини та Закарпаття на початку ХХ ст., (1900–1919 р.) / І. І. Компанієць ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ, 1960. – 372 с.

58. Конституційні акти України, 1917-1920 : невідомі конституції України. – Київ : Філос. і соціол. думка, 1992. – 272 с.

59. Конституція незалежної України : у 3 кн. / під ред. С. Головатого. – Київ : Укр. правн. фундація, 1995.

Кн. 1 : Документи, коментарі, статті. – 380 с.

60. Коропатник М. Українська революція 1917-1921 років : погляд із сьогодення / Михайло Коропатник // Сіверян. літопис. – 2018. - № 1-2. – С. 273-288. – Бібліогр. : с.285-288 (70 назв).

61. Косяненко Ю. Я. День соборності України / Ю. Я. Косяненко // Юрид. енциклопедія : в 6 т. – Т. 2 : Д Й / ред. кол. : Шемшушенко Ю. С. (голова), Бурчак Ф. Г., Зяблюк М. П. та ін. ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 1999. – С. 69–70.

62. Крисаченко В. Класична українська політична думка: набутки для сучасності / В. Крисаченко // Українознавство. – 2015.–№1(54). – С. 177-197. – Бібліогр. в кінці ст.

63. Курас І. Ф. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917-1920 рр.) / Курас І. Ф., Солдатенко В. Ф. – Київ : Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України, 2001. – 246 с.

64. Кучер В.І. Західна Україна. Боротьба за соборність українських земель (1923-1939) / В. І. Кучер // Київ. старовина. – 1999. – № 1. – С. 78-90.

65. Кязимова Г. Державотворення чи соціально-економічне визволення : порівняльний аналіз пріоритету поглядів лідерів української революції 1917-1921 рр. / Галина Кязимова // Емінак. – Київ ; Миколаїв, 1/2018. - № 1 (21). Т. 3. – С. 59-65. – Бібліогр. : с. 64-65 (20 назв).

66. Левенець Ю. Соборність як метафізична модель української геополітичної думки // Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки : проблеми становлення та розвитку (друга пол. ХІХ– поч. ХХ ст.) : моногр. – Київ, 2001. – С. 416–439.

67. Литвин М. Р. Історія ЗУНР / Литвин М. Р., Науменко К. Є. – Львів : Видавн. фірма «ОЛІР», 1995. – 364 с.

68. Литвин М. Р. Проект “Україна”. Галичина в Українській революції 1917–1921 рр. / М. Р. Литвин. – Харків : Фоліо, 2015. – 380 с. – (Програма “Українська книга” 2015 р.)

69. Литвин М. Соборність України та її супротивники (1918-1919 рр.) / М. Литвин // Україна соборна : зб. наук. ст. – Київ, 2005. – Вип. 2. Ч. 1. – С. 154–160.

70. Лихолат А. В. Директорія / А. В. Лихолат // Рад. енциклопедія історії України : в 4 т. – Т. 2 : Державін Лестригони / ред. кол. А. Д. Скаба, Б. М. Бабій, С. М. Бібіков та ін. – Київ, 1970. – С. 24–25.

71. Ляхоцький В. П. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) : покажч. арх. джерел / В. П. Ляхоцький; Укр. держ. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства, Іст. Т-во Нестора-Літописця. – Київ, 1998. – 80 с. – (Арх. та бібліогр. джерела укр. думки ; Вип. 1).

72. Мазепа І. П. Україна в огні й бурі революції 1917–1921 / І. П. Мазепа. – Київ : Темпора, 2003. – 608 с. : іл. Імен. покажч. : с. 593–602.

73. Мазепа І. П. Україна в огні й бурі революції 1917–1921 : 1. Центральна Рада – Гетьманщина – Директорія. 2. Кам’янецька доба / І. П. Мазепа. – Дніпропетровськ : Січ, 2001. – 415 : іл., портр.

74. Мазепа І. П. Україна в огні й бурі революції 1917–1921. Ч. 3. Польсько-український Союз. Кінець збройних змагань У.Н.Р. / І. П. Мазепа. – [Б. м. в.]: Прометей, [Б. р. в.]. – 223 с. – (Історично-політ. б ка).

75. Маланчук В. Ю. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) / В. Ю. Маланчук // Рад. енциклопедія історії України : в 4 т. – Т. 2 : Державін Лестригони / ред. кол. : А. Д. Скаба, Б. М. Бабій, С. М. Бібіков та ін. – Київ, 1970. – С. 199.

76. Мацькевич М. Історико-правові аспекти проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР / М. Мацькевич // Юридична Україна. – 2010. – № 12. – С. 25-31.

77. Мироненко О. М. Конгрес трудового народу України / О. М. Мироненко // Юрид. енциклопедія : в 6 т. – Т. 3 : К–М / ред. кол. : Шемшушенко Ю. С. (голова), Бурчак Ф. Г., Зяблюк М. П. та ін. ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2001. – С. 257.

78. Мироненко О. М. Українське державотворення. Невитребований потенціал : слов.-довід. / О. М. Мироненко, Ю. І. Римаренко, І. Б.Усенко, В. А. Чехович. – Київ : Либідь, 1997. – 559 с.

79. Митрофаненко Ю. Українська отаманщина 1918–1919 років / Юрій Митрофаненко. – 3-є вид., випр., доп. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2016. – 239 с.

80. Мірчук П. Від Другого до Четвертого Універсалу / Петро Мірчук. – Торонто : Ліга визволення України, 1955. – 71 с.

81. Мостяєв О. Соборність України та відмінності історико-політичних доль регіонів / О. Мостяєв // Українознавство-2009. – Київ, 2008. – С. 174–180.

82. Музичко О. Південна вісь Соборності : націєтворчі процеси в Українському Причорномор’ї (кін. XIX–перша пол. XX ст.) / О. Музичко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. – Одеса : ВМВ, 2015. – 352 с. : 4 вкл. л.

83. Національні процеси в Україні: історія і сучасність : док. і матеріали : довід. : у 2 ч. / за ред. В. Ф. Панібудьласки. – Київ, 1997.

Зі змісту : Акт Директорії про з’єднання всіх українських земель. – С. 527.

84. Павленко Ю. Українська державність у 1917-1919 р. : історико-генет. аналіз / Ю. Павленко, Ю. Храмов. – Київ : Манускрипт, 1995. – 262 с.

85. Павлюк І. З. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917–1939, 1941–1944 рр. / І. З. Павлюк, М. Мартинюк. – Луцьк : "Твердиня", 2005. – 432 с.

86. Панібудьласка В. Ф. Соборність / В. Ф. Панібудьласка // Юрид. енциклопедія : в 6 т. – Т. 5 : П-С / ред. кол. : Шемшушенко Ю. С. (голова), Бурчак Ф. Г., Зяблюк М.П. та ін. ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2003. – С. 538.

87. Панфілова Т. Трудова партія Галичини : боротьба за державну незалежність і соборність України (1919–1925 рр.) / Тетяна Панфілова. – Львів, 2008. – 180 с.

88. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності / Сергій Плохій. – 2-ге вид. – Харків, 2018.

Зі змісту: Втрачена мрія. – С. 281-296.

89. Полич М. І. Громадсько-політична діяльність Лонгина Цегельського в контексті суспільно-політичного життя східної Галичини кінця XIX– початку XX ст./ М. І. Полич // Проблеми історії України XIX– поч. XX ст. : [наук. студії] / НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України, 2013. – Вип. 22. – С. 193-202. – Бібліогр. в кінці ст.

90. Проблеми соборності України в ХХ столітті / редкол. : І. Ф. Курас, М. О. Шульга, В. Ф. Сотенко та ін. ; Ін-т нац. відносин і політології НАН України. – Київ, 1994. – 230 с.

91. Пукач В. В. За свободу і соборність : боротьба Української Повстанської Армії на Тернопільщині. Головний командир УПА Роман Шухевич – людина-леґенда / В. В. Пукач, І. Олещук. – Тернопіль : Новий колір, 2007. – 56 с. : іл., портр.

92. Ревегук В. Я. Соборність українських земель: теорія та практика місцевих більшовицьких організацій (квіт. 1917 – квіт. 1918 років) / В. Я. Ревегук // Іст. пам’ять : наук. зб. – 2010. – Вип. 1. – С. 68-82. – Бібліогр.: 47 назв.

93. Реєнт О. Іван Франко — співець єдності України: До 160–річчя з дня народження Івана Франка / О. Реєнт // Краєзнавство. – 2016. – № 3/4(96/97’2016). – С. 11–16. – Бібліогр. в кінці ст.

94. Реєнт О. Україна соборна : наук. розвідки і рец. : (до 15-річчя незалежності України) : монографія / Реєнт О ; Ін-т історії України НАН України. – Київ : Ін т історії України НАН України, 2006. – 131 с.

95. Реєнт О. П. Більшовизм і українська революція 1917–1920 рр.: спроба визначення характеру і динаміка соціальних процесів / О. П. Реєнт ; АН України, Ін-т історії України. – Київ, 1994. – 38 с. – (Іст. зошити, № 12).

96. Реєнт О. П. З’їзд поневолених народів ( 8-15 верес. 1917 р.) / О. П. Реєнт ; АН України, Ін-т історії України. – Київ, 1994. – 71 с. – (Іст. зошити, № 6).

97. Реєнт О. П. Українські визвольні змагання, 1917–1921рр. / О. П. Реєнт. – Київ, 1999. – 131 с.

98. Романюк Т. Соборність – українська національна ідея / Тарас Романюк // Віче. – 2015. – № 1. – С. 22.

99. Романюк Т. Україна – разом! У серцях і вишивці / Т. Романюк // Віче.– 2015. – № 3(383). – С. 62: фот. кол.

100. Рубльов О. С. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914–1939) / Рубльов О. С. ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – 631 с.+ 8 л. фот.

101. Рубльов О. С. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. – Т. 10 / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт ; Ін-т історії України НАН України. – Київ : Видавн. Дім "Альтернативи", 1999. – 320 с. – (Україна крізь віки).

102. Рудницький С. Л. Чому ми хочемо самостійної України? Українська справа зі становища політичної географії. Огляд національної території України. До основ українського націоналізму. Галичина та соборна Україна. – Львів : Світ, 1994. – 416 с. : іл. портр.

103. Світленко С. Поняття "соборність" в інтелектуальній спадщині Михайла Грушевського / Сергій Світленко // Ейдос. – 2010 / 2011. – Вип. 5. – С. 446-456. – Бібліогр. в підрядк. прим. н: 46 назв.

104. Cвято об’єднання України : (до річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР) : репринт. вид. / вступ. слово В. М. Литвина ; упоряд. : О. Л. Копиленко, І. М. Мищак. –– Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2012. – 64 с. – (Сер. : Із першоджерел ; Вип. 1).

105. Сеньків М. Акт злуки ЗУНР й УНР – чергова спроба боротьби за соборність українських земель / М. Сеньків // Галичина. – 2014. – Ч. 25-26. – С. 126-131. – Бібліогр. : 29 назв.

106. Сеньків М. З історії соборності українських земель : (до 95-річчя Акту Злуки УНР і ЗУНР) / М. В. Сеньків // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 93-96. – Бібліогр. : 22 назви.

107. Сеньків М. В. З історії соборності українських земель, 1917–1945 / Сеньків М. В. – Дрогобич : Видавн. фірма "Відродження", 1999. – 164 с.

108. Сергієнко П. П. Соборна Україна: від ідеї до життя / Сергієнко П. П. – Київ : Т-во "Знання" України, 1993. – 64 с.

109. Сергійчук В. І. Будівничий самостійної України / Сергійчук В. І. ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : [Б. в.], 2006. – 88 с.

110. Сергійчук В. І. Наша кров на своїй землі / Сергійчук В. І. – 4-е вид. доп. – Київ :Укр. видавн. спілка, 2000. – 88 с.

111. Сергійчук В. І. Симон Петлюра / В. І. Сергійчук. – Київ : Вид во «Україна», 2004. – 446 с. – (Українські державники).

112. Сергійчук В. І. Соборна пам’ять України : календар альм., 2010 рік / Сергійчук В. І. – Київ : ПП Сергійчук, 2009. – 279 с.

113. Сергійчук В. І. Соборна пам’ять України: календар-альм. 2019 рік / В. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2018. – 288 с.: іл., факс., фот.

114. Сергійчук В. І. Українська соборність : відродження українства в 1917–1920 роках / В. Сергійчук. – Київ : ТзОв "Укр. Видавн. Спілка", 1999. – 416 с.

115. Скрипник О. В. Акт соборності УНР і ЗУНР / О. В. Скрипник // Юрид. енциклопедія : в 6 т. – Т. 1 : А-Г / ред. кол. : Шемшушенко Ю. С. (голова), Бурчак Ф. Г., Зяблюк М П. та ін. ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 1998. – С. 77–78 .

116. Собор на крові [Электронный ресурс] : документ. серіал. Диск 1 : Народження великого блефу ; Цукерки для коменданту; Одна доба незалежності. – Київ, 2007. – эл. опт. диск (DVD-ROM).

117. Соборна Україна : Масштаб 1:3 500 000 в 1 см. 35 км. / Управління культури і туризму Львів. облдержадміністрації, Благодійний фонд "Україна-Русь", 2009. – Львів: НВФ "Карти і Атласи", 2009. – 1 л. у 4 рази склад. : карт. – За сприяння фонду Ук раїна-Русь.

118. Соборність як чинник українського державотворення : (до 90-річчя Акту злуки) : Всеукр. наук. конф. (Київ, 21 січ. 2009 р.) / НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2009. – 230 с.

119. Соборність України : історичний контекст і виклики сьогодення : [матеріали круглого столу (20 січ. 2015 року, Київ, Ін-т історїї України НАН України)] / відп. ред. В. Ф. Верстюк. – Київ : Ін-т історїї України НАН України, 2015. – 178 с.

120. Солдатенко В. Українська соборність : ідея й досвід її реалізації в 1919 році у сучасному науковому дискурсі / В. Солдатенко // Україна у світовій історії. – 2014. – № 1(50). – С. 104-122. – Бібліогр. : 41 назва.

121. Срібняк І. В. : [рец.] / І. В. Срібняк, І. С. Монолатій // Укр. іст. журн. – 2010. – №3. – С. 223–225. – Рец. на кн. : Адамович С. В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 884 с.

122. 100 і 1 рік соборності України: Історія свята української державності. – Режим доступу :https://zik.ua/news/2020/01/22/100_i_1_rik_sobornosti_ukrainy_istoriia_sviata_ukrainskoi_derzhavnosti_954865.

123. Творча спадщина Симона Петлюри в контексті сучасного державотворення : Всеукр. конф., присвячена 125-річчю С. Петлюри / ред. В. І. Сергійчук. – Київ, 2005. – 239 с.

124. Тимошик М. Служити народові – то служити Богові : [14 січ. 2012 р.–130 років від дня народж. Івана Огієнка (митрополита Іларіона)] / Микола Тимошик // Уряд. кур’єр. – 2012. – 14 січ. – С.18.

125. Тимченко Р. Акт Злуки 22 січня 1919 року та проблеми його реалізації (січень-листопад 1919 р.) / Р. Тимченко // Укр. іст. зб. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 183-193. – Бібліогр. : 56 назв.

126. Тимченко Р. Протиріччя С. Петлюри і Є. Петрушевича в умовах реалізації Акту Злуки / Р. Тимченко // Укр. іст. зб. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С.152-165. – Бібліогр. : 39 назв.

127. Тимченко Р. В. Євген Петрушевич – лідер Західноукраїнської Народної Республіки (до 150-річчя з дня народження та 95-річчя з дня утворення ЗУНР) / Р. В. Тимченко // Укр. іст. журн. – 2013. – № 5. – С. 143–156. – Бібліогр. в кінці ст.

128. Тинченко Я. 1919. Дієва армія УНР, листопад 1918-листопад 1919 р. / Ярослав Тинченко ; худож. Богдан Піргач. – Київ : Темпора, 2017. – Бібліогр. : с. 158–163 (144 назви).

129. Ткаченко В. М. Україна : проблеми самоорганізації : (начерки новіт. доби). – Київ, 1996. – 102 с. : іл.

130. Того дня зійшло сонце возз'єднання : минуле і сучасне / упоряд. О. Д. Довганич. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. ком. інформації, 1997. – 168 с.

131. Україна в ХХ столітті : зб. док. і матеріалів / упоряд. : А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король та ін. – Київ, 2000.

Зі змісту : Універсал Директорії Української Народної Республіки (22 січня 1922 р.). – С. 67– 68.

132. Україна : від самостійності до соборності (22 січ. 1918–22 січ. 1919 років) : зб. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – Київ : ІПіЕНД, 2004. – 285 с.

133. Україна соборна : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т історії України ; ред. рада : В. М. Литвин, В. А. Смолій, В. І. Кононенко та ін. – Київ, 2005.

Вип. 2. Ч. 1 : Історико політологічні та правові засади соборності й державотворення в Україні. – 415 с.

Вип. 2. Ч. 2 : Соціокультурні, етноконфесійні та демографічні проблеми формування української нації. – 483 с.

Вип. 2. Ч. 3 : Історична регіоналістика в контексті соборності України. – 470 с.

134. Україна соборна : матеріали Сумської наук. конф., присвяч. 85 річниці проголошення Акту Злуки (м. Суми, 11 лют. 2004 р.) / відп. за вип. В. В. Бугаєнко. – Суми : СумДПУ, 2004. – 64 с.

135. Українська революція і державність (1917–1920 рр.) : наук.-бібліогр. вид. / НАН України; Нац. б ка ім. В. І. Вернадського ; уклад. : А. Л. Панова, В. Ф. Солдатенко, Л. В. Бєляєва та ін. ; редкол. : О. С. Онищенко, Л. В. Бєляєва, А. Г. Бровкін та ін. – Київ, 2001. – 807 с.

136. Українська соборність : ідея, досвід, проблеми : (до 80-річчя Акту Злуки 22 січ. 1919 р.) : зб. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ; ред. кол. : І. Ф. Курас, В. А. Смолій, В. І. Кучер та ін. – Київ, 1999. – 407 с.

137. Українська соборність : ідея, практика, проблеми (до 85-ї річниці проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР) : бібліогр. покажч. / Запоріз. держ. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : В. О. Герасимова , Н. М. Чала. – Запоріжжя, 2004. – 25 с.

138. Український досвід спільного згуртування : матеріали Міжнар. наук. конф., (Київ, 28 жовт. 2006 р.). – Київ, 2006. – 381 с.

139. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті : документи і матеріали /відп. ред. Микола Кугутяк. – Т. 1. Кн. 1 : (1919-1929) – Івано-Франківськ : КПФ «ЛІК», 2012. – 599 с.

140. Уряди України у ХХ ст. : наук.-докум. вид. / Н. П. Барановська, Т. Б. Бикова, С. Г. Богачук та ін. – Київ : Наук. думка, 2001. – 607 с. : іл.

141. Філософські, соціально-психологічні, історичні та моральні проблеми формування українського соборного суспільства : зб. матеріалів круглого столу (м. Чернігів, 30 бер. 2007 р.) / за ред. В. Ю. Кондовича. – Чернігів. : КП "Вид-во "Черніг. обереги", 2007.

142. Франко І. Я. Свобода і автономія / І. Я. Франко ; упоряд. : Мурашин Г. О., Погорілко В. Ф. // Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ, 2003. – С. 353–363.

143. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-1920 рр. Т. 2 / П. Христюк ; Укр. соціолог. ін-т. – Відень, 1921. – 160 с. – (Укр. революція. розвідки і матеріали. Кн.2).

144. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-1920 рр. Т. 3 / П. Христюк ; Укр. соціолог. ін-т. – Відень, 1921. – 160 с. – (Укр. революція. розвідки і матеріали. Кн.3).

145. Цегельський Л. Русь-Україна а Московщина-Росія : історично-політ. розвідка / Льонґін Цегельський. – 2-ге, перероб. вид. – Царгород : З друк. Союза визволення України, 1916. – 123, [5] с. – Режим доступу : http://www.nibu.kiev.ua/elfond/Rus_ukraina_a_Moskovshhina_Rossija/Rus_ukraina_a_Moskovshhina_Rossija.pdf

146. Шанковський Л. Українська Армія в боротьбі за Державність / Лев Шанковський.– Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1958. – 320 с. : іл., 1 л. портр. – Бібліогр.: с. 274–291. – Показ. імен : с. 292–317.

147. Шанковський Л. Українська Галицька Армія : военно-іст. студія / Лев Шанковський . – Вінніпег, Канада : Видав Микитюк, 1974. – 396 с. , іл., портр. Геогр. показ.: с. 371 – 379. – Показ. імен : с. 379 – 391.

148. Шаповал В. Ключові ідеї конституціоналізму й державно-правовий розвиток України в період національно-визвольних змагань 1917-1921 років / Володимир Шаповал // Міжнародні звязки України: наук. пошуки і знахідки. – Київ, 2017. – Вип. 26. – С. 31-49. – Бібліогр. : с. 47–49 (22 назви).

149. Шевченко В. До питання про українізацію доби визвольних змагань і відродження національної державності та соборності (1917–1921 рр.) / В. Шевченко // Україна у світовій історії. – 2014. – № 4(53). – С.108-122. – Бібліогр. в кінці ст.

150. Щусь О. Й. Акт злуки / О. Й. Щусь // Енциклопедія історії України. В 10 т. / ред. кол. : В. А. Смолій (голова), В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський та ін. – Київ, 2003. – Т. 1 : А В. – С. 56–57.

151. Яневський Д. Політичні системи України 1917-1920 років : спроби творення і причини поразки / Яневський Д. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 767 с.

152. Ярещенко А. П. Земле, моя всеплодющая мати...: нариси з історії української культури / А. П. Ярещенко. – Харків : Прапор, 2010. – 296 с.: іл.

153. Яценюк Г. Проблема соборності українських земель в добу правління Української Центральної Ради / Галина Яценюк // ХІ Буковинська міжнар. історико-краєзнав. конф. присвячена 100-річчю Української національної революції : тези доп. / редкол. : О. В. Добржанський (голова) та ін. – Чернівці, 2017. – С. 59–61.

Укладачі: Новицька А. І.,

Наук. ред.: Єфіменко Г. В.

21.01.2020