ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Петро Гаврилович Лебединцев (1820–1896)

До 200-річчя від дня народження Петра Гавриловича Лебединцева (1820–1896), українського історика, археолога, педагога, журналіста, релігійного та освітнього діяча в виставковому залі експонується книжкова виставка з фонду Бібліотеки «Петро Гаврилович Лебединцев (1820–1896)»

Лебединцев Петро Гаврилович (21 грудня 1819 [2 січня 1820], с. Яблунівка Звенигородського пов. Київської губ. – 3 грудня 1896 р., Київ) – історик Церкви, протоієрей. Син священника, брат головного редактора журналу “Киевская старина” Феофана Лебединцева та одеського кафедрального протоієрея Арсенія (Лебединцева).

Редактор-засновник журналу “Киевские епархиальные ведомости” (1860–1874 рр.), один з ініціаторів заснування й перший редактор офіційної частини “Киевских епархиальных ведомостей” (1886–1896 рр.), товариш голови Церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії (1874–1883,1889–1896 рр.). Один із фундаторів журналу “Киевская старина” й наукового києвознавства. Залишив численні праці з історії Церкви в Україні, зокрема на Київщині, що друкувались у місцевій періодиці (“Труды Киевской духовной академии”, “Киевские епархиальные ведомости”, “Киевская старина”, “Чтения Исторического общества Нестора Летописца”). Відомий українофіл, підтримував стосунки з Шевченком, Костомаровим, Антоновичем та ін. Почесний член Історичного товариства Нестора Літописця, Одеського товариства історії й старожитностей, Університету Св. Володимира, церковно-історичного та церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії. Похований на Щекавицькому кладовищі. Частину книжок своєї бібліотеки (1725 од.) заповів Київській духовній академії, решту призначив для єпархіальної бібліотеки.

Джерело публікації: Грушевський М. С. Петро Лебединцев - Іван Малишевський (Некролог) / М. С. Грушевський // Грушевський, Михайло Сергійович. Твори: у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін. – Львів: Видавництво "Світ". – 2004. Т. 6. – C. 572–573.

Денисенко В. А. Брати Лебединцеви // "Пам'ять століть". – К., 1999, № 5. – С. 150-151.

Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал. Год двадцать первый. – К., 1902. – 3007 с.

Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал. Год шестнадцатый. – К., 1897. – 2662 с.

Киевские епархиальные ведомости. – К. – 1897. - № 1-12. – 592 с.

Корпанюк М. П. Лебединцев Петро Григорович // Українська Літературна Енциклопедія. — К., 1995. — Т. 3: К-Н. — С. 142.

Крайній К. К. Історики Києво-Печерської лаври ХІХ початку ХХ століть / К. К. Крайній. - Київ: Пульсари, 2000. - 240 с.

Куріло О. Ю. Нариси розвитку археології у музеях України: історія, дослідники, меценати / О. Ю. Куріло; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ: Стилос, 2002. - 262 с.

Лебединцев П. Г.  Расписной список г. Киева 1700 г. // Сообщил протоиерей П. Г.  Лебединцев. — К., 1892. — Кн. VI. — Отд. III. — 54 с.

Лебединцев П. Г. Особое мнение члена комитета для преобразования духовно-судебной части, протоиерея П. Лебединцева по вопросам о порядке духовного судопроизводства и об устройстве суда для дел меньшей важности. 47 с.

Лебединцев П. Г. Церковь Спаса на Берестове в Киеве, бывшая придворной св. великого князя Владимира, древнейшая всех ныне существующих в России церквей : Ист. известие сост. пр. П.Л. / П.Л. – Киев : тип. И. и А. Давиденка, 1862. – [2], 14 с.

Лебединцев П. О способах содержания, коими пользовалось сельское духовенство, в пределах Киевской губернии в 18-м веке и в первой половине 19-го века, - до 1842 года / П. Лебединцев. - Б.м. : Б.и., [1860]. - с. 199-241    Конв. 20.- [Вырезка из Руководства для сельских пастырей. № 9. 1860]

Матеріали до біографій етнологів та народознавців України / Упоряд. С. М. Ляшко, С. П. Залозна. – К.; Запоріжжя: "Дике поле”, 2001. – 174 с.

Науменко В. П. Петр Гаврилович Лебединцев (некролог) // "Киевская старина". – К., 1897. -  № 2. – С. 329-342.

Палієнко М. Г.  «Киевская старина» у громадському та науковому житті України: (кінець XIX-початок XX ст. ) / М. Г. Палієнко; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ: "Темпора", 2005. - 382 с.

Проценко Л. А. Київський некрополь : путівник-довідник / Л. А. Проценко; [ред.: В. Д. Музика, В. Ф. Гужва]. – Київ: Укр. письменник, 1994. – 336 с.

Спогади про Тараса Шевченка / уклад. В. С. Бородін. - Київ: Дніпро, 2010. - 608 с.

Український історичний журнал .- Київ. - 1992. – Вип. 2. – 162 с.

Усенко П. Г. Лебединцев Петро Гаврилович // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009, С. 66-68:

Шевченківська енциклопедія: в 6 т.. Т. 3: І—Л/ НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; ред. кол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; ред. тому В. Л. Смілянська. - К., 2013. - 888 с.: [1176] іл, 8 вкл. л. іл.