ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Незалежній Україні - бути!

Шановні користувачі! Запрошуємо Вас до перегляду книжкової виставки присвяченої Всеукраїнському референдуму 1991 року.

На позачерговій сесії Верховної ради України, 24 серпня 1991 року було обговорено питання політичної ситуації в республіці та прийнято Постанову і Акт про проголошення незалежності України, затверджені конституційною більшістю.

З метою підтвердження Акта сесія вирішила провести 1 грудня 1991 року всеукраїнський референдум на підтвердження Акта незалежності та вибори Президента України.

27 років тому – 1 грудня 1991року – відбувся загальнонаціональний референдум на території колишньої УРСР, який був ініційований Верховною Радою та урядом УРСР, щодо Акту проголошення незалежності України. На референдум було винесено лише одне питання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?» Позитивну відповідь дали понад 90% громадян, які взяли участь у голосуванні. Цим фактично поставили крапку в історії УРСР.

"Люди! Ось ви в неділю підете на виборчі дільниці, але не думайте, що це ваші кроки. Це вже хода історії!", - звернулася напередодні референдуму до громадськості Ліна Костенко.

Бібліографічний список:

Декларація про державний суверенітет України : Історія прийняття, документи,свідчення / ред. О. Барабаш. - Житомир : Рута, 2010. - 865 с.

Державний Гімн України : популярний історичний нарис / упор. М. П. Линник. - Київ : Музична Україна, 2006. - 55 с.

Джерела конституційного права України : монографія / Ю. С. Шемшученко, Н. М. Пархоменко, О. В. Скрипнюк та ін. ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Наук. думка, 2010. - 711 с. - (Проект "Наукова книга").

Історія України: підручник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів / О. М. Бут [та ін.] ; за ред.: М. І. Бушина, О. І. Гуржія ; М-во освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет. - Черкаси : Український літопис, 2016. - 642 с.

Історія української Конституції / Українська Правнича фундація ; Упор. А. Г. Слюсаренко. - Київ : Право, 1997. - 443 с. + XV.

Конституція незалежної України :у 3-х книгах. Кн.1. Документи, коментарі, статті / заг. ред., упоряд. С. П. Головатий, упоряд. Л. П. Юзьков. - Київ : Українська правнича Фундація, 1995. - 379 с.

Конституція Незалежної України : у 3-х книгах. Кн.2. Ч.1. Документи. Статті / Ред. С. Головатий. - Київ : [б. и.], 1997. - 268 с.

Конституція Незалежної України : у 3-х книгах. Кн.3. Ч.6. Стенограми / Ред. С. П. Головатий. - Київ : Право, 2000. - 415 с.

Кравчук Л. М. Держава і влада : досвід адміністративної реформи в Україні / Л. М. Кравчук. - Київ : Інтелект, 2001. - 190 с.

Паспорт / Ю. Сидоренко. - Київ : Єдапс, 2008. - 123 с.

Політична історія України : навчальний посібник / ред. В. І. Танцюра. - 2-е вид. доповн. - Київ : "Академвидав", 2008. - 550 с. - (Альма-матер).