ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

100-річчя Першого зимового походу

6 грудня відзначається День Збройних Сил України. І саме в цей день сто років тому розпочався Перший зимовий похід — один із найуспішніших рейдів Армії Української Народної Республіки під проводом Михайла Омеляновича-Павленка тилами Червоної та Добровольчої армій 1919-1920 років, який дозволив зберегти військо і став однією з найгероїчніших сторінок Української революції 1917-1921 років.

Бібліографічний список:

Верига В. І. Визвольна боротьба в Україні 1914-1923 рр.: У 2-х Т.. Т. 1 / В. Верига; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. - 2-е вид. доповн.. - Львів, 2005. - 472 с.

Верига В. І. Визвольна боротьба в Україні 1914-1923 рр.: У 2-х томах. Т. 2 / В. Верига; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’кевича. - 2-е вид. доповн.. - Львів, 2005. - 496 с.

Воєнна історія: науково-популярний журнал. Київ. Український інститут воєнної історії. 2010. № 2.

Воєнна історія: науково-популярний журнал. Київ. Український інститут воєнної історії. 2002. № 5-6.

Грінченко Т. 50 -ті роковини закінчення Зимового походу // Вісті комбатанта. Торонто, 1970. №5. С. 39-44.

Денник Начальної Команди Української Галицької Армії. - Нью-Йорк: Червона калина, 1974. - 325 с.

Доценко О. Зимовий похід (6.ХІІ.1919 - 6.V.1920) / Олександр Доценко; Фундація ім. Симона Петлюри в Канаді. – Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. – 375 с.

Дяченко П. Чорні запорожці спомини командира 1-го кінного полку Чорних запорожців Армії Української Народної Республіки / П. Дяченко. - Київ; Вінниця: Стікс, 2010. - 445 с.

З АРХІВІВ ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ : наук. і докум. журн.- К., 1998. № 1/2(6-7). 430 с.

З АРХІВІВ ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ : наук. і докум. журн.- К., 2001. № 2(17). 549 с.

За державність: Матеріали до історії війська українського / Ред. Садовський М.-Торонто: Видає Український Воєнно-Історичний Інститут. Збірник 11.-1966.-238 с.:іл.

За державність: Матеріали до історії війська українського/Ред. Садовський М.- Торонто: Видає Український Воєнно-Історичний Інститут. Збірник 10.- 1964.-255 с.: іл.

За державність: Матеріали до історії війська українського / Відп. ред. М. Садовський.- Каліш: Укр. воєн.- істор. т-ство. Збірник 2.-1930.-216с.

Коваль Р. М. Повернення отаманів Гайдамацького краю / Р. М. Коваль. - Київ: ДІАКОР, 2001. - 287 с.

Кульчицький Ю. Шаблі з плугів: Український повстанський рух у визволних змаганнях / Ю. Кульчицький. - Львів, 2000. - 260 с.

Омельянович-Павленко М. В. Спогади українського командарма. На Україні, 1917-1918. Українсько-Польська війна. На Україні, 1919. Зимовий похід, 1920 / М. В. Омельянович-Павленко. - Київ: Планета людей, 2002. - 459 с.

Петрів В. .Військово-історичні праці. Спомини / В. Петрів; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ: Поліграфкнига, 2002. - 638 с.

Самовидець П. Зимовий похід: Тридцяті роковини 1919 – 1949 : політичний огляд. 1949. – 28 с.

Сімянців В. Спогади богданівця / В. Сімянців. - Нью-Йорк: Червона калина, 1963. - 123 с.

Словник енциклопедії історії української революції 1917–1921 років / НАН України. Ін-т історії України; голов. ред., упоряд. В. Верстюк, упоряд.: Р. Пиріг, Т. Осташко, О. Бойко. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2019. - 123 с.

Тинченко Я. Армии Украины 1917-1920. Москва: ООО "Восточный горизонт", 2002. 140 с.

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921). Кн. 1 / Я. Тинченко. - Київ: Темпора, 2007. - 535 с.

Тинченко Я. Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття, 1917—1921. — К., 1995.

Тютюнник Ю. О. Революційна стихія. Зимовий похід 1919-20 рр./ Ю. О. Тютюнник; Упоряд. О. Романчук. - Львів: Універсум, 2004. - 192 с.: іл.

Удовиченко О. І. Україна у війні за державність: історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917—1921 / О. І. Удовиченко. - Переизд. 1954 р. - Київ: Україна, 1995. - 205 с.: карт. 8 л. фот.

Українська революція 1917–1921 років в ілюстраціях / авт.-упоряд. О. С. Кучерук. - Київ: Парламентське видавництво, 2019. - 199 с.

Шанковський Л. Українська Армія в боротьбі за Державність / Л. Шанковський. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1958. - 320 с.