ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Нові надходження видань іноземними мовами

До уваги користувачів пропонуємо нові видання, що надійшли до відділу документів іноземними мовами.

 

9(438)
C92
Csatáry, György.

Zrínyi Ilona levelei Kárpátalján / G. Csatáry. - Beregszász ; Ungvár : RIK-U, 2018. - 97, 4 с. : il. – Венгер., укр., англ.

Переклад заголовка: Листи Ілони Зріні на Закарпатті.

 

9(438)
D44

The Depot History Centre in Wrocław . - Wrocław : [s. n.], [2018]. - 22 с. : il. –Англ.
 
Переклад заголовка: Історичний центр депо у Вроцлаві.
 

 

4
Е75

Essential vocabulary for the fourth-year students of the Oriental Studies Faculty. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2019. - 375 p. – Англ., укр.
 
Переклад заголовка: Основна лексика для студентів четвертого курсу Факультету східних студій.
 


F96

Fučhík, Julius.

Výbor ze studií články a dopisů / Julius Fučhík. - Moskva : [s. n.], 1951. - 310 с. – Чеш., рос.
 
Переклад заголовка: Статті та листи комітету досліджень.

 

9(c2)
H49

Heike, Wolf-Dietrich.

The Ukrainian Division ‘Galicia’, 1943-45 : a memoir / Wolf-Dietrich Heike. - Toronto ; Paris ; Munich : The Shevchenko scientifik socienty, 1988. - 160 p. : il. – Англ.

 

Переклад заголовка: Українська дивізія «Галичина», 1943–45: спогади.

 

9(с2)
H80
Horbay, W.

Plan orientacyjny wielkiego Lwowa z przewodnikiem / W. Horbay. - Lwow : [s. n.], 1938. - 29 с. + 1 p. mapa. – Поль.

Переклад заголовка: Орієнтаційний план великого Львова з путівником.

 

9(с2)
I-85
Isajiw, Wsevolod.

Between Hitler and Stalin. Ukraine in World War II the untold story / W. W. Isajiw, A. Gregorovich, O. S. Romanyschyn. - Toronto : Ukrainian Canadian research and documentation centre, 2013. - 118 p. – Англ.
 
Переклад заголовка: Між Гітлером і Сталіним. Україна у Другій світовій війні: нерозказана історія.

 
 

9(5)
I-85

Islam. Kunst und Architektur / ed.: M. Hattstein, P. Delius. - Könemann : [s. n.], 2000. - 639 s. : il. – Нім.
 
Переклад заголовка: Іслам. Мистецтво та архітектура.

 

9(c2)
K72
Kondra, P. A

A review of half a century of Community Leadership / P. A Kondra ; Ukrainian Canadian Committee. - Winnipeg : Ukraininan Canadian Congress, 1993. - VIII, 102 p. – Англ., укр.
 
Переклад заголовка: Огляд півстоліття лідерства у громаді.

 
 

9(438)
 K82

Kresowa księga sprawiedliwych 1939-1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA . - Warszawa : [s. n.], 2007. - 222, 1 с. - (Studia i materiały ; vol. 12). – Поль.

Переклад заголовка: Кресова книга справедливих 1939 - 1945. Про українців, які рятували поляків, винищуваних ОУН та УПА. 

 

355
L96
Luciuk, Lubomyr Y.

A Canadian hero: Corporal Filip Konowal, VC and the battle of hill 70 / Lubomyr Y. Luciuk. - [Kingston, Ontario] : Kashtan press, 2018. - 78 с. : il. – Англ., укр., франц.

Переклад заголовка: Канадський герой: капрал Філіп Коновал та битва на пагорбі 70.


 

 

9(~)
M81

Monte Cassino. Battle of Monte Cassino 1944 / M. Polak. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej , 2014. - 24 с. – Англ.
 
Переклад заголовка: Монте-Кассіно. Битва за Монте-Кассіно 1944 року.
 


M85

Moroz, Valentyn.

Report from the Beria Reserve / V. Moroz ; ed. J. Kolasky. - Toronto : Martin, 1974. - 162 s.– Англ.

Переклад заголовка: Звіт із заповідника «Берія».

  

9(438)
P78

Pojednanie / Reconciliation in progress… : Kościół katolicki i relacje polsko-niemieckie po 1945 r. : katalog wystawy. - Wrocław ; Berlin : Ośrodek “Pamięć i Przyszłość”, 2015. - 157 с. : il. – Поль., англ.
 
Переклад заголовка: Звірка примирення триває...
 

9(438)
 P80

Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami / red. W. Materskiego ; T. Szaroty. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. - 352 с. – Поль.

Переклад заголовка: Польща 1939-1945. Особисті втрати та жертви репресій за двома окупаціями.

  

9(с2)
S46
Semena, Mykola.

Crimean report : chronicles of the occupation of the Crimea (2014-2016) : Sel. comment., reviews and articles publ. on the Crimea. Realities website in 2014-early 2016 / M. Semena. - Kyiv : Mega-press group, 2018. - 319 p. – Англ.
 
Переклад заголовка: Кримський звіт: хроніки окупації Криму (2014-2016 рр.).

 

91
S99
Szelényi, Károly.

Der Balaton Landschaft und Geschichte / K. Szelényi. - Budapest : Corvina, 1978. – Нім.
 
Переклад заголовка: Балатонський ландшафт та історія.
  

9(с2)
W26

Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze 15-16: spotkania polsko-ukraińskie / ed. S. Kozak. - Warszawa : Katedra Ukrainistyki Uniw. Warszawskiego, 2003. - 557 с. – Поль.
 
Переклад заголовка: Варшавські українознавчі записки 15-16 : польсько-українські зустрічі

 

9(437)
Z10

Z dejín československo-ukrajinských vzťahov. Slovanské śtúdie 1. - Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej Akadémie Vied, 1957. - 622 с. – Чеш.
 
Переклад заголовка: З історії чехословацько-українських зв’язків.
 

С481

Юліуш Словацький в українських перекладах : вибрані твори : пер. з пол. = Juliusz Słowacki w ukraińskich tłumaczeniach : utwory wybrane. - Тернопіль : Терно-граф, 2019. - 551 с. - (Творча спадщина Юліуша Словацького в перекладах ; кн. 2). – Укр., поль.
 
 

 05
 K75

Korea. October. 2019 [Текст] : Monthly magazine. - Seoul : [s. n.], 2019. - 52 p. : il., photo. - Англ.

Korea. September. 2019 [Текст] : Monthly magazine. - Seoul : [s. n.], 2019. - 52 p. : il., photo. - Англ.

Korea. August. 2019 [Текст] : Monthly magazine. - Seoul : [s. n.], 2019. - 52 p. : il., photo. - Англ.

Korea. July. 2019 [Текст] : Monthly magazine. - Seoul : [s. n.], 2019. - 52 p. : il., photo. - Англ.

Korea. June. 2019 [Текст] : Monthly magazine. - Seoul : [s. n.], 2019. - 52 p. : il., photo. - Англ.

Korea. May. 2019 [Текст] : Monthly magazine. - Seoul : [s. n.], 2019. - 52 p. : il., photo. - Англ.
Korea [Текст] : Monthly magazine. April. 2019. - Seoul : [s. n.], 2019. - 52, 1 p. : il., photo. - Англ.