ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Україна пам’ятає – Голодомор 1932-1933 р.р.

21 листопада в Музеї історії Михайлівського Золотоверхого монастиря відбулась презентація виїзної книжкової виставки «Україна пам’ятає – Голодомор 1932-1933 р.р.» з фондів Бібліотеки, присвяченої Дню пам’яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні та зустріч з автором пам'ятника жертвам Голодомору на Михайлівській площі - Василем Перевальським, академіком Національної академії мистецтв, Народним художником України.

 

 

Книжкова виставка «Україна пам’ятає – Голодомор 1932-1933 р.р.» діє з 20 по 24 листопада в Музеї історії Михайлівського Золотоверхого монастиря.

 

 

Бібліографічний список:

Великий голод в Україні 1932 - 33 : Зб. свідчень, спогадів, доповідей та статтів, виголошених та друкованих у пресі в 1983 році на відзначення 50-ліття голоду в Україні в 1932 - 33 роках. - Торонто : Укр. Православне Братство св. Володимира, 1988. - 163 с.

Великий Голод в Україні 1932-1933 років : комісія Конгресу США з дослідження Голоду в Україні / Упоряд. Н. Шульга. - Київ : "Києво-Могилянська академія", 2008. - 27 с.

Великий голод в Україні. 1932-1933 років. : у 4 т. / Інститут історії України НАНУ ; ред. С. В. Кульчицький. - Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. –

Т. 1 : Свідчення очевидців для комісії конгресу США. – 2008. – 838 с. .

Т. 2 : Свідчення очевидців для комісії конгресу США. – 2008. – 814 с.

Т. 3 : Свідчення очевидців для комісії конгресу США. – 2008. – 781 с.

Т. 4 : Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932 - 1933 рр. в Україні. – 2008. – 622 с.

Голод - геноцид 1932-1933 р. на території Миколаївщини : погляди істориків, очевидців, архівні матеріали (До 70-річчя трагедії.) / Ред. О. М. Гаркуша. - Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003. - 202 с.

Голод 1932-1933 р. в Україні : причини та наслідки / ред. В. А. Смолій ; авт. кол. С. І. Білокінь. - Київ : [б. и.], 2003. - 888 с.

Голод 1932-1933 років - найбільша трагедія України : матеріали науково практичної конференції / упоряд. В. Іванців. - Біла Церква : [б. и.], 2003. - 52 с.

Голод 1932-1933 рр. Пам’яті жертв в Андрушівському районі на Житомирщині / упор. Г. І. Білецька. - Житомир : Полісся, 2008. - 209 с.

Голод 1933 року в Україні : свідчення про винищування Москвою українського селянства / сост. Ю. С. Семенко. - Мюнхен : [б. и.], 1993. - 223 с.

Голод в Україні. 1932-1933 : вибрані статті. - Луцьк : Терен, 2006. - 163 с.

Голод на Україні, 1932-1933 : вибрані статті / сост. Н. Каратницька. - [Мюнхен] : Сучасність, 1985. - 144 с.

Голодовка 1932-1933 р. на Переяславщині : Свідчення / упоряд. Ю. В. Авраменко, В. М. Гнатюк. - Київ : Вид-во Коця, 2000. - 445 с.

Голодовка 1932-1933 р. як величезна трагедія укр. народу : Мат. всеукр. наук. конференція / Міжрегіональна академія управління персоналом. Матеріали конф. "Голодомор 1932-1933 р. як величезна трагедія укр. народу" (15 лист. 2002 р.; К.). - Київ : [б. и.], 2003. - 280 с.

Голодомор - геноцид українців : / Карта // Благодійний фонд "Україна-Русь". - Львів : НВФ "Карти і Атласи", 2009. - 1 л. у 4 рази складений

Голодомор 1932–1933 – комуністичний геноцид в Україні. - Київ : [б. и.], [2015]. - 36 с.

Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом : [монографія] / наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. - Вид. 4-е, допов. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. - 371 с. : 3 вкл. арк. карт.

Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / НАН України, Інститут історії України, Міжнародний благодійний фонд Україна 3000 ; упоряд. Р. Пиріг. - Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 1125 с.

Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка / Український інститут національної пам’яті ; Ред. І. Р. Юхновський. - Київ : "Києво-Могилянська академія", 2009. - 446 с.

Голодомор 1932-1933 років на Кременчуччині : матеріали наук. конференції. - Кременчук : Криниця, 1993. - 44 с.

Голодомор 1932–1933 років у м. Харкові, столиці УСРР / Український інститут національної пам’яті, Державний архів Харківської області ; упоряд. О. С. Гнезділо [та ін.] ; ред. кол. В. В. Калініченко [та ін.]. - Харків : Оригінал, 2009. - 317 с.

Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 4 жовтня 2016 року) / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Національний музей “Меморіал жертв Голодомору”, НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського [та ін.] ; ред. кол. Ю. Коцур (упоряд.) [та ін.]. - Київ : Філюк О., 2017. - 197 с. : карт., табл. - (Меморіал жертв Голодомору).

Голодомор 1932-1933 років: злочин влади-трагедія народу : документи і матеріали / Державний комітет архівів України, Центральний державний архів громадських об’єднань України ; Упор. В. С. Лозицький. - Київ : Генеза, 2008. - 503 с.

Голодомор 1932-33 рр.-геноцид українського народу / Тернопільська обласна організація Конгресу Українських Націоналістів ; ред. Б. Лановик. - Тернопіль : Астон, 2007. - 237 с.

Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина / Національний інститут стратегічних досліджень ; упоряд. А. І. Кудряченко. - Київ : НІСД, 2008. - 335 с.

Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр. / Міжнародний благодійний фонд Україна 3000, Державний архів Луганської області ; Авт.-упоряд. М. М. Старовойтов. - Київ : Стилос, 2008. - 286 с.

Голодомор на Малинщині 1932-1933 років / Малинська районна рада, Малинська районна державна адміністрація ; ред. В. І. Тимошенко. - Малин : [б. и.], 2008. - 102 с. : 2 арк. кольор. фото.

Голодомор на Сумщині у спогадах очевидців : збірник матеріалів : до 85-их роковин Голодомору 1932–1933 років в Україні / Сумська облдержадмін., Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; упоряд. С. В. П’ятаченко. - Вид. 2-е. - Суми : МакДен, 2018. - 367 с.

Голодомор на Сумщині у спогадах очевидців : збірник матеріалів. Кн. 1 / Сумська обласна державна адміністрація, Управління у справах молоді та спорту, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; упор. С. В. П’ятаченко. - Суми : МакДен, 2008. - 167 с.

Голодомор не зламав. 1932–1933 / Український інститут національної пам’яті, Національний музей “Меморіал жертв Голодомору”, Національний комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні ; авт. передм. В. М. В’ятрович. - [Київ] : [б. и.], [2016]. - 32, [1] с.

Голодомор. Геноцид українського народу 1932-1933 / В. Верстюк ; Український інститут національної пам’яті. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. - 24 с.

Голодомор. Документальні свідчення трагедії на Миколаївщині : Навчальний посібник / Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса ; ред. О. М. Гаркуша. - Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. - 179 с. - (Україна: історія і сучасність. Вип.6).

Голодомор-геноцид 1932-1933 в Україні : збірник наукових праць / Німецько-Українське наукове об’єднання ім. проф. Ю.Блохина ; упоряд. Л. Бабенко. - Полтава : АСМІ, 2009. - 286 с.

Енциклопедія Голодомору 1932–1933 років в Україні / М-во культури України, Нац. музей “Меморіал жертв Голодомору”, Асоціація дослідників голодоморів в Україні ; авт. тексту В. І. Марочко ; вступ. слово Є. М. Нищук. - Дрогобич : Коло, 2018. - 575 с.

Забуттю не підлягає. Голодомор 1932–1933 років у Баришівському районі : (документи і матеріали) / упоряд.: В. М. Дуб, Г. В. Сташук. - Баришівка : [б. и.], 2008. - 272 с.

Марочко Василь. Голодомор 1932-1933 рр. / В. Марочко. - Київ : [б. и.], 2007. - 61 с.

Мейс Джеймс. Україна: матеріалізація привидів / Д. Мейс ; упоряд. Н. Дзюбенко-Мейс. - Київ : КЛІО, 2016. - 685, [1] с.

Сергійчук В. І. Голодомор 1932–1933 років як геноцид українства / В. І. Сергійчук. - Вид. 4-е, допов. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2016. - 320 с.

Україна: голодомор 1932 - 1933 : карта. - Київ : Картографія, 2010. - 1 л. 9 р. складений. 1:1500000 : фото.

Фрески голоду. Пам’яті броварців, померлих від голоду в 1932–1933 рр., присвячується / Броварський краєзн. музей ; упоряд., авт. текст. М. Овдієнко. - Броварі : Українська ідея, 2017. - 141 с. : 4 вкл. л., іл.

Хмельковський Левко. 136 призвідців голодомору / Л. Хмельковський. - Львів : Свічадо, 2009. - 136 с.