ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

День пам’яті жертв голодоморів

У відділі обслуговування користувачів представлена книжкова виставка «День пам’яті жертв голодоморів»

День па́м'яті жертв голодомо́рів — щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада. До 2008 року церемонія відбувалася перед пам'ятним знаком на Михайлівський площі, однак після відкриття Меморіалу жертв голодомору була перенесена туди.

В цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. Після загальнонаціональної хвилини мовчання о 16.00 год. пройде громадська Всеукраїнська акція «Запали свічку пам'яті». В акції також можна взяти участь, запаливши свічку в своєму вікні.

Список літератури:

Албул С. М. Жертви тоталітаризму: спогади, документи, статті. / С. М. Албул, Р. Молчанова. - Хмельницький : Евріка, 2003. - 135 с.

Аулова Л. Голодомор 1932-1933 років в Україні за документами ГДА СБУ: анотований довідник/ Л. Аулова, В. Даниленко, В. Лавренюк; НАН України, Інститут історії України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Галузевий державний архів Служби безпеки України, Центр досліджень визвольного руху. - Львів: Центр досліджень визвольного руху, 2010. - 472 с.

Бондарчук А. Україна. Голодомор 1946-1947 років: непокараний злочин, забуте добро/ авт., упоряд. А. Бондарчук. - Київ: Мельник М. Ю., 2017. - 605 с.: іл.

Борисенко В. К. Свіча пам’яті: Усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках/ В. К. Борисенко. - Київ: Стилос, 2007. - 286 с.Голод в Україні. 1932-1933: Вибрані статті. - Луцьк: Терен, 2006. - 163 с.

Бориспіль у роки Голодомору. У серцях і пам’яті, (1932–1933 рр.): правда історії : злочин проти мільйонів/ Бориспільський виконавчий комітет міської ради, Бориспільський державний історичний музей; упоряд. Т. М. Гойда. - Бориспіль: Люксар, 2008. - 85 с.: іл., факс., фот.. - Загол. обкл.: Бориспіль у роки Голодомору. В серцях і пам’яті.Голод в Україні. 1946-1947 : документи і матеріали / НАН України ; сост. О. М. Веселова. - Київ ; Нью-Йорк : Коць, 1996. - 375 с.

Вавринчук М. П. Голодомор 1932-1933 років на Хмельниччині: причини і наслідки/ М. П. Вавринчук, С. В. Маркова. - Хмельницький, 2008. - 217 с.

Вєдєнєєв Д. В. Заручниця глобального протистояння. Трагедія Великого Голоду 1932 - 1933 рр. в Україні в контексті “Холодної війни”, 1945 - 1991 рр.: монографія/ Д. В. Вєдєнєєв, Д. В. Будков. - Київ: Дорадо-Друк, 2013. - 232 с. - (Таємні війни - історія та сучасність; Кн. 9).

Вакулишин С. М. Голодова катастрофа в Києві/ С. М. Вакулишин; Всеукраїнське товариство "Меморіал" ім. В.Стуса. - Київ: Геопринт, 2005. - 79 с.

Василашко В. Ф. Голодомор на теренах Поділля: за матеріалами лекцій про Голодомор в Україні/ В. Ф. Василашко, П. В. Швець. - К.: Знання України, 2014. - 48 с.: ил.. - (Бібліотечка товариства “Знання” України).

Василашко В. Ф. У пеклі голодоморів/ В. Ф. Василашко. - Київ: Знання України, 2019. - 139 с.: іл.Вільчинська З. В. Наша історія (20-ті - 30-ті роки ХХ ст.): (трагічні сторінки історії українського села. Голодомор 1932-1933 років мовою документів та свідчень очевидців)/ З. В. Вільчинська. - К.: Центр ДЗК, 2014. - 848 с.: іл.

Голод в Україні. 1946-1947 : документи і матеріали / НАН України ; сост. О. М. Веселова. - Київ ; Нью-Йорк : Коць, 1996. - 375 с.

Василенко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: Правова оцінка/ В. Василенко; Український інститут національної пам’яті. - Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. - 46 с.

Великий Голод в Україні 1932-1933 років: Комісія Конгресу США з дослідження Голоду в Україні/ Упоряд. Н. Шульга. - Київ: "Києво-Могилянська академія", 2008. - 27 с.

Веселова О. М. Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947/ О. М. Веселова; Інститут історії України НАНУ. - Київ, 2000. - 256 с

Голод - геноцид 1932-1933 р. на території Миколаївщини: погляди істориків, очевидців, архівні матеріали (До 70-річчя трагедії.)/ Ред. О. М. Гаркуша. - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003. - 202 с.: іл.

Голод - геноцид 1933 р. в Україні: Історико-політолог. аналіз соціальнодемографічних та морально-психологічних наслідків: Міжнародна науково-теорет. конференція. К. 28 листоп. 1998р./ Матеріали конф. "Голод - геноцид 1933 р. в Україні" (28 лист. 2004; К.); Ред. С. В. Кульчицький. - Б.м., Б.г.

Голод 1932-1933 р. в Україні: причини та наслідки/ ред. В. А. Смолій ; авт. кол. С. І. Білокінь. - Київ, 2003. - 888 с

Голод 1946-1947 років в Україні: причини і наслідки : міжнародна наукова конференція. Київ, 27 травня 1997 р.: Матеріали. - Київ ; Нью-Йорк : М. П. Коць, 1998. - 206 с.

Голодовка 1932-1933 р. на Переяславщині: Свідчення/ упоряд. Ю. В. Авраменко, В. М. Гнатюк. - Київ: Вид-во Коця, 2000. - 445 с.: іл.

Голодовка 1932-1933 р. як величезна трагедія укр. народу: Мат. всеукр. наук. конференція/ Міжрегіональна академія управління персоналом. Матеріали конф. "Голодомор 1932-1933 р. як величезна трагедія укр. народу" (15 лист. 2002 р.; К.). - Київ, 2003. - 280 с.: іл.

Голодомор. Геноцид українського народу 1932-1933 / В. Верстюк ; Український інститут національної пам’яті. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. - 24 с.

Голодомор - геноцид українців: /Карта// Благодійний фонд "Україна-Русь". - Львів: НВФ "Карти і Атласи", 2009. - 1 л. у 4 рази складений: карт.

Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / НАН України, Інститут історії України, Міжнародний благодійний фонд Україна 3000 ; упоряд. Р. Пиріг. - Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 1125 с.

Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина / Національний інститут стратегічних досліджень ; упоряд. А. І. Кудряченко. - Київ : НІСД, 2008. - 335 с.

Голодомор не зламав. 1932–1933/ Український інститут національної пам’яті, Національний музей “Меморіал жертв Голодомору”, Національний комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні; авт. передм. В. М. В’ятрович. - [Київ], [2016]. - 32, [1] с.

Голодомор 1932—1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. - Вид. 3-є, допов. - К. : Києво-Могилянська академія, 2014. - 365 с.

Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом: [монографія]/ наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. - Вид. 4-е, допов.. - Київ: Києво-Могилянська академія, 2016. - 371 с.: 3 вкл. арк. карт., іл.

Голодомор як засіб політичного терору : Матеріали науково-практ. конференцій. Вінниця 29 листопада 2002р. - 26 листопада 2003р. - Вінниця : Книга-Вега, 2004. - 156 с.

Голодомори в підрадянській Україні : Праці членів Асоціації дослідників голодоморів в Україні / Асоціація дослідників голодоморів в Україні, Інститут історії України НАНУ ; Ред. О. М. Веселова. - Львів ; Нью-Йорк : Вид-во Коця, 2003. - 724 с

Голодомор в Україні 1932-1933 рр.: покажчик/ Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького, Інститут історії України; упоряд. Л. М. Бур’ян, Ред. С. В. Кульчицький. - Київ: Вид-во Коця, 2001. - 656 с

Голодомори в Україні у XX столітті : Навчальний посібник / Асоціація дослідників голодоморів в Україні, Конфедерація недержавних вищих навчальних закладів освіти України, Міжрегіональна академія управління персоналом ; укл. О. І. Неживий. - Київ : МАУП, 2005. - 57 с.

Голокост в Україні у регіональному і загальнолюдському вимірі: Матеріали Міжнародної наукової конференції (18-20 листопада 2003 р.). Збірник наукових праць. До 60-річча трагедії Янівського концтабору у Львові / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Інститут гуманітарних і соціальних наук. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2005. - 200 с.

Горобець С. М. Усвідомлення Голодомору 1932–1933 рр.: Чернігівщина/ С. М. Горобець, С. В. Бутко. - Чернігів: Десна Поліграф, 2018. - 79, [1] с.: табл..

Горошко, С. І. Голодомор 1932–1933 рр. Українська гуманітарна катастрофа ХХ століття/ С. І. Горошко, В. І. Червінський. - Київ: Україна, 2016. - 191 с.: іл., табл.

Давлєтов О. Підготовка “покоління вовків”: вишкіл майбутніх виконавців Голокосту. Нариси молодіжної політики НСДАП у 1922–1939 рр.: монографія/ О. Давлєтов; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Український інститут вивчення Голокосту “Ткума”. -Дніпропетровськ: Ткума, 2015. - 280 с.: іл., фот.

Енциклопедія Голодомору 1932–1933 років в Україні/ М-во культури України, Нац. музей “Меморіал жертв Голодомору”, Асоціація дослідників голодоморів в Україні; авт. тексту В. І. Марочко ; вступ. слово Є. М. Нищук. - Дрогобич: Коло, 2018. - 575 с.

Забуттю не підлягає. Голодомор 1932–1933 років у Баришівському районі: (документи і матеріали)/ упоряд.: В. М. Дуб, Г. В. Сташук. - Баришівка, 2008. - 272 с.: фот.. - (Книга Пам’яті).

За те, що євреї... Трагедія Голокосту в межиріччі Південного Бугу та Дніпра (1941-1944) / В. В. Даценко. - Кіровоград : Імекс ЛТД, 2015. - 178 с. : іл.

XX століття - етнонаціональний вимір та проблеми голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, Житомир, 22-23 жовтня 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомирський державний університет імені Івана Франка, НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса, Всеукраїнський Центр вивчення Голокосту “Ткума” ; ред.: І. Щупак, Н. Рудницька. - Дніпропетровськ : Ткума, 2011. - 500 с.

І була зима і була весна...Голод: Народна книга-меморіал Пам’яті жертв Голодомору в Коростишівському районі на Житомирщині/ упор. Г. В. Письмак. - Житомир: Полісся, 2008. - 287 с.

Іванченко Б. П. Викорінення. Голодомори 1921-22; 1932-33 р. р. в Дніпропетровській області/ Б. П. Іванченко. - Павлоград, 2003. - 68 с.

"І поліг наш народ, наче скошене жито...". Голодомор 1932-1933 років на Дніпропетровщині/ ред. Є. Бородін. - Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2008. - 624 с.

Іченець Б. П. Книга пам’яті жертв червоного терору на Бородянщині в 30-х роках (розкуркулення, голодомор, політичні репресії)/ Б. П. Іченець. - Немішаєве: ДажБог, 2008. - 127 с.

Капустян, Г. Т. Пам’ять 33-го кличе молодих: сповіді свідків і слово історика/ Г. Т. Капустян; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, Асоц. дослідників Голодоморів в Україні. - Вид. 3-тє, допов.. - Кременчук: Щербатих О. В., 2017. - 600 с.: іл.

Кондрацький А. А. Часопис київського політрепресантства : коротка історія Київського Товариства політв’язнів та жертв репресій (1988-2003 рр.) / А. А. Кондрацький. - Вид. 5-те, допов. - К. : Укр. центр духов. культури, 2003. - 143 с.

Лауер В.Творення нацистської імперії та Голокост в Україні/ В. Лауер. - Київ: Зовнішторгвидав України Український центр вивчення історії голокосту, 2010. - 367 с.

Навроцька Є. М. Сповідь. Живі свідчать: навчально-методичний посібник про Голокост (Параїмос) ромів Закарпаття / Є. М. Навроцька, А. Є Адам. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2012. - 80 с. : іл.

Нацистський “новий порядок” в містах України = The nazi new order in Ukrainian cities : збірка фотографій та документів з фондів музею “Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні” / Український інститут вивчення Голокосту “Ткума” ; голов. ред. І. Щупак. - Дніпропетровськ : Ткума, 2015. - 336 с. - Текст парал. укр., англ.

Політичні репресії та голодомори на в XX столітті у контексті національної пам’яті : матеріали обласної науково-практичної конференції м. Вінниця 24 листопада 2005 р. - Вінниця : Книга-Вега, 2006. – 196 с.

Снайдер Т. Чорна земля. Голокост як історія і застереження: [пер. з англ.]/ Т. Снайдер ; пер.: П. Білак, О. Камишникова, Т. Родіонова ; наук. ред. В. Склокін. - Київ: Медуза, 2017. - 394 с.: карт.

33 запитання і відповіді про Голодомор–геноцид/ М-во культури України, Нац. музей “Меморіал жертв Голодомору”; авт. тексту Н. В. Лапчинська. - Дрогобич: Коло, 2018. - 86 с.: іл

Український голокост 1932-1933: свідчення тих, хто вижив. Т.2 / Національний університет "Києво-Могилянська Академія", Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Державний комітет України ; Ред. Ю. А. Мицик. - 2-е вид. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. - 441 с.

Міжнародна конференція “Штучні голоди в Україні XX століття”: матеріали конференції, Київ 16 травня 2018 року/ Всеукраїнська Правзахисна орг. “Меморіал” ім. В. Стуса, М-во освіти і науки України, М-во культури України, М-во закордонних справ України, Український ін-т нац. пам’яті, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. музей “Меморіал жертв Голодомору”. - Дрогобич; Київ: Коло, 2018. - 367 с.