ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

День Гідності та Свободи

День Гідності та Свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року. Його встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

Встановлене «з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року - лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору…»

Бібліографічний список:

Вітер М. Літопис Революції Гідності / М. Вітер. - Львів: Піраміда, 2017. - 279 с.: 8 вкл. л.

Волинська М. Майдан: до... і після... Живе слово нового часу / М. Волинська. - Київ : Світ успіху, 2015. - 224 с.

Гальчинський А. С. Помаранчева революція і нова влада / А. С. Гальчинський; Інститут стратегічних оцінок. - Київ, 2005. - 368 с.

Голомша М. Я. Майданна Україна: майдан як явище і процес : публіцистичні роздуми / М. Я. Голомша. - Київ: Просвіта, 2017. - 207 с.

Дениско Г. Про що гомонить Соборний майдан: інтерв’ю, есеї, сторінки боротьби за Свободу / Г. Дениско. - Полтава: Говоров С. В., 2018. - 391 с.: фот.

Дудка Г. І. Небесна сотня / Г. І. Дудка. - Харків: Фоліо, 2019. - 219, [2] с.

Загребельний І. Майдан. Хроніки недореволюції / І. Загребельний. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2014. - 94 с.

Кабачинська С. І. Щоденник революції / С. І. Кабачинська. - Хмельницький, 2005. - 276 с.

Капранов В. В. Майдан. Таємні файли / В. В. Капранов, Д. В. Капранов. - Київ: Нора-Друк, 2017. - 320 с.

Кошкина С. Майдан. Нерассказанная история : главное расследование событий Революции / С. Кошкина. - Киев : Брайт Стар Паблишинг, 2015. - 403 с.

Кривошеєнко О. В. Київ: від виборів до виборів. : електоральна історія столиці / О. В. Кривошеєнко. - Київ: Альтерпрес, 2005. - 217 с.

Кульчицький С. В. Помаранчева революція / С. В. Кульчицький. - Київ: Генеза, 2005. - 366 с.

Кульчицький С. В. Українська революція 2004р./ С. В. Кульчицький. - Київ: Генеза, 2005. - 368 с.

Курков А. Ю. Щоденник Майдану та Війни / А. Ю. Курков ; пер. В. С. Бойко ; худож. В. М. Карасик. - Харків: Фоліо, 2018. - 329, [4] с.

Люди Майдану. Хроніка: фотоальбом / ред. Л. Івшина. - К.: Вид-во ПрАТ, 2014. - 240 с.: фот., іл.. - (Бібліотека газети “День”).

Магда Є. В. Гібридна війна: вижити і перемогти / Є. В. Магда. - Харків : Віват, 2015. - 302, [1] с.

Майдан від першої особи. 45 історій Революції гідності: [збірник спогадів] / Український інститут національної пам’яті ; упоряд.:Т. Ковтунович, Т. Привалко. - Київ : К.І.С.,2015. - 320 с.

Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах. [Вип. 2] / Український інститут національної пам’яті ; упоряд.: Т. Ковтунович, Т. Привалко. - Київ : К.І.С.,2016. - 302 с.

Майдан Гідності: (пам’яті “Небесної сотні”) / упоряд. С. Козак. - К.: Літературна Україна, 2014. - 204 с. - (Бібліотека газети “Літературна Україна”; 2014. № 9).

Майдан. Пряма мова = Maidan. Direct speech. Кн. 1 / упоряд.: О. Ю. Чебанюк, О. Ю. Ковальова. - Київ: Національний музей Революції Гідності, 2019. - 441 с.: іл.. - (Усна історія Майдану).

Майдан. Свідчення. Київ, 2013–2014 роки / ред.: Л. Фінберг, У. Головач. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. - 777 с.

Микулинський І. М. Революція Гідності – Майдан / І. Микулинський. - Чернівці: Друк Арт, 2017. - 798 с.: 32 вкл. арк.

Мухарський А. Майдан. (Р)еволюція духу: мистецько-культурологічний проект : [книга-калейдоскоп] / А. Мухарський, автор і куратор проекту. - Київ: Наш формат, 2014. - 302 с.

Небесна сотня / К. Богданович [та ін.] ; упоряд.: О. Трибушна, І. Соломко. - Харків: Фоліо, 2015. - 207 с.: іл.

Новели Помаранчевої Революції / Ред. П. Дзіковський. - Дрогобич; Львів: "Відродження", 2005. - 364 с.

Орлова Ю. 111 дней Майдана: записки киевлянки : timeline-роман / Ю. Орлова = 111 Days of the Maidan: the Notes of a Kyivan : timeline-novel / Iuliia Orlova. - Київ : Дуліби, 2014. - 143 с. : фот. - Рос. - Укр.

Положій Є. В. Іловайськ : розповіді про справжніх людей / Є. В. Положій. - 2-е вид., випр. . - Харків : Фоліо, 2017. - 377 с.

Президентські вибори та Помаранчева революція: Вплив на трансформаційні процеси в Україні / Фонд ім. Фрідріха Еберта; Ред. Г. Курт. - Київ: Заповіт, 2005. - 148 с.

Революція Гідності 2013–2014 рр. та агресія Росії проти України: науково-методичні матеріали / В. Головко [та ін.] ; за заг. ред. П. Полянського. - Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2015. - 36 с.

Революція гідності. Війна: книга-пам’ять / Національна спілка письменників України, Рівненська обласна організація; упоряд. А. Лимич. - Рівне: Волинські обереги, 2015. - 320 с.: нот., фот.

Сватко Я. За що боролись на Майдані / Я. Сватко. - Львів: Галицька Вид. Спілка, 2006. - 55 с.

Стражний О. Майдан. Події - свідчення - менталітет / О. Стражний. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. - 356 с.

Стражний О. С. Менталітет Майдану: хроніка подій – свідчення очевидців / О. С. Стражний. - Нове вид.. - Київ: Дніпро, 2016. - 252 с.

Токмань Г. Л. Майдан: сторінка живої історії  / Г. Л. Токмань. - 2-е вид., випр. і допов. - Ніжин : Лисенко М. М., 2015. - 104 с.

Трайдакало О. Майдан. Погляд зсередини / О. Трайдакало. - Київ: Мельник М. Ю., 2018. - 313, [5] с.

У кольорах "помаранчевої революції" / Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса, Центр історичної політології ; ред. О. М. Майборода. - Київ, 2007. - 306 с.

Український Євромайдан. Прикарпатський вимір : науково-документальне видання. - Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2016. - 702 с.

Щербак В. Мій Майдан: революція гідності, листопад 2013 – лютий 2014 / В. Щербак. - Київ : ЗН УА, 2015. - 270 с.

Яневський Д. Хроніка "помаранчевої" революції / Д. Яневський. - Х.: Фоліо, 2005. - 317 с.