ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

День української писемності та мови

8 листопада в Виставковій залі відбулося відкриття книжкової виставки, присвяченої Дню української писемності та мови.

Щороку, 9 листопада у нашій країні відзначають День української писемності та мови. У цей же день за православним календарем вшановують пам'ять Преподобного Нестора Літописця – послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. Свято відзначається з 1997 року за указом президента України та з ініцітиви Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка.

Віртуальна книжкова виставка:

Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови: [Навч. посібник для пед. ін-тів спец. 02.19.00 "Укр. мова і літ."] / С. П. Бевзенко. - К.: Вища шк., 1991. - 230 с.

Бузук П. Нарис історії української мови : вступ, фонетика і морфологія з додатком історичної хрестоматії / П. Бузук. – К.. 1927. – 94 с.

 

Буяльський Б. А. Як ми спілкуємося: Мовленнєвий етикет українського народу / Б. А. Буяльський, А. В. Оверчук. - Вінниця: Велес, 2001. - 95 с

Булаховський Л. А. Походження та розвиток мови : науково-популярний нарис / Л. А. Булаховський. – Червоний шлях, 1925. – 100 с.

Висоцький С. О. Київська писемна школа X - XII ст.: До історії української писемності / С. О. Висоцький; Кабінет міністрів України, Київське наукове товариство ім. П. Могили, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. - Львів; Нью-Йорк: Вид-во Коця, 1998. - 247 с.

Вусик О. С. Словник синонімів української мови: понад 2500 синонімічних гнізд / О. С. Вусик ; ред. А. М. Поповський. - Вид. 2-е, допов.. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019. - 575 с.

 

Гальчук І. Акцентуаційні особливості «Граматики…» М. Смотрицького. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філософія. – 2008. – Вип. 4. – - C. 105-114

Граматика слов’янська І. Ужевича / підгот. до друку І. Білодід, Є. Кудрицький; АН УРСР; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1970. – XXVI, 113 с.

Євсевієве Євангеліє: пам’ятки української мови XIII ст. / НАН України, Інститут української мови, Київський славістичний університет; відп. ред. В. В. Німчук. - Київ: КСУ, 2001. - 320 с. - (Серія канонічної літератури).

Історичний словник Українського язика. Т. 1 : А-Ж. Зошит II : Г-Ж / ред. Є. Тимченко. - Харків ; Київ : Укр. Рад. Енцикл., 1932. - 529-947 с.

Історія українського правопису XVI–XX століття : хрестоматія / упоряд.В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва. – Київ: Наук. думка, 2004. – 582 с.

Кульбакин С. М. Украинский язык : краткий очерк исторической фонетики и морфологии / С. М. Кульбакин. – Х., 1919. – 104 с.

 

 

Мітченко В. Каліграфія. Взаємовпливи шрифтів: теорія і практика; кирилиця і латиниця; історія і сучасність / В. Мітченко. - Київ: Laurus, 2018. - 286, [1] с.: іл.

Москаленко А. А. Історія українського правопису (радянський період) / А. Москаленко. – Одеса, 1968. – 60 с.

Петербурзька академія наук в справі знесення заборони українського слова. Реферат академії, з додатком «Історичної записки» К. А. Воєнского і вступним словом проф. М. Грушевського. – Львів : Наук. Тов-во ім. Шевченка, 1905. – (Передрук з літ-наук. Вісника).

 

Півторак Г. П. Українці : звідки ми і наша мова : дослідження, факти, документи / Г. П. Півторак. – Київ : Віпол, 2014. – 280 с.

 

Синявський О. Найголовніші правила української мови (за новим правописом) / О. Синявський. – 2-е вид. – Х. : Держвидав, 1929. – 62 с.

Синявський О. Порадник української мови : пристосований до буденного вжитку др-ом В. Сімовичем / О. Синявський. – Харків : Берлін : Нью-Йорк, 1922. – 150 с.

Словарь української мови. Зібрала редакція журнала ”Киевская старина”. Т. 1 : А-Ж / упоряд. з дод. власного матеріалу Б. Грінченко . – Репр. вид. 1907 р. - Київ, 1937. - XVIII., 501 с.

Словарь української мови. Зібрала редакція журнала ”Киевская старина”. Т. 3 : О-П / упоряд. з дод. власного матеріалу Б. Грінченко. - Київ : Друк. 1-ї Київської Спілки Друк. Справи, 1909. - 506 с.

Словник української мови. Зібрала редакція журнала ”Киевская старина”. Т. 2 : Д-Й / упоряд. з дод. власного матеріалу Б. Грінченко; ред. А. Ніковський. - 3-е вид., виправ. і доповн. - Київ : Гроно, 1927. - XXIV., 439 с.

Сулима М. З історії української мови : популярний начерк / М. Сулима; Укрліпнеп при УПО Н. К. О. УСРР; Бібліотека українознавства. – Харків : РУХ, 1927. – 24 с., карта.

Українська мова : енциклопедія / НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України ; ред. В. М. Русанівський.  – 3-е вид. випр. і допов.  – Київ : Укр. енциклопедія, 2007. – 852 с. : іл.

Український правопис / Народний комісаріат освіти України. – К.: Держвидав, 1946. – 178 с.

Шахматов О., Кримський А.  Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської старо-українщини XI-XVIII вв. – К. : Т-во Друкар, 1922. – 184 с.

Ющук І. П. Словник української мови VI століття / І. П. Ющук. - Львів: Астролябія, 2019. - 494, [1] с.: портр.