ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

75 річниця вигнання нацистських окупантів із України

Шановні користувачі! Запрошуємо Вас до перегляду книжкової виставки присвяченої 75-ій річниці вигнання нацистських окупантів із України.

 

Список літератури:

Безсмертя : Книга Пам’яті України. 1941 – 1945 / Головна ред. колегія. – Київ : Книга Пам’яті України, 2000. – 944 с.

В ім’я життя / Упоряд. З.О. Сільченко. – Київ : Україна, 2005. – 285 с.

Ванеев Г. И. Севастополь 1941-1942: Хроника героической обороны : в 2 кн. Кн. 2: 02.01—05.07.1942 / Г.И. Ванеев. – Київ : Україна, 1995. – 283 с.  : 12 л. фото.

Ванеев Г. И. Севастополь 1941-1942: Хроника героической обороны : в 2 кн.. Кн. 1 : 30.10.1941 – 02.01.1942 / Г.И. Ванеев. – Київ : Україна, 1995. – 253 с.  : 12 л. фото.

Гальчак С. Д. Визволення від нацистських загарбників : 20 грудня 1943 р. – 28 березня 1944 р. / С. Д. Гальчак; Нац. акад. наук України; Ін-т історії України ; Держ. пед. Ун-т ім. М. Коцюбинського ; Держ. архів Вінницької області. – Вінниця : Книга-ВЕГА, 2005. – 412 с.

Гальчак С. Д. Герої Поділля: герої Радянського Союзу-уроженці Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей / С.Д. Гальчак ; Всеукраїнське громадське об’єднання "Інтелігенція України за соціалізм" ; Антифашистський комітет України. – Київ : АДЕФ-Україна, 2010. – 231 с.

Гольдберг С. И. Солдаты Победы : документальные повести / С.И. Гольдберг. – Мариуполь : Приазовский рабочий, 2001. – 348 с.

Днепр – река героев : свидетельства всенародного подвига / авт., сост. Н. И. Луцев, П. Я Добровольский, В. А. Замлинский и др.; под. общ. ред. В. Н. Немятого. – 2-е изд., доп.. – Киев : Политиздат Украины, 1988. – 391 с.

Дубров Б. І. Солдатська слава / Б.І. Дубров; передм. І.О. Герасимова. – 3-тє вид., допов. і виправл. – Київ : Молодь, 1987. – 384 с.

Жигло В. В. Архівні джерела з історії німецько-фашистської окупації Харківщини (за матеріалами Державного архіву Харківської області) / В.В. Жигло ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. пед ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2006. – 47 с.

Жизнь генерала Наумова. Хроника. Письма. Документы / сост. Г.М. Наумова, А.В. Бибик. – Киев: Альфа Реклама, 2014. – 400 с. : ил..– (Партизанское движение на Украине)

Житомирщина у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр : зб. док. і матеріалів / Архівне упр. при Раді Міністрів України. – Київ : Наукова думка, 1969. – 289 с.

Жук В. Н. Безсмертний подвиг : іст. нариси про Чутівщину у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та подвиг її синів і дочок на фронтах в тилу / В. Н. Жук. – Полтава : АСМІ, 2005. – 178 с.

Жуковський М. П. Нікопольсько-Криворізька операція Червоної Армії (жовтень 1943 р. - лютий 1944 р.) : стислий військово-історичний нарис / М.П. Жуковський; М-во культури України ; Нікопольська міська рада ; Нікопольський краєзнавчий музей. – Нікополь : Фельдман, 2014. – 120 с. : карти, табл., фот.. – До 70-річчя Визволення м. Нікополя від німецьких загарбників.

Забарко Б М. Жизнь и смерть в эпоху холокоста : Свидетельства и документы. Кн. 2 : Д-О / Б.М. Забарко. – Киев, 2007. – 539 с.

Забарко Б. М. Жизнь и смерть в эпоху Холокоста : свидетельства и документы. Кн. 1 / Б.М. Забарко. – К., 2006. – 524 с.

Завальнюк О. М. Україна в період Другої світової війни : навчальний посіб. / О. М. Завальнюк, С. В. Олійник, С. В. Трубчанінов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2012. – 544 с.

Зек Б. М. Визволення Ратнівщини : радянсько-німецькі бої в березні-липні 1944 р. / Б.М. Зек. – 2-е вид., випр. і допов.. – Луцьк: Волинські старожитності, 2012. – 200 с. : табл., фот.

Історія великих страждань : нацистські табори для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині : дослідження, документи, свідчення / НАН України ; Ін-т історії України ; Меморіальний комплекс “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років”. – Київ, 2011. – 348 с. : іл. ел. опт. диск.

Історія Великої Вітчизняної війни – невичерпне джерело виховання патріотизму: обласна науково-методична конф. / Упр. освіти і науки Одеської обласної держадмін, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеський ордена Леніна ін-т сухопутних військ, Одеський обласний ін-т удосконалення учителів. – Одеса, 2005. – 105 с.

Історія Великої Вітчизняної війни : усні оповіді ветеранів, записані студентами НГУ (до 60-річчя Перемоги) / М-во освіти і науки України; Нац. гірничий ун-т, Ін-т гуманітарних проблем; уклад. Г.К. Швидько. – Дніпропетровськ, 2005. – 71 с.: фото

Київ 1941-1943 : фотоальбом / упоряд. Д.В. Малаков. – Київ: Кий, 2000. – 265 с.: іл.

Київ у дні нацистської навали : за документами радянських спецслужб : до 60-річчя визволення України від гітлерівських загарбників: наукове вид./ ред. В.М. Литвин. – Київ; Львів, 2003. – 527 с.

Клюєнко Д. М. В боях за визволення України /Д. М. Клюєнко. – Київ: Політвидав України, 1984 – 176 с.

Левитас И. М. Книга памяти / сост. И.М. Левитас; Еврейский Совет Украины ; Киевское о-во еврейской культуры ; Фонд «Память Бабьево Яра». – Киев, 1999. – 300 с.

Литвин В. Україна у Другій світовій війні (1939 – 1945) / В. Литвин. – Київ: Лі-Терра. 2004. – 464 с.

Малаков Д. Київ 1939-1945. Post scriptum : фотоальбом / Д. Малаков. Київ: –Сидоренко, 2009. – 219 с. : фото + 1 л. Карта

Мельник А. А. Криворожье : в пламени войны (1941-1944) : [монография] / А. А. Мельник. – Кривой Рог: Дионис, 2014. – 232 с. :

Не підлягає забуттю : нацистський окупаційний режим на Черкащині (1941-1944) : зб. наукових ст., док., матеріалів та спогадів / Міжнародна громадська орг.. “Міжнародний фонд “Взаєморозуміння і толерантність”, Черкаський осередок ; Нац. спілка краєзнавців України, Черкаська обласна організація, Держ. архів Черкаської області, Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; упоряд. В. М. Мельниченко [та ін.]. – Черкаси: Вертикаль, 2013. – 366 с. : 34 вкл. л. фот.

Немыкин А. К. Герои Днепропетровщины : очерки о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы / А. К. Немыкин. – Дніпропетровськ: Січ, 2006. – 829 с.

Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні : зб. док. і матеріалів / Ін-т історії партії ЦК КП України, Архівне упр. при Раді міністрів УРСР. – Київ : Держ. вид-во політичної літ-ри УРСР, 1963. – 486 с.

Одесса. Память города – героя: фотоальбом / А. С. Глущак, Б. А. Миндель, А. А. Подберезский и др. . – Одесса : Мистецтво, 1980.

Орлова Т. В. Жінка в історії України (вітчизняна історіографія XX – початку XXI ст. ) / Т.В. Орлова. – Київ : Логос, 2009. – 582 с.

Пам’ять воєнної пори. Патріотична акція (2006-2010 роки) : методичні поради / Г.Є. Ясєв. – Київ : Книга Пам’яті України, 2006. – 23 с.

Память сердца : документальные очерки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Харькова и Хорьковской области. – Харьков. : Тимченко, 2009. – 455 с. : фото.

Петровський В. В. Історія України. Неупереджений погляд. Факти. Міфи. Коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – 3-е вид., випр. і доп.. – Харків : Школа, 2010. – 623 с. + 20 л. Іл.

Подвиг на віки : Книга Пам’яті України – місто–герой Київ / ред. А.І. Тимчик. – Київ: Книга Пам’яті України, 2000. – 906 с.

Україна : Віхи історії : історична літ-ра / авт.-упоряд. В.В. Томазов. – Київ : Мистецтво, 2001. – 432 с.

Україна : хроніка XX століття : довідкове вид. : роки 1941-1943 / Нац. акад. наук України. Ін-т історії України; ред. В М. Литвин. – Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2005. – 533 с.

Україна : хроніка XX століття : довідкове вид. : роки 1944-1945 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; ред. В.М. Литвин. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2005. – 279 с.

Україна в Другій світовій війні у документах: збірник німецьких архівних матеріалів. Т.1 / Львівський держ. ун-т ім. І. Франка, НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; упоряд. В.М. Косик. – Львів, 1997. – 382 с.

Україна в Другій світовій війні: Погляд з XXI ст. : історичні нариси : у 2 кн.. Кн. 1. – Київ : Наук. думка, 2011. – 731 с.

Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст. : історичні нариси: у 2 кн.. Кн. 2 / НАН України, Ін-т історії України ; ред.: В. А. Смолій, П. Т. Тронько. – Київ : Наукова думка, 2011. – 944 с.

Україна в Другій світовій у документах: збірник німецьких архівних матеріалів (1941-1942). Т.2 / Львівський держ. ун-т ім. І. Франка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ ; упоряд. В.М. Косик. – Львів, 1998. – 384 с.

Україна в полум’ї війни. 1941 – 1945 / П. П. Панченко, О. І. Уткін, В.І . Горєлова та ін. .– Київ : Україна, 2005 . – 560 с.: іл.

Україна в полум’ї війни. 1941 – 1945 / П.П. Панченко, О. І. Уткін, В. І. Горєлова та ін. .– Київ: Україна, 2005 . – 560 с.

Україна у Великій війні: 1939-1945 : науково-популярне вид. / упоряд.: Л. Герасименко, В. Расевич. – Київ : Емма, 2014. – 262 с. : карт., фот. + 1 вкл. л.

Україна у Великій війні: 1939-1945 : науково-популярне вид. / упоряд. : Л. Герасименко, В. Расевич. – Київ: Емма, 2014. – 262 с.: карт., фот. + 1 вкл. л.

Україна у Другій світовій війні і Великій Вітчизняній війні: (1939-1945 рр.) : актуальні проблеми історії: матеріали "круглого столу" у Дніпропетровському нац. ун-ті ім. О. Гончара, 7 травня 2010 року / М-во освіти і науки України, Дніпропетровська облдержадмін., Дніпропетровський нац. ун-т ; ред. С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Герда, 2010. – 84 с.

Україна у Другій світовій війні і Великій Вітчизняній війні: (1939-1945 рр.) : актуальні проблеми історії: матеріали "круглого столу" у Дніпропетровському нац. ун-ті ім. О. Гончара, 7 травня 2010 року / М-во освіти і науки України, Дніпропетровська облдержадмін., Дніпропетровський нац. ун-т ; ред. С. І. Світленко. – Дніпропетровськ: Герда, 2010. – 84 с.

Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнародної наукової конф. / М-во культури України; М-во оборони України; Держ. ком. архівів України; НАН України; Ін-т історії України; Нац. ун-т оборони України; ред. Л.В. Легасова. – Київ, 2011. – 800 с.

Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації : (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнародної наукової конф. / М-во культури України, М-во оборони України, Держ. ком. архівів України, НАН України, Ін-т історії України, Нац. ун-т оборони України ; ред. Л.В. Легасова. – Київ, 2011. – 800 с.

Україна у Другій світовій війні: уроки історії та сучасність: матеріали міжнародної наукової конф. (27-28 жовтня 1994 р.) / НАН України, Ін-т історії України ; відп. ред. М. В. Коваль. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 1995. – 282 с.

Україна у Другій світовій війні: уроки історії та сучасність: матеріали міжнародної наукової конф. (27-28 жовтня 1994 р.) / НАН України, Ін-т історії України ; відп. ред. М.В. Коваль. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 1995. – 282 с.

Україна. Віхи історії: історична літ-ра / авт.-упоряд. В.В. Томазов. – Київ : Мистецтво, 2001. - 432 с.

Україна: хроніка XX століття : довідкове вид. : роки 1941-1943 / Нац. акад. наук України. Ін-т історії України ; ред. В М. Литвин. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2005. – 533 с.

Україна: хроніка XX століття: довідкове вид.: роки 1944-1945 / Нац. акад. наук України. Ін-т історії України ; ред. В.М. Литвин. – Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2005. – 279 с.