ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

День захисника України

З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу згідно з Указом Президента України щорічно 14 жовтня відзначається День захисника України.

День захисника України став святковим для сучасних воїнів та суспільства в цілому. Адже  14 жовтня —  велике християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, здавна відомої  духовної  заступниці українського козацтва, представники якого уособлюють в собі патріотизм та відвагу, виступаючи захисниками рідного краю. На Покрову слід вшановувати пам’ять всіх, хто у різні часи боронив нашу землю від ворога. Свято символізує нерозривний зв’язок усіх поколінь захисників України.

14 жовтня відзначають також День Українського козацтва. У незалежній Україні це свято офіційно існує з 1999 року (наказ Президента України від 7 серпня 1999р.). Богородиця є покровителькою українського козацтва й усіх українських збройних формувань. Запорожці мали на Січі церкву на честь Покрова Пресвятої Богородиці з її іконою. Окрім того, споконвіку на свято Покрови Пресвятої Богородиці в Україні відбувалася Велика рада, яка обирала гетьмана та визначала, як козацтву жити далі.

Бібліографічний список:

Апанович О. М. Козацька енциклопедія для юнацтва : кн. ст. про іст. буття укр. козацтва / О. М. Апанович ; [упоряд. О. Яремійчук]. – Київ : Веселка, 2009. – 719 с. : іл., карти, фото.

Гаврилюк О. М. Таємниці минулого козацької Лисянки : сборник / О. М. Гаврилюк ; Лисянське районне козацьке т-во, Укр. реєстрове козацтво. – Київ : Сергійчук М. І., 2012. – 307 с. : іл.

Гетьмани України : історичні портрети : зб. / худож. : І. С. Камінський, Ю. Ф. Назаренко. – Київ : Журнал "Україна", 1991. – 216 с.

Голобуцький В. О. Гомін, гомін по діброві : іст. розповіді про запорозьких козаків / В. Голобуцький; мал.  А. Базилевич. – Дніпропетровськ : Січ, 2003. – 208 с. : іл.

Головешко Л. М. Україна – козацька держава : історія українського козацтва / Л. М. Головешко. – Маріуполь : Новий світ, 2005. – 259 с.

Гончарук Т.  Українське козацтво і Хаджибей (Одеса) середина XVI ст. 1794 рік. : популярний нарис та додані документи з друкованих джерел / Т. Гончарук; Упр. охорони культурної спадщини Одеської облдержадміністрації . – Одеса, 1998. – 65 с.: іл.

Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11т, 12 кн. / редкол. : П.С. Сохань (голова) та ін.. – Київ : Наукова думка, 1991. – (Пам’ятки іст. думки України) Т. 6. – 1995. – 680 с.

Гузенко Ю. І. Військово-морське мистецтво українського козацтва: (перша половина XVII ст.) : монографія / Ю. І. Гузенко. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 124 с. : табл., фот.

Діптан І. І. Українське козацтво: соціально-історичний нарис : у 2-х ч.. Ч. 1 / І. І. Діптан, П. А . Кравченко. – Полтава : АСМІ, 2008. – 359 с.

Діптан І. І. Українське козацтво : соціально-історичний нарис (у 2-х частинах). Ч.2 / І. І. Діптан, П. А. Кравченко ; Мін-во освіти і науки України, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2010. – 423 с. : іл.

Заруба В. М. Козацька старшина гетьманської України (1648 - 1782) : персональний склад та родинні зв’язки / В. М. Заруба. – Дніпропетровськ : Ліра, 2011. – 932 с. : 4 л. іл.

Збережемо тую слав : громадський рух за увічнення історії укр. козацтва в другій половині 50-х - 80-х рр. XX ст. : зб. док. та матеріалів / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Всеукр. спілка краєзнавців [та ін.] ; [упоряд.: О. Г. Бажан (кер.) та ін., передм. В. Смолія]. – Київ : Рідний край, 1997. – 475 с.

Історія українського козацтва : нариси у 2-х т. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, НДІ козацтва ; [редкол. : В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : Ін-т історії України, 2011. Т. 1. – 2011. – 799 с., [16] арк. іл.

Історія українського козацтва : нариси у 2-х т. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, НДІ козацтва ; [редкол. : В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : Ін-т історії України, 2011. Т. 2. – 2011. – 723 с., [16] арк. іл.

Коваленко С. Україна під булавою Богдана Хмельницького : енциклопедія у 3 т. Т. 1 / С. Коваленко. – Київ : Стікс-Ко, 2008. – 376 с.

Коваленко С. С. Україна під булавою Богдана Хмельницького : енциклопедія : у 3 т. / С. Коваленко. – Київ : Стікс-Ко, 2007 – 2008 Т. 2 / передм. Н. Третьякової.– 2008. – 480 с. : кольор. іл.

Коваленко С. Україна під булавою Богдана Хмельницького : енциклопедія у 3 т. Т. 3 / С. Коваленко. – Київ : Стікс-Ко, 2008. – 480 с.

Козацька абетка: коротка історія українського козацтва для дітей і дорослих / авт.-упоряд. О. С. Яремійчук. – 2-е вид.. – Київ : Веселка, 2014. – 80 с.: іл.

Козацькі січі : нариси з історії українського козацтва ХVI-ХIХ ст. / Ін-т історії України НАН України, НДІ козацтва ; [ред. В. А. Смолій]. – Київ ; Запоріжжя : [б. в.], 1998. – 252 с.

Костомаров Н. И. Богдан Хмельницкий: в трех томах / Н. И. Костомаров ; ред.: И. А. Костюк, А. А. Олейников. – Киев : Радуга, 2004. – 664 с.

Кривошея В. В. Генеалогія українського козацтва : Білоцерківський полк  / В. В. Кривошея ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж., Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ. – Київ : Стилос, 2002. – 184 с.

Кривошея В. В. Генеалогія українського козацтва : Канівський полк / В. В. Кривошея ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж., Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Музей гетьманства. – Київ : Стилос, 2006. – 217 с.

Кривошея В. В. Генеалогія українського козацтва : нариси історії козацьких полків / В. В. Кривошея ; НАН України. Ін-т політ. і етнонаціональних дослідж. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Музей гетьманства. – 2-ге вид., доп. – Київ : Стилос, 2004. – 391 с.

Кривошея В. В. Генеалогія українського козацтва : Переяславський полк / В. В. Кривошея ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ, Музей гетьманства.  Київ : Стилос, 2004. – 417 с.

Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини : енциклопедія / В. В. Кривошея ; Укр. ін-т нац. пам’яті. – Київ : Стилос, 2010. – 791 с.

Кривошея В. В. Українське козацтво в національній пам’яті. Полтавський полк : монографія : у 2-х т. Т. 1 / В. В. Кривошея. – Чернігів : Лозовий В.М., 2014. – 504 с.

Кривошея В. В.  Українське козацтво в національній пам’яті. Полтавський полк : монографія : у 2-х т. Т. 2 / Кривошея В.В.. – Чернігів : Лозовий В.М., 2014. – 496 с.

Луньов Г. О. Земля, козацтво і державність України / Г. О. Луньов, Ю. І. Прилипко ; Об’єднана Рада укр. та зарубіжного козацтва, Селянське козацтво України. – вид. 3-є, допов. – Київ : НАІРІ, 2013. – 416 с.

Марков В. И. О возникновении украинского козачества / В. И. Марков. – СПб. : Евразия ; М. : Клио, 2014. – 254 с. : 1 вкл. л.

Меріме Проспер. Українські козаки та їхні останні гетьмани; Богдан Хмельницький / П. Меріме. – Київ : Б-ка українця, 1998,

Огієнко І. І. (митр. Іларіон). Богдан Хмельницький / І. Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 448 с. : іл.

Пилявецька битва 1648 року в історії України : Матеріали Всеукр. науково-практичної конф., присвяченої 360-річчю битви під Пилявцями. 19 вересня 2008 р. / Хмельницька облдержадміністрація ; ред. М. П. Вавринчук. – Хмельницький, 2008. – 328 с.

Реєстр Війська Запорозького 1649 року / Нац. акад наук України [та ін.] ; [передм. Ф. П. Шевченка ; упоряд.: О. В. Годійчук та ін. ; редкол.: Ф. П. Шевченко та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1995. – 592 с. – (Джерела з історії українського козацтва)

Рибак Н. С. Переяславська рада : роман: в 2 т. / Н. Рибак ; худож. М. Г. Дерегус. – Київ : Радянська школа, 1988 Т. 1, кн. 1 – 4. - 1988. – 477, [3] с. : портр., іл.

Рибак Н. С. Переяславська рада : роман: в 2 т. / Н. Рибак ; іл. худож. М. Г. Дерегуса. – Київ : Радянська школа, 1988. – (Світ в образах) Т. 2, кн. 1 – 4. – 1988. – 492, [4] с. : іл., портр.

Савчук Ю. К. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького у колекціях музеїв Європи (пошук, знахідки, атрибуція) / Ю. К. Савчук ; Мін-во культури і туризму України, Нац. музей історії України, Нац. акад. наук України. – Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2006. – 93 с.

Саєнко І. Минуле українського козацтва на Луганщині : історичні нариси / І. Саєнко. – Харків : СІМ, 2010. – 99 с.

Слипушкин И. О том, как Богдан Хмельницкий освободил Украину от Польской неволи / И. Слипушкин. – Киев : Тип. Е. Федорова, 1868. – 50 с.

Смолій В. А. Богдан Хмельницький. Хроніка життя та діяльності / В. А. Смолій, В. С. Степанков ; Акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : Наук. думка, 1994. – 262 с.

Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і Запорізька Січ кінця XVI - середини XVII століть : генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі. Кн. 2 / І. С. Стороженко ; [передм. Ю. Святця ; відп. ред. В. Смолій]. – Дніпродзержинськ : Видавничий дім Андрій, 2007. – 418 с. : іл.

Страна казаков / ред. Г. Я. Сергиенко. – Киев : Радуга, 2004. – 215 с. : илл. – ("История Украины в исторических исследованиях, документах и воспоминаниях современников")

Творець української державності : (до 415-річчя від дня народження Б. Хмельницького) : методико-бібліогр. матеріал / Держ. б-ка України для юнацтва ; [уклад. : Н. І. Гуцул]. – Київ : [б. в.], 2010. – 85 с.

Тис-Крохмалюк Ю. Бої Хмельницького : військово-історична студія / Ю. Тис-Крохмалюк ; наук. ред., літ. ред. О. Горбач. – Репр. вид., Мюнхен, 1954. – Львів : ОЛІР, 1994. – 184 с. : 13 л. ил., 5 л. карт.

Топачевський А. Покрова : відгомони дива / А. Топачевський // Чумацький шлях. – 2014. –  № 3. – С. 12 – 13

Украина – Европа : хронология развития (1000-1500). Т. 4 / А. В. Толстоухов, В. А. Зубанов. – К.: Крион, 2009. – 612 с. : фот.

Україна – духовна козацька держава : матеріали I Всеукранської науково-практичної конф. 17 червня 2010 року / Донецька обл. громадська орг. "Українське реєстрове козацтво", Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту, Ін-т проблем штучного інтелекту ; ред. С. Б. Іванова. – Донецьк : Наука і освіта, 2010. – 263 с.

Українське козацтво – чинник консолідації українського народу / Рада Укр. козацтва при Президентові України. – [Київ] : Санспарель, 2007. – 84 с.: іл.

Українське козацтво : журн. – 1969. – № 11- 12. – 60 с.

Українське козацтво : журн. – 1972. – № 19. – 48 с.

Українське козацтво : мала енциклопедія / Ф. Г. Турченко [та ін.] ; відп. ред. С. Р. Лях. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Генеза ; Запоріжжя : Прем'єр, 2006. – 672 с. : іл., карти.ві

Українське козацтво в етнокультурному просторі Наддніпрянщини : матеріали науково-практичної конф., що відбулися під час VI та VII іст.-культуролог. фестивалю Мамай-fest 31 травня 2013 р. та 6 червня 2014 р. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського та ін. ; відп. ред. Н. М. Буланова. – Нікополь : Принтхаус Римм, 2014. – 264 с. : іл.

Українське Козацтво і Велике князівство Литовське = The Cossacks of Ukraine and the Grand Duchy of Lithuania / І. Марзалюк [та ін.]. – Київ : Балтія Друк, 2014. – 197, [3] с.: іл., фот.

Чухліб Т. В. Переяслав 1654 року та проблема міжнародного утвердження Українського гетьманату. / Т. Чухліб ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, НДІ укр. козацтва. – Київ : Ін-т історії України, 2003. – 156 с.

Чухліб Т. В. Секрети українського полівасалітету : Хмельницький – Дорошенко – Мазепа / Т. В. Чухліб ; Нац. ака. наук України, Ін-т іст. України, НДІ козацтва. – Київ : Києво-Могилянська акад., 2011. – 327 с.

Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросії / Жан-Бенуа Шерер ; [пер. з фр. та вступ. сл. В. В. Коптілова, худож. О. І. Яцун]. – Київ : Укр. письменник, 1994. – 311 с.: іл.

Щербак В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХV–середина ХVІІ ст. / В. О. Щербак. – 2-е вид. – Київ : Вид. дім Києво-Могилянська акад., 2006. – 300 с.

Яворницький Д. І. Вольності запорозьких козаків / Д. І. Яворницький. – Дніпропетровськ : Січ, 2002. – 359 с. : портр.

Яворницький Д. І. Із української старовини / Д. І. Яворницький. – Київ : Веселка, 2001. – 175 с.: іл. – (Іст. б-ка для дітей "Золоті ворота")

Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків : у 3 т. / Д. І. Яворницький ; [редкол.: П. С. Сохань та ін ; комент. Г. Я. Сергієнка ; Акад. наук УРСР, Археограф. комісія, Ін-т історії]. – Київ : Наук. думка, 1990 – 1993. – (Пам'ятки історичної думки України) Т. 1 / [передм. В. А. Смолія]. – 1990. – 592 с.