ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Я говорю вустами мільйонів... М. П. Драй-Хмара

10 жовтня відзначається 130-річчя від дня народження українського поета та вченого Михайла Драй-Хмари, який заклав основи слов'янознавства, знав близько 20 мов та загинув, як і більшість його однолітків, на Колимі.

Михайло Опанасович Драй (саме таким було його справжнє прізвище) народився 28 вересня 1889 р. в селі Малі Канівці на Чорнобаївщині.

У своїй літературній діяльності Михайло Драй-Хмара належав до угруповання «неокласиків», хоча до кінця не позбувся символістичних впливів. Його поетичній палітрі притаманні вкрай загострені ліричні емоції, його соковито-язичницька лексика наповнена неологізмами. За життя Драй-Хмари вийшла друком лише одна книга поезій «Проростень» (1926). Дві інші («Сонячні марші» та «Залізний обрій») так і не побачили світу аж до 1969 року.

Наприкінці 1928-го зазнав шаленої критики за сонет «Лебеді» з присвятою своїм товаришам, де вжив вислів «гроно п’ятірне»:

О гроно п’ятірне нездоланих співців,

крізь бурю й сніг гримить твій переможний спів,

що розбиває лід одчаю і зневіри.

Під «гроном п’ятірним» малися на увазі поети-неокласики — Максим Рильський, Микола Зеров, Павло Филипович, Освальд Бургардт (який друкувався під псевдонімом Юрій Клен) і сам Михайло Драй-Хмара.

«Сонет Драй-Хмари, — писав у наші дні Іван Дзюба, — прозвучав як мужній голос на захист друзів — з вірою в чистоту, правоту і невмирущість їхнього естетичного ідеалу».Твори поета перестали публікувати.

Заарештований 1933 року за «участь у контрреволюційній організації», але за рік справу припинено. Вдруге заарештований 1935-го за «націоналістичну контрреволюційну діяльність». На допитах не зламався. Заслали на Колиму на 5 років. У 1938-му термін продовжили ще на 10 років за «участь в антирадянській організації та антирадянську агітацію». Загинув 19 січня 1939-го у концтаборі на Колимі. Реабілітований 1989-го.

Віртуальна книжкова виставка:

20-і роки: літературні дискусії, полеміки : літ.-критич. ст. / [упоряд. В. Г. Дончик ; ред. В. М. Чучко]. – Київ: Дніпро, 1991. – 364, [2] c.

Антологія української поезії: В 6-ти томах. Т.4: Твори поетів 1917-1932. – К. : Дніпро, 1985. – 422 с.

Безсмертні: Збірник спогадів про М. Зерова, П. Филипвича і М. Драй-Хмару / ред. М. Ореста. - Мюнхен: Ін-т літ. ім. Ореста, 1963. - 334 с.

Драй-Хмара М. Літературно-наукова спадщина / упоряд. С. А. Гальченка, А. В. Ріпенко, О. Ф. Томчука. - К.: Наукова думка, 2002. - 592 с.

Драй-Хмара М. Поезії / М. Драй-Хмара. - Черкаси: Брама, 2004. - 168 с.

Драй-Хмара М. Вибране / Михайло Драй-Хмара; - К.: Дніпро, 1989. - 542 с.

Драй-Хмара М. Твори / Упор., прим. С.А.Гальченка; передмова І.М. Дзюби. – К.: Наук. думка, 2015. – 712 с.

З порога смерті: Письменники України жертви сталінських репресій / Упоряд. О. Г. Мусієнко. Вип. 1. К.: Радянський письменник, 1991. 494 с.

Іванисенко В. Михайло Драй-Хмара / В. Іванисенко // Письменники Радянської України, 20-30 роки: нариси творчості. - К., 1989. - С. 235-264.

Із циклу «Молода весна» / Михайло Драй-Хмара // Розстріляне Відродження : поезія, проза. драма, есей: антол. 1917-1933 / упоряд. Ю. Лавріненко. - Київ, 2001. - С. 230-243.

Історія української літератури ХХ століття: у 2 кн.. Кн. 1: Перша половина ХХ століття. Підручник / Ред. В. Г. Дончик. - Київ, 1998. - 462 с.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка : незабутні постаті / [ред. кол.: В. В. Скопенко, О. В. Третяк, Л. В. Губерський та ін.]. - Київ, 2005. - 464 с.

Київські неоклассики / упоряд. В. Агеєва. - Київ: Факт, 2003. - 352 с.

Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : У 10 т. – К.: ВЦ "Академія”, 2013. – Т. 4 : У сподіванняхі трагічних зламах. – 2015. – 576 с.

Козачок Я. В. «Бо я національний інтелігент...» Михайло Драй-Хмара: навч. посіб. / Я. В. Козачок, С. І. Черіпко. - К.: НАУ, 2012. - 68 с.

Михайло Драй-Хмара / НАН України, іт. літ. ім. Т.Г. Шевченка; передм., упоряд. текстів та прим. С.А. Гальченко. - Харків: Фоліо, 2018. - 498с. (Митці на прицілі)

 Наші втрати: Матеріяли до біографічного словника репресованих у 1930-их роках діячів в УРСР, зібрані Юрієм Лавріненком / Українська академія наук у США; ред. М. Жулинський. - Київ; Нью-Йорк: Твім інтер, 2005. - 252 с.

 Політичні репресії радянської доби в Україні: науково-допоміжний бібліографічний покажчик / А. В. Скорохватова; упоряд. Т. А. Приліпко, упоряд. О. І. Марченко, упоряд. З. Х. Мусіна; М-во культури і туризму України, Державна історична бібліотека України. - Київ: Арістей, 2008. - 684 с.

 Райбедюк Г. Б. Вивчення творчості київських неокласиків: навчально-методичний посібник / Г. Б. Райбедюк, О. Ф. Томчук. - Ізмаїл: СМИЛ, 2010. - 348 с.

 

*Електронний ресурс

Розстріляний талант: біографічний нарис (до 130-річчя з дня народження Михайла Драй-Хмари, поета, літературознавця, репресованого) [Електронний ресурс] // КЗ «РОМЦ НТ» Черкаської районної ради, відділ бібліотечної та краєзнавчої роботи; автор-уклад. Л. В. Гріщенко - Черкаси [б. в.], 2019. - 20 с. (Режим доступу до ресурсу: http://romcbkr.ck.ua/pdf/drayhmara.pdf)

 

 Ставицька Л. О. Учив співати вітер: Мова української радянської поезії 20-х рр. : учебное пособие / Л. О. Ставицька. - К. : Знання УРСР, 1990. - 31 с. - (Духовний світ людини ; № 6).

 Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття: В 4 книгах. Кн. 2: Культурно- історична епоха модернізму. Високий (розвинутий) модернізм (1922-1940). від "Антології"(1920) і "Кармен"(1924) М. Зеров до "Поезій" (1940) В. Свідзінського / Упоряд. В. В. Яременко. - Київ: АКОНІТ, 2001. - 800 с.

 Українське слово: хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : у 3 кн. Кн. 1 / упоряд.: В. Яременко, Є. Федоренко. – Київ : Рось, 1994. – 704 с.