ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Унікальні видання творів І. П. Котляревського (До 250-річчя від дня народження (1769-1838)

9 вересня 2019 року виповнюється 250 років від дня народження видатного українського письменника Івана Петровича Котляревського, автора славетних творів, основоположника літературної української мови. Найвідоміший твір «Енеїда», над яким письменник працював майже три десятиліття, за своєю громадською і художньою значущістю став епохальним явищем у духовному житті українського народу. Глибоке знання українського характеру, національної вдачі, використання багатющих скарбів фольклору та етнографії – такі характерні риси творчості І. П. Котляревського.

До визначної ювілейної дати класика української літератури у читальній залі НДВ стародруків, рідкісних та цінних видань (1-й поверх, кімната 9) експонується книжкова виставка «Унікальні видання творів І. П. Котляревського».

До уваги користувачів бібліотеки список видань творів І. П. Котляревського, які представлені на виставці.

1. Котляревський І. П. Енеида на малороссийский язык перелициованная И. Котляревским . Ч. 1 / И. Котляревский. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Тип. Ивана Глазунова, 1808. - 148, 26 с.

Друге прижиттєве видання славнозвісної «Енеїди» 1808 року є бібліографічною рідкістю, має музейну, наукову та історико-культурну цінність. Особливістю нашого примірника є наявність екслібрису «Из библиотеки К. И. Невоструева».

Невоструєв Капітон Іванович (1815–1873) – російський церковний історик і письменник, відомий археограф і археолог, викладач, професор, член-кореспондент Петербурзької Академії наук.

Історія  перших видань поеми дуже цікава.

Над «Енеїдою» І. П. Котляревський почав працювати приблизно у 1794 -1795 рр. У листі до М. І. Гнєдича писав : « Я над малороссийской «Энеидою» 26 лет баюшки баю». У 1798 році у Петербурзі один із списків поеми під назвою «Малороссийская «Энеида» в трех частях» без погодження з автором опублікував любитель словесності, конотопський дворянин, завідувач друкарні Медичної колегії Максим Йосипович Папура. Відомо, що Котляревський розлютився, дізнавшись про це несанкціоноване видання,

Друге видання поеми здійснене у 1808 році в друкарні Івана Глазунова в Санкт-Петербурзі на основі видання 1798 року. Текст поеми і словник були скопійовані з помилками. Це видання, так само як і перше, вийшло без відома і згоди І. П. Котляревського.

Третє видання, підготовлене самим автором і доповнене 4-ю частиною під заголовком «Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И. Котляревским». вийшло друком у 1809 році. На титульному аркуші містилося авторське зауваження: «Вновь исправленная и дополненная противу прежних изданий». Допоміг видати книгу заможний полтавський поміщик і меценат Семен Михайлович Кочубей.

2. Котляревский И. П. Вергилиева Энеида на малороссийский язык переложенная И. Котляревским . Ч.1-6 / И. П. Котляревский. - Харьков : Тип. Ун-та, 1842. - 38, 42, 75, 71, 76, 90 с.

Повне видання поеми в шести частинах вийшло лише після смерті письменника. Його здійснив український книгар О. А. Волохінов 29 вересня 1842 року в Харківській університетській друкарні. За договором 1828 року видавець закупив у І. П. Котляревського весь рукопис «Енеїди», заплативши письменникові авторський гонорар – дві тисячі карбованців.

Видання 1842 року є бібліографічною рідкістю.

3. Котляревский И. П. Собрание сочинений на малороссийском языке. Энеида; Наталка-Полтавка; Москаль-Чаривнык; Ода до князя Куракина / И. П. Котляревский . - Изд. 2-е / под ред. С. П. Катранова. - Киев : В тип. Е. Я. Федорова, 1875. - 409 с.

Дане видання включає основні праці класика української літератури, передмову видавця Е. Я. Федорова «От издателя», короткий біографічний нарис, складений українським істориком літератури С. П. Катрановим та доповнений ним малоросійський словник з перекладом та значенням слів російською мовою.

«…пройдет еще много лет, а имя Котляревского будет ведомо нашим потомкам, будет уважаемо ими, и добрая память, по глибокому выражению нашей православной церкви, будет во истине – «памятью вечной!» ( Катранов С. П. Вместо предисловия).

4. Котляревский И. П. Полное собрание сочинений на малороссийском языке. Энеида; Наталка-Полтавка; Москаль-Чаривнык; Ода до князя Куракина / с портр., биогр. авт. и словарем к Энеиде, составленным С. П. Катрановым. - Изд. 3-е / под ред. И. С. Левицкого. - Киев ; Одесса : Тип. Г. Л. Фронцкевича, 1890. - ХХІХ, 495 с.

5. Котляревский И. П. Наталка-Полтавка : украинская опера в 2-х диях / соч. И. П. Котляревского; изд. кн. маг. П. Ф. Панчешникова в Киеве. - Киев : Тип. Г. Л. Фронцкевича, 1886. - 64 с.

На даному примірнику зберігся друкований екслібрис «Библиотека И. А. Шляпкина».

Шляпкін Ілля Олександрович (1858–1918) – російський педагог: філолог, палеограф, історик давньоруського мистецтва. Зібрав бібліотеку, яка складалася переважно з книг XVII-XX ст. і колекції старовинних рукописів XII-XVIII ст. та автографів.

Популярне та дешеве видання для масового, невибагливого читача.

У дослідженні україномовної книги ХІХ ХХ ст. книгознавець, доктор історичних наук Кароєва Т. Р. відзначає: «Тільки наприкінці 1890-х рр., коли національно свідома українська громадськість ініціювала друк та поширення дешевих і корисних для широкого загалу книг, народилася масова українська популярна книга «корисного» змісту. П. Ф. Панчешников, який придбав книгарню Л. В. Ільницького, навіть започаткував серію «Бібліотека українських письменників», у якій у 1886 р. вийшло зібрання творів І. П. Котляревського.» ( Кароєва Т. Р. Видання та поширення україномовної книги у Російській імперії останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст.: комерційна складова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Історія. - 2014. - № 1117, вип. 48. - С. 94.)

6. Котляревский И. П. Энеида, сочинение Котляревского на малороссийском языке по списку 1799 г. : с вариантами по первопечатным изданиям - Парпуры 1798 г. и Котляревского 1809 г. / И. П. Котляревский. - Киев : [б. и.], 1900. - 130 с.

7. Котляревский И. П. Енеида на малороссийский язык перелицеванная И. Котляревским / И. П. Котляревский. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Тип. А. С. Суворина, 1904. - 296 с. - (Дешевая б-ка ; №86 б).

9.Котляревський І. П. Твори Івана Котляревського, Петра Артемовського-Гулака, Євгенія Гребінки / І. Котляревський.; вид. Тов-ва «Просвіта». - Львів : Друк. НТШ під зарядом К. Беднарського , 1906. - 536 с. - (Руска письменність).

Серія видань «Руска письменність», згодом «Українське письменство» – бібліотека класиків української літератури, започаткована в 1904 році галицьким педагогом, просвітником Юліаном Романчуком (за його ж редакцією), з 1920 року за редакцією В. Лукича і потім М. Возняка. До 1928 року вийшло 25 томів. Почавши від І. Котляревського, у цій серії були видані твори Г. Квітки-Основ'яненка (у 2 т.), Т. Шевченка (2 т.), П. Куліша (6 т.), С. Воробкевича (3 т.), С. Руданського (3 т.), О. Федьковича (2 т.) й ін.

В передмові до першого видання цієї серії Ю. Романчук пише: «…особливу увагу звертаю на поправність тексту. Задля того, я […] при укладанню тексту Котляревського Енеїди, переглянув докладно і порівняв не тільки всі важнійші видання: Парпури з 1798 (і рівно звучне 1808), самого Котляревського з 1809 р. і Волохина з 1842 р., дальше Куліша з 1862 р., Катранова з 1874 р., Онишкевича з 1877 р. і Стешенка з 1898 р., але також рукописні тексти Житецького і Дашкевича, оскільки они оголошені друком.»

10. Котляревський І. П. Енеїда, на українську мову перелицьована / Іван Котляревський ; худож. П. Д. Мартинович. - Київ : Друк. А. І. Гросмана, 1912. - 224 с.

Видання ілюстроване малюнками українського живописця, фольклориста та етнографа Порфирія Денисовича Мартиновича.

Порфирій Мартинович – автор багатьох самобутніх портретів національних типів українських селян і полтавських козаків, ілюстрацій до поеми І. Котляревського «Енеїда» (13 композицій олією та італійським олівцем 1873-1884 років).

11. Котляревський І. П. Твори Івана Котляревського / І. Котляревський ; ред. С. Єфремов ; авт. передм. та приміт. С. Єфремов ; худож.: В. Корнієнко, Позен, І. Бурячок. - Вид. 2-ге. - Київ : Вік (Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський в Києві»), 1918. - 172 с. : іл., портр.

Видання творів І. П. Котляревського 1918 року за редакцією та з передмовою українського літературознавця Сергія  Олександровича Єфремова є бібліографічною рідкістю.

«Котляревський зробив […] величної ваги, просто таки геніальне діло, давши почин молодому свіжому письменству і громадському рухові наново відродженого народа. А такі заслуги не забуваються, і коли український народ кладе й свого щось у загально-світову скарбницю духовного надбання, то треба пам’ятати, шо почалось у нас це з Котляревського», .- з повагою відзначає С. О. Єфремов.

 

Справжньою окрасою даного видання є ілюстрації талановитого українського живописця і графіка Василя Онисимовича Корнієнка. Його ім’я увійшло в скарбницю національного мистецтва як одного з найкращих ілюстраторів творів І. П. Котляревського.

Оформлення обкладинки, заставки та кінцівки виконано майстром книжкової графіки Іваном Мартиновичом Бурячком.

12. Котляревський І. П. Енеїда. На українську мову перелицьована з переднім словом та примітками Б.Лепкого з ілюстраціями та заставками Я. Штірен / І. П. Котляревський. - Рівне : Рівненська друк., 1998. - 112 с. : іл., портр + 12. іл. – [Факсимільне відтворення берлінського видання 1922 року].

Серед видань української класики, що з’явилися на початку 20-х років ХХ ст. поза межами України, зокрема в Німеччині, одне з чільних місць посідає берлінська «Енеїда» зі вступом Богдана Лепкого та ілюстраціями Адальберта Штірена.

У передмові до видання дослідник української класики Богдан Сильвестрович Лепкий пише: «Отже видання, як на теперішні часи коштовне й розкішне, має теж не що інше на думці. Хочемо дати читачеві ще один текст одного з найцінніших архітворів української літератури, хочемо, щоб понад нашою зруйнованою і пограбованою Україною, повною смутку і туги залунав ще раз щире український сміх, батька Івана, його творчий сміх, що рани гоїть, що стурбованим душам розвагу приносить, що з наболілого серця нову охоту й завзяття вливає».

На жаль, у фонді Національної історичної бібліотеки України видання «Енеїди» 1922 року немає. Але є репринтне видання, надруковане у Рівному 1998 року. Видання доповнене статтею українського літературознавця? доктора філологічних наук Миколи Григоровича Жулинського «Духовна епоха в історії України : до 200-ліття виходу в світ «Енеїди».

13. Котляревський І. П. Енеїда / Іван Котляревський. - Москва : Українське державне вид-во (Друк. Госэнергоиздата), 1944. - 262 с. : іл.

Збереглася у фонді нашої бібліотеки й «Енеїда» часів Другої світової війни,  надрукована в 1944 році накладом 7 тис. примірників. Видання ілюстроване відомим художником-графіком Сергієм Михайловичем Пожарським.

14. Котляревський І. П. Енеїда / Іван Котляревський ; худож. М. Левицький. – Київ: Україна, 1994. - 428 с.

В колекції мініатюрних видань НДВ стародруків,цінних та рідкісних видань зберігається видання «Енеїди», надруковане форматом 79х100 мм 1/64. Мініатюрні видання – особливий вид книжкової продукції, серед яких є примірники справжнього книжкового мистецтва.

Дане видання оформлене українським графіком Мироном Миколайовичем Левицьким, який протягом свого життя створив велику кількість екслібрисів та проілюстрував у притаманному лише йому графічному стилі понад 300 книжок і часописів, збагативши новими творчими здобутками український національний стиль книжкової графіки.

Маємо надію, що користувачів бібліотеки зацікавлять рідкісні та цінні видання творів видатного українського письменника, поета, громадського діяча Івана Петровича Котляревського.