ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Алла Горська : душа українського шістдесятництва

Шановні користувачі! В рамках циклу «Репресована інтелігенція України» у виставковому залі експонується книжкова виставка «Алла Горська (1929-1970): душа українського шістдесятництва» до 90-річчя від дня народження Алли Олександрівни Горської (1929-1970), української художниці, дисидентки, активної учасниці українського правозахисного руху 60-х років, творчої особистості покоління “шістдесятників”.

18 вересня 1929 року народилася українська художниця, дисидент Алла Горська (Алла Олександрівна Горська; 1929-1970), діяч правозахисного руху 1960-х років в Україні. Дружина художника Віктора Зарецького (1925-1990). Трагічно загинула 28 листопада 1970 року за нез'ясованих обставин у місті Василькові. Похорон Горської 7 грудня на Берковецькому кладовищі в Києві перетворився на демонстрацію протесту проти існуючого комуністичного режиму в Україні. Трохи більше, ніж через рік, у січні 1972, здійнялася найбільша хвиля арештів учасників руху опору, що значною мірою ослабило українську духовну та інтелектуальну еліту. Усі соратники Горської по славнозвісному Клубу творчої молоді були переконані, що це убивство – справа КДБ.

// Українська культура. – 1999. – № 10. – С. 14-15.

// Образотворче мистецтво : журн. з питань теорії і практики укр. образотв. мистецтва / засн.: Нац. спілка художників України. — К. : Нац. спілка художників України, 1992. – № 4. – С. 10-14.

Бібліографічний список:

Алла Горська. Душа українського шістдесятництва / упоряд. Л. Огнєва. - Київ: Смолоскип, 2015. - 710 с.: іл., фот.

Алла Горська: Червона тінь калини: листи, спогади, статті / сост. О. Зарецький, сост. М. Маричевський. - Київ: Спалах ЛТД, 1996. - 239 с.

Архівні установи України: довідник / Державний комітет архівів України, Міністерство культури і мистецтв України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАНУ; уклад. О. І. Алтухова, ред. О. С. Онищенко. - Київ, 2000. - 260 с.

Геник С. М. 150 видатних українок / С. М. Геник. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 234 с.

Жадько В. О. Український некрополь: Історичний науковий довідник / В. О. Жадько. - Київ: Жадько В. О., 2005. - 351 с. - З автографом автора.

Звід пам’яток історії та культури України: Енциклопедичне видання у двадцяти восьми томах: Київ. Кн. 1. Ч. 2: М-С / Міністерство культури і мистецтв України, Національна академія наук України, Інститут історії України; ред. В. А. Смолій. - Київ: Укр. енциклопедія, 2004. - 585-1216 с.

Золота книга української еліти: Інформаційно-іміджевий альманах. У 6 томах. Т. 1 / Ред. В. А. Смолій. - Київ: Євроімідж, 2001. - 576 с.

Зона. – 1993. –  № 5. – 256 с.

Касьянов Г.  Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х років / Г. Касьянов. - 2-е вид., випр. і допов.. - Київ: КЛІО, 2019. - 245, [2] с.: 11 вкл. л. іл.

Лихо з розуму (портрети двадцяти “злочинців”): збірник матеріалів / уклад. В. Чорновіл. - I репр., доп. вид. 1968 р.. - Львів: Меморіал, 1991. - 340 с.: іл., фот.

Образотворче мистецтво : журн. з питань теорії і практики укр. образотв. мистецтва / засн.: Нац. спілка художників України. — К. : Нац. спілка художників України, 1990 – № 5. – С. 1-8.

Образотворче мистецтво : журн. з питань теорії і практики укр. образотв. мистецтва / засн.: Нац. спілка художників України. — К. : Нац. спілка художників України, 1992. – № 4. – С. 10-14.

Опанас Заливаха: альбом / упоряд. Б. Мисюга . - Київ: Смолоскип, 2003. - 160 с.: ил.

Петрова О. Мистецтвознавчі рефлексії: Історія, теорія та критика образотворчого мистецтва 70-х років 20 століття - початку 21 століття: Збірка статей / Ольга Петрова; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська академія" - Київ: КМ Академія, 2004. - 400с.

Плеяда нескорених : Алла Горська, Опанас Заливаха, Віктор Зарецький, Галина Севрук, Людмила Семикіна : біобібліографічний нарис / Міністерство культури України, Національна парламентська бібліотека України; Авт. нарису Л. Б. Тарнашинська, упоряд. М. А. Лук’яненко. - Київ, 2011. - 200 с. - (Шістдесятництво профілі на тлі покоління.; Вип. 13).

Політичні репресії в Україні (1917-1980-ті рр.): Бібліографічний покажчик / НАН України, Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією"; упоряд. С. Калитко. - Київ; Житомир: Полісся, 2007. - 455 с.

Політичні репресії радянської доби в Україні: науково-допоміжний бібліографічний покажчик / А. В. Скорохватова; упоряд. Т. А. Приліпко, упоряд. О. І. Марченко, упоряд. З. Х. Мусіна; М-во культури і туризму України, Державна історична бібліотека України. - Київ: Арістей, 2008. - 684 с.

Розбудова держави. – 1992. – №4. – С. 45-55.

Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х початок 1990-х років / А. М. Русначенко. - Київ, 1998. - 720 с.

Рух опору в Україні 1960–1990: Енциклопедичний довідник / Ред. кол., авт. ст.: О. Зінкевич (гол. ред.), Г. Панчук, О. Голуб, О. Обертас, М. Трущенков. Музей-архів і Документаційний центр українського самвидаву при видавництві "Смолоскип". – К.: Смолоскип, 2010. – 804 с.

Рух опору і самооборони в Україні / ред. і передне слово: Євген В. Федоренко. - Торонто ; Нью Йорк : Молода Україна, 1977. - 119 с.

Світличний І. О. З живучого племені Дон Кіхотів / І. О. Світличний, Н. О. Світлична. - Київ: Грамота, 2008. - 813 с. + 1 л. портр.

Слово і час. – 1991. – № 11. – С. 64-72.

Сучасність. – 1971. – Ч.11 (131). – С. 88-94.

Танюк Л. С. Твори: в 60 т.. Т. 20: Щоденники без купюр: (довідковий) / Л. С. Танюк. - Київ: Альтерпрес, 2012. - 584 с.

Українки в історії / ред. В. К. Борисенко. - 2-е вид. стереотип. - Київ, 2006. - 326 с.

Українська культура. – 1999. – № 10 (901). – С. 14-15.

Українська культура. – 1992. - № 3 – С. 16-17.

Українські політичні в’язні і крах більшовицької імперії: Перший (установчий) з’їзд Спілки політичних в’язнів України (20-21 квітня 1991 р.). Матеріали і коментарі / Упоряд. І. Губка. - Львів, 2001. - 338 с.: іл.