ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Зборівська битва 1649

До 370-тої річниці Зборівської битви - переможної битви української армії, яку очолював Богдан Хмельницький та Зборівського мирного договору 1649 року в виставковому залі експонується книжкова виставка з фонду Бібліотеки «Зборівська битва 1649».

15-16 серпня 1649 року під містом Зборовом відбулася одна з битв між українським військом на чолі з Богданом Хмельницьким й татарським військом на чолі з кримським ханом Іслам-Гіреєм III, з одного боку, та польською армією – з другого, в роки національної революції 1648–1676 рр.

Результатом цієї битви стало підписання Зборівського мирного договору, який торував шлях до відновлення української державності.

Бібліографічний список:

Антонович В. Б. (1834-1908). Про козацькі часи на Україні / В. Б. Антонович. - К. : Дніпро, 1991. - 238 с.

Апанович Е. М. Исторические места событий освободительной войны украинского народа, 1648–1654 гг. – К.: Издательство АН УССР, 1954. – 103 с.

Апанович О. М. (1919-2000). Козацька енциклопедія для юнацтва: Книга статей про історичне буття українського козацтва / О. М. Апанович. - Київ : Веселка, 2009. - 717 с.

Аркас М. М. Історія України-Pyсі / Вступне слово і комент. В. Г. Сарбея. - Факс. вид. - К.: Вища шк., 1990.- 456 с.

Боплан Г. Л. де Опис України / Гійом Левассер де Боплан. Українські козаки та їхні останні гетьмани ; Богдан Хмельницький / П. Меріме ; пер. з фр., приміт. та передм. Я. Кравця ; ред. О. М. Козакевич. – Львів : Каменяр, 1990. – 301 с.

Гетьмани України: Історичні портрети : збірник / ред. М. А. Шудря. - Київ : Журнал “Україна”. - [Б. м.] : Газета “Вечірній Київ”, 1991. - 216 с.

Головешко Л. М. Україна-козацька держава : історія українського козацтва / Л. М. Головешко. - Маріуполь : Друк. "Новий світ", 2005. - 259 с.

Грушевський М. С. Історія України - Русі : в 11 т., 12 кн. Т. 6. Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків / М. С. Грушевський ; Національна академія наук України, Інститут історії України НАНУ. - Київ : Наукова думка, 1995. - 667 с. - (Пам’ятки історичної думки України).

Історія українського війська : в 2 ч. - Репр. вид. - К. : Україна, 1993. - Ч. 1. - 288 с. : іл. - (Бібліотечка журналу “Пам’ятки України” ; кн. 17). - Б. ц.   Репр. вид.: Львів, 1936 р., Івана Тиктора

Історія українського козацтва : нариси: у 2 т. Т. 1 / НАН України, Інститут історії України, Науково-дослідний інститут козацтва ; відп. ред. В. А. Смолій. - 2-е вид. - Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2012. - 800 с.

Історія українського козацтва : нариси: у 2 т. Т. 2 / НАН України, Інститут історії України, Науково-дослідний інститут козацтва ; відп. ред. В. А. Смолій. - 2-е вид. - Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2012. - 724 с.

Київська старовина. – 1995. – № 4. – 127 с.

Коваленко С. С. Україна під булавою Богдана Хмельницького : Енциклопедія у 3 томах. Т. 1 / С. С. Коваленко. - Київ : Стікс-Ко, 2007. - 374 с.

Коваленко С. С. Україна під булавою Богдана Хмельницького : Енциклопедія у 3-х томах. Т. 2 / С. С. Коваленко. - Київ : Стікс-Ко, 2008. - 478 с.

Козацька абетка : коротка історія українського козацтва для дітей і дорослих / авт.-упоряд. О. С. Яремійчук. - 2-е вид. - К. : Веселка, 2014. - 80 с. : іл.

Огієнко І.(Митрополит Іларіон). Богдан Хмельницький / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм., авт. комент. М. С. Тимошик. - Київ : Наша культура і наука, 2004. - 448 с.

Полонська-Василенко Н. Д. Історія України : у 2 т. Т. 2 . Від середини XVII століття до 1923 року / Н. Д. Полонська-Василенко. - 4-е вид., стереотип. - Київ : Либідь, 2002. - 607 с.

Реєстр усього Війська Запорозького після Зборівського договору з королем польським Яном Казиміром складений 1649 року, жовтня 16 дня й виданий по достеменному виданню О. М. Бодянським. Ч.1 / С. Ю. Карамаш. - Київ : МСП "Козаки", 1994. - 195 с.

Сергійчук В. І. Іменем війська Запорозького. Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI – середина XVII ст. / В. І. Сергійчук. - Київ : Україна, 1991. - 251, [5] с.

Степанков В. С. Зборівська битва 1649  Енциклопедія історії України: [в 5 т.]. Т. 3. Е-Й / ред. В. А. Смолій. - Київ : Наукова думка, 2005. - 658 с. с 304-305

Страна казаков / ред. Г. Я. Сергиенко. - К. : Радуга, 2004. - 215 с. : іл. - ("История Украины в исторических исследованиях, документах и воспоминаниях современников

Украина-Европа: хронология развития : в 5 т. Т. 4 / ред. А. А. Корниевский . - Т. 4 / Украина-Европа: хронология развития. (1500-1800 гг.). - К. : Крион, 2009. - 610 с. С . 292

Український історичний журнал. - 1988. - № 9. – 160 с.

Шевалье, П’єр. Історія війни козаків проти Польщі з розвідкою про їхнє походження, країну, звичаї, спосіб правління та релігію і другою розвідкою про перекопських татар  : пер. з фр. видання 1663 р. / П. Шевалье. - Київ : Томіріс, 1993. - 220 с.

Шерер, Жан-Бенуа (1741—1824). Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросії / Жан-Бенуа Шерер ; [пер. з фр. та вступ. сл. В. В. Коптілова, худож. О. І. Яцун]. - Київ : Укр. письменник, 1994. - 311 с.

Яцкевич, Євген. Визвольні походи Богдана Хмельницького на західні землі України / Є. Яцкевич. - Львів : Кн.-журн. вид-во, 1954. - 35 с. : 3 іл. - Б. ц.