ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

«Українські поети-дисиденти 60 – 80 років ХХ століття»

Шановні користувачі! Пропонуємо до вашої уваги книжкову виставку «Українські поети-дисиденти 60 – 80 років ХХ століття» з рубрики «Репресована інтелігенція України» до Дня пам’яті жертв політичних репресій.

М589-13 / 9(с2)
Б241

Баран В. К. Україна в умовах системної кризи (1946-1980 р.) : / В.К. Баран, В. М. Даниленко ; НАН України. Ін-т історії України. – Київ : Альтернативи, 1999. – 303 с. : іл. - (Україна крізь віки : в 15 т. ; Т. 13)

Україна крізь віки - це фундаментальна 15-томна праця провідних українських істориків, присвячена історії України від найдавніших часів і аж до сьогодення. Тринадцятий том присвячений повоєнним десятиріччям в історії України - періоду суперечливому і складному, що передував виборенню незалежності. Всім, хто цікавиться історією України.

В1666 / 9(с2)
Д441

Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації: тези доповідей [Текст] : Друга міжнародна науково-пратктична конференція 18-20 червня 2008 року, м. Львів, Україна: / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою ; відп. за вип. І. Калинець. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2008. - 303 с.

В1495 / 8(с)(03)
Ж178

Жадько В. О. У пам’яті Києва : науковий фотоілюстрований довідник-посібник / В. О. Жадько. – Київ : Фенікс, 2007. – 478 с. : фото

Довідник містить матеріали про друкарні, де виходили у світ книжки столичних майстрів пера; розповіді про будинки, де мешкали і творили поети і прозаїки; вулиці, парки і сквери, які носять ім'я письменників.

М1473-1
К172

Калинець І. Зібрання творів : у двох томах. Т. 1 : Пробуджена муза / І. Калинець. – Київ : Факт, 2004. – 413 с. + 1 л. портр.

До першого тому зібрання творів видатного поета увійшли поезії 1966-1972 років та переспіви з вірменської. Книжку "Пробуджена муза" складають збірки "Вогонь купала", "Відчинення вертепу", "Коронування опудала", "Спогад про світ", "Підсумовуючи мовчання", "Віно для княжни", "Верлібровий вирок", "Реалії", "Додатки до біографії" та збірка Наапета Кучака "Сто і один айрен або Увійти в сад" у переспівах Ігоря Калинця.

М1473-2
К172

Калинець І. Зібрання творів : у 2 т.. Т. 2 : Невольнича муза / І. Калинець. – Київ : Факт, 2004. – 541 с.

До другого тому зібрання творів видатного поета увійшли поезії 1973-1981 років, написані під час ув'язнення та перебування на засланні. Книжку «Невольнича муза» складають збірки «Світогляд Святовита», «Дзвениславні купави», «Дванадцята сумна книжка», «Тринадцять алогій», «Міт про козака Мамая», «Карпат, або Посельська книжка» та «Ладі і Марені».

К172
Калинець І. Поезії / І. Калинець. – Львів : Піраміда, 2008. – 603 с. – (Б-ка Шевченківського ком.)

Поезія Калинця в її визвольному модерновому «єретизмі», в її впертому і цілеспрямованому культивуванні духовних заповідей «шістдесятників» являє собою насамперед потужний синтез попередньої поетичної традиції, – але осмисленої підкреслено нетрадиційно і до того ж без евфемізмів, без «фігур замовчування», без внутрішьої самоцензури та звичної протягом тривалого часу неповноти.

А576 / 9(с2)
Касьянов Г. В. Незгодні : українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х років : издания для досуга / Г. В. Касьянов. – Київ : Либідь, 1995. – 224, 32 с. : іл.

Книга присвячена подіям, пов'язаним з виникненням і розвитком руху протесту в 1960-80-х роках. У центрі уваги автора - протистояння української інтелигенції тоталітарній державі. Спроби національно-культурного відродження і його придушення, формування опозиції режиму, дисидентський рух, репресії проти інакодумців - всі ці проблеми розглядаються автором.

М1474-1 / 8(с)
К754

Коцюбинська М. Мої обрії. Т. 1/ М. Х. Коцюбинська. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2004. – 335 с.

У першому томі подано статті з раннього наукового доробку М. Коцюбинської, передусім з проблем шевченкознавства, розвідки 60-х років про поетику Шевченка, зокрема про метафору в українській поезії. Представлено дослідження творчості й особистості видатних українських письменників минулого століття – Стефаника, Коцюбинського, Тичини на тлі сучасного їм літературного процесу, а також статті із зарубіжної літератури.

М1474-2 / 8(с)
К754

Коцюбинська М. Х. Мої обрії. Т. 2/ М. Х. Коцюбинська. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2004. – 383 с.

Центральне місце у другому томі посідають присвячені „незабутнім шістдесятим“, поколінню, до якого належить М. Коцюбинська. Представлено літературні портрети І. Світличного, Є. Сверстюка, 3. Геник-Березовської, Н. Суровцової, Віри Вовк, особливу увагу приділено постаті В. Стуса (розвідки загального характеру, про ранню поезію і епістолярну спадщину поета тощо). Подано рецензії і літературно-критичні нариси, починаючи з 60-х років і до наших днів, – про П. Тичину, А. Горську, Б. Антоненко-Давидовича, Г. Кочура та ін., автобіографічні матеріали.

А9353 / 9(с2)
Л641

Литвин Ю. Люблю - значить живу : публіцистика / Ю. Литвин. – Київ : КМ Академія, 1999. – 94 с. : іл., портр.

Метою даного видання є подати його маловідомі суспільно-політичні погляди на підставі головно архівних матеріалів і почасти публікацій за кордоном.

А16218 / 9(с2)
0-341

Овсієнко В. Світло людей : спогади – нариси про Василя Стуса, Юрія Литвина, Оксану Мешко / В. Овсієнко ; Б-ка журналу УРП "Республіка". – Київ : [б. в.], 1996. – 107 с. : фото. – (Політичні портрети)

Книжка спогадів про видатних особистостей — Василя Стуса, Юрія Литвина, Олексу Тихого, Валерія Марченка, Оксану Мешко — цінна своєю суворою достовірністю та інформаційною насиченістю, моральним максималізмом та офірним ідеалізмом, який дають «лаґерні університети».

А9071 / 9(с2)
О-416

Одержимість : інтерв’ю Юрія Зайцева з Ігорем Калинцем / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів : Піраміда, 2002. – 178 с. : ил.. – (Усна історія України ХХ ст.)

Талановитий український поет, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка, відомий громадський діяч і колишній політв’язень Ігор Калинець у щирій розповіді про свій життєвий шлях відтворив суспільно-політичну атмосферув Україні другої половини ХХ ст., рух опору комуністичному режимові, тернистий шлях нашого народу до незалежності.

А26356
П459

Поезія із-за грат : антологія / упоряд. О. Голуб. – Київ : Смолоскип, 2012. – 872 с. : фот.

В антології зібрано поезії, створені в другій половині XX століття українцями-страдниками, які зазнали переслідувань радянської влади та перебували в ув'язненні. Провідна тема видання - незламна внутрішня свобода, з якою ці мужні люди навіть за ґратами зоставалися вільними, незрівнянно вищими та сильнішими від системи, що їх полонила. Творчість допомагала їм вижити в нелюдських умовах, і вони вимушено продовжили традицію тюремної поезії, що в українській культурі нараховує не одну сотню літ.

А19004 / 9(с2)(01)

Політичні репресії радянської доби в Україні : науково-допоміжний бібліограф. покажч. / А. В. Скорохватова; упоряд. Т. А. Приліпко, упоряд. О. І. Марченко, упоряд. З. Х. Мусіна ; М-во культури і туризму України, Державна історична бібліотека України. - Київ : Арістей, 2008. - 684 с.

Мета посібника виявити, опублікувати та репрезентувати літературу про найбільш репресивні акціії комуністичного режиму, історію політичних процесів, маловідомих або замовчуваних раніше сфабрикованих справ.

А29828 / 8(с)
Р189

Райбедюк Г. Б. Вивчення творчості українських поетів-дисидентів : навчально-методичний посібник / Г. Б. Райбедюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ізмаїльський держ. гуманітарний ун-т. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2012. – 540 с.

У посібнику висвітлюються теоретичні та історико-літературні проблеми, пов’язані з творчістю українських поетів-дисидентів. Їхня спадщина, представлена у найяскравіших і найрикметніших проявах, аналізується в контексті національної та європейської літератур як явище естетичного характеру.

А10130 / 9(с2)
С191

Сапеляк С. Хроніки дисидентські від головосіку : невольнича мемуаристика / С. Сапеляк. – Київ : Смолоскип, 2003. – 259 с.

Спогади відомого діяча українського національно-визвольнго руху 70-х – 90-х років ХХ ст., поета Степана Сапеляка розповідають про його тернистий життєвий шлях: арешт за вивішення у січні 1973 року синьо-жовтих прапорів у селі Росохач Тернопільської області, сидіння в радянських концтаборах, діяльність в УГС, участь у харківських акціях протесту, що наближали здобуття Україною незалежності.

8(с)
С242

Сверстюк Є. Блудні сини України / Є. Сверстюк. – Київ : Знання, 1993.– 243 с. : 5 л. фот.. – (Б-ка журн. “Пам’ятки України”; Кн. 13. Сер. 1; Вип. 1-2). – (Письменники України та діяспори. Сер. 6; Вип. 3-4)

Збірка есеїв, літературно-критичних статтей і виступів автора, присвячених відродженню духовности й морально-етичним проблемам. Деякі з них з’явилися друком лише за кордоном українською мовою і в перекладах. Тільки після фактичної ліквідації цензури вони вперше виходять в Україні.

А18860 / 8(с)
С247

Світличний І. О. З живучого племені Дон Кіхотів / І. О. Світличний, Н. О. Світлична. – Київ : Грамота, 2008. – 813 с. + 1 л. портр.. – (Б-ка Шевченківського ком.)

Іван і Надія Світличні — визначні представники героїчно-трагічного покоління українських шістдесятників, чільні постаті літературно-мистецького і суспільно-політичного відродження 1960-х років минулого століття, опору тоталітаризмові й національній нівеляції. За свою мужню позицію зазнавали репресій, стали в'язнями сумління. Саме такі люди визначали моральний клімат дисидентського крила шістдесятників. Доробок Івана Світличного, критика, поета, перекладача містить основні його твори із цих жанрів, значну частину яких створено в неволі. Творчість Надії Світличної представлена публіцистичними статтями, виступами на радіо «Свобода», заявами, інтерв'ю, спогадами, листами.

М777-2 / 8(с)
С599

Сокульський І. Г. Листи на світанку. Кн.2 : Епістолярна спадщина 1983-1988 років. документи, фотографії / І. Г. Сокульський. – Дніпропетровськ : Січ, 2002. – 448 с. : іл.

У двотомнику представлено публікації листів із ув’язнення відомого українського поета, дисидента і громадського діяча. Поєднуючи філософські роздуми та вірші, листи поета до родини являють собою своєрідний документ епохи і досконалий мистецький твір епістолярного жанру. Сповнений глибокою духовністю, тонким ліризмом та громадським почуттям, вони є яскравим втіленням української національної ідеї,виразно вимальовують одухотворену постать поета і мислителя.

А15922
С884

Стус В. С. Палімпсест : вибране / В. С. Стус. – 2-е вид. – Київ : Факт, 2006. – 430 с.

Гранична чесність із самим собою, може, найяскравіша риса Василя Стуса – поета, особистості, грамотного діяча, який не лише прожив цікаве й яскраве життя, а й зумів втілити доростання Людини до рівня її долі та покликання у слові. Звідси – підвищений інтерес до його віршів – «образків доби», в якій йому судилося жити. «Палімпсест» - найповніша книжка вибраного, де зібрано коли не все найкраще (бо слабких віршів поет фактично не має), то, принаймні, все найяскравіше з його творчого доробку.

А12921 / 34
У453

Українська поезія під судом КГБ : кримінальні справи Ірини та Ігоря Калинців / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича ; ред. Ю. Д. Зайцев. – Львів : Афіша, 2004. – 574 с.

На прикладі брутальної розправи з подружжям талановитих українських інтелігентів ця книга однією з перших у вітчизняній історіографії з’ясовує мовою архівних документів колишнього КҐБ механізм фабрикування кримінальних справ щодо політичної опозиції тоталітарному режимі в 60–80-х роках ХХ століття.

05

Шістдесятництво як явище, його витоки й наслідки // Слово і час. – 1997. – № 8. – С. 40 – 55

 9(с2)
Л641

Юрій Литвин : (портрети сучасників) / Закордонне представництво укр. гельсінської групи ; упоряд. Н. Світлична. – Нью-Йорк, 1980. – 32 с.