ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

До 150-річчя від дня народження Людмили Михайлівни Старицької-Черняхівської

Шановні користувачі! Пропонуємо до Вашої уваги книжкову виставку «Репресована інтелігенція України», до 150-річчя від дня народження Людмили Михайлівни Старицької-Черняхівської (1868-1941), української письменниці, поетеси, драматурга, прозаїка, перекладача, мемуариста, громадського діяча.

Людмила Михайлівна Старицька-Черняхівська (1868 – 1941) — українська письменниця, літературний критик, громадський діяч. Народилася у Києві в сім'ї визначного українського письменника М. Старицького.

Після смерті М. Лисенка керувала роботою київського літературно-мистецького клубу "Родина", разом із сестрою Марією тісно співробітничала з галицькими літературними періодичними виданнями — "Зоря", "Правда", "Літературно-науковий вісник", "Життя і слово" та ін., працювала у київській газеті "Рада". Була членом Товариства українських поступовців. Виступала на сцені. Перші її поезії вміщені на сторінках львівського альманаху "Перший вінок". Поезія Старицької-Черняхівської була представлена І. Франком в антології "Акорди" та С. Єфремовим в "Українській музі". Поетичний стиль Л. Старицької-Черняхівської був близький до стилю Лесі Українки. Значно більшою за обсягом є її прозова, драматична, перекладацька та літературно-критична спадщина. Серед її драматичних творів слід назвати: "Гетьман Петро Дорошенко" (1908 р.), "Крила" (1913 р.), "Останній сніп" (1917 р.), "Розбійник Кармелюк" (1926 р.), "Іван Мазепа" (1927 р.). Писала літературно- критичні та літературознавчі статті ("Елементи творчості М. Коцюбинського" (1911 р.); розвідки про Любов Яновську (1909 р.), Ганну Барвінок (1911 р.), М. Садовського, Л. Толстого та ін.). Автор першого дослідження з історії українського національного театру — "Двадцять п'ять років українському театру" (1907 р.). Залишила спомини про видатних діячів української культури: Л. Українку, М. Лисенка, М. Старицького, В. Самійленка, Г. Барвінок, І. Франка, М. Садовського, М. Коцюбинського, М. Заньковецьку, П. Саксаганського, І. Карпенка- Карого та ін.

У 1929 р. Л. Старицьку-Черняхівську заарештовано органами ДПУ і на процесі Спілки визволення України засуджено до 5 років ув'язнення.

А 10794 / 8(с)

Б 24

Барабан Л. І. Людмила Старицька-Черняхівська. Тернистий шлях творчості / Л. І. Барабан. – Вінниця : Велес, 2003. – 90 с.

Вперше в історії української театральної культури висвітлюється подвижницька праця Людмили Старицької-Черняхівської – доньки відомого письменника М. П. Старицького – в галузі драматургії та театрально-організаційної діяльності. Підхопивши мистецьку естафету від корифеїв українського театру, Л. М. Старицька-Черняхівська впродовж кількох десятиріч 20 ст. мужньо, в борні з тоталітарним режимом, відстоювала культуру рідного народу, його волелюбні ідеї за незалежність та свободу.

Б 1066 / 9(с2)(01)

В 357

Верстюк В. Ф. Діячі Української Центральної Ради : бібліографічний довід. : [Старицька-Черняхівська Л. М.] / В. Ф. Верстюк, Т. С. Осташко. – Київ, 1998. – 254 с. – С. 160-162.

У довіднику подається стисла характеристика діяльності Української Центральної Ради та біографії її читачів. Уміщено також списки членів Ради, її органів і структур, хронологію найважливіших подій 1917 – 1918 рр. та бібліографію.

Б8898 / 9(с2)

Г51
Гирич І. Б. Київ : люди і будинки [Л. М. Старицька-Черняхівська] / І. Б. Гирич ; головний ред. С. Головко ; ред. : А. Венцковський, О. Вербило. Київ : Либідь, 2015. – 432 с.С. 368.

Вигадлива мандрівка нашою столицею репрезентує калейдоскоп визначних осіб і прикметних під історико-мистецьким оглядом будівель. Акцентовано на внескові у формування українського обличчя Києва тих постатей, хто боронив самобутнє місто від великодержавної культурної експансії. Завдяки висвітленню історичної взаємодії спільноти («люди») і урбанізованого простору («будинки») видатні імена вписано в неповторний київський ландшафт, що унаочнено безліччю оригінальних світлин.

М988-1/ 9(с2)(03)
Е644

Енциклопедія історії України : в 10-ти т. Т. 1 : А – В : [Л. М. Старицька-Черняхівська] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; ред. В. А. Смолій (голова) та ін.. – Київ : Наукова думка, 2005. – 688 с. – С. 811.

В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події України, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети, тим чи іншим чином пов'язаних з Україною (при цьому цей зв'язок висвітлено у статтях) та про вчених, які істотно вплинули на розвиток історичної науки.

05

К 775

Жежера В. Українки вміють вмирати: тіло Людмили Старицької-Черняхівської конвоїри викинули з арештанського вагона дорогою до Казахстану / В. Жежера // Країна. – 2011. – № 28. – С.60 – 65.

8(с)

З 11

З порога смерті : письменники України – жертви сталінських репресій. Вип. 1 / авт. кол. : Л. С. Бойко [та ін.] ; упоряд. О. Г. Мусієнко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 494 с.

У книзі вперше поіменно названо письменників України, які стали безневинними жертвами сталінського терору. Вивчення архівів КДБ дозволило документально точно розкрити методику й механіку політичних процесів над творчою інтелігенцією на Україні у довоєнний і повоєнний періоди. Книга ілюстрована документами із судово-слідчих справ, що збереглися в архівах.

05

Листи Л. М. Старицької-Черняхівської до Д. І. Яворницького // Слово і час. – 1991. – № 7. – С. 30 – 34.

М 2937-3-1/9(с2)

Л 641

Литвин В. М. Історія України : у 3 т., 4 кн.. Т. 3 : Новітній час : 1914–2014. Кн. 1 : [Л. М. Старицька-Черняхывська] / В. М. Литвин ; відп. ред. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 2016. – 647 с. – С. 224.

Третій том (у двох книгах) синтетичного викладу української історії присвячений новітній добі, яка хронологічно охоплює час від початку Першої світової війни до сьогодення. В ньому міститься систематичний виклад подій і явищ, що визначали перебіг національного історичного процесу протягом XX—початку XXI ст.

А 814 / 9(с2)

Л 833

Луговий О. Визначне жіноцтво України: іст. життєписи : [Л. М. Старицька-Черняхівська] /О. Луговий. – Київ : Дніпро, 1994. – 335 с. – С. 223 – 225.

Ця книжка, що вперше побачила світ у канадському місті Торонто 1942 року і тепер видається в Україні, унікальна. Це своєрідний літопис життя і діянь найвизначніших жінок України від княжих часів і до перших десятиліть нашого сторіччя. Книга охоплює понад двісті персоналій, серед яких читач знайде імена княгині Ольги, Анни Ярославни — королеви французької, Ганни Орликової, Домініки Огієнкової, Ольги Петлюри...

05

Ч 45

Мамонтов Я. Українська драматургія передреволюційної доби (1900 – 1917) : [Л. М. Старицька-Черняхівська] / Я. Мамонтов // Червоний шлях. – 1926. – № 11 – 12. – С. 176 – 203.

05

Мовчан Р. Автобіографія Людмили Старицької-Черняхівської (з архіву М. Плевака) / Р. Мовчан // Слово і час. – 1997. – № 2. – С. 32 – 35.

Автобіографія Людмили Михайлівни, датована 1928 роком, повертає нас у непросту, але благодатну атмосферу її юності, сподівань, надій, віри в світлий день для свого народу – атмосферу творчих планів і молодечого завзяття.

05

К 38

Поезія Людмили Старицької-Черняхівської // Київська старовина. – 1992. – № 2. – С. 24 – 27.

У статті публікується поезія Л. Старицької-Черняхівської : «19 лютого», «Монолог Андрія Нещадими», «Довічна зима», «В небі високім» та ін.

8 (с)

С47

Славутич Я. Розстріляна муза : мартиролог. Нариси про поетів [Л. М. Старицька-Черняхівська] / Я. Славутич ; авт. вступної ст. К. П. Волинський. – Київ : Либідь, 1992. – 184 с.

Працюючи над виданням ще в Україні під час війни, Яр Славутич склав список близько 200 поетів, письменників і літературознавців, розстріляних у в’язницях чи замучених на каторжній праці в масових таборах смерті. До списку були додані 26 нарисів про визначніших поетів. Дане видання "Розстріляної музи" доповнене й поправлене: списки жертв сталінського устрою та німецько-гітлерівських загарбників тепер становлять 481 чоловік, збільшено кількість нарисів про поетів, збагачено зразки творчості. Таким чином, книжка виконує роль антології.

А 7931

С 771
Старицька-Черняхівська, Л. М. Вибрані твори. Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари / Л. М. Старицька-Черняхівська. – Київ, 2000. – 848 с.

Уперше під одною палітуркою зібрано різні за жанром твори відомої української письменниці Людмили Старицької-Черняхівської (1868-1941) - людини складної, трагічної долі. Попри це, її драматургія і проза на історичну тематику, а також поезія, мемуари про видатних діячів культури, театрознавча розвідка, переклади з російської і німецької мов сповнені далекоглядного оптимізму.

С 771

Старицька-Черняхівська Л. Діамантовий перстень / Л. Старицька-Черняхівська ; авт. передм. М. Жулинський ; авт. прим. О. Гуржій ; ред. Я. М. Ярос. – Київ : Веселка, 1993. – 204 с.

Пригодницька повість «Діамантовий перстень» — романтична розповідь про кохання, про листопадове повстання 1830 року у Варшаві, про шляхетних людей чистих духом, готових до самопожертви.

05

Д 54

Старицька-Черняхівська Л. Про Франка / Л. Старицька-Черняхівська // Дніпро. –1965. – № 12. – С. 128 – 130.

05

Ж 74

Старицька-Черняхівська, Л. Сапфо : драм. комедія в одну дію / Л. Старицька-Черняхівська // Житє і слово. – 1896. – Т. 5. – С. 92 – 105.

В 3085 / 8(с)(01)

С 771

М. П. Старицький в Одесі : бібліографічний покажч. : [Л. М. Старицька-Черняхівська] / упоряд. О. Г. Нуньєс ; Одеська нац. наукова б-ка. – Одеса, 2010. – 126 с. – (Літературна Одеса ; Вип. 13)

Покажчик прожовжує започатковану Одеською національною науковою бібліотекою ім. М. Горького 1973 р. серію бібліографічних покажчиків «Літературна Одеса», присвячених перебуванню у місті видатних майстрів літератури. Взаємини М. П. Старицького (та Л. М. Старицької-Черняхівської) з одесою та одеситами пов’язані насамперед з його діяльністю як одного із засновників, організаторів і діячів національного українського театру. Ці зв’язки реалізувалися у листуванні з відомими культурними діячами, редакторами одеських газет.

А 21503 / 8(с)

У 117

У пошуках «слова та правди і волі…» : (до 100-річчя від дня народження М. П. Старицького) : науково-допом. біобібліогр. покажч. / уклад. : Н. В. Адешелідзе, Л. Т. Демченко. – Черкаси : ОУНБ, 2010. – 88 с.

До біобібліографічного покажчика входять видання, цитати відомих письменників та літературознавців про творчість Михайла та Людмили Старицьких.

Б 4303 / 9(с2)(03)

У 451

Українки в історії : [Л. Старицька-Черняхівська] / ред. В. К. Борисенко. – 2-е вид. стереотип. – Київ : [б. в.], 2006. – 326 с. – С.187 – 189.

У книзі на великому архівному матеріалі, маловідомих літературних джерелах подаються портрети видатних жінок України від часів Київської Русі до наших днів. Вміщено розповіді про славетних українок - жінок-патріоток із знатних родів, меценаток, вчених, літераторок, мисткинь, громадських та політичних діячок, учасниць боротьби за незалежність України та збереження національної ідентичності. Багато імен високих достойниць висвітлюються вперше.

792

У 45

Український драматичний театр. Т. 1: Дожовтневий період : [Л. М. Старицька-Черняхівська] / відп. ред.М. Т. Рильський ; Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1967. – 519 с. – С. 353, 355, 370, 375.

Нариси історії українського драматичного театру (в двох томах) – праця колективу театрознавців і театральних діячів, очолюваного відділом театрознавства Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР. Це перше в радянському мистецтвознавстві дослідження всього історичного театру від його джерел до середини ХХ ст.

8 (с)

Х 827

Хорунжий Ю. М. Людям мила : оповіді про Людмилу Старицьку-Черняхівську письменницю, патріотку, страдницю та щойно знайдена, ще не друкована її поема "Великий похорон" / Ю. М. Хорунжий. – [Київ] : [б. в.], 1993. – 52 с.