ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

І Універсал Української Центральної Ради

Шановні користувачі! З 23 червня експонується книжкова виставка до 100-річчя від часу проголошення (1917) І Універсалу Української Центральної Ради про автономію України.

23 червня 1917 р. Українська Центральна Рада видала Перший Універсал до українського народу, який був зачитаний на Другому військовому з'їзді у Києві. У цьому урочистому акті проголошувалося: «Народе Український! Народе селян, робітників, трудящого люду!.. Хай буде Україна вільною. Не відділяючись від усієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям... Ми, Українська Центральна Рада, видаємо цей Універсал до всього нашого народу і оповіщаємо: однині самі будемо творити наше життя». Зазначалося також, що тільки всенародно обрані Українські установчі збори (сейм) мають право ухвалювати в Україні закони.

 

Причини проголошення:

 • відхилення Тимчасовим урядом вимог делегації УЦР на чолі з В. Винниченком про надання Україні автономії;
 • ініціювання ІІ Військовим з’їздом проголошення автономії України без згоди Тимчасового уряду.

Основні положення І Універсалу:

 • проголошення автономії України;
 •  
 • УЦР ставала вищим державним органом влади в Україні до скликання Всенародних українських зборів;
 •  
 • заклик до населення створювати підпорядковані УЦР органи влади на місцях;
 •  
 • створення української державної скарбниці за рахунок спеціального податку з населення;
 •  
 • участь представників усіх національностей у державотворчих процесах в Україні;
 •  
 • необхідність розробки закону про землю, за яким право порядкувати землю належало б винятково народові України.
Наслідки:
 • фактичне перетворення ЦР на законодавчий орган;
 •  
 • створення першого українського уряду – Генерального Секретаріату (15 (28) червня 1917 р.), який складався з 8 секретарств (внутрішніх, продовольчих, військових, земельних, судових, міжнаціональних справ, фінансів, освіти); голова – В. Винниченко. До першого складу складу Генерального секретаріату увійшли представники 3-х партій – УСДРП, УПСР, УПСФ.

(Джерело: Історія української Конституції / Українська Правнича фундація ; Упор. А. Г. Слюсаренко. -– Київ: Право, 1997. – 443 с. + XV)

Енциклопедія історії України. Т. 8 : Па - Прик / НАН України, Ін-т історії України ; ред. В. М. Литвин. – Київ : Наукова думка, 2011. – 520 с. : іл. : С. 172

Історія українського парламентаризму : від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення. Т. 1-3 : НАНУ, Ін-т історії України ; ред. В. М. Литвин. – Київ : Дніпро, 2010. – 636 с.: іл. : С. 303 – 305

Кудлай О. Б. Українська Центральна Рада. Протоколи ІІ–IV сесій. Документи (квітень–жовтень 1917 р.) / О. Б. Кудлай ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2015. – 221 с.

Кульчицький В. С. Історія держави і права України : підруч. / В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ: Ін Юре, 2007. – 622 с. : С. 258 – 261

Національні процеси в Україні : історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник : у 2 ч.. Ч. 1/ ред. В. Ф. Панібудьласка. – Київ : Вища школа, 1997. – 581 с. : табл. : С. 422 – 425

Сергійчук В. І. Соборна пам’ять України : календар–альманах : 2017 / В. І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М. І., 2016. – 288 с. : фот. : С. 141 – 144

Юридична енциклопедія : в 6 т.. Т. 4 : Н-П / ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2002. – 718 с. : іл. : С. 511 – 512

(І) Універсал Української Центральної Ради // Офіційна сторінка Верховної Ради України