ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Полтавська битва 1709

До 310 річниці Полтавської битви - генеральної битви Північної війни в виставковому залі експонується книжкова виставка з фонду Бібліотеки«Полтавська битва 1709».

8 липня 1709 року під Полтавою військо шведського короля Карла XII зазнало нищівної поразки від армії московського царя Петра I. Це фактично визначило вислід Великої північної війни, за підсумками якої Швеція втратила Ліфляндію, Естляндію, Інгерманландію та частину Фінляндії і статус великої держави.

П'єр-Дені Мартен «Полтавська битва», 1726 рік.

Полтавська битва [Електронний ресурс] // Цей день в історії. – 2019. – Режим доступу:https://www.jnsm.com.ua/h/0708M/ (дата звернення 08.07.2019) – Назва з екрана.

Після успішного завершення воєнних дій на території Речі Посполитої та Саксонії, король Швеції Карл XII вирішив завдати остаточної поразки Московській державі. З цією метою навесні 1708 його армія розпочала похід через білоруські землі на Смоленськ і далі на Москву. Однак протидія московських військ та хід таємних переговорів Карла XII та його союзника польського короля С. Лещинського з гетьманом І. Мазепою змусила шведське командування змінити початковий план воєнних дій. Український гетьман зважився на ведення переговорів з метою створення українського шведського воєнно-політичного союзу після того, як дізнався про намір московського царя Петра І ліквідувати політичну автономномію України. Цьому сприяло різке зростання податкових, військових та ін. тягарів, яких зазнавала Гетьманщина під час Північної війни з боку московської адміністрації, а також вимога царського уряду повернути Правобережну Україну до складу Речі Посполитої. Крім того, І. Мазепа прагнув забезпечити незалежність України у випадку перемоги у війні шведів.

Шуст Р. Полтавська битва 1709 р. / Р. Шуст // Довідник з історії України: в 3 т. Т. 2: (К—П). – 1995 .

Бібліографічний список:

Военный сборник, 1909 / Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского ; сост., авт. предисл. Л. И. Сапрыкина. - [Репр. изд.]. - К. : Сакцент Плюс, 2009. - 220 с. : ил.

Генеральне слідство про маєтності Полтавського полку 1729-1730 / НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд. І. Бутич. - Полтава: Полтава, 2007. - 175 с.

Государственный историко-культурный заповедник "Поле Полтавской битвы" : краткий фотопутеводитель / заповедник. - Київ : Мистецтво, 1991. - 1л. 4 сложения : ил, карты.

Довідник про історичні місця Полтавської битви / склав. Ф. І. Бойко. – Полтава: Вид-во Полтав. обкому КП(б)У "Більшовик Полтавщини", 1939. – 51, [3] c. : іл., карти.

Енглунд Петер. Полтава : розповідь про загибель однієї армії / П. Енглунд ; Шведський інститут (Стокгольм). - Х. : Фоліо, 2009. - 345 с. : іл.

Николенко С. А. Полтавская битва / С. А. Николенко. - Харьков : Фолио, 2009. - 122 с. - (Знаменитые события истории Украины).

Павленко С.О. Військо Карла XII на півночі України / С. О. Павленко. - Київ : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2017. - 512 с. : 8 вкл. л.

Полтава 1709-2009. Полтавська битва-осмислення в часовій перспективі : [семінар] / пер. зі швед. О. Буценко. - Сольна : Шведський ін-т, 2009. - 30, 28 с. - Назва перекрутки : The Poltava Battle - Perceptions Over Time. - Текст укр., англ. мовами.

Полтавська битва / Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР. – Київ, 1960. – 20 с. – іл.

Полтавська битва 1709-1939 / Академія наук УРСР. – Київ, 1940. – 206 с. (Труди наукової сесії інституту історії України присвяченої 230-літтю полтавської битви)

«Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав» / Полтавська міська рада, Державний історико-культурний заповідник “Поле Полтавської битви”, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; ред.: Н. В. Білан, П. А. Кравченко. - Полтава : Толмачова Н. Ю., 2009. - 480 с.

Слісаренко О. М. Військово-стратегічні аспекти утворення українсько-шведського союзу 1708–1714 рр. : монографія / О. М. Слісаренко. - Дніпро : Ліра, 2018. - 359 с. : карт.

Сокирко О. Український Рубікон . Ч. 1. Полтавська битва 27 червня 1709 р. / О. Сокирко. - Київ : Темпора, 2009. - 77 с. : іл., карт., фот.

Сокирко О. Український Рубікон . Ч. 2. Полтавська битва 27 червня 1709 р. / О. Сокирко. - Київ : Темпора, 2009. - 69 с. : іл., карт., фот.

Українознавство : науковий громадсько-політичний культурно-мистецький релігійно-філософський педагогічний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. - К.: НДІ українознавства, 2008. № 4.